Domaći

 

24. konferencija hrvatskih psihologa (2016.)

U Opatiji je od 9. do 12. studenog 2016. godine održana 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa na temu „Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja“. Djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Helena Koren, magistra psihologije, aktivno je sudjelovala na konferenciji i održala dva predavanja koja se odnose na utjecaj radnog okruženja na zdravlje i dobrobit radnika.

Konferencija je bila namijenjena psiholozima zaposlenima u različitim područjima psihološke djelatnosti. Tema konferencije blisko je povezana s djelatnošću HZZZSR-a na području prevencije stresa i zaštite zdravlja na radu.
U sklopu 4. simpozija penološke psihologije na kojem su bili prisutni psiholozi iz Uprave za zatvorski sustav, naša djelatnica, psihologinja Helena Koren, održala je predavanje pod naslovom „Posljedice zatvorskog radnog okruženja na zdravlje i dobrobit zaposlenika“. Prepoznata je potreba za unaprjeđenjem brige za  zdravlje zaposlenika u specifičnom i visoko stresnom radnom okruženju kao što su penalne institucije.
Drugo predavanje pod naslovom „Radno okruženje i psihičko zdravlje: Kako stvarati zdrava radna mjesta?“ odnosilo se na vrlo aktualnu temu stresa na radu, na kojem su u odnos dovedene karakteristike radnog okruženja i psihičko zdravlje zaposlenika te je izazvalo velik interes slušatelja.

Predavanje o posljedicama zatvorskog radnog okruženja na zdravlje i dobrobit zaposlenika u Zatvoru u Zagrebu (2016.)

Dana 15. prosinca 2016. djelatnica HZZZSR-a, magistra psihologije Helena Koren održala je predavanje u Zatvoru u Zagrebu naziva: Posljedice zatvorskog radnog okruženja na zdravlje i dobrobit zaposlenika. Predavanje je prvi puta bilo predstavljeno na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa održanoj u Opatiji u studenom 2016. gdje je izazvalo velik interes kod psihologa zaposlenih u penološkim institucijama, nakon čega je slijedio poziv da je isto predavanje održi u Zatvoru u Zagrebu. Ovog puta predavanje je bilo namijenjeno svim djelatnicima zatvorskog sustava, pri čemu su prisutni bili predstavnici Odjela osiguranja i Odjela tretmana Zatvora u Zagrebu te Centra za dijagnostiku u Zagrebu.

Predavanje je bilo obilježeno velikim odazivom, izraženim interesom za ovom temom te prepoznatom potrebom za provođenjem mjera prevencije i unaprjeđenjem brige za  zdravlje i dobrobit zaposlenika u specifičnom i visoko stresnom radnom okruženju kao što su penalne institucije.

Jesenski stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog društva za sportsku medicinu (2016.)

U Karlovcu je od 18.-20.11.2016. godine održan Jesenji stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada  pod nazivom “Ocjena radne sposobnosti u medicini rada” te Stručni sastanak Hrvatskog društva za sportsku medicinu pod nazivom: “Novosti u sportskoj medicini Hrvatska / Europa”.

U petak 18.11.2016., u sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za sportsku medicinu održana su sljedeća izlaganja:
T. Furlan: Izvješće sa Svjetskog kongresa FIMS (Ljubljana 2016.)
D. Veber: Medicina rada  i sporta u EU (Irska)
D. Veber i V.Ivančev: Izrada interaktivne mape zdravstvene skrbi – specijalisti sportske medicine i objavljivanje liste specijalista medicine rada i sporta
U subotu 19.11.2016. u sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za medicinu rada na temu “Ocjena radne sposobnosti u medicini rada” predstavljen je novi priručnik “Ocjena radne sposobnosti u medicini rada” te su vezano za priručnik održana sljedeća izlaganja:
–    Prim.dr.sc. J. Macan: Uvodno izlaganje – koncept i sadržaj priručnika, osnove ocjene radne sposobnosti u medicini rada
–    Mr.sc. M. Muše Danielov: Razine ocjene radne sposobnosti u medicini rada
–    Prim.dr.sc. M. Zavalić: Ocjena radne sposobnosti kod odabranih zdravstvenih stanja i poremećaja
–    Prim.dr.sc. B. Knežević: Ocjena radne sposobnosti kod odabranih zanimanja
Također je prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović prikazala udžbenik „Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju“.
Nakon predstavljanja priručnika i udžbenika, održana je radionica pod nazivom: “Profesionalne bolesti i ocjena zdravstvene sposobnosti – izazovi u praksi”. Moderatori radionice su bili prim.dr.sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) i Ina Kardoš dr.med, spec.medicine rada sporta, djelatnica HZZZSR.
U sklopu radionice su djelatnice HZZZSR, specijalistice medicine rada i sporta održale sljedeća izlaganja:
K. Zahariev Vukšinić: Problemi u priznavanju profesionalnih bolesti
I. Kardoš: Ocjena radne sposobnosti – izazovi u praksi.
Izlaganja su bila uvod u praktični dio u sklopu kojeg je dr. Zahariev Vukšinić prikazala dva slučaja profesionalnih bolesti, a dr. Ina Kardoš probleme s kojima se suočava Drugostupanjsko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu vezano za pristigla Uvjerenja o radoj sposobnosti. Nakon prikazanih slučajeva povedena je rasprava u koju se aktivno uključio velik broj sudionika radionice.
Zadnje izlaganje je održala prim. dr. sc A. Huršidić Radulović na temu: Zahtjevi Ministarstva gospodarstva i očitovanje o implementaciji Konvencije 161 na zahtijev ILO-a.
Jesenji stručni sastanak zatvoren je zaključcima prim. dr. sc. A. Huršidić Radulović kao predsjednice Hrvatskog društva za medicinu rada te V. Ivančeva kao predsjednika Hrvatskog društva za sportsku medicinu.
Obilježavanje međunarodnog dana zaštite sigurnosti i zdravlja na radu

Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu obilježen je 28. travnja 2016. godine na zagrebačkim trgovima: Cvjetni, Bana Josipa Jelačića i Europskom trgu, bogatim edukativno-promotivnim događanjima, s ciljem isticanja važnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ovo događanje ujedno je promocija kampanje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pod nazivom Zdrava radna mjesta za svaku životnu dob.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu aktivno je sudjelovao na ovom događanja podjelom brojnih vlastitih promotivnih i edukativnih materijala, te stručnim i iscrpnim odgovorima na pitanja iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu zainteresiranim građananima. Prolaznici su imali priliku vidjeti i primjere osobne zaštitne opreme koju zaposlenici Zavoda koriste u edukativne svrhe pri održavanju stručnih seminara. Ovom prilikom upriličene su pokazne vježbe suradnih institucija, poduzeća i udruga koje se bave zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, te su prikazani primjeri zaštitne i radne odjeće pojedinih sudionika ovog događanja. Hvala svim sudionicima na suradnji i brojnim građanima na ukazanom interesu.
dan_znr_4
dan_znr_7

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, istog dana, svečanim skupom također je obilježen Nacionalni dan zaštite na radu kojeg je ograniziralo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Nacionalno vijeće za zaštitu na radu Republike Hrvatske uz potporu Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) uz promociju kampanje pod nazivom Zdrava radna mjesta za svaku životnu dob. Ovom prilikom dodijeljena su priznanja pojedincima za postignuća u području zaštite na radu, kao i nagrada za životno djelo. Čestitamo kolegama na dobivenim priznanjima i nagradama.


Povodom Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu, 28. travnja 2016. godine u edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u organizaciji ustanova za obrazovanje odraslih VOX VIVA i HZJZ, održan je okrugli stol “Zdravstveno ekološki čimbenici u školama“.
Na Okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja zdravtsveno-ekoloških indikatora u zatvorenim prostorima osnovnih škola na području RH provedenih u razdoblju od 2012.- 2014. godine temeljem kriterija poisteklih iz četiri regionalna prioritetna cilja Parmske deklaracije – ključnog dokumenta o zaštiti zdravlja, djece i okoliša, koji su u gradu talijanske regije Emilije Romagne u ožujku 2010. potpisale 53 zemlje članice Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, među kojima i Republika Hrvatska. Istraživanjem se nastojao steći uvid u stanje unutarnjeg okoliša i najvažnijih okolišnih čimbenika u hrvatskim osnovnim školama kako bi se identificirali okolišni pokazatelji rizika u školama i predložila smanjenja onih čimbenika koji mogu značajno utjecati na zdravlje djece i školskog osoblja.
Skup je pozdravio ravnatelj HZJZ, doc. Ranko Stevanović, dok je uvodno izlaganje održala dr. sc. Andreja Barišin te je predstavila Nacionalni program Ministarstva zdravlja – Zdravstveno ekološki indikatori Parmske deklaracije. Zdenko Mlinar (NZJZ) objasio je kako su prikupljeni podaci o zdravstveno-ekološkim indikatorima, dok je dr. sc. Dario Brdarić (ZZJZ Osijek) predstavio rezultate istraživanja. Mr. sc. Olgica Martinis iz Agencije za obrazovanje odraslih govorila je o kemijskoj sigurnosti u školama. Dr. sc. Dijana Mayer (HZJZ) održala je predavanje o utjecaju duhanskog dima na zdravlje učenika i djelatnika škole. Rezultate mjerenja ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku predstavila je Diana Jovičić, dr. med. (HZJZ).
Na Okruglom stolu govorilo se i o stresu koji je prepoznat kao moderni rizik na radnom mjestu koji utječe na zdravlje radnika te je jedna od opasnosti uvršten u novi Zakon o zaštiti na radu. Psihologinja Helena Koren (HZZZSR) upozorila je na izvore i posljedice stresa, dok je Marija Batak, dipl. ing. sig. (HZZZSR) govorila o obvezama ravnatelja i djelatnika u funkciji očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja školskog osoblja.
marija_batak_i_helena_koren

 safeday24. travnja 2015. godine na 2. Međunarodnoj stručno-znanstvenoj konferenciji „Odbor za zaštitu na radu“ u organizaciji Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE) , između ostalih, održana je i prezentacija  povodom Svjetskog dana zaštite na radu koji se obilježava 28. travnja.

Tijekom prezentacije prikazana je povijest obilježavanja ovog događaja, kampanje koje su se provodile  od 2003. godine te interaktivna internetska stranica kojom se obilježava ovogodišnja kampanja pod nazivom Pridružite se izgradnji kulture prevencije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.

 MEĐUNARODNI Dan Zaštite na radu, obilježen je 28. travnja 2014. godine u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Ovogodišnje obilježavanje Dana Zaštite na radu, u organizaciji Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, posvećeno je problemu stresa na radnom mjestu, koji je identificiran kao jedan od glavnih uzroka brojnim bolestima povezanim s radom. “Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta” je također i tema europske kampanje koju će Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU – OSHA) provoditi tijekom 2014.-2015. godine, a koja je bila predstavljena ovom prigodom.

Resorni ministar Mirando Mrsić zaslužnim je pojedincima uručio priznanja za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenja sustava zaštite na radu. Uručena je i nagrada za životno djelo.

Priznanja za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenja sustava zaštite na radu dobili su Ana Šijaković, dipl. ing. sig., voditeljica odjela  za stručna pitanja, nadzor, mjerenja i vještačenje u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kolega Zdravko Jelinić iz Hrvatske pošte, a nagradu za životno djelo dobio je kolega Fran Marović, dipl.ing.

Čestitamo svim dobitnicima priznanja, a posebno našoj kolegici Ani Šijaković na iznimnom i dugogodišnjem radu i doprinosu u Zaštiti na radu.


  Povodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu i Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, 25. travnja 2014. godine održana je konferencija „Stres na radnom mjestu“ u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Koordinacije SSSH za zaštitu na radu.

Prema podacima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) stres na radnom mjestu je drugi najčešći zdravstveni problem vezan uz rad. Zbog toga je važno identificirati i upravljati psihosocijalnim rizicima kako bi se prevenirala pojava stresa na radnom mjestu.

Na konferenciji su uvodnu riječ imali Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ljubomir Pintarić, predsjednik Koordinacije SSSH za zaštitu na radu, Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava, Marija Zavalić, predsjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Admira Ribičić, pravna savjetnica Hrvatske udruge poslodavaca.

Mr. sc. Mirjana Ptičar, dr. med. spec. med. rada i Ines Ostović, mag. psih. iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu su održale stručna predavanja:

Stres na radnom mjestu i psihosocijalni rizici

Psihosocijalni rizici i mjere prevencije

 dan-zastite-na-radu-2013Dan zaštite na radu (28. travanj)  obilježava se diljem svijeta s ciljem unaprijeđenja zaštite na radu, odnosno smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i  bolesti u svezi s radom. Hrvatski sabor je 2007. godine donio Odluku o proglašenju „Nacionalnog dana zaštite na radu“ ( NN 61/07), te je 28. travnja proglašen „Nacionalnim danom zaštite na radu“.

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu svake godine organizira prigodno obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu, te dodjelu godišnje nagrade za ostvarenje značajnih rezultata i postignuća u zaštiti na radu te unaprjeđenju zaštite na radu s ciljem smanjenja broja i intenziteta ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom.

Ove je godine nagrada za životno djelo dodijeljena profesorici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Jadranki Mustajbegović.

Nagrada za cjeloživotno postignuće u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja  svečano je uručena od strane ministra rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Miranda Mrsića.

Vijest o dodjeli nagrade za životno djelo objavljena je i ovdje

Seminar o primjeni EU Direktive 2010/32 - sigurnost radnog okruženja

Seminar u organizaciji Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, na temu: „Primjena EU direktive o sigurnosti radnog okruženja“, održan je 21. ožujka 2013. godine u Zagrebu, a prema predviđenom programu. Seminar je organiziran povodom stupanja na snagu EU Direktive 2010/32 koju sve zemlje članice Europske unije moraju implementirati u svoje zakonodavstvo. Brojni sudionici pozorno su pratili izlaganja predstavnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te aktivno sudjelovali u raspravi i postavljali pitanja.

 

seminar-o-primjeni-eu-direktive-201023-sigurnost-radnog-okruzenja

Savjetovanje Zakon o zaštiti na radu i prateći pravilnici

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Regionalni ured Osijek, 18. ožujka 2016. godine održano je savjetovanje na temu “Zakon o zaštiti na radu i prateći pravilnici”.

Savjetovanje je organizirano kao rezultat čestih upita i nejasnoća vezanih uz važeći Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14), a održano je više predavanja interaktivnog tipa. U sklopu predavanja, prim. dr. sc. Ana Bogadi – Šare održala je izlaganje na temu O Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kojim je predstavila organizaciju rada te postignuća i rezultate koje je naš Zavod ostvario u svojem 20-godišnjem radu.
U sklopu savjetovanja iznesena su i sljedeća izlaganja: Boris Antunović (potpredsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP-a): Obveze po zakonu o zaštiti na radu; Admira Ribičić (pravna savjetnica, HUP): Psihosocijalni rizici – stres na radnom mjestu; Muhidin Omerdić (Voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu; te Kruno Kovačević (Voditelj Službe za nadzor ZNR, Područni ured Osijek, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava): Inspekcijski nadzor u području ZZNR.
Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a

hi1.12. Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se od 1988. godine, na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Crvenom vrpcom u obliku petlje (Red Ribbon) iskazuje se solidarnost prema oboljelima, kao i podizanje svijesti o toj bolesti. Time se svake godine usmjerava pažnja na taj globalni javnozdravstveni problem. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je registrirano 36.7 milijuna HIV-om zaraženih osoba (podatak iz 2016.).

 Povodom Svjetskog dana AIDS-a 1.12.2015. godine, održan je u Edukacijskom centru Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Kišpatićeva 12, stručni skup pod nazivom “Prevencija krvlju prenosnih infekcija u zdravstvenih djelatnika” kao dio stručnog usavršavanja za zdravstvene djelatnike. Organizator i moderator skupa je bila prim. dr. sc. Bojana Knežević, voditeljica Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC Zagreb. Na skupu je aktivno sudjelovala i djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Dijana Krišto, dr.med., spec. medicine rada i sporta, s izlaganjem “Prijava ekspozicijskih incidenata u zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj“.

Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa
Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 5. studenog 2016. godine  održan je 3. simpozij pod nazivom Profesionalne bolesti stomatologa. Djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, dr. Dijana Krišto, specijalistica medicine rada i sporta, na simpoziju je održala predavanje pod nazivom Zdravstveni rizici u dentalnoj medicini.

Cilj simpozija je upoznavanje stomatoloških djelatnika s posljedicama djelovanja potencijalnih rizika na radnom mjestu te sa značenjem preventivnih aktivnosti u svrhu sprečavanja razvoja profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad te nastanka ozljeda na radu. Organizator ovog i dosadašnjih simpozija je doc.dr.sc. Marin Vodanović, predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju te prodekan za sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 pb-knjigaNa Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je 7. studenog 2015. godine 2. simpozij pod nazivom Profesionalne bolesti kod stomatologa, a ujedno je 11. prosinca 2015. godine održana promocija sveučilišnog udžbenika Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa. Djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Dijana Krišto, dr. med.,specijalistica medicine rada i sporta, aktivno je sudjelovala u održavanju simpozija te je također jedna od autorica navedenog udžbenika. Organizator simpozija te urednik sveučilišnog udžbenika je doc. dr. sc. Marin Vodanović, predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prodekan za specijalističi studij te specijalist endodoncije i dentalne patologije.

Seminar Zaštita na radu u kemijskoj industriji
Seminar Zaštita na radu u kemijskoj industriji II

Udruženje kemijske industrije Hrvatske gospodarske komore u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 12. listopada 2016. godine, u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, edukativni seminar pod nazivom “ZAŠTITA NA RADU U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI II“. Na seminaru su aktivno sudjelovale i djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr.sc. Marija Bubaš, dr.med., spec. medicine rada i sporta i dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl.ing.kemije.

Svrha seminara bila je upoznavanje s obvezama poslodavaca i zdravstvenim rizicima pri radu s karcinogenima i mutagenima te o postupku proglašavanja kemikalije karcinogenom. Predstavljena su i iskustva Centra za kontrolu otrovanja u zbrinjavanju industrijskih otrovanja te rad službi za zaštitu na radu u tvrtkama Petrokemija d.d. Kutina i međunarodne tvrtke Dupont. Na kraju seminara predstavljenja je globalna inicijativa kemijske industrije “Odgovorno poslovanje s kemikalijama” te kampanja IOSH-a No Time to Lose.

Izlaganja održana u sklopu seminara:

dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu: “Karcinogene i mutagene tvari – obveze poslodavca prema Pravilniku  o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima”

dr.sc Marija Bubaš, dr.med., spec.med.rada i sporta, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu: “Postupak proglašavanja kemikalije karcinogenom”

mr.sc. Rajka Turk, mr. pharm., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada: “Iskustva Centra za kontrolu otrovanja u zbrinjavanju industrijskih otrovanja”

Tomislav Cesar, dipl.ing., Petrokemija d.d.: “Integralna zaštita u kemijskoj industriji – Petrokemija”

Jaroslav Burger, DuPont, Češka: “Zaštita na radu u tvrtki DuPont”

mr.sc. Renata Florjanić, dipl.ing., HGK,  Sektor za industriju i IT: “Odgovorno poslovanje s kemikalijama (Responsible Care)”

Malcolm McIntyre, IOSH: “NO TIME TO LOSE”

 hgkHrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) organizirala je 19. i 20. listopada 2015. godine u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, edukativni seminar pod nazivom “ZAŠTITA NA RADU U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI”. Seminar je održan u okviru Europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu koji je proglasila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (European Agency for Safety and Health at Work).

Svrha seminara je bila upoznavanje s obvezama koje proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu s naglaskom na opasne radne tvari, upoznavanje sa zdravstvenim rizicima pri radu s opasnim radnim tvarima te psihosocijalnim rizicima radnog mjesta. Također je prikazan način izrade procjene rizika pri radu s opasnim tvarima, vrste osobne zaštitne opreme koja se koristi pri radu s opasnim radnim tvarima, podijeljeno je iskustvo nadzora u kemijskoj industriji te su iznesene prednosti promicanja zdravlja na radnom mjestu.
Izlaganja održana u sklopu dvodnevnog seminara:
Europski tjedan zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uz pokroviteljstvo EU – OSHA organiziralo je
stručni skup pod nazivom: „Zaštita na radu za sve uzraste“.
Skup je održan 27. listopada 2016. godine u Zagrebu, u Branimir centru.
Na skupu su izlagači između ostalih prezentirali teme vezane uz edukaciju i prevenciju u funkciji zaštite zdravlja na radu u svakoj životnoj dobi, uz produljenje radnog vijeka mlađih i starijih dobnih skupina, kao i uz nove oblike zapošljavanja te uz holistički pristup u zaštiti zdravlja radnika. Prikazane su i teme vezane uz ozljede na radu te kampanje koje se trenutno provode u Hrvatskoj.
Na stručnom skupu su aktivno sudjelovali i predstavnici našeg Zavoda s priloženim izlaganjima:

EU kampanja Upravljanje stresom i zaštita na radu u RH u 2015. godini

 upravljanje_stresomMinistarstvo rada i mirovinskog sustava uz pokroviteljstvo EU – OSHA organiziralo je skup zaštite na radu pod nazivom: EU kampanja “Upravljanje stresom” i zaštita na radu u RH u 2015. godini. Skup je održan u Zagrebu 20. listopada 2015. godine u Branimir centru. Ovim skupom zaokružena je dvogodišnja “EU kampanja za zdrava mjesta rada 2014. – 2015. – Upravljanje stresom” te su prikazani rezulati provedene kampanje u području psihosocijalnih rizika i stresa na radnom mjestu.

Na stručnom skupu su aktivno sudjelovali i predstavnici našeg Zavoda s priloženim izlaganjima:

 

Stručni skup-zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima

STRUČNI SKUP

“Zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima”-
 novosti, zaštita, profesionalne bolesti

 

Stručni skup je održan 28. svibnja 2015. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  metodama ispitivanja, zaštitnim mjerama pri radu s opasnim tvarima.
Stručni skup je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima, povjerenicima zaštite na radu, liječnicima medicine rada, obiteljskim liječnicima, kemičarima, menadžerima sustava upravljanja.
Skup je obuhvaćao sljedeća predavanja:
Profesionalne bolesti uzrokovane opasnim radnim tvarima
prim. dr. sc. Ana Bogadi Šare, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Procjena rizika pri radu s opasnim tvarima
mr. sc. Milica Šegović, Centar za sigurnost
Profesionalne bolesti – novosti, statistika, trendovi
mr. sc. Stipan Barać, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Zaštita na radu prilikom laboratorijskog ispitivanja opasnih radnih tvari u uzorcima
dr. sc. Teuta Tompić, Bioinstitut d.o.o.
Označavanje radnog prostora pri radu s opasnim radnim tvarima
mr. Ramiza Vidović, dipl. ing., Zavod za israživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.
Rad s opasnim tvarima
Krešimir Harapin, dipl. ing., Pliva d.d.
STRUČNI SKUP Zaštita zdravlja i sigurnost na radu Zaštita od neionizirajućeg zračenja
Stručni skup je održan 12. ožujka 2015. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  metodama mjerenja, dozimetrima, odgovornom korištenju mobilne telefonije.
Stručni skup je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima, povjerenicima zaštite na radu, liječnicima medicine rada, obiteljskim liječnicima, stručnjacima koji se bave elektromagnetnim zračenjem.
Skup je obuhvaćao sljedeća predavanja:
Utjecaj neionizirajućeg zračenja na zdravlje radnika (prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med. spec. med. rada, ravnateljica, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu)
Profesionalna izloženost elektromagnetskim poljima u pokretnim komunikacijama (mr. sc. Sarita Bukovčan, predsjednica, Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske)
Odgovorno korištenje mobilne telefonije (mr. sc. Ankica Kosovac Krželj, Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja)
Referentne mjerne veličine u mjerenjima elektromagnetskih polja-osnova za procjenu rizika izloženosti (mr.sc. Mladen Hajdinjak, direktor, HAJ-KOM d.o.o.)
O elektromagnetskom zračenju-moderna saznanja (dr. sc. Ivica Prlić, dipl. ing. fiz., savjetnik, voditelj Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada).
STRUČNI SKUP Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Stručni skup je održan 31. siječnja 2019. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  nadzoru te primjerima dobre prakse.

Stručni skup je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima, povjerenicima zaštite na radu, liječnicima medicine rada, obiteljskim liječnicima, stručnjacima koji se bave zaštitom zdravlja radnika.

Skup je obuhvaćao sljedeća predavanja:

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu (Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., MRMS, Načelnik sektora za zaštitu na radu i upravne poslove)

Utjecaj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu i ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 94/2018 i 96/2018) na rad inspektora rada (Nenad Puljić, dipl. ing. stroj., MRMS, Načelnik sektora za nadzor u području zaštite na radu)

Utjecaj nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu na kvalitetu rada i zaštitu na radu (Vitomir Begović, mr. sig., Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu)

Primjer dobre prakse: izrada procjena rizika i izdavanje dozvola za rad u tvrtki CEMEX Hrvatska d.d. (Fabjan Ruščić, dipl. ing., Voditelj zaštite na radu, CEMEX Hrvatska d.d.)

Zdravstveni učinci opasnih tvari na radu (prim. dr. sc. Ana Bogadi Šare, dr. med., spec . med. rada, Hrvatski zavod za javno zdravstvo)

Biološki čimbenici na mjestima rada (dr. sc. Ivančica Kovaček, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar)

Sigurnosne putovnice za vanjske izvođače (Judith Siveri Vereš, dipl. ing. kem., uni. spec. oecoing, STSI, Integrirani tehnički servisi, d.o.o.)

Zaštita na radu i zaštita od požara u domovima za starije osobe (Ankica Luketina, dipl. ing., Dom za starije osobe Ksaver)

Zaštitna odjeća pri radu s citostaticima

zastina_odjeca

U cilju zaštite radnika koji rade s citotoksičnim lijekovim u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 5. ožujka 2015. održano je interesantno predavanje pod nazivom: “Zaštitna odjeća pri radu s citostaticima“. Osim predavanja koje su održali stručnjaci kompanije DuPont, upriličen je prikaz zaštitne odjeće, uz demonstraciju pravilnog oblačenja i skidanja zaštitne odjeće.
Predavanje je otvorila mr. sc. Mirjana Ptičar, dr. med., spec. med. rada., te je istaknula važnost provođenja mjera zaštite na radu i korištenja osobne zaštitnih opreme kod postupaka pripravljanja i primjene citotoksičnih lijekova, te je još jednom podsjetila na pitanje svrhovitosti mikronukleus testa u redovitom zdravstvenom nadzoru radnika koji rade sa citotoksičnim lijekovima. Uputa o postupanju vezanom uz mikronukleus test u zdravstvenom nadzoru radnika koji rade s citotoksičnim lijekovima možete pročitati ovdje.
Predavanju su, osim stručnjaka Hzzzsr-a bili nazočni i stručnjaci iz zdravstvenih ustanova, te su pokazali veliki interes za ovo područje. Ovo predavanje bila je prilika za usvajanje novih znanja, razmjenu iskustava stručnjaka i početak nove uspješne suradnje.
Prevention of Occupational Skin Diseases

pgp-logoU Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 10. lipnja 2014. godine održano je interesantno predavanje o zaštiti kože ruku pri radu upotrebom zaštitnih krema.

 

 

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 10. lipnja 2014. godine održano je interesantno predavanje o zaštiti kože ruku pri radu upotrebom zaštitnih krema. Predavanje pod nazivom „Prevention of Occupational Skin Diseases“ održala je dr. Susanne Kemme iz poduzeća Peter Greven Physioderm iz Njemačke. Teme izlaganja održanog na engleskom jeziku bile su:

•Company Presentation

•The Importance of Preventing Occupational Skin Diseases

•Regulations for Cosmetics

•Skin Protection

•Skin Cleansing

•Skin Care

•Ingredients

•Open Systems vs. Dispenser Systems

•Products from PGP

Predavanje je bila prilika za usvajanje novih spoznaja i dostignuća iz područja zaštite i njege kože ruku pri radu, razmjena iskustava, te mogućnost daljnje suradnje.

Stres na radnom mjestu – propisi, kampanje, novosti, praksa

STRUČNI SKUP
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Stres na radnom mjestu – propisi, kampanje, novosti, praksa

 

Stručni skup je održan 20. ožujka 2014. godine u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. U vidu uključivanja stresa na radu u novi zakon o zaštiti na radu uz navedene obveze poslodavca i radnika, na skupu su izložena predavanja koja se odnose na definiciju stresa na radu, stresore, intervencije te aktivnosti pojedinih institucija.

Skup je obuhvaćao sljedeća predavanja:

Stvaranje timskog duha na radnom mjestu (Marta Brkić, mag. ing. prosp. arch.,Dvokut Ecro d.o.o.)

Formalni ulazak prevencije stresa na radu u područje zaštite na radu – kako početi? (Sandra Telebec, prof. psih., Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)

Možemo li spriječiti sagorijevanje na radnom mjestu? (Marija Škes, mag. educ. reh., Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)

Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu – planirane aktivnosti (Mr.sc. Mirjana Ptičar, dr. med.,spec. med. rada i Ines Ostović, mag. psih., Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu)

Stres kod vatrogasaca (Mr. sc. Mensur Ferhatović, Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske)

Reakcije organizma na stres (Ilona Sušac, dr. med., specijalist onkologije i radioterapije, Poliklinika Eljuga)

Sigurnost u zdravstvenim ustanovama

 sigurnost-u-zdravstvenim-ustanovamaI. Savjetovanje o zaštiti pacijenata, medicinskog osoblja, posjetitelja, informacija, opreme, objekata, usluga i ugleda, pod nazivom:

        SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
održano je pod pokroviteljstvom Ministra zdravlja, prof. dr. sc. Rajka  Ostojića, a u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – ustanove za obrazovanje odraslih, u Tuheljskim Toplicama,  19. i 20. rujna 2013. godine.

Savjetovanje je bilo namijenjeno predstavnicima zdravstvenih ustanova, agencija, zavoda, komora i udruženja, a odvijalo se prema predviđenom programu.

Ergonomsko radno mjesto za računalom

STRUČNI SKUP

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Ergonomsko radno mjesto za računalom

održan je 23. siječnja 2014. godine u Zagrebu, a u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto, te je obuhvaćao sljedeća predavanja:

  • Pravilnici vezani za zaštitu na mjestima rada – novosti (Fran Marović, dipl. ing., Udruga za promicanje zaštite)
  • Priručnici za opremanje uredskih i odgojno-obrazovnih zgrada (dr. sc. Danijela Domljan, Šumarski fakultet)
  • Ergonomija pri radu s računalom (Davor Vugrinec, dipl. ing., Institut IGH)
  • Osjećaj udobnosti na uredskom radnom mjestu (mr. sc. Sanja Bencetić, Studij dizajna)
  • adobe pdf iconZdravstveni aspekti rada s računalom (prim. dr. sc. Ana Bogadi Šare, dr. med., Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu)
  • Suho oko kao posljedica rada za računalom (Tonica Brkić, dr. med., Poliklinika za oftalmologiju Monokl)
  • Sprečavanje pojave muskuloskeletnih bolova na radnim mjestima (mr. sc. Dijana Bešić, Poliklinika Rehabilitacija Nova)
  • Kako stvoriti pozitivnu atmosferu  – primjer dobre prakse (Ninoslav Čerkez, izvršni direktor, upravljanje kadrovima i edukacija, IN2 d.o.o.)
Posjet delegacije estonske Inspekcije rada

 estonska-delegacijaU Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održan  je 10. rujna 2013. godine sastanak s delegacijom   estonske   Inspekcije rada. Na sastanku su bili prisutni predstavnici  Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost   na radu, Državnog  inspektorata RH i predstavnici estonske Inspekcije  rada:  g. Rein Reisberg, v.d. glavnog direktora,   gđa Silja Soon,  glavni  stručnjak  za zdravlje na radu, gđa Krista Vaikmets,  analitičar i g. Indrek Avi, glavni stručnjak   za sigurnost na radu. Tijekom sastanka su  izmjenjene informacije o stanju,  organizaciji, funkcioniranju i  problemima  u sustavu zaštite  zdravlja i sigurnosti  na radu u  Hrvatskoj i Estoniji, te su uspostavljeni kontakti za  eventualnu  buduću suradnju.

4. Simpozij Hrvatske liječničke komore

Skup pod nazivom “ZDRAVLJE NA RADU I ZDRAV RADNI OKOLIŠ: KLJUČ KVALITETE RADA LIJEČNIKA” održan je u Opatiji od 19. do 21. ožujka 2010.godine. Na vrlo interesantnom skupu liječnici su raspravljali o zaštiti svojeg zdravlja, jer samo zdrav zaposlenik-liječnik može pružiti adekvatnu uslugu liječenja bolesniku. Između ostalog, izneseni su podaci oprofesionalnim bolestima zdravstvenih radnika, ostresorima kod bolničkih liječnika i oulozi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u zaštiti zdravlja liječnika i drugih zdravstvenih radnika.