Profesionalne bolesti uzrokovane azbestom

 

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Službe za medicinu rada HZJZ-a obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane u specijalističkim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama od strane specijalista medicine rada. Dijagnosticiranje, priznavanje i registriranje profesionalnih bolesti provodi se prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o listi profesionalnih bolesti, Zakonu o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Pravilniku o  uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom. Bolesti izazvane azbestom ujedno se potvrđuju od strane Službe za medicinu rada HZJZ-a i priznaju od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ovakav postupak priznavanja profesionalnih bolesti omogućuje potpuno registriranje i praćenje profesionalnih bolesti izazvanih azbestom na nacionalnoj razini.

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom  obuhvaća slijedeće podatke:

  • Zdravstvene ustanove i specijalističke ordinacije te specijalisti medicine rada koji su proveli postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti izazvanih azbestom,
  • Podaci o oboljelom radniku u kojeg je dijagnosticirana profesionalna bolest izazvana azbestom, uključujući dob, spol, stručnu spremu, radni staž na radnom mjestu koje je uzrok profesionalne bolesti,
  • Gospodarstvene djelatnosti poslodavaca u čijim su se radnim procesima javile profesionalne bolesti izazvane azbestom, klasificirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,
  • Zanimanja radnika u kojih je dijagnosticirana profesionalna bolest izazvana azbestom, klasificirana prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja,
  • Vrste profesionalnih bolesti izazvane azbestom klasificirane prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti,
  • Profesionalne bolesti izazvane azbestom klasificirane prema MKB -10 (10. revizija Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema).