Medicina rada

Ordinacije medicine rada u HR, Stručni nadzor, Stručne upute i mišljenja,

 

Službe medicine rada su sastavni i nezaobilazni dio većeg sustava koji se brine za smanjenje opasnosti i štetnosti na radu, siguran rad i zaštitu zdravlja na radu.
Zadaci i funkcija službi medicine rada su aktivnosti koje se odnose na radno mjesto, aktivnosti koje su usmjerene na radnika i njegovo zdravlje i djelatnosti koje obuhvaćaju informiranje i izobrazbu.

Etički kodeks

U slijedeće 3 točke sažeta su etička načela i vrijednosti na kojima se temelji Međunarodni etički kodeks za stručnjake u medicini rada (International Code of Ethics for Occupational Health Professionals):

  • Svrha je medicine rada služiti na dobrobit zdravlja i društvenog blagostanja radnika, kako pojedinačno tako i kolektivno. Dobra praksa medicine rada mora se provoditi prema najvišim stručnim normativima i etičkim načelima. Stručnjaci u medicini rada moraju pridonositi zdravlju zajednice i okoliša.
  • Dužnosti stručnjaka u medicini rada obuhvaćaju zaštitu života i zdravlja radnika slijedeći doktrinu i programe medicine rada, uz uvažavanje dostojanstva čovjeka i promicanje najviših etičkih načela. Integritet u stručnom obavljanju posla, nepristranost i zaštita povjerljivosti medicinskih podataka i privatnosti radnika sastavni su dio tih dužnosti.
  • Stručnjaci u medicini rada su stručnjaci koji moraju imati punu stručnu neovisnost u obavljanju svoje uloge. Oni moraju steći i održavati stručnu osposobljenost potrebnu za obavljanje svojih dužnosti, i moraju zahtijevati takove okolnosti za rad koje im omogućuju obavljanje njihovih zadataka sukladno principima dobre prakse i profesionalne etike.

Etički kodeks- International Code of Ethics for Occupational Health Professionals

Praktični alati
Dokumenti za praktičan rad u medicini rada

U Službi za medicinu rada HZJZ-a izrađeni su dokumenti koji mogu olakšati i usmjeriti svakodnevni rad specijaliste medicine rada. Ovdje su vam dostupni neki od tih dokumenata.

Kontrolna lista za smetnje radnika

Izvješće o zdravstvenom pregledu za rad s računalom

Dokumenti za obilazak radnog mjesta

Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, ukloniti ili nadzirati štetne utjecaje na radnom mjestu. Obilazak radnog mjesta može se obavljati u redovitim razmacima ili u slučaju štetnog događaja, npr. ozljede na radu, profesionalne bolesti ili povećane odsutnosti s posla (bolovanje). U obilasku radnog mjesta neophodno je sudjelovanje najmanje specijaliste medicine rada i stručnjaka zaštite na radu, ali može sudjelovati i drugo osoblje ovisno o problemu i situaciji u tvrtki.

Kako bi se obilazak radnog mjesta što učinkovitije provodio, korisno je upotrijebiti neke dokumente ili kontrolne liste koje olakšavaju postupak obilaska. Kontrolna lista je pomoćno sredstvo za kontrolu i ocjenu radnog okoliša, uvjeta i načina rada, a pri njezinoj primjeni od posebne su koristi smjernice za obilazak radnog mjesta.
Ovdje su dostupne smjernice, osnovna kontrolna lista koja se može koristiti za obilazak svakog radnog mjesta, ali i kontrolne liste za neka druga radna mjesta.

Osnovna kontrolna lista za obilazak radnog mjesta

Smjernice za obilazak radnog mjesta

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta s računalom ne obuhvaća samo kontrolu radnih uvjeta, opreme i radnog okoliša, već i uvid u međuodnos elemenata radne opreme i tijela radnika. Dio kontrolne liste se odnosi na subjektivne smetnje radnika koje bi mogle biti posljedica rada s računalom i taj dio postupka može provoditi i interpretirati samo specijalist medicine rada. Prikupljanje podataka o subjektivnim smetnjama dobar je trenutak specijalisti medicine rada za korekciju radnih uvjeta koji ih uzrokuju i za savjetovanje svakog pojedinačnog radnika ovisno o njegovim subjektivnim smetnjama i rezultatima analize radne opreme i okoliša.

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta s računalom

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta u uredu

Kontrolne liste za obilazak radnog mjesta u zdravstvenoj djelatnosti:

Doktor medicine u bolnici

Doktor medicine u ordinaciji

Doktor stomatologije

Fizioterapeut

Medicinska sestra u bolnici

Medicinska sestra u ordinaciji

Stomatološki tehničar

Osoblje u laboratoriju

Ocjenjivanje opterećenja zdravih radnika glede Pravilnika o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

U Republici Hrvatskoj na snazi je Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (“Narodne novine” broj 42/05). Temeljem članka 9 navedenog Pravilnika mladi liječnici koji su na specijalizaciji medicine rada i sporta izradili su upute za izračun opterećenja zdravih radnika.

Upute za korištenje

Metoda ocjenjivanja opterećenja pri ručnom prenošenju tereta

Uputnice

Obrazac RA-1 uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika

Obrazac NR-1 uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika koji rade noću