Stručni seminari

 

Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta
O seminaru
Naziv seminara
„IZAZOV: STRES NA RADU

Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Psiholozi
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
 • Radnici
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o psihosocijalnim rizicima, stresu na radu i negativnim učincima stresa na radnike i na organizacije
 • Edukacija o procjeni psihosocijalnih rizika, osmišljavanju i uvođenju preventivnih mjera u organizacije s ciljem smanjivanja i uklanjanja psihosocijalnih rizika na radnom mjestu
 • Informiranje o strategijama suočavanja sa stresom (za radnike)
Sadržaj
 • Psihosocijalni rizici i stres na radu
 • Zdravstveni učinci stresa
 • Procjena psihosocijalnih rizika i mjere prevencije
 • Radionica s primjenom upitnika za procjenu psihosocijalnih rizika, interpretacijom dobivenih rezultata i osmišljavanjem mjera prevencije za pojedinačne slučajeve
 • Radionica za radnike uključuje vježbe o učinkovitim i neučinkovitim načinima suočavanja sa stresom
Način realizacije Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada

Helena Koren, mag. psih.

Kristina Tomašić, dr. med.

Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3,5 sati
Bodovi dodjeljeni od komora Od Hrvatske liječničke komore

 •   6 bodova za aktivno i 4 bodova za pasivno sudjelovanje
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Prijave izobrazba@hzjz.hr
IZAZOV: STRES NA RADU – PREVENCIJOM PSIHOSOCIJALNIH RIZIKA DO ZDRAVOG RADNOG MJESTA
Datum Mjesto održavanja
18.10.2022. HZJZ, Služba za medicinu rada
IZAZOV: STRES NA RADU – PREVENCIJOM PSIHOSOCIJALNIH RIZIKA DO ZDRAVOG RADNOG MJESTA
Datum Mjesto održavanja
20. 02. 2019. Stomatološka poliklinika Zagreb
28.05.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
16.09.2019. Hospira Zagreb d.o.o.
20.09.2019. Hospira Zagreb d.o.o.
25.10.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
29.11.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
IZAZOV: STRES NA RADU – PREVENCIJOM PSIHOSOCIJALNIH RIZIKA DO ZDRAVOG RADNOG MJESTA
Datum Mjesto održavanja
22.02.2018. SELK, Kutina
28.02.2018. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Čakovec
06.03.2018. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Čakovec
18.04.2018. HZZZSR, Zagreb
09.05.2018. HEP-Proizvodnja d.o.o., Varaždin
23.05.2018. HZZZSR, Zagreb
IZAZOV: STRES NA RADU – PREVENCIJOM PSIHOSOCIJALNIH RIZIKA DO ZDRAVOG RADNOG MJESTA
Datum Mjesto održavanja
19.01.2017. Klinika za tumore, Zagreb
25.01.2017. Klinika za traumatologiju, Zagreb
27.01.2017. Institut IGH d.d., Zagreb
06.02.2017. Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić
07.02.2017. Dječji vrtić Maslačak, PO Brdovec
11.02.2017. Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb
09.03.2017. HZZZSR, Zagreb
10.03.2017. HZZZSR, Zagreb
15.03.2017. Dječji vrtić Rijeka, Rijeka
16.03.2017. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka
27.03.2017. HZZZSR, Zagreb
31.03.2017. Nezavisni hrvatski sindikati, Zagreb
10.04.2017. Sobočan interijeri d.o.o., Zagreb
12.04.2017. HZZZSR, Zagreb
24.04.2017. HZZZSR, Zagreb
09.05.2017. HOLCIM Hrvatska d.o.o., Koromačno
30.05.2017. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, Osijek
05.06.2017. HZZZSR
26.09.2017. KONČAR niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., Zagreb
18.10.2017. Hrvatske pošte d.d.
19.10.2017. HZZZSR
13.11.2017. SDA CROATIA
14.11.2017. SDA CROATIA
16.11.2017. HZZZSR
17.11.2017. KONČAR-Energetika i usluge d.o.o., Zagreb
IZAZOV: STRES NA RADU – PREVENCIJOM PSIHOSOCIJALNIH RIZIKA DO ZDRAVOG RADNOG MJESTA
Datum Mjesto održavanja
29.11.2016. KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
Rad s opasnim tvarima

O seminaru

Naziv                         „Rad s opasnim tvarima“
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 •  Zakonodavstvo RH koje se odnosi na reguliranje područja rada s opasnim tvarima u radnom okolišu; zaštita zdravlja i sigurnost radnika od izloženosti opasnim tvarima na radu
 • Edukacija i informiranje ciljne skupine o rizicima i mjerama zaštite od opasnih tvari i njihovom utjecaju na zdravlje radnika.
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na reguliranje područja rada s opasnim tvarima u radnom okolišu; zaštita zdravlja i sigurnost radnika od izloženosti opasnim tvarima na radu
 • Zdravstveni učinci kemijskih štetnosti na radu
 • Pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme pri radu s opasnim tvarima
 • Prva pomoć pri radu s opasnim tvarima
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama, filmovi, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje  2,5 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena  Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Prijava izobrazba@hzjz.hr

Održani seminari

RAD S OPASNIM TVARIMA
Datum Mjesto održavanja
22.11.2022. HZJZ, Služba za medicinu rada
Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

O seminaru

Naziv Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
 • Usavršavanje u primjeni mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kod rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Sadržaj
 • Zdravstveni rizici pri djelovanju visokih temperatura na organizam
 • Pravilna prehrana i nadoknada tekućine pri izlaganju visokim temperaturama
 • Predstavljanje alata za praćenje uvjeta rada pri izlaganju visokim temperaturama (WBGT indeks)
 • Preporuke vezane za planiranje, poduzimanje, kontroliranje i unaprjeđivanje mjera za smanjenje rizika pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
 • Radionica s primjerima konkretnih uvjeta rada i predlaganjem mjera za organiziranje rada uz korištenje WBGT indeksa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Na početku sezone rada u toplim uvjetima
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada

______________________________________________________

Održani seminari

RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
13.06.2019. Služba za medicinu rada HZJZ-a
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
29.05.2018. HZZZSR, Zagreb
19.06.2018. Društvo integralne zaštite županije Vukovarsko-srijemske, Vinkovci
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
19.05.2017. ENERGO d.o.o., Rijeka
26.05.2017. HZZZSR, Zagreb
 27.06.2017. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
28.06.2016. Hrvatska pošta d.o.o., Zagreb
07.06.2016. HZZZSR, Zagreb
31.05.2016. Društvo integralne zaštite Vukovarsko Srijemeske županije, Vinkovci
20.05.2016. Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
02. i 08.06.2015. HZZZSR, Zagreb
29.05.2015. Zagrebački holding, podružnica Zagrebparking, Zagreb
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
05. i 12.06.2014. HZZZSR, Zagreb
04.06.2014. HAC, TJO, Lučko
03.06.2014 HAC, TJO, Ivanja Reka
29.05.2014. HZZZSR, Zagreb
07.05.2014. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Čakovec
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
10. i 11.07.2013. Ustanova za zdravstvenu skrb ADRIA MEDIC, Pazin
18.06.2013. Udruga za promicanje zaštite ljudi u životnoj i radnoj okolini, Osijek
17.06.2013. Agrokor akademija, Zagreb
05.,06. i 11.06.2013 HZZZSR, Zagreb
21.05.2013. HZZZSR, Zagreb
27.03.2013. “MC čišćenje” d.o.o., Sisak

img_7609

Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

O seminaru

Naziv Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
 • Usavršavanje u primjeni mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kod rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
Sadržaj
 • Zdravstveni rizici pri djelovanju hladnoće na organizam
 • Pravilna prehrana, nadoknada tekućine i pružanje prve pomoći pri izlaganju niskim temperaturama
 • Predstavljanje alata za praćenje uvjeta rada pri izlaganju niskim temperaturama (Kontrolna lista, Wind chill indeks)
 • Preporuke vezane za planiranje, poduzimanje, kontroliranje i unaprjeđivanje mjera za smanjenje rizika te za odabir i primjenu osobne zaštitne opreme pri radu na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
 • Radionica s primjerima konkretnih uvjeta rada i predlaganjem mjera za organiziranje rada uz korištenje Wind chill indeksa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, diskusija, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Termini održavanja
 • Na početku sezone rada u hladnim uvjetima
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada,
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada

______________________________________________________

Održani seminari
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
08.11.2022. HZJZ – Služba za medicinu rada
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
05.11.2019. HAC Slavonski Brod
19.11.2019. HAC Benkovac
26.11.2019. Služba za medicinu rada – HAC
03.12.2019. Služba za medicinu rada – HAC
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
18.01.2017. Institut IGH d.d., Zagreb
 16.11.2017. Končar-Energetika i usluge d.o.o., Zagreb
 22.11.2017. HZZZSR
 23.11.2017. Komunalac Sisak d.o.o., Sisak
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
13.12.2016. HZZZSR, Zagreb
25.11.2016. Hrvatska pošta d.d, Bjelovar
14.11.2016. Hrvatska pošta d.d, Zagreb
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
26.11.2015. HZZZSR, Zagreb
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
03. i 16.12.2014. HZZZSR, Zagreb
11.12.2014. Zagrebački holding, podružnica Čistoća, Zagreb
12.12..2014. Zagrebački holding, podružnica Zagrebparking, Zagreb
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
04.12.2013. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Čakovec
27.11.2013. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, Osijek
30.10.2013. Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad (USOP), Varaždin
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
11.12.2012. HZZZSR, Zagreb
04.12.2012. HEP – Operator prijenosnog sustava d.d, Osijek, Ernestinovo
29.11.2012. HZZZSR, Zagreb
30.11.2012. Zagrebački holding, podružnica Zagrebačke ceste, Zagreb
27.11.2012. Zagrebački holding, podružnica Čistoća, Zagreb
20.11.2012. Zagrebački holding, podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
06. i 08.12.2011. Hrvatske autoceste d.o.o, Zagreb
14. i 18.11.2011. HZZZSR, Zagreb

img_6320

Zaštitna odjeća
O seminaru “Zaštitna odjeća”
Naziv

„Zaštitna odjeća“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme za zaštitu tijela pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi OZO za zaštitu tijela prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Sve o OZO za zaštitu tijela s prikazom uzoraka pojedinih vrsta zaštitne i radne odjeće
 • Edukativni filmovi
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir zaštitne i radne odjeće sukladno njihovom obilježavanju, te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada

Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijave na izobrazba@hzjz.hr

______________________________________________________________

Održani seminari

Zaštitna odjeća
Datum Mjesto održavanja
15.11.2022. HZJZ, Služba za medicinu rada
Zaštitna odjeća
Datum Mjesto održavanja
11.06.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
24.09.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
Zaštitna odjeća
Datum Mjesto održavanja
01.03.2018. Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad, Varaždin
Zaštitna odjeća
Datum Mjesto održavanja
05.04.2017. HZZZSR, Zagreb
 28.06.2017. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Divulje
 08.11.2017. HZZZSR
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU TIJELA
Datum Mjesto održavanja
15.12.2016. HZZZSR, Zagreb
12.10.2016 HZZZSR, Zagreb
16.03.2016. HZZZSR, Zagreb
09.03.2016. HZZZSR, Zagreb
23.02.2016. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj sredini, Osijek
18.02.2016. Udruge za promicanje zaštite u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Tvrtka LPT d.o.o., Prelog
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU TIJELA
Datum Mjesto održavanja
15.12.2015. HZZZSR, Zagreb
09.12.2015. HZZZSR, Zagreb
25.11.2015. HZZZSR, Zagreb

1

Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica

O seminaru

Naziv
Osobna zaštitna oprema za zaštitu
glave, vrata, očiju i lica
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi osobne zaštitne opreme za zaštitu glave, vrata, lica i očiju prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela i karakteristike osobne zaštitne opreme za zaštitu glave, vrata, lica i očiju
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu glave, vrata, lica i očiju sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 2 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada

Prijave na izobrazba@hzjz.hr

Održani seminari

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE, VRATA, OČIJU I LICA
Datum Mjesto održavanja
25.10.2022. HZJZ – Služba za medicinu rada
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE, VRATA, OČIJU I LICA
Datum Mjesto održavanja
04.06.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
10.10.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE, VRATA, OČIJU I LICA
Datum Mjesto održavanja
17.05.2018. HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE, VRATA, OČIJU I LICA
Datum Mjesto održavanja
27.03.2017. Institut IGH d.d., Zagreb
30.03.2017. HZZZSR, Zagreb
 17.10.2017. HZZZSR, Zagreb
 15.11.2017. HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE, VRATA, OČIJU I LICA
Datum Mjesto održavanja
04.10.2016. HZZZSR, Zagreb
15.03.2016 HZZZSR, Zagreb
31.03.2016. HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE, VRATA, OČIJU I LICA
Datum Mjesto održavanja
10. i 13.11.2015. HZZZSR, Zagreb
27.05.2015. Društvo integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovici
06. i 19.05.2015. HZZZSR, Zagreb
25.02.2015. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Čakovec
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE, VRATA, OČIJU I LICA
Datum Mjesto održavanja
09.12.2014. HZZZSR, Zagreb
26.11.2014. HZZZSR, Zagreb
18.11.2014. HZZZSR, Zagreb

img_5072

Ruke su Vaš najvažniji alat
O seminaru
Naziv

„Ruke su Vaš najvažniji alat“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Upoznavanje sa zdravstvenim rizicima za ruke i kožu ruku
 • Informiranje o važnosti uporabe zaštitnih rukavica pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi zaštitnih rukavica prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Zdravstveni rizici za ruke i kožu ruku
 • Sve o zaštitnim rukavicama s prikazom uzoraka pojedinih vrsta rukavica
 • Edukativni filmovi i vježbe pravilnog skidanja rukavica
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir zaštitnih rukavica sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada

Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 4 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora Od Hrvatske liječničke komore:

 • 9 bodova za aktivno sudjelovanje
 • 7 bodova za pasivno sudjelovanje
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
ruke_su_vas_najvazniji_alat__13062012
______________________________________________________________

Održani seminari

RUKE SU VAŠ NAJVAŽNIJI ALAT
Datum Mjesto održavanja
21.05.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
RUKE SU VAŠ NAJVAŽNIJI ALAT
Datum Mjesto održavanja
08.05.2018. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, Rijeka
21.05.2018. HZZZSR, Zagreb
RUKE SU VAŠ NAJVAŽNIJI ALAT
Datum Mjesto održavanja
14.03.2017. HZZZSR, Zagreb
 14.11.2017. CROSCO-Industrijski krug, Ivanić Grad
RUKE SU VAŠ NAJVAŽNIJI ALAT
Datum Mjesto održavanja
16. i 17.11.2016. HZZZSR, Zagreb
06.05.2016. HZZZSR, Zagreb
RUKE SU VAŠ NAJVAŽNIJI ALAT
Datum Mjesto održavanja
16.06.2015. Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Zagreb
22.04.2015. Društvo integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci
10. i 11.03.2015. STAKLO DOM d.o.o., Osijek
RUKE SU VAŠ NAJVAŽNIJI ALAT
Datum Mjesto održavanja
25.11.2014. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.), Osijek
11. i 12.11.2014. HZZZSR, Zagreb
04.11.2014. VODOVOD – OSIJEK d.o.o, Osijek
02.06.2014. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, Osijek
04.03.2014. HZZZSR, Zagreb
18.02.2014. HZZZSR, Zagreb
11.02.2014. HZZZSR, Zagreb
30.11.2013. Ustanova za zdravstvenu skrb ZEUS za medicinu rada, Vinkovci
22.10.2013. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Čakovec
04.10.2013. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split
04. i 05.07.2013. HZZZSR, Zagreb
23. i 24.05.2013. Ustanova za zdravstvenu skrb Adria Medic, Pazin
13.12.2012. HZZZSR, Zagreb
24.11.2012. HZZZSR, Zagreb
21. i 22.2012. HZZZSR, Zagreb
18.10.2012. Udruga stručnjaka zaštite iz pravnih osoba za gradnju, održavanje i zaštitu javnih cesta, Novi Vinodolski
13.06.2012 HZZZSR, Zagreb
[/mks_tab_item]
Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala
O seminaru
Naziv
Osobna zaštitna oprema za zaštitu
nogu i stopala
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela i karakteristike osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala sukladno normama
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 2 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada

Prijave na izobrazba@hzjz.hr

Održani seminari

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU NOGU I STOPALA
Datum Mjesto održavanja
25.10.2022. HZJZ, Služba za medicinu rada
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU NOGU I STOPALA
Datum Mjesto održavanja
04.06.2019.. HZJZ, Služba za medicinu rada
10.10.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU NOGU I STOPALA
Datum Mjesto održavanja
17.05.2018. HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU NOGU I STOPALA
Datum Mjesto održavanja
27.03.2017. Institut IGH d.d, Zagreb
30.03.2017. HZZZSR, Zagreb
 17.10.2017. HZZZSR, Zagreb
 15.11.2017. HZZZSR, Zagreb

 

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU NOGU I STOPALA
Datum Mjesto održavanja
04.10.2016. HZZZSR, Zagreb
15.03.2016 HZZZSR, Zagreb
31.03.2016. HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU NOGU I STOPALA
Datum Mjesto održavanja
10. i 13.11.2015. HZZZSR, Zagreb
27.05.2015. Društvo integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovici
06. i 19.05.2015. HZZZSR, Zagreb
25.02.2015. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Čakovec
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU NOGU I STOPALA
Datum Mjesto održavanja
09.12.2014. HZZZSR, Zagreb
26.11.2014. HZZZSR, Zagreb
18.11.2014. HZZZSR, Zagreb

img_7704

Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje
O seminaru
Naziv seminara

„Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
 • Radnici
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o zdravstvenim rizicima pri izloženosti kemijskim štetnostima te o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa prema načinu djelovanja
Sadržaj
 • Utjecaj kemijskih štetnosti na dišne organe sa zdravstvenog aspekta
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela i karakteristike svake pojedine osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
______________________________________________________________

Održani seminari

______________________________________________________________

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE
Datum Mjesto održavanja
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE
Datum Mjesto održavanja
14.05.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
01.10.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE
Datum Mjesto održavanja
01.03.2018. NEXE, Našice
12.04.2018. HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE
Datum Mjesto održavanja
21.03.2017. HZZZSR, Zagreb
 11.10.2017. HZZZSR, Zagreb
 28.11.2017.  HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE
Datum Mjesto održavanja
15.12.2016. “Zagrebački holding”, podružnica „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
1.12.2016. HZZZSR, Zagreb
29.11.2016. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, Pivovara, Osijek
28.11.2016. Društvo integralne zaštite županije Vukovarsko-srijemske, Vinkovci
26.10.2016. “Zagrebački holding”, podružnica „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
21.10.2016. Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP), Varaždin
11.10.2016. HZZZSR, Zagreb
12.04.2016. HZZZSR, Zagreb
19.04.2016. HZZZSR, Zagreb

 

img_7723

Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine
O seminaru
Naziv

„Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Edukacija i informiranje ciljne skupine o pravilnom odabiru i korištenju osobne zaštitne opreme za sprječavanje pada ili njegovo zaustavljanje kod izvođenja radova na visini s obzirom na karakteristične uvjete rada.
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela tehnika rada s obzirom na karakteristične uvjete rada pri izvođenju privremenih radova na visini
 • Podjela i karakteristike svake pojedine komponente OZO za privremeni rad na visini koje tvore odgovarajući sustav
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu od pada s visine sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama,film, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje
 • 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena
 • Besplatno
Organizator
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
______________________________________________________________

Održani seminari

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE
Datum Mjesto održavanja
02.11.2022. HZJZ, Služba za medicinu rada
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE
Datum Mjesto održavanja
15.10.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada

 

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE
Datum Mjesto održavanja
17.04.2018. HZZZSR, Zagreb
05.06.2018. PIK VINKOVCI, Lipovac, a u organizaciji Društva integralne zaštite županije Vukovarsko-srijemske iz Vinkovaca
12.06.2018. PIK VINKOVCI, Lipovac, a u organizaciji Društva integralne zaštite županije Vukovarsko-srijemske iz Vinkovaca
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE
Datum Mjesto održavanja
27.02.2017. Institut IGH d.d., Zagreb
23.03.2017. HZZZSR, Zagreb
03.10.2017. HZZZSR, Zagreb
 07.11.2017. HZZZSR, Zagreb
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE
Datum Mjesto održavanja
24.11.2016. HZZZSR, Zagreb
06.10.2016. HZZZSR, Zagreb
08.04.2016. Našice cement, Našice
14.04.2016. “Zagrebački holding”, podružnica „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
26.04.2016. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj sredini, Osijek
17.03.2016. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Čakovec
08. i 24.03.2016. HZZZSR, Zagreb
19.02.2016. Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad, Varaždin
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE
Datum Mjesto održavanja
17.12.2015. HZZZSR, Zagreb
02.12.2015. HZZZSR, Zagreb
18.11.2015. HZZZSR, Zagreb

img_7790

Buka na radu

O seminaru

Naziv „Buka na radu“
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Edukacija i informiranje ciljne skupine o rizicima i mjerama zaštite od utjecaja buke na radu koja može negativno djelovati na život i zdravlje radnika
Sadržaj
 • Zdravstveni učinci buke na radu
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na reguliranje područja buke u radnom okolišu; zaštita zdravlja i sigurnost radnika od izloženosti buci na radu
 • Obveze poslodavca i primjena mjera zaštite od buke na radu
 • Zadaci – pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama,film, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje
 • 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena
 • Besplatno
Organizator
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Prijava

Održani seminari

BUKA NA RADU
Datum Mjesto održavanja
29.11.2022.  HZJZ, Služba za medicinu rada
BUKA NA RADU
Datum Mjesto održavanja
07.05.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
30.05.2019. HZJZ, Služba za medicinu rada
24.09.2019. Osijek, Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini
17.10.2019. Čakovec, Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini
Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održava stručni seminar kao aktivnost u sklopu projekta “Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu” na kojem je predstavljen razvijeni model, te plan provedbe testiranja modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu (pilot projekt).Seminar je besplatan, namijenjen je stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koje su zainteresirane za istraživanje nesreća i nezgoda na radu, te sudjelovanje u pilot projektu.

Seminar je održan u tri termina i to 3., 6. i 13. lipnja 2016. u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te 8. lipnja 2016. u Sisku u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijska komora Sisak.

 

Stručni seminari održani za Nezavisne hrvatske sindikate
nhs
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi kontinuiranu suradnju s Nezavisnim hrvatskim sindikatima (NHS), održavajući stručne seminara za povjerenike radnika za zaštitu na radu.
Prvi u nizu stručnim seminara “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura” održan je 12. veljače 2016. godine u prostorijama HZZZSR-a.
Drugi u nizu seminara održan je 11. ožujka 2016. stručni seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela“. Prisutne su uvodno pozdravili prim. dr. sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i gospodin Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.
11031016_1
Treći u nizu stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 6. svibnja 2016, a seminar pod nazivom “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“, zbog dodatnog interesa povjerenika radnika za zaštitu na radu održan je u dva termina i to 2. i 10. lipnja 2016., te ujedno četvrti i peti seminar po redoslijedu održavanja.
Šesti u nizu stručnih seminara bio je seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine“. Ovaj seminar održan je 11. studenog 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS.
Sedmi u nizu stručnih seminara održan je 2. prosinca 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS. Ovom prilikom održani su seminari pod nazivom: “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopalaiOsobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.
Osmi u nizu stručnih seminara „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“ zbog velikog interesa povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS održan je u tri termina i to :

Zahvaljujemo Nezavisnim hrvatskim sindikatima na pomoći u organizaciji seminara, a osobito Mariji Hanževački.

Suradnja u obliku održavanja stručnih seminara između NHS-a i HZZZSR-a nastavlja se i dalje.

 

Stručni seminari održani za Sindikat trgovine Hrvatske
Uspješna suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sa Sindikatom trgovine Hrvatske započela je edukacijom sindikalnih povjerenika po svim regijama Hrvatske. Stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (prim.dr.sc. A. Bogadi Šare, dr.med., dr.sc. M. Bubaš, dr.med., Lj. Ivić, dipl.ing., dr.sc. B. Knežević, dr.med.) održale su seminar o zdravstvenim rizicima,
stresu i statodinamičkim naporima u djelatnosti trgovine, te o pravnoj regulativi u zaštiti zdravlja radnika.
Seminari su održani u Splitu (15. travnja 2013.), Osijeku (17. travnja 2013.), Zagrebu (19. travnja 2013.), Rijeci (23. travnja 2013.) i Varaždinu (25. travnja 2013.). Sindikalni povjerenici pokazali su veliki interes za ovu temu i postavljali brojna pitanja iz prakse.

 

Stručni seminari održani za Državni inspektorat

U cilju promicanja zaštite na radu i zaštite zdravlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuo je uspješnu suradnji s Odjelom zaštite na radu Državnog inspektorata. U sklopu redovitih stručnih sastanaka i programa edukacije inspektora, stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su predavanja “Ruke su vaš najvažniji alat” i “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”. Susreti su organizirani u područnim jedinicama Državnog inspektorata i to u Splitu (28. veljače 2013.), Varaždinu (5.ožujka 2013.), Zagrebu (8. ožujka 2013.), Rijeci (15. ožujka 2013.) i Osijeku (25. ožujka 2013.). Zahvaljujemo djelatnicima Državnog inspektorata na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.