Projekti i suradnje

 

Strojovođe su uvijek naprijed- jačanje uloge strojovođa za uspješniji socijalni dijalog 2018/2019

Sindikat strojovođa Hrvatske (SSH ) u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Službom za medicinu rada provodi projekt financiran sredstvima Europske unije pod nazivom „Strojovođe su uvijek naprijed- jačanje uloge strojovođa za uspješniji socijalni dijalog“. Ukupna vrijednost projekta je 707.958,53 kuna te je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Trajanje projekta je jedna godina. Projektne aktivnosti su započele 4. listopada 2018. godine, a predviđen je njihov završetak 3. listopada 2019. godine.

Svrha projekta je unaprijediti socijalni dijalog kroz razvoj i jačanje kapaciteta SSH na nacionalnoj, sektorskoj i međunarodnoj razini.

Projekt je usmjeren jačanju kapaciteta sindikata strojovođa za efikasnije djelovanje u zaštiti dostojanstva i prava radnika na sektorskoj razini. Ciljnu skupinu projekta čine povjerenici, članovi radničkih vijeća u poduzećima unutar željezničkog sektora, povjerenici zaštite na radu i drugi članovi Sindikata strojovođa Hrvatske.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju:

 1. Istraživanje o opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu strojovođa
 2. Provođenje četiri trodnevne radionice o rizicima na radnom mjestu strojovođe i upravljanje stresom za 80 članova SSH
 3. Održavanje jedne dvodnevne radionice o komunikacijskim vještinama za 25 članova SSH
 4. Organiziranje studijskog putovanja za 10 članova sindikata SSH, sindikatu ASLEF-a u Engleskoj u trajanju od 4 dana, radi razmjene iskustava i jačanju suradnje
 5. Održavanje međunarodne konferencije koja će poslužiti kao platforma za razmjenu iskustava 30 sudionika iz sektora RH, EU i susjednih zemalja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada kao partner na projektu provest će istraživanje o opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu strojovođa s posebnim osvrtom na psihosocijalne rizike te će provesti četiri trodnevne radionice o rizicima i upravljanju stresom na radnom mjestu strojovođe. Radionice će sadržavati psihološki i zdravstveni aspekt. Kroz psihološki dio polaznici radionica upoznat će se s uzrocima, simptomima i posljedicama stresa na radu, traumatskim događajima  te su aktivno sudjelovati u vježbama prepoznavanja djelotvornih i nedjelotvornih načina suočavanja sa stresom. Zdravstveni dio radionice bit će usmjeren na prepoznavanje učinaka stresa na zdravlje te jačanje zdravih navika, kao što su zdrava prehrana, san i tjelovježba. U spomenutim aktivnostima iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, službe za medicinu rada, aktivno će sudjelovati psiholog i specijalist medicine rada i sporta.

No Time to Lose (2014 - )
Supporter logoHrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kao jedinstvena ustanova koja se bavi svim vidovima zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, promovira i podupire kampanju pod nazivom „No Time to Lose“. Kampanja je pokrenuta 3. studenog 2014. godine od strane britanskog IOSH-a (Institution of Occupational Safety and Health), kao suradne ustanove ENSHPO-a. Cilj kampanje je je podići svijest o uzrocima i vrstama izloženosti karcinogenima na radnom mjestu, te ponuditi rješenja kojima bi se dovelo do smanjenja obolijevanja od malignih bolesti uzrokovanih izloženostima na radnom mjestu čime bi se smanjio broj smrtnih slučajeva kao posljedice profesionalnih malignih bolesti. U svijetu od profesionalnih malignih bolesti umire 666 000 ljudi godišnje – jedna smrt svakih 47 minuta.

Stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu IPA projekta osmislili su smjernicu pod nazivom „Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima“, te na ovaj način se pridružuju i podupiru kampanju pod nazivom „No Time to Lose“. Ova je smjernica namijenjena stručnjacima iz različitih područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (inženjerima zaštite na radu, specijalistima medicine rada). Smjernica se može dijelom koristiti u svrhu izrade informativnog materijala za radnike izložene karcinogenim i mutagenim tvarima na radnom mjestu.

Popis ustanova koje podržavaju kampanju “No Time to Lose” možete pogledati ovdje.

Promocija kampanje „No Time to Lose“ održana je 22. rujna 2016. na 6. Međunarodnom stručno-znanstvenom skupu “Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Besplatni promotivno-edukativni materijali kampanje bili su dostupni u printanom obliku tijekom ovog događanja.

Kampanju pod nazivom „No Time to Lose“ promovirao je gospodin Malcolm McIntyre, voditelj Radne skupine za podršku zemljama novim članicama EU, iz IOSH-a (Institution of Occupational Safety and Health), u sklopu edukativnog seminara pod nazivom “ZAŠTITA NA RADU U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI II” koji je održan 12. prosinca 2016. u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.

workcancer_thefactssmjenicainfographic-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCH COST Action TD1206 (StanDerm) - Development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases (2013-2017)

COST (European Cooperation in Science and Technology – www.cost.eu/about_cost) is a European platform to connect scientists and experts of different backgrounds and fields of action in the common purpose designed and formed within individual projects, so-called Actions. ISCH COST Action TD1206 (StanDerm) is a COST project that brings together experts from 26 countries for the development and implementation of European standards in the prevention of occupational skin diseases. In this Action experts and scientists from Croatia contribute as members of the Board or associates, in the field of medicine, dermatology and chemistry from four Croatian institutions: the Croatian Institute for Health Protection and safety at Work, Institute for Medical Research and Occupational Health, Department of Dermatology of Clinical Hospital Centre Zagreb and Faculty of Food Technology and Biotechnology of University of Zagreb.

The detailed content of the project is available on
www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/TD1206.
This COST project is closely related to other actions such as the European campaign of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) “Healthy Skin @ Work” (www.epos2010.eu) in order to strengthen the prevention of occupational skin diseases in the European Union, in which are experts of the Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work also involved.

Participating in the COST project and EPOS campaign, experts from the Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work contribute to the prevention of occupational skin diseases through regular organization of seminars “Your hands are your most important tool,” the development of guidelines called Personal protective equipment for hand protection – protective gloves, providing information thru flyers like “Protect your hands” which is used for raising awareness among workers, safety experts and employers.

Experts form the Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work, participating in EPOS campaigns and COST project are:
 • Marija Bubaš, MD, PhD, specialist in occupational and sports medicine (mbubas@www.hzzzsr.hr), as a member of the working group WG2 and WG3 COST TD1206 project
 • Natalija Pejnović, M.S., (npejnovic@www.hzzzsr.hr) as an associate in the activities regarding COST project, and as a contact person regarding issues of protective gloves and education.

 

COST (European Cooperation in Science and Technology – www.cost.eu/about_cost) europska je platforma za povezivanje znanstvenika i stručnjaka raznih usmjerenja i polja djelovanja u ostvarivanju zajedničkog cilja osmišljenih i formiranih unutar pojedinih projekata tzv. Akcija. ISCH COST Action TD1206 (StanDerm) je četverogodišnji COST projekt koji okuplja stručnjake iz 26 zemalja sa ciljem razvoja i implementacije europskih standarda u prevenciji profesionalnih kožnih bolesti. U svojstvu članova Upravnog odbora ili suradnika sudjeluju znanstvenici i stručnjaci iz područja medicine rada, dermatologije i kemije iz četiri hrvatske institucije: Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Detaljan sadržaj projekta dostupan je na www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/TD1206.

Ovaj COST projekt usko je vezan uz druge Europske akcije poput kampanje Europske akademije za dermatologiju i venerologiju (European Academy of Dermatology and Venerology, EADV) „zdrava koža@rad“ (www.epos2010.eu) sa ciljem osnaživanja prevencije profesionalnih kožnih bolesti u Europskoj Uniji u kojoj su, među ostalima, članovi i suradnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Kroz vlastitu djelatnost, te sudjelovanje u COST projektu i EPOS kampanji, stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu značajno doprinose prevenciji profesionalnih kožnih bolesti kroz redovitu organizaciju stručnih seminara „Ruke su Vaš najvažniji alat“, izradu smjernica pod nazivom Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku – Zaštitne rukavice, letaka poput Čuvajte svoje ruke, 10 Savjeta za sigurnu uporabu zaštinih rukavica, “Ruke su Vaš najvažniji alat“, te objavljivanjem stručnih radova.

Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, sudionici EPOS kampanje i COST projekta su:

 • dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., specijalist medicine rada i sporta (mbubas@www.hzzzsr.hr) kao članica radnih skupina WG2 i WG3 COST projekta TD1206 i suradnica preventivne kampanje (EPOS),
 • dipl. ing. Natalija Pejnović, (npejnovic@www.hzzzsr.hr) kao suradnica u aktivnostima HZZZSR-a u sklopu COST projekta i kao kontakt osoba za pitanja na temu zaštitnih rukavica.

Značajan doprinos prevenciji profesionalnih kožnih bolesti kroz vlastitu djelatnost daju stručnjaci Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, kako kroz sudjelovnje u COST projektu tako i kroz ostale projekte i akcije provedene na razini Europske Unije.

WOOD Campaign (2014)

Ove se godine Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pridružuje kampanji Tjedan profesionalnih bolesti kože (eng. Week of Occupational Skin Diseases, WOOD) kroz organizaciju edukacijskih seminara o zaštiti kože i zaštitnim rukavicama. Kampanja će biti podržana kroz organizaciju seminara, pružanje informacija i besplatnih konzultacija sa specijalistima medicine rada, počevši od 3. studenog 2014. Kampanja će biti produljena za jedan dodatni tjedan, jer smo uvidjeli da je problem profesionalnih bolesti kože u Hrvatskoj podcijenjen. Seminari će se održati za stručnjake zaštite na radu i radnike uz sudjelovanje liječnika, specijalista medicine rada, u Zagrebu i Osijeku.

U sklopu WOOD Campaign 4. studenog 2014. godine održan je stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” u prostorijama poduzeća VODOVOD – OSIJEK d.o.o.
Seminar je bio besplatan, te se odvijao prema predviđenom programu. Na seminaru se okupio veliki broj rukovodioca, stručnjaka, te radnika koji se susreću s problemom zaštite ruku na radu i zaštitnim rukavicama. Seminar je protekao u ugodnoj atmosferi uz raspravu o odabiru odgovarajućih rukavica i razmjeni iskustava između polaznika seminara i stručnjaka iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

vodovod_osijek_14
vodovod_osijek_13
EU Projekt EODS

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje prikupljanja podataka koji su u skladu s metodologijom profesionalnih bolesti pri EUROSTAT-u. Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je krovna zdravstveno-statistička institucija koja je obvezna slati podatke o profesionalnim bolestima u EUROSTAT, točnije EODS (European Occupational Diseases Statistics- Europska statistika profesionalnih bolesti).

Projektom se želi postići poboljšanje prikupljanja postojećih podataka, osnaživanje postojećih statističkih kapaciteta i njihove kvalitete, prikupljanje podataka koje se još ne prikupljaju, ali su u skladu s metodologijom EUROSTAT-a, te razvoj već postojeće infrastrukture registra. Podaci koji se dosad nisu prikupljali će se prikupiti kroz suradnju s Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a osnaživanje statističkih kapaciteta će se provesti kroz digitalno proširivanje sadašnje baze podataka odnosno registra profesionalnih bolesti ili po potrebi formiranja nove poboljšane baze podataka. Na taj način će se s jedne strane prikupiti podaci potrebni za usklađivanje s metodologijom EUROSTAT-a, a s druge strane će se proširiti digitalni kapaciteti već postojeće baze podataka i time se poboljšati kvaliteta podataka koji se obrađuju i dostavljaju.

Podaci koji će se prikupljati prvenstveno se odnose na trajnu nesposobnost za rad koja je posljedica profesionalne bolesti, bilo da se radi o isključivom uzroku ili djelomičnom uzroku invalidske mirovine odnosno trajne nesposobnosti za rad.

Trajanje projekta: 26 mjeseci (01.03.2022.-30.4.2024.)

Ukupna vrijednost projekta: 16.198,27 €

Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce (MH4HRM)

Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce (MH4HRM) je projekt financiran kroz Erasmus + program, započeo u prosincu 2023. godine. U projekt su uključeni partneri iz Španjolske, Portugala, Grčke, Italije i Hrvatske.

Projektom se nastoji osnažiti ljudske resurse te druge dionike u zaštiti zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja zaposlenika, na način da im se pruže adekvatna znanja, vještine i alati za razumijevanje problema mentalnog zdravlja te za promicanje dobrobiti zaposlenika na radnim mjestima.

Ciljevi projekta su:

 • Razumjeti osnovne karakteristike najčešćih poteškoća i problema mentalnog zdravlja na radnom mjestu te njihov utjecaj na radne procese i radno okruženje.
 • Pružiti informacije kako bi se unaprijedilo znanje i vještine za upravljanje problemima mentalnog zdravlja u tvrtkama diljem Europske Unije.
 • Osposobiti stručnjake iz područja ljudskih resursa te druge dionike u zaštiti zdravlja kako prepoznati uobičajene mentalne poremećaje u početnoj fazi, kao i psihosocijalne rizike radnog mjesta putem online edukacije izrađene u ovu svrhu i za ovu skupinu.
 • Osnažiti timove ljudskih resursa i drugih stručnjaka u području zaštite zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja svojih zaposlenika, pružajući im adekvatna znanja, vještine i alate za promicanje dobrobiti zaposlenika.
 • Prikazati strategije za bolju integraciju osoba s problemima mentalnog zdravlja u radno okruženje te upravljanje problemima mentalnog zdravlja od faze prevencije do povratka na posao nakon dulje odsutnosti.
 • Omogućiti digitalne alate za pristup informacijama o dobrobiti na radnom mjestu kako bi se stvorilo okruženje u kojem se o problemima mentalnog zdravlja može otvoreno razgovarati.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner u ovom projektu kao nositelj jedne od ključnih aktivnosti – izrade edukacijskog programa u trajanju od 60 sati za stručnjake iz područja ljudskih resursa i druge dionike u području zaštite zdravlja na radnom mjestu, koji sadržajem uključuje znanja i vještine („soft skills“) za upravljanje problemima mentalnog zdravlja na radnom mjestu, kao i slučajeve iz svakodnevnog rada te primjere dobre prakse.

Projekt veliku važnost usmjerava na korištenje digitalnih tehnologija koji pogoduju dosezanju velikog broja korisnika. Ključni rezultati projekta uključuju izrađenu web/mobilnu platformu i online edukacijski program, videozapise za mikroučenje te podcaste s temama o mentalnom zdravlju na radnom mjestu.

Trajanje projekta: 30 mjeseci (01.12.2023.-31.5.2026.)

Ukupna vrijednost projekta: 400 000 EUR

Voditeljica projekta za HZJZ: Helena Koren, mag. psih

Newsletter 1

Projekt Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u srednjim strukovnim školama (2014-)
Potaknuti podatkom EU statistike (ESAW) kako je stopa ozljeđivanja mladih radnika 25% veća nego kada je riječ o drugim dobnim skupinama, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu od 2014 godine provodi projekt u suradnji sa srednjim strukovnim školama.
Cilj projekta pod nazivom “Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u srednjim strukovnim školama” jest istražiti informiranost učenika o zaštiti na radu i potaknuti buduće mlade radnike na razmišljanje o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te time utjecati na razvoj njihove svijesti po ovom pitanju. U projektu je do sada sudjelovalo 896 učenika završnih razreda u 28 škola u kojima se obrazuju učenici za zanimanje stolar, poljoprivredni, kemijski, građevinski, grafički i šumarski tehničar.
Tijekom posjeta školama provedeno je anketno ispitivanje kojim se ispitivalo znanje učenika o zaštiti na radu te primjena mjera zaštite na radu u školi i kod obrtnika gdje učenici provode praktičnu nastavu. Održane su i prezentacije kako bi učenicima osvijestili važnost zdravlja i sigurnosti na radu. Analizom popunjenih anketnih upitnika i kroz razgovor sa voditeljima praktične nastave uočeni su slični trendovi kod svih ispitanika. Naime, unatoč dobrom prepoznavanju opasnosti, štetnosti i napora sa kojima se u radu susreću, učenici su pokazali da ne razumiju osnovna načela zaštite na radu. Jedan od pokazatelja jest i činjenica da primjenu osobne zaštitne opreme doživljavaju kao najvažniju mjeru zaštite. Učenici u značajnom postotku navode kako im osobna zaštitna oprema nije osigurana na praksi u školi kao ni na praksi kod obrtnika. Zanimljivo je primjetiti razlike u stavovima voditelja praktične nastave o važnosti ovoga područja. Naime, voditelji koji imaju iskustvo rada u realnom sektoru, zaštitu na radu doživljavaju na jednom višem nivou nego što je to slučaj sa voditeljima koji takvo iskustvo nemaju. Unatoč navedenome, svi voditelji su izrazili želju za edukacijom, “osvježavanjem” postojećih i stjecanjem novih znanja iz područja zaštite na radu. Veseli ocjena učenika koji zaštitu na radu smatraju jako važnom navodeći kako je odgovornost po ovom pitanju kako na voditeljima praktične nastave i obrtnicima, tako i na njima samima.
U namjeri da doprinesemo osvješčivanju učenika o opasnostima i štetnostima vezanim za njihova zanimanja, izrađeni su edukativni posteri za svako zanimanje koje će voditelji moći izvjesiti u radionicama praktične nastave te edukativni letak. Letak je distribuiran po srednjim školama koje su sudjelovale u projektu, a dostupan je i u ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje će se kontinuirano dijeliti mladim radnicima.
Rezultati provedenog istraživanja prezentirani su na V. međunarodnom stručno – znanstvenom skupu Zaštita na radu i zaštita zdravlja, 6. Kongresu medicine rada te 8. Međunarodnoj konferenciji WOS 2015.
Krajem 2015. godine projekt je nastavljen kroz suradnju sa 25 škola koje školuju učenike za ugostiteljska (kuhar, konobar, slastičar) i uslužna zanimanja (frizer, kozmetičar).
U sklopu projekta izrađeni su edukativni posteri za zanimanja:
Projekt Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu (2016 - )
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zajedno s projektnim partnerima provodi projekt „Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu“ kojem je svrha podizanje svijesti o važnosti i prednostima istraživanja nesreća i incidenata na radu te ostvarivanje pozitivnog utjecaja na smanjenje broja ozljeda na radu. Specifični cilj je razviti model za istraživanje nesreća na radu i provesti edukaciju stručnjaka zaštite na radu o praktičnoj primjeni razvijenog modela.

Prvi rezultat projekta je provedena analiza postojećeg stanja u području istraživanja nesreća i nezgoda (incidenata) na radu među stručnjacima zaštite na radu. Rezultati analize su ukazali na nedostatnu praksu u provođenju istraživanja nesreća i nezgoda na radu te na potrebu edukacije stručnjaka zaštite na radu u tom području.

Drugi rezultat projekta je izrađena praktična Smjernica za istraživanje nesreća i incidenata na radu i pripadajući model u izradi kojih su, osim projektnog tima Zavoda, aktivno sudjelovali i projektni partneri (predstavnici Inspektorata rada i Hrvatskog zavod za zdravstveno osiguranje te stručnjaci zaštite na radu iz Hrvatskih autocesta održavanja i naplate cestarine d.o.o., Hrvatske pošte d.d., Plive d.o.o., Selk-a d.d., Zagrebačkog Holding d.o.o. i INA-e d.d.). Smjernica donosi terminologiju vezanu za istraživanje nesreća i nezgoda na radu, zakonsku osnovu, ciljeve istraživanja, uzroke nesreća na radu te opis samog postupka istraživanja. Model za istraživanje nesreća i nezgoda na radu nalazi se u formi obrasca koji korisnici mogu prilagoditi svojim potrebama i konkretnim okolnostima događaja. Kako bi potvrdili primjenjivost i prilagodljivost modela, isti je potrebno testirati na stvarnim događajima.

U tijeku su aktivnosti vezane za rezultat tri, a to je upravo provođenje „pilot testiranja“ izrađenog modela od strane poslovnih organizacija koje su pristale sudjelovati u testiranju. Predviđeno vrijeme trajanja testiranja je 6 mjeseci, a početkom 2017. godine prikupit će se povratne informacije o primjenjivosti i prilagodljivosti modela svakom pojedinom slučaju te će se na osnovu njih izvršiti završne korekcije modela. Smjernica i model će potom biti predstavljeni široj javnosti putem internetske stranice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te putem stručnih seminara za edukaciju poslodavaca i stručnjaka zaštite na radu na ovu temu, što je ujedno četvrti i posljednji rezultat ovog projekta.
Svaku nesreću na radu, osim kao neželjeni događaj sa štetnim posljedicama, možemo promatrati i kao priliku za učenje na vlastitim i tuđim pogreškama te poduzimanje radnji kojima ćemo spriječiti takve događaje u budućnosti. Bitno je osvijestiti kako najveću korist možemo imati upravo od istraživanje nezgoda (incidenata) na radu koje pak treba shvatiti kao upozorenje, odnosno, najavu same nesreće na radu te spriječiti njezin nastanak.
Projekt Promicanje zdravlja i sigurnosti na radu (2015-)
Inicijativom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te tijela i institucija uključenih u rad Komunikacijske radne skupine u sustavu zaštite zdravlja na radu među kojima je i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započeo je projekt promicanja zdravlja i sigurnosti na radu u pojedinim djelatnostima. Projektom se želi osnažiti kultura prevencije na radnim mjestima, smanjiti broj ozljeda na radu te podići razina zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz suradnju sa poslodavcima u djelatnostima bolnica, trgovine te univerzalnih poštanskih usluga.
Temeljem podataka iz informacijskog sustava HZZO-a (ZOROH), koji ukazuju na djelatnosti s visokim brojem prijavljenih ozljeda na radu, razmjenom informacija i dogovorom započela je suradnja s poslodavcima zainteresiranim za osnaživanje kulture prevencije na radnim mjestima s ishodima smanjenja ozljeda na radu te podizanja razine zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, prvenstveno u djelatnostima bolnica, trgovine te univerzalnih poštanskih usluga.
Prema definiciji Međunarodne organizacije rada nacionalna kultura zaštite zdravlja i sigurnosti na radu je ona u kojoj se pravo na sigurno i zdravo radno mjesto poštuje na svim razinama, gdje nadležna državna tijela, poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u stvaranju sigurnog i zdravog radnog okruženja kroz sustav definiranih pravila, odgovornosti i obaveza, a gdje se najveći prioritet daje načelu prevencije.
Komunikacijska radna skupina u sustavu zaštite zdravlja na radu okuplja predstavnike Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Inspektorata rada, kao i predstavnike Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, Katedre za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatske udruge poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Suradnjom i koordiniranim djelovanjem ovih tijela i institucija potiče se primjena i razvoj preventivnih mjera, osnaživanje stručnih kapaciteta za pružanje informacija o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te uspostavljanje i unapređenje komunikacije i suradnje s ciljanim skupinama.
Temeljem održanih sastanaka sa zainteresiranim poslodavcima u navedenim djelatnostima dogovorene su zajedničke aktivnosti radne skupine i poslodavaca uključujući i stručnjake za zaštitu na radu, povjerenike radnika za zaštitu na radu te ugovorne timove medicine rada.
Planirane u sljedeće aktivnosti:
 1. Anketiranje radnika kojim će biti ispitani stavovi ranika o sigurnosti na radu, pogreškama koje se mogu pojaviti te izvještavanju o neželjenim događajima. Prikupljeni podaci koristiti će se kod pripreme edukacija za radnike i izrade daljnjih prijedloga suradnje.
 2. Edukacije radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu, uključujući i davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu te održavanje radne sposobnosti. Edukacije će u okviru specifične zdravstvene zaštite radnika provoditi ugovorni doktori specijalisti medicine rada na teret sredstava HZZO-a.
 3. Izrada daljnjih prijedloga suradnje analizom provedenih aktivnosti u navedenim tvrtkama i ustanovama.
Ovim projektom promicanja zdravlja i sigurnosti na radu, tijela i institucije uključene u rad Komunikacijske radne skupine te društveno odgovorne tvrtke i ustanove i njihovi zaposlenici zajednički izgrađuju strategiju za postizanje održivog razvoja, stvaranje odgovarajućih uvjeta rada te sigurnog i zdravog radnog okruženja.
HIV/AIDS (2011-2015)
Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu jedan je od nositelja dijela Hrvatskog nacionalnog programa prevencije HIV/AIDS-a 2011. – 2015. koji se odnosi na populaciju radnika migranata i pomoraca.
Potpisivanjem Deklaracije UN-a o HIV/AIDS-u iz 2001. godine Republika Hrvatska se obvezala da će kontinuirano pratiti podatke vezane uz HIV infekciju i dostavljati Izvješća o provedbi Ujedinjenim narodima u planiranim rokovima.
U provođenju preventivnog programa za radnike migrante i pomorce, a u svrhu objedinjavaju Izvješća o provedbi potrebna nam je suradnja ordinacija medicine rada, odnosno specijalista medicine rada.

Stoga, molimo specijaliste medicine rada da daju svoj doprinos Programu prevencije HIV-a kod radnika migranata i pomoraca, popunjavanjem priloženog obrasca.

Upitnik o načinu HIV testiranja možete preuzeti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na e-mail adresu: dkristo@www.hzzzsr.hr

Program prevencije HIV-a kod radnika migranata i pomoraca

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu jedan je od nositelja dijela Hrvatskog nacionalnog programa prevencije HIV/AIDS-a 2011. – 2015. koji se odnosi na populaciju radnika migranata i pomoraca.
Potpisivanjem Deklaracije UN-a o HIV/AIDS-u iz 2001. godine Republika Hrvatska se obvezala da će kontinuirano pratiti podatke vezane uz HIV infekciju i dostavljati Izvješća o provedbi Ujedinjenim narodima u planiranim rokovima.
U provođenju preventivnog programa za radnike migrante i pomorce, a u svrhu objedinjavaju Izvješća o provedbi potrebna nam je suradnja ordinacija medicine rada, odnosno specijalista medicine rada.

Stoga, molimo specijaliste medicine rada da daju svoj doprinos Programu prevencije HIV-a kod radnika migranata i pomoraca, popunjavanjem priloženog obrasca.

Obrazac možete preuzeti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na e-mail adresu: dkristo@www.hzzzsr.hr

“10 minuta za HIV” edukativni je igrani film na temu prevencije HIV/AIDS-a. Izrađen u okviru projekta GFTAM i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH: “Unaprijeđenje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj”. Izrada: 2006, IOM – Međunarodna organizacija za migracije.

Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zdravo radno mjesto

T R I B I N U

Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?

koja je održana 25. listopada 2012. u velikoj dvorani kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, a prema predviđenom programu. Sudionici su se odazvali skupu u velikom broju zbog interesantih i aktualnih tema, a skup je za liječnike bio bodovan od strane Hrvatske liječničke komore. Svi sudionici su dobili sažetke izlaganja u pisanom obliku. Moderator skupa bila je dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., spec. med. rada i sporta.

Projekt Europsko radno mjesto i alkohol (2011-2013)

U Veneciji, 19. i 20. travnja 2012. godine održan je treći radni sastanak koordinatora Projekta Europsko radno mjesto i alkohol (European Workplace and Alcohol – EWA). Na sastanku je predstavljen edukativni letak izrađen za potrebe projekta, te su dogovorene daljnje aktivnosti predviđene Projektom.

ewa-sastanak

EWA projekt i edukativni letak predstavljeni su i na sastanku Hrvatskog društva za medicinu rada u Novigradu, 21. travnja 2012. Publikacija objavljena na stranicama EWA projekta: Croatian-case-study

 

Projekt Europsko radno mjesto i alkohol (European Workplace and Alcohol – EWA) provodio se unazad tri godine pod pokroviteljstvom Europske komisije, a s ciljem podizanja svijesti vezano uz probleme koje uzrokuje alkohol na radnom mjestu. U projekt su bili uključeni predstavnici iz 13 zemalja Europe. Nositelj projekta je bilo Katalonsko Ministarstvo zdravlja iz Barcelone, uz tehničku podršku Zavoda za javno zdravstvo Liverpool. Koordinator aktivnosti u Hrvatskoj je bio Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, uz pomoć i potporu Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Neuropsihijatrijske bolnice “Dr. Ivan Barbot”.

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koordinatorice projektnih aktivnosti bile su mr. sc. Goranka Škeva dr. med., spec. med. rada i sporta i dr.sc. Bojana Knežević, dr. med, spec. med. rada i sporta.

Iz projekta su proizašla dva ključna dokumeta: „Smjernice za intervencije vezane uz alkohol u radnom okruženju“ i „Ključni ishodi i preporuke za politike“. Navedeni dokumenti (prevedeni na hrvatski jezik) se nalaze u prilogu, a možete ih također pronaći na sljedećim stranicama:

http://eurocare.org/eu_projects/ewa/deliverables/by_work_package/toolkit

http://eurocare.org/eu_projects/ewa/deliverables/by_work_package/policy_recommendations

 

Prilozi:

1.Smjernice za intervencije vezane uz alkohol u radnom okruženju

2.Ključni ishodi i preporuke

 

Radionica “Edukacija specijalista medicine rada i povjerenika zaštite na radu”

U sklopu projekta Europsko radno mjesto i alkohol (European Workplace and Alcohol – EWA) održane su tri edukacijske radionice za specijaliste medicine rada i povjerenike zaštite na radu i to 30. kolovoza 2012. (Zagreb), 31. kolovoza 2012. (Split), te 13. rujna 2012. (Rijeka), a u svrhu osposobljavanja specijalista medicine rada za provođenje pilot projekta i edukaciju radnika vezano uz alkohol i radno mjesto.

radionica-edukacija-specijalista-medicine-rada-i-povjerenika-zastite-na-radu

IPA program (2007-2013)

O IPA programu
Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) je program pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. godine. Osnovni cilj ovog programa je pomoć državama kandidatkinjama za članstvo u EU i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU (Acquis Communautaire) u procesu pridruživanja u članstvo EU, kao i pripremi za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova. Republika Hrvatska je korisnica IPA programa od 2007. godine i ima ga pravo koristiti do pristupanja u članstvo EU. Republika Hrvatska kao zemlja kandidatkinja za punopravno članstvo u EU ima mogućnost korištenja sredstava iz svih pet komponenti:
1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija;
2. Prekogranična suradnja;
3. Regionalni razvoj – promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost;
4. Razvoj ljudskih potencijala, i
5. Ruralni razvoj.

Projekt „Zdravlje i zaštita na radu“ je prijavljen u okviru I. Komponente IPA Programa 2007, koja podrazumijeva izgradnju i jačanje administrativnih kapaciteta zemlje kandidatkinje, tj. povećanje osposobljenosti i kompetencija službenika u državnim i javnim službama, a time i samih službi i sustava. Provođenje ovog Projekta financirano je iz sredstava Europske Unije. Nositelj projekta/izravni korisnik bilo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, pri kojem se nalazi i Jedinica za provedbu projekta (JPP) – Project Implementation Unit. Korisnici projekta bili su Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), Odjel za zaštitu na radu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Državni inspektorat – inspekcija rada i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Projekt je proveden temeljem dva ugovora; Twinning ugovora koji je proveden kroz više aktivnosti tehničke pomoći i Supply ugovora putem kojeg je pribavljena oprema.

Opći cilj projekta
Opći cilj ovog Projekta je razvijanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj sukladno europskim standardima kroz jačanje administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija koje sudjeluju u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, sukladno mjerilima postavljenim za Poglavlje 19. „Socijalna politika i zapošljavanje“, a što je bilo sastavni dio u procesu pretpristupnih pregovora Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Očekivani rezultati projekta
Planom rada (Work Plan) realizirana je provedba svih aktivnosti kroz 5 komponenti. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje aktivnost je sudjelovao u komponentama 1., 4. i 5. Twinning ugovora. Komponente 2. i 3. odnosile su se na Odjel zaštite na radu, odnosno Državni inspektorat.

U okviru 1. komponente provedene su 3 grupe aktivnosti:

 • edukacija i radionice sa svrhom usvajanja određenih vještina, razmjene iskustava i informacija, te usklađivanja stručnih stavova u pitanjima od ključne važnosti u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu;
 • radionice na temu usavršavanja i uspostave komunikacijskih kanala na stručnoj razini te informiranja stručne i opće javnosti;
 • studijsko putovanje.

U osmišljavanju tema pojedinih aktivnosti vodilo se računa i o međusobnoj povezanosti i međuovisnosti pojedinih tema/aktivnosti u smislu utjecaja na svakodnevnu praksu i zakonodavstvo u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Slijedom toga izrađeni su brojni dokumenti – smjernice dobre prakse – koje nisu zakonski obvezujuće ali predstavljaju stručnu podlogu i stav HZZZSR-a i HZZO-a kako postupati u svakodnevnom stručnom radu. Smjernice su namijenjene specijalistima medicine rada i stručnjacima u zaštiti na radu, tijelima državne uprave koja donose zakonske propise i uređuju područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, poslodavcima i radnicima, kao i stručnoj i općoj javnosti.

Aktivnosti HZZZSR-a i HZZO-a u okviru Komponente 1.
Za potrebe evidentiranja, analize i praćenja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti sudionici su upoznati s metodama i zahtjevima u izvješćivanju prema EUROSTAT-u. Obzirom da je i Republika Hrvatska dužna statistički obrađivati podatke i izvješćivati EUROSTAT sukladno EODS-u (europska statistika profesionalnih bolesti) i ESAW-u (europska statistika ozljeda na radu) izrađeni su novi prilagođeni obrasci za Prijavu ozljede na radu i Prijavu profesionalne bolesti.

Komunikacijske vještine kao važan preduvjet u razmjeni informacija i komuniciranju općenito zahtijevaju znanje i svijest o tome kako međusobno i s relevantnim ciljnim grupama komunicirati na pozitivan i učinkovit način, kako se predstaviti kao stručnjak u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kako predstaviti svoju instituciju i njenu djelatnost, te kako raditi u timu radi učinkovitosti i kvalitete rada. Kroz aktivno sudjelovanje u provođenju aktivnosti i učenje stručnjaci obaju zavoda usvojili su navedena znanja i vještine, a izrađena su i dva vodiča: Priručnik o vještinama komuniciranja i priručnik Razvijanje naprednih komunikacijskih vještina.

Jedna od temeljnih uloga Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je i provođenje edukacije svih sudionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, od stručnjaka do radnika. Kako bi tu zadaću obavljali uspješno provedena je aktivna edukacija stručnjaka zavoda te su usvojena opća i posebna znanja o metodologiji educiranja i vještine primjene usvojenih znanja u praksi. Za pomoć u daljnjem radu izrađen je i dokument Vodič o vještinama obuke.

U stručnom radu svi dionici u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu susreću se sa zakonskim odrednicama koje reguliraju prava i obveze pojedinih dionika, potrebne postupke i njihov sadržaj, međutim, zakonski propisi nisu uvijek jednoznačni, jasni i sveobuhvatni. Zato se stručnjaci u svakodnevnom radu susreću s raznim problemima koje zakonodavstvo ili nije jasno riješilo ili nisu u nadležnosti zakonodavstva već struke. Kako bi olakšali daljnji rad i zakonodavcu i stručnjacima, odabrane su neke stručne teme i područja za koja smo smatrali da će biti od značajne koristi cijelom sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu radi bolje zaštite zdravlja radnika, očuvanja radne sposobnosti i slijedom toga boljitka za gospodarstvo Republike Hrvatske. Stoga je izrađen niz smjernica za rješavanje problema i primjenu mjera za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
U svrhu sveobuhvatnog promišljanja o provođenju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu obuhvaćena su pitanja procjene rizika na radnom mjestu kao izvoru mogućih ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti koje mogu biti pogoršane štetnim čimbenicima s radnog mjesta. U svrhu procjenjivanja rizika na radnom mjestu, trajnog praćenja rizika, uklanjanja ili smanjivanja izvora opasnosti, štetnosti ili napora izrađena je općenita Praktična smjernica za procjenu rizika na radu Uz vođenje kroz postupak izrade procjene rizika (u našem zakonodavstvu još uvijek „procjena opasnosti“) naglasak je stavljen na činjenicu da procjenjivanje rizika treba biti svakodnevno i u svakom segmentu u svijesti svih sudionika vezanih uz radni proces, a ne jednokratna radnja koju u krajnjem slučaju za poslodavca obavi druga ovlaštena osoba. Za upravljanje rizicima pri sjedenju na radnom mjestu izrađena je Smjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedi. Ručno prenošenje tereta mogući je izvor oštećenja koštano zglobnog sustava pa je za upravljanje tim rizikom izrađena Praktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju tereta. Ova smjernica daje novu SMART (Scoring Method for Assessment of Repetitive Tasks) metodu za kvantitativnu procjenu rizika kod ponavljajućih radnih operacija. Metodu su izradili stručnjaci HZZZSR-a. Karcinogene i mutagene tvari mogu biti izvor štetnog utjecaja na zdravlje radnika te je u svrhu pomoći stručnjacima koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću radnika izrađena Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima. Navedene smjernice daju sve mjere za zaštitu zdravlja radnika u koje se ubraja i zdravstveni nadzor. Slijedom toga izrađena je Smjernica za provođenje zdravstvenog nadzora radnika izloženih povećanim rizicima koja navodi vrstu i optimalan sadržaj zdravstvenih pregleda radi otkrivanja možebitnog djelovanja štetnosti s radnog mjesta na zdravlje radnika, a što ukazuje na potrebu intervencije na radnom mjestu sukladno procjeni rizika. Osobito rizičnu skupinu radnika, uključujući i dobrovoljce, čine vatrogasci. Za tu rizičnu skupinu ovaj segment nije ni na razini zakonodavstva niti na razini struke jednoznačno riješen te su stoga stručnjaci HZZZSR-a inicirali izradu Praktične smjernice za opseg i vrstu zdravstvenih pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasaca. Obzirom na složenost problematike, u izradi smjernice sudjelovali su predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, vatrogasnih postrojbi i specijalisti medicine rada.

Komunikacija među institucijama koje svaka u okviru svoje nadležnosti obavljaju poslove vezane uz zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ključni je preduvjet za sustavno i kvalitetno obavljanje tih poslova. Za uspostavljanje bolje komunikacije izrađena je Komunikacijska strategija za poboljšanje usluga informiranja. Razmjena iskustava sa institucijama i stručnjacima koji se bave istim ili sličnim poslovima također je bitna radi razmjene dobre prakse i novih saznanja i težnji u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Kroz aktivnost su zajednički izrađene Preporuke za jačanje suradnje s europskim institucijama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

U svim je izrađenim dokumentima u obzir uzimana dobra praksa i pravna stečevina zemalja EU, a tome su znatno doprinijela i dva Studijska putovanja stručnjaka HZZZSR-a, HZZO-a i Odjela zaštite na radu Ministarstva rada i mirovinskog sustava u Austriju i Slovačku od 13. – 17. lipnja 2011. i od 4. – 10. travnja 2012. godine. Na tim je putovanjima dobiven uvid u rad AUVA – austrijske osigurateljne kuće za ozljede na radu i profesionalne bolesti i njihovog Rehabilitacijskog centra i Bolnice za ozljede na radu u Tobelbadu. Stručnjaci su posjetili i Institut za humana istraživanja primjene tehnologije na zdravlje i prevenciju u Grazu, Joanneum istraživački centar u Weizu, Institut za prevenciju prašine i silikoze u Leobenu, Rehabilitacijski centar Weisser Hof kod Beča, Infineon Tecnologies Austria, Norske Skog Paper Mill i Opel Austria gdje je dobiven uvid u dobro ustrojenu i primjenjivanu zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Poslodavac sa dobro ustrojenom zaštitom na radu u Slovačkoj bila je tvrtka Slovnaft. U Slovačkoj su stručnjaci obišli i Kliniku za medicinu rada i toksikologiju u Bratislavi, te su u prostorima Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji razmijenjena iskustva i informacije s osobljem ministarstva i drugih slovačkih institucija – Državnim zavodom za socijalno osiguranje i Institutom za istraživanje rada i obitelji.

U okviru Komponenti 4. i 5. Plana rada za provedbu Twinning aktivnosti izrađen je koncept informatičkog sustava i statističkog softvera za razmjenu podataka koji je kompatibilan sa EU standardima bilježenja i izvješćivanja o ozljedama na radu (ESAW) i profesionalnim bolestima (EODS). Razrađeni su protokoli za učinkovito povezivanje institucija korisnica projekta te njihovo poboljšano komuniciranje i suradnju. Baza podataka (Data Collector) biti će smješten u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Svrha IT mreže medu institucijama je racionalizacija aktivnosti oko prikupljanja relevantnih podataka kao i njihove jednoznačne obrade i razmjene.

Putem Supply ugovora HZZZSR-a dobavljena je medicinska i informatička oprema te DVA automobila.

Završni skup povodom završetka projekta održan je 3. srpnja u prostorijama Delegacije EU. Na skupu su predstavnici Delegacije EU, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ambasada Austrije i Slovačke, voditelji projekta i korisnici izrazili veliko zadovoljstvo rezultatima provedenog projekta.

Rezultati ovog projekta u obliku novih znanja, vještina, iskustava i izrađenih dokumenata značajno osnažuju stručne i organizacijske potencijale HZZZSR-a, a osobito je važan, iako naoko nevidljiv, pomak koji se nakon ovako intenzivnih iskustava događa u načinu razmišljanja.

Twinning aktivnosti IPA (2007-2013)

Twinning projekt IPA 2007 pod nazivom “Zaštita na radu i zaštita zdravlja” svečano je otvoren 25. siječnja 2011. godine, a provodio se 18 mjeseci. Svečano zatvaranje projekta IPA održano je 3. srpnja 2012. u Informacijskom centru Europske unije, u Zagrebu. Twinnig partneri su predstavili glavne rezultate projekta i postignuća koja su bila usmjerena na poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta hrvatskih državnih tijela u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svečanost je završila dodjelom certifikata aktivnim sudionicima Twinning projekta za razdoblje od siječnja 2011. do lipnja 2012. godine.

Dvadeset petog siječnja 2011. godine svečano je otvoren Twinning projekt “Zaštita i sigurnost na radu”. Više informacija o spomenutom projektu možete pogledati u prilozima.

Prilozi:

Presentation component -R.Koerbler

Fact sheet EN

Fact sheet CRO

studijsko-putovanje-u-austriju-i-slovackuU sklopu IPA-a projekta, tijekom ožujka 2012. godine, za vodeće djelatnike Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao i za djelatnike suradnih institucija korisnica projekta, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Za sudionike studijskog putovanja organiziran je obilazak radnih mjesta renomiranih tvornica u Austriji. Poseban interes i oduševljenje sudionici su pokazali pri posjeti Institutu za kronobiološka istraživanja u Austriji.

U Slovačkoj je održan sastanak, te razmjena iskustava iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa stručnjacima iz Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, te pripadajućim institutima u Bratislavi. Obilazak radnih mjesta upriličen je i u Slovačkoj, kao dio praktičnog dijela programa studijskog putovanja.

U razdoblju od studenog 2011. godine do ožujka 2012. godine u okviru IPA 2007 “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđenim twinning ugovorom te su izrađeni sljedeći dokumenti: Smjernica za procjenu rizika, Smjernica za ručno prenošenje tereta te Smjernica vezana uz sjedenje kao rizik posla. Također su održane radionice na temu komunikacijske vještine, metodologija podučavanja i sadržaj i dinamika liječničkih pregleda vatrogasaca po kategorijama. Završena je aktivnost „Razvoj koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta, kojom je uspostavljena baza podataka- skladište koje će biti smješteno u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

U okviru projekta, tijekom kolovoza, rujna i listopada 2011. godine, provodile su se radionice, okrugli stolovi i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima.

Tematska područja obuhvaćala su “Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu”, “Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta” i „Poboljšanja u prosljeđivanju informacija putem e-learninga, prigodnih publikacija i organiziranih kampanja“. Također je nastavljen rad na „Razvoju koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta“ u svrhu povezivanja HZZZSR-a, HZZO-a, DI i Odjela za zaštitu na radu MINGORP-a u sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i u prostorima MINGORP-a, a sudjelovali su djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Državnog inspektorata.

Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

studijsko-putovanje-austrija

U sklopu IPA-a projekta, od 13. do 17. lipnja 2011. godine, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Sudionici studijskog putovanja posjetili su regionalni ured AUVA-e, te pripadajuće bolnice i klinike za liječenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Upriličen je posjet austrijskom Institutu za kronobiološka istraživanja, te Institutu za prevenciju prašine i silikoze. U Slovačkoj je održan sastanak sa stučnjacima iz Ministarstva rada i socijalne skrbi, Zavoda za socijalno osiguranje i Klinikom za medicinu rada i toksikologiju u Bratislavi.

U okviru projekta, tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2011. godine, provodile su se radionice, okrugli stolovi i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima. Tematska područja obuhvaćala su “Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu”, “Upravljanje rizicima vezanim uz karcinogene i mutagene tvari”, “Procjena rizika” i “Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta”. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a sudjelovali su djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

Tijekom ožujka u okviru IPA 2007 projekta “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene Twinning ugovorom. Održane su radionice i okrugli stolovi s austrijsko-slovačkim konzultantima-stručnjacima po pojedinim komponentama ugovora, i to „Europska statistika ozljeda na radu”, „Procjena opasnosti”, „Razrada koncepta IT mreže među sudionicima projekta” i „Pružanje pomoći pri razvoju i pripremi smjernica za provedbu praćenja, nadzora, statistika i analiza vezanih uz EU direktive – Izrada Priručnika kojim bi stručnjak zaštite na radu provodio unutarnji nadzor“. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Delegacije EU komisije, MINGORP-a i HZZZSR-a. Aktivno su sudjelovali djelatnici HZZZSR-a, HZZO-a, MINGORP-a, DI-a i Nezavisnih hrvatskih sindikata. Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na engleskom i hrvatskom jeziku.

MATRA projekt (2011)

U siječnju 2011.godine, u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započela je provedba projekta u sklopu bilateralnog predpristupnog programa tehničke pomoći Kraljevine Nizozemske MATRA, pod nazivom “Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području sigurnosti na radu“. Svrha projekta je ojačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a projekt se provodio tijekom 2011. godine.

Projekt je provodilo nizozemsko Ministarstvo za socijalna pitanja i zapošljavanje sa partnerima TNO – Innovation for Life (Healthy living) institutom za istraživanja i nizozemskim Inspektoratom rada.

Transfer znanja
U sklopu projekta organizirano je studijsko putovanje u Kraljevinu Nizozemsku. Tom je prilikom delegacija HZZZSR-a posjetila Ministarstvo za socijalna pitanja i zapošljavanje, Inspektorat rada, Nacionalni istraživački centar „TNO“ i tvornicu čelika „TATA STEEL“. Osim predstavnika navedenih institucija, na sastancima su sudjelovali i predstavnici Nizozemskog društva industrijskih higijeničara „Arboplaats“, Udruge za zdrav i siguran rad u građevinarstvu „ARBOUW“ i Konzultantskog društva za poslove zaštite na radu „365“. Na studijskom putovanju, kroz gore navedene posjete i predavanja, delegacija Zavoda je dobila uvid u funkcioniranje sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Nizozemskoj, a posebno u edukaciju stručnjaka u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, principe i praktične primjere procjene rizika na radu, procjenu izloženosti opasnim tvarima na radu, statistička istraživanja u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na nacionalnoj razini, implementaciju dobre prakse u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu na razini pojedinih gospodarskih grana.

U Zagrebu su održane stručne radionice s različitim temama. Jedna od tema radionica bila je analiza uzroka nesreća na radu gdje je naglašena potreba za provođenjem analiza nesreća, predstavljene su metode provođenja same analiza, važnost pronalaženja direktnih i indirektnih uzroka nesreća te važnost učenja na nesrećama kako bi se takvi događaji spriječili u budućnosti. Radionicom o profesionalnim kvalifikacijama stručnjaka u području zdravlja i sigurnosti predstavljen je sustav edukacije, registracije i certifikacije stručnjaka u Kraljevini Nizozemskoj. Radionicom o ulozi stručnjaka zaštite na radu u mjerenju čimbenika radnog okoliša opisana su znanja koja stručnjak mora usvojiti kako bi mogao prepoznati, ocijeniti te kontrolirati štetne čimbenike u radnom okolišu. Osim navedenih radionica, raspravljalo se i o smanjenju stopa nesreća na radu na europskom nivou te odnosu vlade i istraživačkih institucija u Kraljevini Nizozemskoj.

Analiza stanja u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj
Napravljena je analiza uloga, zadataka i nadležnosti institucija koje se bave područjem sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u Hrvatskoj. Također je napravljena i usporedba sa sustavom u Nizozemskoj. Analizom su identificirani nedostaci i istaknute potrebe za poboljšanjima u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj.
U okviru projekta putem internetskog upitnika napravljeno je istraživanje među stručnjacima zaštite na radu. Svrha istraživanja je bila dobiti informacije o područjima interesa, edukaciji i problemima s kojima se stručnjaci zaštite na radu svakodnevno susreću te njihova očekivanja od HZZZSR-a u smislu pomoći pri uklanjanju tih problema.

Preporuke proizašle iz projekta
Analizom postojećeg stanja utvrđeni su nedostaci u sustavu edukacije stručnjaka zaštite na radu. Kao najveći nedostaci istaknuta su nejednaka znanja i velike razlike u temeljnom obrazovanju stručnjaka te nedostatak trajne stručne edukacije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu. Predstavljene su kompetencije i sustav edukacije, registracije i certifikacije stručnjaka u Nizozemskoj te su dane preporuke za stručne kompetencije stručnjaka u Hrvatskoj, koje su izrađene na temelju analize poslova koje stručnjaci obavljaju i zahtjeva za stručnim kompetencijama stručnjaka u zemljama Europske Unije.
Na temelju analize stanja i analize nedostataka u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu donesene su preporuke za poboljšanje stanja. Rezultat je nastanak akcijski plan koji definira aktivnost HZZZSR-a i čija će provedba doprinijeti implementaciji preporuka. Sa akcijskim planom Zavoda upoznati su dionici u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na završnom seminaru kojim su predstavljene aktivnosti i rezultat MATRA projekta.
U završnom dokumentu MATRA projekta opisane se zadaće i aktivnosti koje Zavod obavlja, a koje su propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti na radu. Napravljena je usporedba HZZZSR-a i sličnih institucija na europskom nivou koje djeluju u polju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Navedeni su nedostaci koji su identificirani u toku projekta analizom postojećeg stanja te definirane preporuke za poboljšanje sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj.

MATRA projekt (2006-2008)
U ime nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i okoliša, EVD (Agencija za međunarodnu suradnju) primjenjuje Program predpristupnih MATRA projekata. Svrha ovih projekata je pridonijeti lakšem i bržem pristupu Europskoj zajednici. Jedan od MATRA projekata koji se tijekom 2006. i 2007. godine provodio u Hrvatskoj je projekt „Osnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada” (eng. Strengthening of the Croatian Institute of Occupational Health). Njegov je bio cilj pomoći Hrvatskoj u primjeni EU Direktiva u području zaštite zdravlja na radu i posebice pomoći jačanju Hrvatskog zavoda za medicinu rada (HZMR) kao važnog segmenta u organizaciji i funkcioniranju zdravstvene zaštite na radu.

Projekt je dobilo pet udruženih nizozemskih partnera, tj. Interaction in Health/Public Health Consultants, AStri Research and Consultancy, the Netherlands School of Public and Occupational Health, The Netherlands Society of Occupational Health, TNO-Quality of Life. Svih pet organizacija imaju obimno iskustvo na međunarodnim projektima i programima s područja zaštite zdravlja na radu i medicine rada. Također igraju važnu ulogu u Nizozemskoj na području istraživanja, konzaltinga i edukacije iz područja medicine rada i javnog zdravstva.

Svrha ovog MATRA projekta je bila jačanje kapaciteta HZMR u obavljanju svojih zadataka u zaštiti zdravlja na radu uspostavljanjem optimalne organizacijske strukture HZMR, unaprjeđivanjem edukacijske funkcije, razvijanjem kvalitete rada u medicini rada i osnaživanjem informacijske funkcije. Projekt je započeo 2006. godine održavanjem okruglog stola “Značaj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji“, na kojem su sudjelovali predstavnici HZMR, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Koordinacije za zaštitu na radu SSSH, Hrvatske udruge poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu i specijalista medicine rada. Sudionici su bili upoznati sa situacijom i problemima u našoj zemlji i sa značajem i važnošću zaštite zdravlja radnika u zemljama članicama i pristupnicama Europskoj uniji. U okviru projekta bilo je organizirano studijsko putovanje u Nizozemsku, pri čemu su predstavnici HZMR, ministarstava i stručnjaka posjetili , Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Inspektorat rada i jednu veliku službu medicine rada i sve institucije konzorcija koji je provodio projekt.

Optimalna organizacija HZMR
U okviru ovog dijela projekta bilo je planirano raditi na postizanju optimalne organizacijske strukture HZMR i drugih čimbenika važnih za njegovo djelovanje i razvoj, kao što su funkcije, osoblje, vanjski odnosi, suradnja i strategija. Međutim, tijekom trajanja projekta sazrjela je u našem društvu i među sudionicima projekta ideja o osnivanju institucije na nacionalnoj razini koja bi bila sukladna organizaciji i funkcijama sličnih ustanova u Europskoj uniji, a obuhvaćala bi i ujedinjavala sve segmente zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zbog toga je u rujnu 2007. godine organizirana radionica “Ustroj i zadaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu” u koju su bili uključeni čimbenici važni za organizaciju i provođenje djelatnosti zaštite zdravlja na radu, kao što su predstavnici HZMR, sindikata, udruge poslodavaca, Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” i Visoke škole za sigurnost. Na radionici se raspravljalo o potrebi uspostavljanja nacionalne institucije s aspekta europskih principa u zaštiti zdravlja radnika i s aspekta naših potreba i mogućnosti, a plodna rasprava je rezultirala zakljucnim dokumentom, koji predstavlja temelj daljnje suradnje na uspostavi nove institucije.

Edukacijska funkcija HZMR
Potreba za edukacijom specijalista medicine rada ispitana je putem upitnika i na temelju rezultata tog upitnika održavani su tečajevi i radionice za specijaliste medicine rada vezani za aktualne teme kao što su novosti u struci i MATRA projektu, novo zakonodavstvo i izrada standarda i načini informiranja i pronalaženja podataka u zaštiti zdravlja radnika. Radionice su bile organizirane u četiri grada kako bi što veći broj specijalista medicine rada imao priliku aktivno sudjelovati u njihovom radu. Radionicama su prisustvovali praktički svi specijalisti medicine rada aktivni u provođenju zaštite zdravlja radnika.

Poboljšanje kvalitete rada u medicini rada
Poboljšanje kvalitete rada u medicini rada je u okviru projekta realizirano izradom standardiziranih alata za praktični rad i unaprjeđenjem stručnog nadzora kvalitete rada u ordinaciji medicine rada sukladno dobroj praksi koja se primjenjuje u Europskoj uniji. U tu svrhu su izrađeni prijedlozi jedinstvenog zdravstvenog kartona i kontrolne liste za smetnje radnika te prijedlozi obrasca kontrolne liste i smjernica za obilazak radnog mjesta. Ovi dokumenti su bili tijekom 2007. godine testirani u praksi, a nakon evaluacije rezultata testiranja usuglašeni dokumenti su predloženi za kontinuiranu primjenu u medicini rada. Ujedno su izrađeni i dokumenti za nadzor ordinacija medicine rada (nalog za nadzor, obavijest o strucnom nadzoru, kontrolna lista za nadzor i obavijest o rezultatu nadzora). Ovi dokumenti su također testirani u praksi te su im usuglašeni konačni oblici koji će HZMR koristiti pri redovitom stručnom nadzoru. Na zaključnom sastanku MATRA projekta 7.12.2007. godine, kada su usuglašavani navedeni dokumenti, sudjelovali su predstavnici zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatske lijecnicke komore te nizozemski konzultanti s izlaganjima vezanim uz zdravstvene preglede i nadzor kvalitete rada u medicini rada te europske principe i strategije u području zaštite zdravlja radnika.

Informacijska funkcija HZMR
Informacijska funkcija HZMR je u davanju informacija iz područja zaštite zdravlja radnika specijalistima medicine rada, svim drugim sudionicima zaštite zdravlja radnika, poslodavcima, radnicima, a i široj javnosti. To je ostvareno uspostavom internetske stranice te budućom kontinuiranom izradom elektroničkog letka s novim i aktualnim vijestima i informacijama vezanim za medicinu rada i sveukupnu zaštitu zdravlja radnika.

MATRA projekt „Osnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada” je jedna od značajnih aktivnosti, koje je HZMR provodio na unaprjeđivanju struke medicine rada i na uspostavljanju djelotvornog sustava zaštite zdravlja radnika u našoj zemlji. Sve aktivnosti i rezultati projekta prikazani su na 4. Hrvatskom kongresu medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem i 14. Međunarodnom kongresu o ordinacijama medicine rada Međunarodne komisije za medicinu rada. Prema predviđenom planu krajem 2007. godine projekt završava. Međutim, s obzirom na potrebu daljnjih aktivnosti u uspostavi i organiziranju nacionalne institucije u području zaštite zdravlja radnika MATRA projekt je bio produljen i tijekom prve polovine 2008. godine. Organizirane su još dvije radionice, a kao rezultat su izrađene “Preporuke za ustanovljavanje novog hrvatskog zavoda za zastitu zdravlja i sigurnost na radu“.