O nama

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu osnovan je 1996. godine kao Hrvatski  zavod za medicinu rada, koji je u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske i Europske unije 2009. godine izrastao u multidisciplinarnu ustanovu na nacionalnoj razini. Zavod objedinjuje i unapređuje stručne aktivnosti u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u cilju poboljšanja radnih uvjeta, sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, očuvanje zdravlja radnika i povećanja učinkovitosti gospodarstva Republike Hrvatske. Odlukom Vlade RH i stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 100/2018 od 14.11.2018., prema Članku 273., Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) preuzima sve poslove i radnike HZZZSR-a te sukladno tome,  počevši od 01. siječnja 2019. godine, Zavod (HZZZSR) nastavlja sa radom kao Služba za medicinu rada HZJZ-a.

Tko smo...

Nacionalna ustanova u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

 • Organizator stručnih edukacija u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 • Nacionalna ustanova za kontakt i član raznih međunarodnih i europskih udruženja
 • Partner u nacionalnim i europskim projektima
 • Izvor informacija u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 • Multidisciplinaran tim sastavljen od : specijaliste medicine rada/ rada i sporta, specijalizanata i doktora medicine, Inženjera sigurnosti na radu, inženjera drugih tehničkih struka, zaposlenika VSS različitih usmjerenja…
 • Kompetentni stručnjaci uvijek spremni na suradnju sa svim dionicima u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Što radimo...

Pratimo stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu putem:

 • Registra profesionalnih bolesti
 • Registra radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom
 • Evidencije i analize ozljeda na radu
 • Evidencije radnika izloženih opasnostima i štetnostima na radu
 • Stručnog nadzora ordinacija medicine rada
 • Praćenja zakonodavstva u području zašite zdravlja i sigurnosti na radu

Unapređujemo i poboljšavamo zaštitu zdravlja i sigurnost na radu osmišljavanjem i provođenjem preventivnih aktivnosti:

 • Predlaganje zakonodavstva
 • Izrada kriterija, doktrina i standarda
 • Kontinuirano informiranje svih dionika u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 • Izobrazba svih stručnjaka u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 • Ukazivanje na postojeće probleme i predlaganje mogućih rješenja
 • Provođenje stručnih i znanstvenih istraživanja, nacionalnih i EU projekata
 • Predlaganje mjera za unapređivanje sigurnosti i poboljšanje zdravlja radnika
Kako djelujemo...

Obavljamo stručne poslove: dajemo stručna mišljenja o profesionalnim bolestima i ozljedama na radu, provodimo vještačenja, provodimo drugostupanjske postupke u ocjeni radne sposobnosti

Informiramo putem: internetske stranice, e- novina, smjernica, uputa, letaka i postera, odgovora na upite, izvješća o profesionalnim bolestima i ozljedama na radu, stručnih i znanstvenih članaka

Educiramo putem: stručnih seminara, radionica i sastanaka, smjernica, stručnih stavova i kriterija

Informiramo i educiramo: specijaliste i specijalizante medicine rada i sporta, studente medicine, stručnjake zaštite na radu, predstavnike poslodavaca i radnika, stručnu i opću javnost.

Vizija...
Zdravo radno mjesto za sve radnike u Republici Hrvatskoj!
Misija...
Postavljanje doktrina i standarda, informiranje i izobrazba te stručni doprinos pri izradi zakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu radi očuvanja i unapređenja zdravlja i radne sposobnosti svih radnika.
Politika kvalitete...

HZZZSR kao središnja nacionalna institucija za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u okviru svoje osnovne djelatnosti provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu, edukaciju i informiranje dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te postavlja stručne doktrine i standarde.

HZZZSR se obvezuje da će kroz sustav formalnog obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja, usvajanjem novih sposobnosti i znanja te motiviranjem radnika postići  poboljšanje kvalitete usluga, povećanje zadovoljstva  korisnika i svojih radnika.

HZZZSR  će unaprjeđivati svoje djelovanje kroz neprekidno praćenje  i primjenu  novih spoznaja te korištenje svih dostupnih medija za informiranje i pružanje usluge korisnicima.

Uređenjem radnog okoliša te obraćanjem pažnje na uređenost i funkcionalnost poslovnog prostora HZZZSR će utjecati na zadovoljstvo radnika i korisnika usluga.

U svim fazama posla radnici HZZZSR  bit će neovisni o poslovnom, financijskom ili bilo kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje, objektivnost i nepristranost.  Poslove će provoditi sukladno utvrđenim metodama, propisima i pravilima struke.

HZZZSR  se obavezuje pružati najbolju moguću uslugu korisnicima.

Cilj svih radnika je pružanje  kvalitetnih usluga, razvoj svakog pojedinog radnika i njihova međusobna povezanost.

HZZZSR  se obavezuje primjenjivati i poticati etički kodeks.

Politika kvalitete biti će dostupna svim radnicima.