Vijesti

Započeo projekt Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce (MH4HRM)

Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce (MH4HRM) je projekt financiran kroz Erasmus + program, započeo u prosincu 2023. godine. U projekt su uključeni partneri iz Španjolske, Portugala, Grčke, Italije i Hrvatske.
Projektom se nastoji osnažiti ljudske resurse te druge dionike u zaštiti zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja zaposlenika, na način da im se pruže adekvatna znanja, vještine i alati za razumijevanje problema mentalnog zdravlja te za promicanje dobrobiti zaposlenika na radnim mjestima.
Ciljevi projekta su:
• Razumjeti osnovne karakteristike najčešćih poteškoća i problema mentalnog zdravlja na radnom mjestu te njihov utjecaj na radne procese i radno okruženje.
• Pružiti informacije kako bi se unaprijedilo znanje i vještine za upravljanje problemima mentalnog zdravlja u tvrtkama diljem Europske Unije.
• Osposobiti stručnjake iz područja ljudskih resursa te druge dionike u zaštiti zdravlja kako prepoznati uobičajene mentalne poremećaje u početnoj fazi, kao i psihosocijalne rizike radnog mjesta putem online edukacije izrađene u ovu svrhu i za ovu skupinu.
• Osnažiti timove ljudskih resursa i drugih stručnjaka u području zaštite zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja svojih zaposlenika, pružajući im adekvatna znanja, vještine i alate za promicanje dobrobiti zaposlenika.
• Prikazati strategije za bolju integraciju osoba s problemima mentalnog zdravlja u radno okruženje te upravljanje problemima mentalnog zdravlja od faze prevencije do povratka na posao nakon dulje odsutnosti.
• Omogućiti digitalne alate za pristup informacijama o dobrobiti na radnom mjestu kako bi se stvorilo okruženje u kojem se o problemima mentalnog zdravlja može otvoreno razgovarati.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner u ovom projektu kao nositelj jedne od ključnih aktivnosti – izrade edukacijskog programa u trajanju od 60 sati za stručnjake iz područja ljudskih resursa i druge dionike u području zaštite zdravlja na radnom mjestu, koji sadržajem uključuje znanja i vještine („soft skills“) za upravljanje problemima mentalnog zdravlja na radnom mjestu, kao i slučajeve iz svakodnevnog rada te primjere dobre prakse.
Projekt veliku važnost usmjerava na korištenje digitalnih tehnologija koji pogoduju dosezanju velikog broja korisnika. Ključni rezultati projekta uključuju izrađenu web/mobilnu platformu i online edukacijski program, videozapise za mikroučenje te podcaste s temama o mentalnom zdravlju na radnom mjestu.
Pratite našu web stranicu te socijalne mreže projekta kako biste bili informirani o aktivnostima projekta te se uključili kao korisnici.
https://www.facebook.com/MH4HRM.Project
https://www.linkedin.com/company/mh4hrm-project/

Kako procjeniti i upravljati psihosocijalnim rizicima na radu?

U  organizaciji ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih i znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, u  Zagrebu će se  28. ožujka 2024. održati radionica „Procjena psihosocijalnih  rizika i prevencija stresa na radu“. To je prva od pet radionica kao uvodnih događaja u ovogodišnju 24. tradicionalnu nacionalnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, koja će se održati početkom prosinca u Zagrebu, uz poruku  “Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!“. Više informacija o programu konferencije i radionicama u 2024. godini, kao i prijavi za sudjelovanje dostupno je na poveznici https://skup-znr.zirs.hr/

Polazeći od provedenih istraživanja, iskazanog interesa sudionika i značaja teme za radnike, poslodavce i društvenu  zajednicu, neprijeporno je da se psihosocijalni rizici nalaze među najizazovnijim i sve raširenijim problemima  u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu. Istovremeno u tome dijelu nedostaje stručni pristup procjeni rizika, a posljedično i poduzimanje odgovarajućih mjera prevencije i zaštite.

Pravilnim pristupom psihosocijalni rizici mogu se spriječiti, i njima se može uspješno upravljati. Podaci pokazuju da u svim tvrtkama postoji potreba za podizanjem svijesti i pružanjem jednostavnih praktičnih alata za upravljanje psihosocijalnim rizicima povezanima s radom.

Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi, kako bi smanjio na najmanju mjeru potrebu radnika da savlada poteškoće zbog dugotrajnije izloženosti intenzivnom pritisku te otklonio mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje. Radnici imaju obvezu postupati u skladu s uputama poslodavca te surađivati s poslodavcem radi sprečavanja, uklanjanja ili smanjivanja stresa na radu ili u vezi s radom.

Pri tome je obveza da pri izradi procjene rizika za određeno mjesto rada sudjeluju uz stručne osobe tehničke struke i predstavnici poslodavca, predstavnici radnika i drugi stručnjaci, što upućuje na potrebu njihove edukacije i poznavanja načina primjene metoda i određenih alata za procjenu psihosocijalnih rizika.

Kako to u praksi kvalitetno učiniti, odgovore će pružiti ova radionica, kako bi  polaznici mogli u svojim radnim okolinama unaprijediti procjenu psihosocijalnih rizika na radnom mjestu prepoznajući izvore i posljedice stresa povezanog s radom. U sklopu programa radionice prikazat će se praktični koraci za procjenu psihosocijalnih rizika te adekvatne mjere prevencije.

Budući je u primjeni sve više i rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) te rad na daljinu, i u tome dijelu postoji potreba poduzimanja određenih mjera prevencije i zaštite od psihosocijalnih rizika i stresa, pa će se na radionici pozornost usmjeriti na način identifikacije rizika, praktičnu primjenu upitnika za procjenu rizika i oblikovanje potrebnih i učinkovitih mjera zaštite.

Voditeljica ove radionice je Helena Koren, mag. psihologije, voditeljica Odsjeka za upravljanje psihosocijalnim rizicima, Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Njeno bogato radno iskustvo u području psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, procjene i načina prevencije jamstvo su kvalitete ove radionice.

Radionica je namijenjena poslodavcima i njihovim ovlaštenicima za zaštitu na radu,   stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima  organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim resursima, odnosno pravnih službi, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima, predstavnicima  radničkih vijeća, zdravstvenim djelatnicima i svima drugima koji se u radnim okruženjima susreću s ovom izazovnom temom.

Svijet rada danas brzo napreduje i zahtijeva od svakog pojedinca cijeli niz novih vještina kako bi nastavili učinkovito i proaktivno  raditi svoj posao u području zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika. Kvalitetna edukacija zaposlenika izuzetno je važna. Konkurentnost tvrtki između ostalog postiže se i stalnim obrazovanjem i usavršavanjem zaposlenika.

Upravo zbog toga među važnim osobinama zaposlenika poslodavci iznimno cijene spremnost na učenje pa samim time ono najviše pridonosi zapošljivosti i napredovanju pojedinca. Navedeno je i najbolja motivacija za prijavu i uključivanje u ovaj sadržajan edukativni program konferencije i radionica.

Značajno je istaknuti i da se sudjelovanjem u programu 24. konferencije, pratećim  radionicama i drugim aktivnostima ostvaruju individualni  bodovi za prestižno priznanje SAFETY EDUCATION za 2024. godinu, čime se vrednuje osobno zalaganje i trud uložen u kontinuirano usavršavanje, podizanje razine znanja, vještina i kompetencija.

Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!

U organizaciji znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“ i ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih, u Zagrebu će se 5. prosinca 2024. godine u Kongresnom centru Hotela „Antunović“, održati 24. tradicionalna godišnja nacionalna  konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“.

Moto ovogodišnje konferencije je “Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!“.

Više informacija o konferenciji i radionicama 2024. godine dostupno je na poveznici https://skup-znr.zirs.hr

Cilj konferencije je predstaviti nove trendove, preventivne postupke, iskustva u zaštiti na radu i promicanju zdravlja, promovirati vrijednosti i dobrobiti preventivnog rada i intenzivirati razmjenu znanja.

U posljednjih dvadesetak godina svjedoci smo brzih promjena u prirodi posla, radnom mjestu i radnoj snazi. Paralelno sve se više pozornosti posvećuje ravnoteži poslovnih i privatnih obveza, psihosocijalnim rizicima i postizanju pristojnog, održivog i zdravog rada kao društvenih ciljeva.

Cjeloživotno učenje predstavlja osnovu osobnog razvoja i neprestane prilagodbe pojedinca promjenjivim okolnostima u osobnom životu, na radnom mjestu i u društvenoj zajednici. Posebnu važnost ima stjecanje znanja i vještina kroz rad za određene poslove, a u sklopu toga i za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

U programu ovogodišnje konferencije predviđene su teme iz područja zaštite zdravlja  i zaštite na radu, a sudjelovat će relevantni stručnjaci iz Hrvatske i Slovenije.

Radionice uz vrlo povoljan EDUpaket „5 u 1“

Kao uvod i dodana vrijednost ove konferencije održat će se i četiri radionice kao  učinkovit oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i dodatnih znanja, potrebnih za primjenu u vlastitom radu.

Prijavljeni sudionici za konferenciju koji to učine što ranije (prijave su u tijeku) imaju mogućnost iskoristiti vrlo povoljan EDUpaket „5 u 1“ – četiri iznimna edukativna događaja radionice kao uvod u konferenciju i ulaznicu za 24. konferenciju. Ostali zainteresirani imaju mogućnost prijaviti se i sudjelovati na pojedinim radionicama i konferenciji.

U ožujku, tema radionice bit će „Procjena psihosocijalnih rizika i prevencija stresa na radnom mjestu“, u travnju u prigodi obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu i Svjetskog dana sigurnosti zdravlja na radu tema će biti „Ozljede na radu – razlozi priznavanja ili nepriznavanja“, zatim „Sigurnosne ugroze, postupci i mjere samozaštitnog ponašanja u radnoj okolini“ te „Cjeloživotno učenje, motivacija i stimulacija temelj prevencije, sigurnosti i zdravlja na radu“ a dodjelit će se po prvi puta i  priznanja/plakete OSCAR SAFETY EDUCATION (Oskar sigurnosno obrazovanje) za 2023. godinu, onim osobama koje su sudjelujući u programima organizatora konferencije prošle godine ostvarile potreban broj bodova za to priznanje. U lipnju tema radionice bit će „Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti; kako postupati i moguća rješenja“, a u listopadu „Kako specifičnosti i posebnosti zaštite na radu regulirati u kolektivnim ugovorima i internim aktima poslodavca“. Više o radionicama na poveznici https://skup-znr.zirs.hr/

Jubilej 65 godina časopisa „Sigurnost“

U sklopu ovogodišnje konferencije obilježit će se i 65 godina redovnog izlaženja znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, specijaliziranog časopisa koji objavljuje  znanstvene i stručne članke, aktualne informacije i praktična iskustva iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja u radnoj okolini, zaštite okoliša i integralne sigurnosti. Time Hrvatska ravnopravno slijedi praksu razvijenih europskih i drugih zemalja u kojima je kao sastavni dio kulture sigurnosti uobičajeno izlaženje stručnih specijaliziranih časopisa iz područja zaštite u radnoj i životnoj okolini. Redovito izlaženje časopisa podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a u stvaranju časopisa sudjeluju renomirani brojni autori i recenzenti iz zemlje i inozemstva. Važno je naglasiti da objavljene članke prenosi i nekoliko recentnih inozemnih izvora.

Humanitarni karakter, kontrola zdravlja i prilika za vrijedne nagradne dobitke

Potvrđujući opredjeljenje za promicanje društveno odgovornog poslovanja i ovogodišnja kao i prethodna konferencija imat će i humanitarni karakter te će se dodijeliti donacija humanitarnoj akciji „Želim život“ Zaklade Ana Rukavina.

Kao sastavni dio programa konferencije predviđeno je i promicanje zdravih navika i poboljšanje cjelokupnog zdravlja zaposlenika (nutricionistički savjeti,                   preventivna zdravstvena akcija  – mjerenje krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne mase).

U sklopu nagradne igre za nazočne sudionike konferencije, sretni dobitnici imaju mogućnost dobiti vrijedne nagrade.

Nagrade i priznanja za postignuća u području sigurnosti i zdravlja na radu

I ovogodišnja Konferencija bit će prilika za dodjelu priznanja i nagrada Oscar  zaslužnim pojedincima  i organizacijama za ostvarena iznimna i vrijedna postignuća u području sigurnosti i zdravlja na radu, zatim će se priznanja dodijeliti najboljim studentima studija zaštite i sigurnosti te novinarima za priloge kojima se promiče važnost zaštite na radu u medijima. Nakon glasovanja sručnjaka zaštite na radu proglasiti će se  najstručnjak/kinja zaštite na radu, kojima će se dodjeliti zlatno, srebrno i brončano „Srce sigurnosti“. Javni pozivi za nominacije objavljeni su  te pravne i fizičke osobe i udruge mogu sudjelovati u tom procesu. Više o javnom pozivu za nominacije na poveznici https://www.sigurnost.eu/nagrade/

Sudjelovanjem na 24. konferenciji, radionicama i drugim aktivnostima u 2024. ostvaruju se bodovi za priznanje/plaketu OSCAR SAFETY EDUCATION

I ove godine sudjelovanjem na radionicama i 24. konferenciji sudionici imaju mogućnost ostvariti odgovarajuće bodove za priznanje/plaketu OSCAR SAFETY EDUCATION (Oskar sigurnosno obrazovanje) za 2024. godinu.

Kontinuirano usavršavanje, ulaganja u osobni razvoj, podizanje stručnih kompetencija, i predanost unapređivanju sigurnosti i zdravlja na radu, posebno su značajni za gospodarski razvoj.

Svaki sudionik konferencije i radionica osobno će pružiti doprinos zajedničkim naporima u zauzimanju za sigurna i zdrava radna mjesta, kao i motivaciji sinergijskom djelovanju svih ključnih sudionika s ciljem unapređivanja stanja u radnim okolinama i na nacionalnoj razini. Više o planu i programu izobrazbe te bodovanju na https://www.sigurnost.eu/akademija-sigurnosti/plan-i-program-izobrazbe/

Ova tradicionalna konferencija i prateći sadržaji, obogaćuju, unapređuju, stvaraju dodanu vrijednost te čine mjerljivu i pozitivnu razliku.

Zato je prilika prijaviti se, rezervirati svoje mjesto na konferenciji i radionicama te sudjelovati na događaju koji se ne propušta!

Savjetovalište za psihosocijalne rizike na radnom mjestu

Služba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu pokreće savjetovalište s ciljem zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja radne populacije. U radnom okruženju provodi se velik dio vremena gdje radnici mogu biti izloženi raznim psihološkim i socijalnim utjecajima iz okoline koji mogu djelovati pozitivno ili negativno na mentalno zdravlje. Unatoč visokoj prevalenciji mentalnih poremećaja u populaciji, oni su i dalje nedovoljno prepoznati u radnom okruženju te im se ne pristupa na adekvatan način.

Integrirani pristup mentalnom zdravlju na radnom mjestu uključuje:
• Prevenciju mentalnih poteškoća uklanjanjem/ smanjivanjem psihosocijalnih rizika
• Promociju mentalnog zdravlja unaprjeđivanjem pozitivnih aspekata posla
• Prepoznavanje postojećih mentalnih problema kod radnika bez obzira na njihov uzrok

Savjetovalište za psihosocijalne rizike na radnom mjestu uključuje rad psihologa i liječnika te nudi savjetovanje radnicima, poslodavcima, stručnjacima uključenima u područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te drugim pojedincima u potrebi. Misija Savjetovališta jest pružiti zainteresiranim korisnicima informacije, alate i resurse potrebne za prevenciju psihosocijalnih rizika te posljedične probleme kao što su stres povezan s radom i poteškoće u psihičkom funkcioniranju radnika. Savjetovalište također nudi pomoć vezanu za teškoće nakon preboljenja bolesti COVID-19.

Rad savjetovališta uključuje individualna savjetovanja, predavanja i radionice na različite teme povezane s mentalnim zdravljem u radnom kontekstu, kao što su prepoznavanje uzroka i prevencija stresa na radnom mjestu, strategija suočavanja sa stresom u radnim i svakodnevnim situacijama, kao i strategija za poboljšanje dobrostanja i kvalitete života nakon pandemije.

Za individualno savjetovanje potrebno je osigurati svoj termin putem telefona 01/6474-349 ili 01/6474-352. Savjetovanje je besplatno.

Raspored predavanja i radionica te način prijave bit će objavljen na web stranici Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu HZJZ-a.

23. tradicionalna godišnja nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

Prijave za najznačajniji i najveći događaj su u tijeku
Pridružite se!

Približava se najznačajniji i najveći nacionalni godišnji događaj u zaštiti na radu koji se ne propušta!
U organizaciji znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih Zagreb i Hrvatskog društva za medicinu rada Ogranak Zagreb, u Zagrebu će se 7. prosinca 2023. godine u Kongresnom centru Hotela „Antunović“ održati 23. tradicionalna godišnja nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu“. Moto ovogodišnje konferencije je “Učinimo korak prema sigurnijem i zdravijem radnom okruženju!“.
Sudionike, koji se već sada mogu prijaviti očekuju najteme, najizlagači iz zemlje i inozemstva, bogat i sadržajan program konferencije i interaktivnih radionica, novi praktični priručnik, nova znanja, prenosiva i primjenjiva iskustva, provjera osobnog općeg zdravstvenog stanja kao najbolji oblik prevencije te niz drugih interesantnih inovativnih sadržaja!
Značajno je da ovogodišnja konferencija ima plemeniti i humanitarni cilj pružanja potpore ženama oboljelima od karcinoma, okupljenima u udruzi „Sve za Nju“, pri čemu svi poslodavci mogu podržati ovu akciju što većim brojem prijava svojih predstavnika za sudjelovanje na konferenciji i pratećim programskim događajima.
Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Partneri su Enterprise Europe Network (EEN) – Europska poduzetnička mreža, Zdravstvena ustanova „Vaš Pregled“, reprezentativna središnjica Matica hrvatskih sindikata te Udruga za promicanje i pružanje pomoći ženama oboljelima od karcinoma „Sve za Nju“.
U programu ovogodišnje konferencije predviđene su dvije tematske cjeline; „Prevencija ključni čimbenik zaštite zdravlja na radu“ i „Cjeloživotno učenje; obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje temelj sigurnosti na radu“, u sklopu kojih će biti 20 izlaganja domaćih i stranih autora.
Dodana vrijednost ovogodišnje konferencije je i sedam pred i postkonferencijskih praktičnih tematskih interaktivnih radionica, čiji sadržaj imaju priliku urediti zainteresirani i prijavljeni sudionici konferencije.
U sklopu sadržajnog programa održat će se promocija novog vrijednog priručnika „Osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u EU“.
Na Konferenciji će se proglasiti najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu; dodjeliti priznanja i nagrade Oscar velikim, srednjim i malim tvrtkama i pojedincima te predstaviti dobitnici zlatnog, srebrnog i brončanog Oscara Srce sigurnosti – najstručnjak/inja zaštite na radu.
Dodjelit će se i godišnje nagrada za zapažene novinarske radove u području sigurnosti i zdravlja na radu, a priznanja će se dodijeliti i najboljim studentima studija sigurnosti i zaštite u Hrvatskoj.
Više informacija o cjelovitom programu i prijavi za sudjelovanje na konferenciji i pojedinim radionicama dostupno je na https://skup-znr.zirs.hr/
Program konferencije, sadržaj radionica i pratećih događaja dizajniran je za stručnjake zaštite na radu, koordinatore zaštite na radu, poslodavce i njihove ovlaštenike, liječnike medicine rada, psihologe i druge zdravstvene djelatnike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, predstavnike radničkih vijeća i sindikata, rukovoditelje ljudskih resursa te sve druge koji žele steći nova ili šira znanja i infomirati se o ključnim temama iz područja sigurnosti i zdravlja na radu.
Prijavite se već danas, rezervirajte svoju ulaznicu i sudjelujte u prestižnom događaju godine! Vašim sudjelovanjem i Vi podržavate napore za sigurnije i zdravije radno okruženje!

Posljednji sastanak konzorcija i dionika projekta JADECARE

Dana 24. rujna 2023. u Budimpešti u Mađarskoj održan je posljednji sastanak konzorcija i dionika projekta JADECARE – Zajednička akcija za provedbu digitalno omogućene integrirane skrbi usmjerene na pojedinca.

U ovom trogodišnjem projektu je sudjelovao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u svojstvu partnera, a u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Projekt JADECARE omogućio je pružanje informacija vezanih uz jačanje kapaciteta i mogućnosti transformacije zdravstvenog sustava s naglaskom na prelazak na digitalizirani osobniji pristup pacijentu kao pojedincu , a sve to putem primjera dobre prakse. Ponuđena su četiri primjera dobre prakse te pomoć prilikom implementacije istih u vlastite zdravstvene sustave.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s dionicima obvezao se implementirati određene značajke Baskijske zdravstvene strategije u starenju i kronicitetu: dobra praksa integrirane skrbi i Digitalnog putokaza prema dobroj praksi integriranog zdravstvenog sektora (primjer dobre prakse iz Danske). U sklopu projekta, provedeno je ispitivanje među liječnicima obiteljske medicine o korištenju aplikacije Portal zdravlja u komunikaciji s pacijentima, izvršila se promocija korištenja digitalnih alata od strane liječnika obiteljske medicine i pacijenata, te se aktivno radilo na izradi pisanih i video materijala za web stranicu posvećene najčešćim kroničnim nezaraznim bolestima, a koja se kao finalni dio projekta kreirale i aktivirala. Osnovni cilj web stranice koja je prvenstveno namijenjena osobama oboljelima od kroničnih bolesti s naglaskom na diabetes mellitus tip 2 jer osnaživanje brige za vlastito zdravlje, bolje razumijevanje zdravstvenog stanja i liječenja, te poboljšavanje odnosa liječnik-pacijent.

Na održanog sastanku, voditelji projekta su još jednom prikazali tijek i krajnje rezultate projekta, a odabrani dio predstavnika institucija iz drugih zemalja članica uključenih u projekt su prikazali implementaciju primjera dobre prakse u svoj zdravstveni sustav prikazujući i održivost istog. Sve zemlje članice su također izradile finalne postere, a isti su bili izloženi u dvorani u kojoj se sastanak održavao. Na dio sastanka su pozvani dionici koji su prikazali primjere digitalizacije unutar njihovih zdravstvenih sustava, njihovu održivost i praktičnost primjene. Na kraju sastanka održana je i panel rasprava gdje su svi panelisti imali priliku iskazati zadovoljstvo projektom i temeljima koji su udareni za sve druge projekte Joint Action incijative uz nadu da su implementirani primjeri dobre prakse ostati održivi.“

 

 

Upisi u srednje škole

U profesionalnoj orijentaciji svih adolescenata posebno ističemo važnost uloge medicine rada odnosno specijalista medicine rada/medicine rada i sporta čiji je zadatak procijeniti njihove radne mogućnosti i radnu sposobnost u odnosu na željeno zanimanje. Specijalist, temeljem poznavanja zahtjeva i uvjeta pojedinog zanimanja, procjenjuje mentalne i tjelesne sposobnosti djeteta za željeno zanimanje te mora donijeti dobru procjenu da li adolescent može zadovoljiti zahtjeve rada u odabranom zanimanju a da pri tome ne ugrozi svoje zdravlje. Jedini ispravan pristup je isključivo princip odlučivanja na individualnoj razini, a ne na temelju eventualne dijagnoze. Specijalist medicine rada će pri donošenju svoje ocjene/procjene, ukoliko postoji medicinska potreba, konzultirati kliničara specijalistu koji provodi nadzor i liječenje ispitivane osobe o uspješnosti dosadašnjeg liječenja i prognozi njegove daljnje skrbi.
Uzimajući u obzir naprijed navedeno, diabetes tip 1 ne predstavlja apsolutnu medicinsku kontraindikaciju, obvezno primjenjujući individualni pristup pri obavljanju liječničkog pregleda i donošenju procjene u svrhu izdavanja liječničke svjedodžbe/uvjerenja za upis u srednjoškolsko obrazovanje.

Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina!

Poštovani suradnici, dragi prijatelji medicine rada pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo,

kraj godine je blizu i dovršavamo sve naše aktivnosti na kojima smo predano radili tijekom prethodnih 12 mjeseci. Godina za nama bila je jako izazovna, pandemija je djelatnike Službe odnijela na razne strane. Pozivamo Vas da nam pišete tijekom 2023. godine i iskažete svoje potrebe u stručnom usavršavanju kako bismo za vas pripremili još više dobrih edukacijskih seminara. Zahvaljujemo na dobroj suradnji i iskazanome povjerenju. Blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu želi vam tim Službe za medicinu rada!

čestitka nova

EASOM 2022 Ljetna škola medicine rada

U Beogradu se od 25. do 27. kolovoza 2022 godine održava 20. ljetna škola medicine rada. Cilj EASOM-a je promoviranje najviših standarda obrazovanja i edukacije u medicini rada u Europi kroz razmjenu znanja, vještina i iskustava u edukaciji.

Tema ovogodišnje ljetne škole je Teaching Occupational Medicine to Undergraduate Students Of Medicine: Needs, Methods And a Way Forward.

Više informacija, kao i program ljetne škole možete naći na sljedećoj poveznici:

https://www.easom.eu/

Europski ispit iz medicine rada – 24. listopada 2022. godine

Treći europski ispit iz medicine rada u organizaciji Europske udruge medicinskih specijalista (U.E.M.S) bit će održan 24 .listopada 2022. godine u Domus Medica Europaea u Bruxellesu.

Ispit je namijenjen specijalistima medicine rada/rada i športa te liječnicima na posljednjoj godini specijalističkog usavršavanja iz medicine rada i športa koji žele steći europski specijalističku diplomu.

Više informacija o ispitu i preporučenoj literaturi dostupno je na poveznici: https://uems-occupationalmedicine.org/third-european-assessment-in-occupational-medicine-24-october-2022/

Svi zainteresirani liječnici koji planiraju pristupiti polaganju ispita, mogu detaljnije informacije dobiti i preko e-mail adrese lijecnik@hzjz.hr. Na upite odgovara specijalistica medicine rada i športa koja je 2021. godine položila europski ispit i stekla europsku specijalističku diplomu iz medicine rada.

Svim kolegama koji polažu ispit ove godine želimo puno uspjeha!