Profesionalne bolesti uzrokovane azbestom

 

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Službe za medicinu rada HZJZ-a obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane u specijalističkim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama od strane specijalista medicine rada. Dijagnosticiranje, priznavanje i registriranje profesionalnih bolesti provodi se prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o listi profesionalnih bolesti, Zakonu o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Pravilniku o  uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom. Bolesti izazvane azbestom ujedno se potvrđuju od strane Službe za medicinu rada HZJZ-a i priznaju od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ovakav postupak priznavanja profesionalnih bolesti omogućuje potpuno registriranje i praćenje profesionalnih bolesti izazvanih azbestom na nacionalnoj razini.

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom  obuhvaća slijedeće podatke:

  • Zdravstvene ustanove i specijalističke ordinacije te specijalisti medicine rada koji su proveli postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti izazvanih azbestom,
  • Podaci o oboljelom radniku u kojeg je dijagnosticirana profesionalna bolest izazvana azbestom, uključujući dob, spol, stručnu spremu, radni staž na radnom mjestu koje je uzrok profesionalne bolesti,
  • Gospodarstvene djelatnosti poslodavaca u čijim su se radnim procesima javile profesionalne bolesti izazvane azbestom, klasificirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,
  • Zanimanja radnika u kojih je dijagnosticirana profesionalna bolest izazvana azbestom, klasificirana prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja,
  • Vrste profesionalnih bolesti izazvane azbestom klasificirane prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti,
  • Profesionalne bolesti izazvane azbestom klasificirane prema MKB -10 (10. revizija Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema).

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o profesionalnim bolestima izazvanima azbestom se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o profesionalnim bolestima izazvanima azbestom.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2023.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2022.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2021.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2020.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2019.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2018.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2017.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2016.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2015.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2014.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2013.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2012.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2011.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2010.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom za 2009.