OIRA Croatia

Dana 5. listopada 2016. održano je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava predstavljanje interaktivnog on-line alata za izradu procjene rizika za radna mjesta (OIRAT- On-line interactive Risk Assesment Tool).

  Sudionici sastanka bili su predstavnici OIRA tima i Ministarstva rada i mirovinskog sustava te predstavnici socijalnih partnera, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR), Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, Visoke škole za sigurnost, pravnih osoba za poslove ZNR i Europskog društva inženjera sigurnosti uz nazočnost drugih zainteresiranih. S OIRA projektnim timom postignut je dogovor da HZZZSR i ZUZNR postanu dio OIRA zajednice potpisivanjem Sporazuma o suradnji s OIRA projektom. Na taj način započela bi suradnja navedenih zavoda s OIRA projektnim timom u izradi OIRA alata za procjenu rizika na hrvatskom jeziku.