Tečajevi

 

Tečaj Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja - izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta
O tečaju
Naziv

Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja –

izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta

Ciljna skupina Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
Cilj izobrazbe
 • Posebno stručno obrazovanje i usavršavanje u primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području provjere zdravstvene sposobnosti osoba izloženih ioinizirajućem zračenju
 • Dobivanje ovlaštenja za obavljanje provjere zdravstvene sposobnosti osoba izloženih ionizirajućem zračenju
Sadržaj Sadržaj osnovnog tečaja je određen Pravilnikom o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) i obuhvaća:

 1. Uvod u zaštitu od ionizirajućeg zračenja; Povijest zaštite od ionizirajučeg zračenja; Vrste ionizirajućeg zračenja; Međudjelovanje ionizirajućeg zračenja s tvari kroz koju prolazi; Izvori ionizirajućeg zračenja; Fizikalne veličine i mjerne jedinice
 2. Mutagenost i karcenogenost, inicijatori, promotori; Somatski učinci i genetski učinci ionizirajućeg zračenja; Testovi mutagenosti i kancerogenosti
 3. Način djelovanja ionizirajućih zračenja na živu tvar; Stohastički i nestohastički učinci ionizirajućeg zračenja; Načela zaštite od ionizirajućeg zračenja
 4. Opasnosti izlaganja ionizirajućem zračenju; Radijacijska bolest; Profesionalne bolesti izazvane ionizirajućim zračenjem; Prva pomoć u slučaju nezgode
 5. Zakonski propisi iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; Zdravstveni nadzor izloženih radnika i osoba koje se obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja
 6. Dozimetrijski nadzor i vođenja evidencija
 7. Zaključne teme
  • Završno ispitivanje
  • Vrednovanje tečaja

Sadržaj i program tečaja za obnovu znanja iz primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja donosi voditelj Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a vidljiv je u najavi tečaja.

Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Službe za medicinu rada HZJZ-a i suradnih ustanova

Termini održavanja Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje Osnovni tečaj: 12 sati

Tečaj obnove znanja svakih 5 godina: 8 sati

Mjesto održavanja
 • Prostorije Službe za medicinu rada HZJZ-a
 • Druge prostorije, ovisno o broju polaznika
Cijena Osnovni tečaj:  €

Tečaj obnove znanja:  119,45 €

Kotizacija uključuje prisustvovanje tečaju, radne materijale, potvrdu o završenom tečaju za ovlaštenog specijalistu medicine rada / medicine rada i sporta, kavu u pauzama  i ručak.

Bodovi dodijeljeni od komora Od Hrvatske liječničke komore:

 • za osnovni tečaj x bodova za aktivno i x bodova za pasivno sudjelovanje
 • za tečaj obnove znanja x bodova za aktivno i x bodova za pasivno sudjelovanje
Organizator HZJZ – Služba za medicinu rada
_____________________________________________________________
 Održani tečajevi

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja ” – 2018.

Uvodni tečaj “Primjena mjera od ionizirajućeg zračenja” namjenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj, održan je 17. i 18.11.2018. godine.

Tečaj obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja namjenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj, održan je  18.11.2018. godine.

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja ” – 2017.

Uvodni tečaj “Primjena mjera od ionizirajućeg zračenja” namjenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj, održan je 11. i 12.03.2017. godine. Tečaj obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja namjenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj, održan je  u isto vrijeme (11. i 12.03.2017. godine).

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja” – 2014

Tečaj je održan 7. studenog 2014. godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Tečaj u trajanju od 8 sati bio je namijenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj

 

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja” – 2013
Tečaj u trajanju od 12 sati je održan 22. i 23. studenog 2013. godine, bio je namijenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj.

 

 

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

O tečaju

Naziv – Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Ciljna skupina –   Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta

Cilj izobrazbe – Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području kontrole zdravstvenog stanja i radne sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti. Dobivanje ovlaštenja za liječničke preglede članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

Sadržaj – Sadržaj tečaja je određen Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07, 107/14) i obuhvaća:

 •                 Uvod u pomorsku medicinu –  Povijest pomorske medicine
 •                                                                     –  Posebnosti pomorske medicine
 •                  Pomorska plovidba
 •                  Metereologija i oceanografija
 •                  Radna okolina pomoraca, brod i brodska postrojenja
 •                  Pomorsko pravo i konvencije, zakonodavstvo, pravila i propisi u Republici Hrvatskoj
 •                  Standardi medicinskih pregleda
 •                  Epidemiologija i tropske bolesti
 •                  Zaključne teme
 •                  Završno ispitivanje
 •                  Vrednovanje tečaja

Način realizacije – Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada i suradnih ustanova

Termini održavanja –  Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika

Predviđeno trajanjee –  Ukupno 25 sati, tijekom tri dana

Mjesto održavanja – Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Druge prostorije, ovisno o broju polaznika

Bodovi dodijeljeni od komora – Od Hrvatske liječničke komore:  20 bodova za aktivno i 15 bodova za pasivno sudjelovanje

Cijena – 3.500,00 kn ( PDV uključen)/464,53 €

Cijena uključuje prisustvovanje tečaju, radne materijale, potvrdu o završenom tečaju za ovlaštenog specijalistu medicine rada, potvrdnicu HLK s bodovima za trajno usavršavanje liječnika, kavu i ručak u pauzi.

Za sve informacije  i upute vezane uz tečaj možete se obratiti Službi za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na telefon 01/ 6474-332 (Marina Mihalinac Bolanča) ili na e-mail: marina.mihalinac-bolanca@hzjz.hr, odnosno izobrazba@hzjz.hr.

Organizator  –    HZJZ, Služba za medicinu rada

 

_____________________________________________________________

Održani tečajevi

“VIII. Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada” – 2019.

U organizaciji  Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, održan od  31.05. do 02.06.2019. godine u Kongresnoj dvorani Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 7  u Zagrebu.

 1. 18. i 19. veljače 2017. godine u dvorani za predavanja HZZZSR-a, održan je Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Svi su polaznici s odličnim uspjehom položili pismeni ispit. Ovom prilikom zahvaljujemo se svim kolegama predavačima na već tradicionalnoj suradnji u izvedbi ovog tečaja.
 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Šesti tečaj iz pomorske medicine za dobivanje ovlaštenja za preglede članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti održan je od 25. do 27. ožujka 2015. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

 

 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Peti tečaj iz pomorske medicine za dobivanje ovlaštenja za preglede članova pomorskih brodova, brodica i jahti održan je od 17. do 19. listopada 2013. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

 

 

 

 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Četvrti tečaj iz pomorske medicine održan je u Zagrebu od 27. do 29. svibnja 2011. godine u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na tečaju je sudjelovalo 27 liječnika.

 

 

 

 

 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

 

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta održan je u Rijeci od 18. do 20. lipnja 2010. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a pod pokroviteljstvom grada Rijeke. Na tečaju je sudjelovalo 14 liječnika, koji su uspješno položili test i dobili licence za ovlaštene specijaliste medicine rade iz pomorske medicine.