Prijava ozljeda oštrim predmetima

Pravilnikom o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 39/2020) određuju se mjere zaštite zdravlja radnika u zdravstvu koji rade u procesima gdje postoji opasnost incidenta s oštrim predmetima i izloženosti krvi i drugim tjelesnim tekućinama.

Obveza poslodavca je da o svakoj ozljedi oštrim predmetom obavijesti Službu za medicinu rada HZJZ-a tako da ispuni obrazac  Prilog I i u roku od najdulje mjesec dana pošalje ga na elektronsku adresu zrinjka.marinic@hzjz.hr

Poslodavac je obavezan u svojoj evidenciji imati popunjene obrasce iz Priloga I. i  Prilog II ovog pravilnika.

Upute za ispunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje.