Stručni seminari

 

Maligni tumori kao profesionalne bolesti

O seminaru

Naziv         „Maligni tumori kao profesionalne bolesti“
Ciljna skupina
 • specijalisti medicine rada/rada i sporta
 • medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici
 • psiholozi
Cilj izobrazbe
 • Informirati, educirati i osvijestiti o problematici profesionalnih karcinogena te profesionalnih malignih tumora
Sadržaj
 • Profesionalni karcinogeni
 • mehanizam nastanka malignog tumora
 • kriteriji za utvrđivanje profesionalne etiologije malignih tumora
 • statistički podaci u Republici Hrvatskoj vezani uz maligna oboljenja profesionalne etiologije
 • mjere zaštite
Način realizacije
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu
 Termini održavanja
 •  Više puta godišnje
 Predviđeno trajanje
 •  3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu
Cijena
 •  besplatno
Organizator
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu
Prijava
Upravljanje stresom na radnom mjestu
O seminaru
Naziv seminara
„UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU”

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Psiholozi
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
 • Radnici
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o psihosocijalnim rizicima, stresu na radu i negativnim učincima stresa na radnike i na organizacije
 • Edukacija o procjeni psihosocijalnih rizika, osmišljavanju i uvođenju preventivnih mjera u organizacije s ciljem smanjivanja i uklanjanja psihosocijalnih rizika na radnom mjestu
 • Informiranje o strategijama suočavanja sa stresom (za radnike)
Sadržaj
 • Psihosocijalni rizici i stres na radu
 • Zdravstveni učinci stresa
 • Procjena psihosocijalnih rizika i mjere prevencije
 • Radionica s primjenom upitnika za procjenu psihosocijalnih rizika, interpretacijom dobivenih rezultata i osmišljavanjem mjera prevencije za pojedinačne slučajeve
 • Radionica za radnike uključuje vježbe o učinkovitim i neučinkovitim načinima suočavanja sa stresom
Način realizacije Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada

Helena Koren, mag. psih.

Kristina Tomašić, dr. med.

Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3,5 sati
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Prijave izobrazba@hzjz.hr
Komunikacijske vještine u radnoj sredini

O seminaru

Naziv         „Komunikacijske vještine u radnoj sredini“
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
 • Radnici
Cilj izobrazbe
 • Edukacija osnova komunikacijskih vještina koje pridonose učinkovitom funkcioniranju na radnom mjestu, prevenciji stresa na radnom mjestu i očuvanju mentalnog zdravlja. Uvježbavanje učinkovitih komunikacijskih vještina.
Sadržaj
 • Vrste komunikacije
 • Komunikacijski stilovi
 • Asertivnost
 • Sukobi
Način realizacije
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestuPetra Bekavac, mag.psih.
 Termini održavanja
 •  Više puta godišnje
 Predviđeno trajanje
 •  3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu
Cijena
 •  besplatno
Organizator
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu
Prijava
Rad s opasnim tvarima

O seminaru

Naziv                         „Rad s opasnim tvarima“
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 •  Zakonodavstvo RH koje se odnosi na reguliranje područja rada s opasnim tvarima u radnom okolišu; zaštita zdravlja i sigurnost radnika od izloženosti opasnim tvarima na radu
 • Edukacija i informiranje ciljne skupine o rizicima i mjerama zaštite od opasnih tvari i njihovom utjecaju na zdravlje radnika.
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na reguliranje područja rada s opasnim tvarima u radnom okolišu; zaštita zdravlja i sigurnost radnika od izloženosti opasnim tvarima na radu
 • Zdravstveni učinci kemijskih štetnosti na radu
 • Pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme pri radu s opasnim tvarima
 • Prva pomoć pri radu s opasnim tvarima
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama, filmovi, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje  2,5 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena  Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Prijava izobrazba@hzjz.hr
Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

O seminaru

Naziv Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
 • Usavršavanje u primjeni mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kod rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Sadržaj
 • Zdravstveni rizici pri djelovanju visokih temperatura na organizam
 • Pravilna prehrana i nadoknada tekućine pri izlaganju visokim temperaturama
 • Predstavljanje alata za praćenje uvjeta rada pri izlaganju visokim temperaturama (WBGT indeks)
 • Preporuke vezane za planiranje, poduzimanje, kontroliranje i unaprjeđivanje mjera za smanjenje rizika pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
 • Radionica s primjerima konkretnih uvjeta rada i predlaganjem mjera za organiziranje rada uz korištenje WBGT indeksa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Na početku sezone rada u toplim uvjetima
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

O seminaru

>/div>
>div>

Naziv Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
 • Usavršavanje u primjeni mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kod rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
Sadržaj
 • Zdravstveni rizici pri djelovanju hladnoće na organizam
 • Pravilna prehrana, nadoknada tekućine i pružanje prve pomoći pri izlaganju niskim temperaturama
 • Predstavljanje alata za praćenje uvjeta rada pri izlaganju niskim temperaturama (Kontrolna lista, Wind chill indeks)
 • Preporuke vezane za planiranje, poduzimanje, kontroliranje i unaprjeđivanje mjera za smanjenje rizika te za odabir i primjenu osobne zaštitne opreme pri radu na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
 • Radionica s primjerima konkretnih uvjeta rada i predlaganjem mjera za organiziranje rada uz korištenje Wind chill indeksa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, diskusija, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Termini održavanja
 • Na početku sezone rada u hladnim uvjetima
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada,
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Zaštitna odjeća

O seminaru

Naziv „Zaštitna odjeća“<>
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme za zaštitu tijela pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi OZO za zaštitu tijela prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Sve o OZO za zaštitu tijela s prikazom uzoraka pojedinih vrsta zaštitne i radne odjeće
 • Edukativni filmovi
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir zaštitne i radne odjeće sukladno njihovom obilježavanju, te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada

Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica

O seminaru

Naziv
Osobna zaštitna oprema za zaštitu
glave, vrata, očiju i lica
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi osobne zaštitne opreme za zaštitu glave, vrata, lica i očiju prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela i karakteristike osobne zaštitne opreme za zaštitu glave, vrata, lica i očiju
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu glave, vrata, lica i očiju sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 2 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada

Prijave na izobrazba@hzjz.hr

Ruke su Vaš najvažniji alat
O seminaru
Naziv

„Ruke su Vaš najvažniji alat“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Upoznavanje sa zdravstvenim rizicima za ruke i kožu ruku
 • Informiranje o važnosti uporabe zaštitnih rukavica pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi zaštitnih rukavica prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Zdravstveni rizici za ruke i kožu ruku
 • Sve o zaštitnim rukavicama s prikazom uzoraka pojedinih vrsta rukavica
 • Edukativni filmovi i vježbe pravilnog skidanja rukavica
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir zaštitnih rukavica sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada

Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 4 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala
O seminaru
Naziv
Osobna zaštitna oprema za zaštitu
nogu i stopala
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala prema zahtjevima radnog procesa
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela i karakteristike osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala sukladno normama
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 2 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada

Prijave na izobrazba@hzjz.hr

Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje
O seminaru
Naziv seminara

„Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
 • Radnici
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o zdravstvenim rizicima pri izloženosti kemijskim štetnostima te o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa prema načinu djelovanja
Sadržaj
 • Utjecaj kemijskih štetnosti na dišne organe sa zdravstvenog aspekta
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela i karakteristike svake pojedine osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Organizator Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine
O seminaru
Naziv

„Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Edukacija i informiranje ciljne skupine o pravilnom odabiru i korištenju osobne zaštitne opreme za sprječavanje pada ili njegovo zaustavljanje kod izvođenja radova na visini s obzirom na karakteristične uvjete rada.
Sadržaj
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela tehnika rada s obzirom na karakteristične uvjete rada pri izvođenju privremenih radova na visini
 • Podjela i karakteristike svake pojedine komponente OZO za privremeni rad na visini koje tvore odgovarajući sustav
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu od pada s visine sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama,film, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje
 • 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena
 • Besplatno
Organizator
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Buka na radu

O seminaru

Naziv „Buka na radu“
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Edukacija i informiranje ciljne skupine o rizicima i mjerama zaštite od utjecaja buke na radu koja može negativno djelovati na život i zdravlje radnika
Sadržaj
 • Zdravstveni učinci buke na radu
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na reguliranje područja buke u radnom okolišu; zaštita zdravlja i sigurnost radnika od izloženosti buci na radu
 • Obveze poslodavca i primjena mjera zaštite od buke na radu
 • Zadaci – pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama,film, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje
 • 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena
 • Besplatno
Organizator
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada
Prijava
Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održava stručni seminar kao aktivnost u sklopu projekta “Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu” na kojem je predstavljen razvijeni model, te plan provedbe testiranja modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu (pilot projekt).Seminar je besplatan, namijenjen je stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koje su zainteresirane za istraživanje nesreća i nezgoda na radu, te sudjelovanje u pilot projektu.

Seminar je održan u tri termina i to 3., 6. i 13. lipnja 2016. u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te 8. lipnja 2016. u Sisku u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijska komora Sisak.

Stručni seminari održani za Nezavisne hrvatske sindikate
nhs
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi kontinuiranu suradnju s Nezavisnim hrvatskim sindikatima (NHS), održavajući stručne seminara za povjerenike radnika za zaštitu na radu.
Prvi u nizu stručnim seminara “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura” održan je 12. veljače 2016. godine u prostorijama HZZZSR-a.
Drugi u nizu seminara održan je 11. ožujka 2016. stručni seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela“. Prisutne su uvodno pozdravili prim. dr. sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i gospodin Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.
11031016_1
Treći u nizu stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 6. svibnja 2016, a seminar pod nazivom “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“, zbog dodatnog interesa povjerenika radnika za zaštitu na radu održan je u dva termina i to 2. i 10. lipnja 2016., te ujedno četvrti i peti seminar po redoslijedu održavanja.
Šesti u nizu stručnih seminara bio je seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine“. Ovaj seminar održan je 11. studenog 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS.
Sedmi u nizu stručnih seminara održan je 2. prosinca 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS. Ovom prilikom održani su seminari pod nazivom: “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopalaiOsobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.
Osmi u nizu stručnih seminara „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“ zbog velikog interesa povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS održan je u tri termina i to :

Zahvaljujemo Nezavisnim hrvatskim sindikatima na pomoći u organizaciji seminara, a osobito Mariji Hanževački.

Suradnja u obliku održavanja stručnih seminara između NHS-a i HZZZSR-a nastavlja se i dalje.
Stručni seminari održani za Sindikat trgovine Hrvatske
Uspješna suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sa Sindikatom trgovine Hrvatske započela je edukacijom sindikalnih povjerenika po svim regijama Hrvatske. Stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (prim.dr.sc. A. Bogadi Šare, dr.med., dr.sc. M. Bubaš, dr.med., Lj. Ivić, dipl.ing., dr.sc. B. Knežević, dr.med.) održale su seminar o zdravstvenim rizicima,
stresu i statodinamičkim naporima u djelatnosti trgovine, te o pravnoj regulativi u zaštiti zdravlja radnika.
Seminari su održani u Splitu (15. travnja 2013.), Osijeku (17. travnja 2013.), Zagrebu (19. travnja 2013.), Rijeci (23. travnja 2013.) i Varaždinu (25. travnja 2013.). Sindikalni povjerenici pokazali su veliki interes za ovu temu i postavljali brojna pitanja iz prakse.

Stručni seminari održani za Državni inspektorat

U cilju promicanja zaštite na radu i zaštite zdravlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuo je uspješnu suradnji s Odjelom zaštite na radu Državnog inspektorata. U sklopu redovitih stručnih sastanaka i programa edukacije inspektora, stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su predavanja “Ruke su vaš najvažniji alat” i “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”. Susreti su organizirani u područnim jedinicama Državnog inspektorata i to u Splitu (28. veljače 2013.), Varaždinu (5.ožujka 2013.), Zagrebu (8. ožujka 2013.), Rijeci (15. ožujka 2013.) i Osijeku (25. ožujka 2013.). Zahvaljujemo djelatnicima Državnog inspektorata na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.