Članstva

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je nacionalna ustanova za kontakt i član raznih međunarodnih i europskih udruženja.

EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine)
easomEuropsko udruženje škola za medicinu rada (European Association of Schools of Occupational Medicine, EASOM) osnovano je 1993. sa ciljem promicanja najviših standarda obrazovanja i osposobljavanja u medicini rada u Europi. Tijekom prvog desetljeća EASOM je prepoznat po evropskoj i međunarodnoj sceni, a Ljetna škola koja se održava svake godine neizostavan je dio redovnih godošnjih aktivnosti. Ljetnoj školi pod nazivom “Teaching Trainess in Occupational Medicine about Psychosocial Risk Factors at work” održanoj od 27. – 29.8.2015. prisustvovale su Marija Zavalić i Marija Bubaš. Tijekom održavanja Ljetne škole, održan je Sabor svih članica EASOM-a (EASOM General Assembly) na kojem je Marija Bubaš prezentirala Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu aplikacije za punopravno članstvo u EASOM-u kao predstavnik HZZZSR-a u EASOM-u. Glasovanjem svih prisutnih članova Sabora, dana 27.8.2015., jednoglasno je usvojen prijedlog da se HZZZSR primi u udruženje kao punopravni član.

Kontakt osoba za EASOM:

Dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., specijalist medicine rada i sporta
Voditelj odjela za izobrazbu
Služba za izobrazbu i informiranje
e-mail: mbubas@www.hzzzsr.hr
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU
Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+3851) 7772-635;
Fax: (+3851) 655 87 04;
www.hzzzsr.hr

ENETOSH (European Network Education and Training in Occupational Safety and Health)
enetosh_logo
ENETOSH – Europska mreža za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja (European Network Education and Training in Occupational Safety and Health) predstavlja prvu te trenutno i jedinu platformu za sustavnu razmjenu znanja u vezi s izobrazbom i osposobljavanjem iz zaštite na radu i zaštite zdravlja.
Umreženje je bilo omogućeno financijskom potporom Europske komisije kao dio programa LEONARDO DA VINCI od listopada 2005. do rujna 2007.godine. Projekt je započeo s 13 partnera iz 10 zemalja.
Danas je u ENETOSH uključeno više od 50 partnera iz 21 europske zemlje te iz Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Mrežu koordinira Institut za rad i zdravlje njemačkog socijalnog osiguranja od nesreća (DGUV).

Ideja da su sigurnost i zdravlje sastavni dio cjeloživotnog učenja vodilja je rada u ENETOSH-u i ona je u pozadini činjenice da ENETOSH pokriva sva područja obrazovanja, od vrtića i škole, početnog strukovnog obrazovanja, visoke izobrazbe do daljnjeg strukovnog obrazovanja.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je član ENETOSHa. Ovdje možete vidjeti članove ENETOSH-a iz Hrvatske i iz ostalih dijelova svijeta.

Kontakt osoba za ENETOSH:

Dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., specijalist medicine rada i sporta
Voditelj odjela za izobrazbu
Služba za izobrazbu i informiranje
e-mail: mbubas@www.hzzzsr.hr
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU
Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+3851) 7772-635;
Fax: (+3851) 655 87 04;
www.hzzzsr.hr

ENSHPO (The European Network of Safety and Health Professional Organisations)
logo_enshpoHrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao je član ENSHPO-a. (eng. The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO). Popis svih članova ENSHPO-a možete pogledati ovdje.
Europska mreža organizacija za zaštitu na radu (eng.The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO) okuplja organizacije iz cijele Europe koje se bave područjem zaštitu na radu i zaštite zdravlja.
Glavni ciljevi ENSHPO- a su:
• predstavljati stavove i mišljenja iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja;
• uspostaviti partnerske odnose s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima;
• surađivati s drugim organizacijama, institucijama i savezima u Europi, a i šire;
• djelovati kao forum na kojem stručnjaci mogu razmjenjivati informacije, iskustva i primjere dobre praksi na razini relevantnih tema.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je ustanova za kontakt i nacionalni partner u akcijama koje provodi ENSHPO.
Kontakt osoba za ENSHPO:
Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text.
Viši stručni savjetnik u zaštiti na radu
Služba za izobrazbu i informiranje
e-mail: npejnovic@www.hzzzsr.hr
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU
Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+3851) 655 87 03, 655 87 05, 557 74 98, 557 74 99
Fax: (+3851) 655 87 04;
www.hzzzsr.hr
ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion)

logo-enwhpEuropska mreža za promicanje zdravlja na radnom mjestu (European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP) je mreža zemalja članica Europske unije, koja uključuje nacionalne institucije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zavode za socijalno osiguranje, ustanove javnog zdravstva i institucije koje se bave promicanjem zdravlja. ENWHP je platforma za djelovanje svih dionika zainteresiranih za smanjenje štetnog utjecaja rada na zdravlje te unapređenje zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Za više informacija o ENWHP i inicijativama, preuzmite ENWHP brošuru ovdje.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je ustanova za kontakt i nacionalni partner u akcijama koje provodi ENWHP.

Kontakt osoba za ENWHP:

Dijana Krišto, dr. med., specijalist medicine rada i sporta
Voditelj odjela za informiranje i međunarodnu suradnju
Služba za izobrazbu i informiranje
e-mail: dkristo@www.hzzzsr.hr
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU
Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+3851) 7772-635;
Fax: (+3851) 655 87 04;
www.hzzzsr.hr