Smjernice

Smjernice su dokumenti koji utvrđuju stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području ili u vezi s rješavanjem nekog stručnog problema.
Smjernice nemaju zakonsku snagu, ali su usuglašeni stručni stavovi koji u stručnom smislu imaju snagu propisa. Svojim sadržajem obuhvaćaju upute o prepoznavanju problema, utvrđivanju intenziteta i prioriteta problema i mogućnostima njegovog rješavanja. Smjernice doprinose uvođenju standarda u području njihove primjene te pružaju oslonac pri odabiru optimalnog načina rješavanja problema. Može se reći da rad na osnovi smjernica podiže razinu kvalitete rada u pojedinoj struci.

1. Praktična smjernica za procjenu rizika na radu (Twinning projekt IPA 2007)
2. Procjena rizika – opći vodič – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećimaa (ISSA projekt)
3. Obiteljsko poduzeće – najvažnije činjenice za sigurnost i zdravlje u malim poduzećima (ISSA projekt)
4. Mala poduzeća – prepoznavanje opasnosti i napora; provedbene mjere (ISSA projekt)
5. Opasnosti pri radu sa strojevima i drugom radnom opremom – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
6. Opasnosti od električne energije – vodič za procjenu opasnosti u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
7. Opasnosti od eksplozija – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
8. Kemijske opasnosti – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
9. Opasnosti od padova – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
10. Ručno rukovanje teretom – vodič za procjenu opasnosti u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
11. Praktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju tereta (Twinning projekt IPA 2007)
12. Praktična smjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedi (Twinning projekt IPA 2007)
13.Smjernica za specijaliste medicine rada kod bolova u rukama i ramenima (Nizozemsko udruženje medicine rada, MATRA projekt)
14. Buka – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
15. Opasnosti od vibracija koje se pronose na cijelo tijelo i na šake-ruke – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
16. Vibracije koje se prenose na šake i ruke – Vodič dobre prakse (Direktiva 2002/44/EC; MATRA projekt)
17. Vibracije koje se prenose na cijelo tijelo – Vodič dobre prakse (Direktiva 2002/44/EC; MATRA projekt)
18. Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura (Smjernica dobre prakse)
19. Rad na otvorenom u uvjetimaSmjernica za rad na hladnomtemperatura (Smjernica dobre prakse)
20. Rad u hladnjačama (Smjernica dobre prakse)
21. Psihičko opterećenje poslom – vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima (ISSA projekt)
22. Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima (Twinning projekta IPA 2007)
23. Praktična smjernica za provođenje medicinskih pregleda radnika kod kojih zbog uvjeta rada postoji veća mogućnost oštećenja zdravlja (Twinning projekt IPA 2007)
24. Praktična smjernica za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne pripremjlenosti kod vatrogasaca (Twinning projekta IPA 2007)
25. Rizici u poljoprivredi (Smjernica dobre prakse)
26. Smjernica za siguran rad u drvnoj industriji (Smjernica dobre prakse)
27. Smjernice za uporabu ILO međunarodne klasifikacije radiograma pneumokonioza
28. Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada – stručna smjernica
29. Smjernice za obilazak radnog mjesta (iz alata)
30. Praktična smjernica za poslodavce “Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar”
31. Rad u skučenim prostorima (Smjernica dobre prakse)

32. Covid-19 mentalno zdravlje smjernica (Smjernica)