Ozljede na radu u Republici Hrvatskoj

 

U obavljanju djelatnosti propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti na radu, Služba za medicinu rada HZJZ-a (u daljem tekstu: Služba) obvezana je pratiti stanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i kroz analizu ozljeda na radu.

Izvor podataka za analizu ozljeda na radu su prijave ozljeda na radu koje su ispunili poslodavci i dostavili Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: HZZO), radi ostvarivanja prava utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Jedan primjerak prijave ozljede na radu HZZO  dostavlja Službi.
Od početka 2013. godine na snazi je novi obrazac prijave ozljede na radu koji sadrži podatke o ozljedi na radu sukladne metodologiji Europske statistike ozljeda na radu (ESAW metodologija) jer je Republika Hrvatska od početka punopravnog članstva u EU obvezna dostavljati podatke o ozljedama na radu Europskom uredu za statistiku u obliku koji je sukladan ESAW metodologiji.
Slijedom navedenog Služba za medicinu rada HZJZ-a analizira podatke o ozljedama na radu koje su se dogodile na mjestu rada po parametrima koji su sukladni metodologiji Europske statistike ozljeda na radu a to su:

–    mjesto i vrijeme ozljeđivanja,
–    podaci o radniku koji je ozlijeđen (spol, državljanstvo, zaposlenički status, zanimanje, osposobljenost iz ZNR i dr.),
–    podaci o poslodavcu (djelatnost i veličina poslodavca kod kojeg je zaposlen ozlijeđeni radnik),
–    podaci o vrsti ozljede i ozlijeđenom dijelu tijela, poslu koji je obavljan i prostoru u kojem je obavljan posao kada se radnik ozlijedio, prema specifičnoj aktivnosti i poremećaju koji je doveo do ozljede, načinu nastanka ozljede i materijalnim sredstvima koja su pri tom korištena ili sudjelovala u ozljedi,
–    medicinski pokazatelji (ozlijeđeni dio tijela, MKB) i pojedinačna analiza za područja djelatnosti u kojima se ozlijedila većina radnika u odnosu na ukupan broj analiziranih ozljeda.

Na osnovu podataka Državnog zavoda za statistiku o broju zaposlenih u RH po granama djelatnosti i podatka o broju ozljeda na radu prijavljenih HZZO-u Služba za medicinu rada HZJZ-a izračuna i stopu ozljeda na radu na 1000 zaposlenih.

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o ozljedama na radu se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o ozljedama na radu.

Analiza ozljeda na radu za 2023.

Analiza ozljeda na radu – medicinski pokazatelji za 2023.

PO DJELATNOSTIMA

A – Poljoprivreda , šumarstvo i ribarstvo

B – Rudarstvo i vađenje

C – Prerađivačka industrija

D – Opskrba električnom energijom

E – Opskrba vodom: uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te dj. sanacije okoliša

F – Građevinarstvo

G – trgovina na veliko, popravak motornih vozila i motocikala

H – Prijevoz i skladištenje

I – Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane

J – Informacije i komunikacije

K – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

L – poslovanje nekretninama

M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

o – Javna uprava i obrana, obavezno socijalno osiguranje

P – Obrazovanje

Q – Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

R – Umjetnost, zabava i rekreacija

s- Ostale uslužne djelatnosti

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o ozljedama na radu se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o ozljedama na radu.
Analiza ozljeda na radu za 2013.

Stopa ONR na 1000 radnika za 2013.

PO DJELATNOSTIMA

Q-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

C-Prerađivačka industrija

H-Prijevoz i skladištenje

O-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

F-Građevinarstvo

G-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

 

 

 

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o ozljedama na radu se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o ozljedama na radu.

Analiza ozljeda na radu za 2012.

 Stopa ONR na 1000 radnika za 2012.

PO DJELATNOSTIMA

Q-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

C-Prerađivačka industrija

H-Prijevoz i skladištenje

O-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

F-Građevinarstvo

G-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

 

 

 

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o ozljedama na radu se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o ozljedama na radu.

 Analiza ozljeda na radu za 2011.

 Stopa ONR na 1000 radnika za 2011.

PO DJELATNOSTIMA

Q-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

C-Prerađivačka industrija

H-Prijevoz i skladištenje

O-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

F-Građevinarstvo

G-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

 

 

 

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o ozljedama na radu se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o ozljedama na radu.
Analiza ozljeda na radu za 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o ozljedama na radu se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o ozljedama na radu.
Analiza ozljeda na radu za 2009.