Focal point EU OSHA

EU OSHAHrvatska se pridružila zemljama koje unutar internetske stranice Europske agencije za sigurnosti i zdravlje na radnom mjestu (European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA) imaju stranicu posvećenu radu Fokalne točke i pitanjima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu.

 

Na ovoj stranici mogu se pronaći relevantne informacije o raznim aspektima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Osim materijala i informacija koje su na ovoj stranici dostupni na hrvatskom jeziku, dodatni materijali su dostupni i na engleskom jeziku, kao i drugim službenim jezicima EU. Tijekom vremena sve više materijala i publikacija će biti dostupno i na hrvatskom jeziku.

http://osha.europa.eu/fop/croatia/hr