Sigurnost na radu

Osobna zaštitna oprema, Stručnjaci zaštite na radu, Evidencije izloženosti
                

Sigurnost na radu je pojam koji se koristi u području zaštite na radu kod opisivanja uvjeta rada na radnom mjestu, utvrđivanja svih rizika kojima su radnici izloženi i procjene njihove razine te mjera koje treba poduzimati kako bi se osigurao siguran rad radnika.