Međunarodni

 

 

Seminar Stress at Work: The stress 'epidemic' at work!

U Zagrebu je od 22. do 24. studenog 2016. godine održan međunarodni seminar “Stress at Work: The stress ‘epidemic’ at work!” u organizaciji Svjetske organizacije radnika WOW – Europe, Europskog centra za radnička pitanja EZA, Kršćanskog sindikata KRIFA iz Danske te Sindikata naftnog gospodarstva SING iz Hrvatske. Na seminaru su aktivno sudjelovale ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, prim.dr.sc. Marija Zavalić te djelatnica Zavoda, psihologinja Helena Koren.

Seminar je bio namijenjen sindikalnim čelnicima i dužnosnicima sindikata s područja jugoistočne Europe, a u svrhu širenja svijesti o djelovanju stresa na radu na radnike i na radne organizacije diljem Europe.
Prim.dr.sc. Marija Zavalić, dr. med, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održala je predavanje na temu: „Stres na radu: zdravstveni učinci“ u kojem je naglasila negativne učinke stresa na zdravlje radnika. Djelatnica Zavoda, psihologinja Helena Koren u svom predavanju pod nazivom: „Psihosocijalni rizici: Što se može poduzeti?“ govorila je o procjeni psihosocijalnih rizika na radnom mjestu i mjerama prevencije koje se mogu implementirati u radne organizacije s ciljem stvaranja zdravijeg psihosocijalnog radnog okruženja.
Sudionici seminara pokazali su veliko zanimanje za predstavljene teme te je prepoznata potreba za podizanjem svijesti o stresu na radu te širenja primjera dobre prakse. Seminar je sudionicima omogućio razmjenu iskustava i primjera na koje se sve načine u Europi borimo sa stresom na radnom mjestu.

5. sastanak ekspertne skupine - OCCUSTAT

U Luxembourgu je dana 26.10.2016., u prostorijama Europskog doma, održan 5. sastanak ekspertne skupine o dijagnostičkim kriterijima za prikupljanje podataka o profesionalnim bolestima (5th meeting of the experts group on diagnostic criteria for data/statistics on occupational diseases (OCCUSTAT)). Na sastanku je kao predstavnik Republike Hrvatske sudjelovala Dijana Krišto, djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Europska radna skupina pod akronimom OCCUSTAT formirana je za potrebe prepoznavanja i odabira onih profesionalnih bolesti s Europske liste profesionalnih bolesti za koje su dijagnostički kriteriji usuglašeni u dovoljnoj mjeri diljem EU. Svrha rada ove radne skupine jest da EUROSTAT-u (Statistical Office of the European Communities) odnosno EODS-u (European Occupational Disease Statistics) omogući stvaranje ujednačene sheme prikupljanja podataka o profesionalnim bolestima. Članovi radne skupine, koja okuplja 28 članova, su stručnjaci iz područja medicine rada koji se bave profesionalnim bolestima, uzrocima njihovog nastanka i provođenjem dijagnostike te registriranjem profesionalnih bolesti u zemljama iz kojih dolaze. Kao predstavnici Republike Hrvatske u radnoj skupini su Marija Bubaš (kao glavni predstavnik) i Dijana Krišto (kao zamjena), obje djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Sastanak ENSHPO-a
logo_enshpoHrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu svoje bogate međunarodne suradnje, član je i uglednog ENSHPO-a. (eng. The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO).
Europska mreža organizacija za zaštitu na radu (eng.The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO) okuplja organizacije iz cijele Europe koje se bave područjem zaštitu na radu i zaštite zdravlja. Na 31. redovitom sastanku ENSHPO-a koji održan je 20. i 21. listopada 2016. godine u gradu Wroclawu u Poljskoj, Hrvatski zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prezentirao je svoju djelatnost na usmenoj prezentaciji koju možete pogledati ovdje.
Usmena prezentaciju koju je pripremila i prezentirala Natalija Pejnović mag. ing. techn. text. pohvaljena je od strane organizatora i domaćina.
Na ovaj način Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao ustanova za kontakt i nacionalni partner u akcijama koje provodi ENSHPO, obogaćuje svoju međunarodnu suradnju.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao novi član ENSHPO-a predstavljen je na 29 th MEETING OF ENSHPO, koji je održan 16. i 17. listopada 2015. godine u Sofiji, Bugarska. Predstavljanje HZZZSR-a na ovom redovitom sastanku ENSHPO-a možete pogledati ovdje, a ujedno je ovo bila prilika za produbljenje suradnje s mrežom ENSHPO, kao i njegovim članovima i stručnjacima.
14th European Balkan Congress on Hearing Implants and High Tech Hearing Aids (2016.)

Povodom 20-te obljetnice ugradnje prve umjetne pužnice u Republici Hrvatskoj, u Splitu se od 13. do 15. listopada 2016. godine održao već tradicionalni kongres o slušnim implantima i visokotehnološkim slušnim aparatima – 14th European Balkan Congress on Hearing Implants and High Tech Hearing Aids. Tijekom kongresa bila je prilika za izmjenom pojedinačnog mišljenja te uspostavom suradnje stručnjaka različitih profila, odnosno interdisciplinarnog zaokruživanja problematike. Djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. Ivana Marinac, dobitnica je nagrade „Best poster award“ za poster pod nazivom: “Workability in Cochlear Implantees“, putem kojeg je predstavila obrađene rezultate nekih istraživanja koja su pokazala kakav napredak osobe s teškim oštećenjem sluha, kojima je ugrađena pužnica, postižu uključivanjem u redoviti školski sustav ili, ukoliko su već u radnoj dobnoj populaciji, kako implantacija pužnice i slušno-govorna rehabilitacija djeluju na smanjenje njihova zapošljavanja, odnosno povećanja zadovoljstva svojim radnim mjestom. Time je ukazala na potencijalno rješavanje problematike efikasnijeg rada kao i efekte samog uključivanja dijela populacije koji su inače dugotrajno nazposleni te radno neželjeni posloprimci.

Drugi makedonski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem (2016.)

U organizaciji Makedonskog društva medicine rada održan je u Skopju od 12.-14. listopada 2016. godine “Drugi makedonski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem” na kojem su aktivno sudjelovali zaposlenici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Moto kongresa je bio “Radeći zajedno za zdravlje radnika”.

Na Kongresu su predstavljena stvarna dostignuća i izazovi na području medicine rada kroz plenarne sesije, usmene prezentacije, radionice, poster prezentacije, na kojima su sudjelovali istaknuti domaći i strani stručnjaci raznih područja.
U sklopu poster prezentacija su aktivno sudjelovale i predstavnice našeg Zavoda s priloženim posterima:
Ljetna škola EASOM-a (2016.)

EASOM (Europsko udruženje škola za medicinu rada – European Association of Schools of Occupational Medicine, EASOM) je održao svoju redovitu Ljetnu školu (EASOM Summer School 2016) u periodu od 25. -27. 8. 2016. u Rumnjskom gradu Temišvaru.
Tema ovogodišnje ljetne škole bila je “Managing and Teaching Workability” te su stoga predavanja i rasprave bile vezane za temu upravljanja i edukacije u cilju multidisciplinarnog pristupa području radne sposobnosti pojedinaca. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi su sudjelovale Marija Zavalić i Dijana Krišto kao predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koji je od prošle godine punopravni član EASOM-a.

Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem (2011./2015.)
Bitno za zdravlje radnika
U Šibeniku je u razdoblju od 30. rujna do 4. listopada 2015. godine održan 6. hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Bitno za zdravlje radnika”. Glavni organizator kongresa je bilo Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, a jedan od suorganizatora je bio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na kongresu je održano gotovo stotinu izlaganja među kojima niz uvodnih i usmenih izlaganja, radionica, poster sekcija te okrugli stol na temu “Psihosocijalni rizici na radu.”
Također je pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije održan i simpozij “South-East European Network on Worker’s Health meeting”.
Zaposlenici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu su aktivno sudjelovali u radu Kongresa i to predsjedavanjem sekcijama, moderiranjem radionice i Okruglog stola te izlaganjem priloženih prezentacija i postera u sklopu pojedinih niže navedenih sekcija:
Sekcija”Psihosocijalni rizici u medicini rada”:
Poster sekcija:
Sekcija “Medicina rada u Hrvatskoj na tragu GPA SZO-a”:
M. Zavalić : Doprinos Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u očuvanju zdravlja radnika
Sekcija “Sveukupno očuvanje zdravlja radnika”:
M. Zavalić : Nadzor nad zdravljem i sigurnošću – dobrobit za radnike
Okrugli stol i radionica na temu “Psihosocijalni rizici na radu”:
M. Zavalić : Psihosocijalni rizici i sigurnost na radu
Radionica “Zdravlje zaposlenih u zdravstvu”:
Sekcija “Preporuke temeljene na znanstvenim spoznajama”:
Sekcija “Interdiscipliniranost u zaštiti zdravlja radnika”:
Zdravlje, rad i zajednica

5. hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje, rad i zajednica“ održan je od 28. rujna do 2. listopada 2011. godine u Hvaru.

Hrvatsko društvo zamedicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora bilo je organizator skupa. Suorganizatori su bili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Visoka škola za sigurnost na radu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Kongres se održavao pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor, a u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization – WHO) i Međunarodnom komisijom za medicinu rada (International Commission on Occupational Health – ICOH).

 1. Bogadi Šare A.Rizični čimbenici na radu i sindromi prenaprezanja
 2. Bogadi-Šare A, Zahariev Vukšinić K, Bubaš M, Knežević B, Krišto D.Profesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj
 3. Bubaš M, Knežević B, Zahariev Vukšinić K, Krišto D, Bogadi-Šare A.Profesionalni kontaktni dermatitis – prikaz bolesnika
 4. Lelas T, Ptičar M, Stević T, Kovačević Cvetko I. Analiza prigovora na ocjenu o privremenoj nesposobnosti za rad uzrokovanoj ozljedom na radu u 2010. godini
 5. Poplašen Orlovac D, Škeva G, Bogović I.Ozljede na radu u Republici Hrvatskoj – privredne grane i najčešće dijagnoze
 6. Ivić Lj, Batak M. Analiza sigurnosnih pokazatelja ozljeda na radu u zdravstvenoj djelatnosti 2010. godine
 7. Knežević B, Belošević Lj,Milošević M, Poplašen Orlovac D, Mustajbegović J.Stres i radna sposobnost medicinskih sestara i tehničara u bolnici
 8. Pejnović N. Zaštitne rukavice i alergija na lateks
 9. Batak M, Krišto I, Šijaković A. Problemi i potrebe stručnjaka zaštite na radu u njihovom svakodnevnom radu
 10. Šijaković A, Batak M. Vještačenja u sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja
 11. Krišto D, Bogadi-Šare A, Bubaš M, Knežević B, Zahariev Vukšinić K. Profesionalne zarazne bolesti u Republici Hrvatskoj
 12. Zahariev Vukšinić K, Bogadi-Šare A, Bubaš M, Knežević B, Krišto D. Radna sposobnost radnika oboljelih od profesionalnih bolesti
 13. Šarić Z, Cesar A. Preventivne mjere za smanjenje rizika od pojave „farmerskih pluća“ u poljoprivrednih radnika
 14. Ptičar M. Neke karakteristike ozljeda na radu u djelatnosti zdravstvene zaštite
 15. Škeva G, Poplašen Orlovac D, Knežević B, Bogović I. Alkohol kao uzrok ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj
 16. Šijaković A, BatakM, Krišto I. Sigurnost i zaštita zdravlja prema zahtjevima Norme SA 8000:2008
 17. Knežević B, Zahariev Vukšinić K, Konig S. Radionica Radnici migranti

Prilog:

Book of abstracts – 5th Croatian Congress on Occupational Health, 2011

 

Europska mreža za promicanje zdravlja na radnom mjestu ENWHP (European Network For Workplace Health Promotion) (2014.-2015.)
U prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora 14. veljače 2015. godine održan je u organizaciji Hrvatskog društva za medicinu rada simpozij pod nazivom „Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa“. Budući da su aktivnosti promicanja zdravlja na radu važna mjera u suzbijanju stresa, u okviru simpozija Ana Bogadi Šare je specijaliste medicine rada upoznala s principima i primjerima promicanja zdravlja na radnom mjestu. Ujedno je predstavila Europsku mrežu za promicanje zdravlja na radnom mjestu kao europsku platformu koja pruža svim zainteresiranim dionicima potporu u smanjenju štetnog utjecaja rada na zdravlje i unapređenju zdravlja i radne sposobnosti radnika.
okrugli-stolU Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” održan je 20. studenoga 2014. godine Okrugli stol pod nazivom “Promicanje zdravlja na radnom mjestu”.
Suorganizatori skupa su bili Europska mreža za promicanje zdravlja na radnom mjestu – European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu – HZZZSR.
Okrugli stol (program) je bio dobro posjećen, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspekcije zaštite na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnici sindikata, Hrvatske udruge poslodavaca, obrazovnih ustanova u području medicine rada i sigurnosti na radu, specijalisti medicine rada i sporta i drugi doktori medicine, stručnjaci zaštite na radu. Dobra organizacija okruglog stola omogućila je predavanja pozvanih predavača i osobito zanimljivu i stručnu raspravu koja se vodila prema predloženim pitanjima.
U nastavku možete pogledati prezentacije sudionika na engleskom i hrvatskom jeziku.

Dr. Fedor Jagla : THE CONCEPT OF WORKPLACE HEALTH PROMOTION , KONCEPT PROMICANJA ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

Veronique De Broeck : ENWHP ACTIVITIES, AKTIVNOSTI EUROPSKE MREŽE ZA PROMICANJE ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU(ENWHP)

Nettie Van der Auwera : PROMOTING HEALTHY WORK FOR PEOPLE WITH A CHRONIC ILLNESS (2011-2013), PROMICANJE ZDRAVOG RADA ZA LJUDE S KRONIČNIM BOLESTIMA (2011-2013)

Tanja Urdih Lazar : EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN SLOVENIA , PRIMJER DOBRE PRAKSE U SLOVENIJI, WORKPLACE HEALTH PROMOTION IN SLOVENIA, PROMICANJE ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU U SLOVENIJI

XX World Congress on Safety and Health at Work (2014.)

20-kongres-znrzz-frankfurt1XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 – Global Forum for Prevention održan je od 24. do 27. kolovoza 2014. u Frankfurtu, Njemačka. Organizatori kongresu bili su: German Social Accident Insurance (DGUV), International Labour Organization (ILO) i International Social Security Association (ISSA).

Kongres se održavao prema predviđenom programu, a obuhvaćao je predavanja, projekciju filmova na temu zaštite na radu i zaštite zdravlja, obilazak poduzeća, kulturna događanja, te niz popratnih događanja.Na kongresu je sudjelovalo 3,980 stručnjaka iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu iz 143 zemlje.Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu aktivno je sudjelovao na ovom kongresu.

Interaktivna radionica Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu
U okviru XX World Congress on Safety and Health at Work 2014, 24. kolovoza 2014. godine održana je interaktivna radionica pod nazivom: Job retention and return to work of chronically ill workers – Why is it important? Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu (Europen Network for Workplace Health Promotion – ENWHP). Radionica se odvijala prema predviđenom programu.
Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ravnateljica dr. sc. Marija Zavalić, dr. med. i dr. sc. Ana Bogadi Šare dr. med. sudjelovale su na interaktivnoj radionici, te su upoznale članove ENWHP-a s radom i aktivnostima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu: strateški okvir za ciljeve EU-a u razdoblju od 2014. do 2020.
U cilju bolje zaštite zdravlja više od 217 milijuna radnika u EU-u Europska komisija je u Bruxelles-u 6. lipnja 2014. predstavila novi strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. u kojem su navedeni najveći izazovi i strateški ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavljene glavne mjere i instrumenti za njihovo ostvarenje. Novim strateškim okvirom namjerava se osigurati zadržavanje vodeće uloge EU-a u promicanju visokih standarda uvjeta rada na području Europe i u drugim dijelovima svijeta u skladu sa strategijom Europa 2020.
Motovunska ljetna škola (2013.)

motovunska-ljetna-skola2

Motovunska ljetna škola održana je od 6. do 9. lipnja 2013., a odvijala se prema predviđenom programu. Na ovom skupu iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovale su dr. sc. Marija Zavalić, dr. med, dr. sc. Ana Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. Bojana Knežević, dr. med. i Ljiljana Ivić, dipl. ing.

Skup je bio namijenjen rukovoditeljima u profitnom i neprofitnom sektoru u sustavu zdravstva, doktorima medicine, primarno medicine rada, psiholozima, stručnjacima zaštite na radu, osobama koje su uključene u različite oblike i programe promicanja zdravlja na radnim mjestima, kao i savjetnicima, sveučilišnim djelatnicima, djelatnicima u vladi.

Motovunska ljetna škola obilježila je dvadesetu godinu održavanja, a sudionici su iznijeli prikaz iskustava što su ugradili u svoj stručni i znanstveni razvoj.

Tečaj: “Kako promicati zdravlje na radnom mjestu ili ZDRAVE RADNE ORGANIZACIJE” bio je prilika za predstavljanje prijedloga NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, za razdoblje 2013.-2020. Prijedlog je načinilo Ministarsvo zdravlja Republike Hrvatske u suradnji sa Suradnim centrom Svjetske zdravstvene organizacije za medicinu rada u Republici Hrvatskoj zajedno s ministarstvom relevantnim za radi organizacijama odgovornim za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja i sigurnosti osoba na radu u djelatnosti zdravstvene zaštite u privatnom i javnom sektoru: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Nacionalno vijeće za zaštitu na radu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara Hrvatska udruga medicinskih sestara, Hrvatski liječnički sindikat i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

Organizatori skupa:

 • Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Centar za unaprjeđenje zdravlja na radu, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i
 • IBG – Innovative Occupational Health-Management Ltd.: IBG- Institut za unapređenje zdravlja na radu; Ekonomsko Sveučilište u Beču, Austrija
SEEWA (2011.-2013.)

seewa-2013

ZDRAVA RADNA MJESTA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU
Stopama Prve Akademije za radna mjesta Jugoistočne Europe (Following First South East Europe Workplace Academy – SEEWA)

Skup je održan od 3. do 5. lipnja 2013. u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” u Zagrebu.
Na skupu je predstavljen prijedlog NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za razdoblje 2013.-2020., jer su sigurnost i zaštita zdravlja na radu ključni problem zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite. Osim interaktivnih predavanja skup je obuhvaćao rad u malim grupama, kao i plenarne rasprave. Više o skupu dostupno je ovdje.

 

SEEWA 2011.

Mreža Jugoistočne Europe za zdravlje radnika i Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Suradni centar SZO za medicinu rada u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom udrugom medicinskih sestara organizirali su 1. Akademiju za radna mjesta jugoistočne Europe – SEEWA 2011, pod nazivom Zdrava radna mjesta za zaposlene u zdravstvu koja se održavala u Zagrebu od 27. lipnja do 2. srpnja 2011. godine.

Teme su obuhvatile zaštitu zdravlja na radu zaposlenih u zdravstvu i prikazane su kroz ciljeve temeljnih službi medicine rada (BOSH), e-lerning BOSH, procjenu opasnosti radnih mjesta u zdravstvu, prevenciju ozljeda oštrim predmetima u zdravstvu, sigurno rukovanje citostaticima, prevenciju nasilja na radnom mjestu i ostale teme vezane uz zdravo radno mjesto u zdravstvu. Aktivnosti su se odvijale kroz predavanja, obilazak radnog mjesta, praktične radionice i rasprave. U radu SEEWA-e sudjelovalo je preko 50 stručnjaka i znanstvenika iz 12 zemalja.

Detaljnije na stranicama ŠNZ Andrija Štampar

Radnici migranti i promicanje cijepljenja (2013.)

Kako Hrvatska pristupa EU, u tijeku je projekt DG SANCO PROMOVAX koji je imao za cilj izgraditi unutar EU mrežu zdravstvenih središta koja će promovirati cijepljenje među populacijama koje migriraju. Zadaća projekta je bila to načiniti za radnike migrante u Hrvatskoj: naše koji putuju i one koji nama dolaze. Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na www.promovax.eu

Brošure za zdravstvene djelatnike i radnike migrante dostupne su u prilogu.

U cilju promicanje procjepljivanja među populacijama migranata diljem Europe u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” 16. svibnja 2013. održan je skup pod nazivom: RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA.

Na skupu su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a dr. sc. Bojana Knežević, dr. med. održala je izlaganje na temu “Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika migranata“.

Prilozi:

Poster

Cijepljenje

PROMOVAX-za radnike migrante

PROMOVAX-za zdravstvene djelatnike

Cochrane (2013.)

cochranePETI HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ održan je 20. travnja 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu, a prema predviđenom programu. Simpozijem je obilježena 20. obljetnica Cochrane kolaboracije i 5. obljetnica Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra. Sve objavljene članke moguće je pronaći na Cochrane knjižnici. Cochrane kolaboracija je svjetska neprofitna udruga posvećana promicanju medicine utemeljene na dokazima, koja pomaže ljudima u korištenju dokaza pri donošenju odluka o zdravstvenoj skrbi kroz izradu i promicanje korištenja Cochrane sustavnih preglednih članaka koji se objavljuju u Cochrane knjižnici. Ovi pregledni članci daju uvid u najnovija i najpouzdanija istraživanja u zdravstvu na temelju kojih osobe mogu donositi informirane odluke vezane za vlastito zdravlje i zdravstvenu politiku. Cochrane sustavni pregledi se smatraju zlatnim standardom informacija utemeljenih na dokazima. Cochrane kolaboracija dobila je ime po britanskom liječniku Archiju Cochraneu (1909. – 1988.), a osnovana je 1993. godine.

cochrane

Savjetovanja Zaštite na radu u regiji Alpe-Jadran (2011./2013.)

zastita-na-radu-u-regiji-alpe-jadranU Opatiji 4. i 5. travnja 2013. godine održano je VI. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA), Ministarstva rada, socijale i zaštite potrošača Republike Austrije, Inspekcije rada Republike Austrije i Hrvatske udruge poslodavaca. Izvršni organizatori su bili Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).

Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustava iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja uglednih stručnjaka iz Austrije, Hrvatske i drugih zemalja.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prim. dr. sc. Marija Zavalić održala je izlaganje pod nazivom: “SVJETSKI TRENDOVI U ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU“, a prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare održala je izlaganje na temu: “KOMPONENTA I. IPA PROJEKTA – REZULTATI I PRAKTIČNA KORIST ZA SVE SUDIONIKE ZAŠTITE NA RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Raspored tema i predavača dostupan je u priloženom programu savjetovanja.

Teme savjetovanja:

 • partnerstvo u prevenciji (Europa, Austrija, Slovenija, Hrvatska)
 • psihička opterećenja (Austrija i Hrvatska)
 • iskustva susjeda (Austrija, Slovenija, Makedonija, Hrvatska)
 • svjetski trendovi u zaštiti zdravlja na radu
 • druge aktualne teme.

v-savjetovanje-znr-alpe-jadranU Opatiji je 31. ožujka i 1. travnja 2011. godine održano V. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA) i Inspekcije rada Republike Austrije. Izvršni organizatori bili su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).

Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustava iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja uglednih stručnjaka iz Austrije, Hrvatske, Italije i drugih susjednih zemalja.

Teme savjetovanja:

 • strategija zaštite na radu (svijet, Austrija, Hrvatska)
 • jačanje administrativnih kapaciteta u području zaštite na radu u RH (IPA)
 • sigurno održavanje (tema godine u EU)
 • utvrđivanje opasnosti od elektromagnetskih polja u uredima i dr.
 • zaštita na radu u Republici Italiji
 • komora zaštite na radu.

Program savjetovanja:

TAIEX seminar o drogama u cestovnom prometu i radnom okruženju (2013.)

taiex-seminar-o-drogama-u-cestovnom-prometu-i-radnom-okruzenjuTAIEX Seminar o drogama u cestovnom prometu i radnom okruženju, održan je u Splitu 20. i 21. ožujka 2013. godine koji je na zahtjev Ureda za suzbijanje zlouporabe droga organizirala Jedinica za izgradnju institucija Europske komisije, a sa svrhom unaprjeđenje sigurnosti cestovnog prometa, radnog okruženja i zaštite osoba koje su u tretmanu lijekovima na bazi opijata. Logistički dio seminara samostalno je organizirala ugovorena agencija TAIEX jedinice Europske komisije.

Na seminaru je predstavljena relevantna pravna stečevina EU i nacionalnog zakonodavstva, te je prikazan presjek postojećih problema u Republici Hrvatskoj kao i primjeri dobre prakse u zemljama članicama EU kao podloga za iznalaženje rješenja adekvatnih prilikama u Republici Hrvatskoj. Seminar se također bavio i pitanjima daljnjeg razvoja intervencija na području prevencije ovisnosti u cestovnom prometu.

Seminar je bio namijenjen predstavnicima nadležnih ministarstava, djelatnicima prometne policije i liječnicima. Osim hrvatskih stručnjaka na seminaru su sudjelovali i stručnjaci iz Njemačke, Slovenije, Belgije, Francuske i Nizozemske.

Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. sc. Bojana Knežević. dr. med. i prim. dr. sc. Nada Turčić, dr. med., na ovom skupu sudjelovale su prigodnim izlaganjima, te su istaknule potrebu razvoja intervencija na području prevencija ovisnosti na radnom mjestu.

Prilog:

Biljeska TAIEX Split

Era nove ekonomije i novih zanimanja - ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja (2012.)

2. međunarodni kongres:

“Era nove ekonomije i novih zanimanja – ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja”

održan je od 28. do 29. studenog 2012. u Zagrebu.

Kongres je ove godine omogućavao paralelno sudjelovanje na još tri događanja/konferencije:

Forum Europskog gospodarskog-socijalnog vijeća za Zapadni Balkan
Završne konferencije EU DG Enlargement programa višekorisničkih darovnica
Završna konferencija Mreže eko-društvene ekonomije Južne i Istočne Europe ESENSEE

Kongres Era nove ekonomije i novih zanimanja – ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja ocijenjen je najvišim ocjenama! Na kongresu je sudjelovalo više desetaka predavača iz 8 europskih zemalja.

Organizatori kongresa bili su Udruga Zdravi grad i Suradni centrar za medicinu rada Svjetske zdravstvene organizacije u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Medicinskim fakultetom, Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar” – Centrom za unaprjeđenje zdravlja na radu.

EWA sastanak (2012.)

U Veneciji, 19. i 20. travnja 2012. godine održan je treći radni sastanak koordinatora Projekta Europsko radno mjesto i alkohol (European Workplace and Alcohol – EWA). Sudionici u projektnim aktivnostima su Katalonsko Ministarstvo zdravstva kao nositelj, 15 pridruženih partnera iz 12 zemalja i 14 suradnih partnera. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije koordinira aktivnosti u Hrvatskoj uz pomoć i potporu suradnika: Ministarstva zdravlja RH, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Neuropsihijatrijske bolnice Dr Ivan Barbot. U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koordinatorice u projektnim aktivnostima su dr.sc. Bojana Knežević i mr. sc. Goranka Škeva, dr. med. Na sastanku je predstavljen edukativni letak izrađen za potrebe projekta, te su dogovorene daljnje aktivnosti predviđene Projektom.

ewa-sastanak

EWA projekt i edukativni letak predstavljeni su i na sastanku Hrvatskog društva za medicinu rada u Novigradu, 21. travnja 2012.

Prilog:

EWA letak

Gesund & leistungsfähig am Bau (2012.)

Seminar pod nazivom “Gesund & leistungsfähig am Bau“ održan je u Grazu, 7. ožujka 2012. godine, a u organizaciji poduzeća Haberkorn GmbH. Interesantna predavanja obuhvaćala su preporuke za odabir osobne zaštitne opreme u području graditeljstva, praktične demonstracije i otvorenu raspravu.
Prvo predavanje stručnjaka Opće ustanove za osiguranje od nesreća, (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA) odnosilo se na statističke podatke o ozljedama i bolestima ruku i nogu u području graditeljstva u Austriji, nakon čega su uslijedila predavanja o odabiru prikladnih zaštitnih rukavica i zaštitnih cipela za graditeljstvo, te demonstracijom novih materijala u području osobne zaštitne opreme.

gesund-leistungsfahig-am-bau

32nd International Congress on Occupational Health and Safety (2011.)

32nd-international-congress-on-occupational-health-and-safety32nd International Congress on Occupational Health and Safety (A+A) održan je od 18. do 21. listopada 2011. u Düsseldorfu, Njemačka, a u organizaciji Basi (Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit). Kongres je bio prilika za prikupljanje informacija i raspravu o aktualnim temama iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i ergonomije. Kongres je obuhvaćao 350 predavanja i 60 popratnih događanja, te je bilo nazočno 6000 sudionika.

Prilog:

Izvještaj s prezentacojom o manifestaciji A+A 2011.

4. Međunarodni kongres ERGONOMICS (2010.)

4-medunarodni-kongres-ergonomics-20104. Međunarodni kongres ERGONOMICS 2010 održan je u organizaciji Hrvatskog ergonomijskog društva, u Stubičkim Toplicama od 30. lipnja do 3. srpnja 2010. Na kongresu je sudjelovalo 80 znanstvenika koji su prezentirali svoje radove podijeljene u nekoliko sekcija:

 

 • Antropometrija i dizajn
 • Industrijski dizajn
 • 3D dizajn radnog mjesta
 • Biomehaničko modeliranje tijela čovjaka
 • Komfor i diskomfor
 • Prevencija od rizika
 • Zaštita na radu i prevencija od nezgode
 • Sustav zaštite
 • Virtualna tehnologija
 • Mobbing na radnom mjestu itd.

Na kongresu su razmijenjena iskustva iz područja ergonomije, zaštite na radu i zaštite zdravlja. Kongres je bio vrlo uspješan gdje je održano 5 plenarnih predavanja, a diskusije su bile usmjerene razvoju ergonomije u 21. stoljeću.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavljen je jednim radom pod nazivom:
N. Pejnović, E. Zdraveva : Electrospinnig and Safety at Work