OiRA – On-line risk assessment

OiRA – On-line risk assessment

Europska agencija za zaštitu na radu (European Occupational Safety and Health Agency – EU OSHA) razvila je, na temelju nizozemskog programa RI&E, internetski interaktivni alat za procjenu rizika (https://oiraproject.eu/hr). OiRA je besplatan, na internetu dostupan i korisniku pristupačan način procjene rizika, koji omogućuje mikro i malim poslodavcima da na jednostavan način provedu postupak procjene rizika, uključujući prepoznavanje opasnosti, ocjenjivanje rizika te donošenje i provođenje mjera za zaštitu zdravlja radnika. EU-OSHA je dala OiRA alat na besplatno raspolaganje svim europskim zemljama članicama kako bi se omogućilo stvaranje standardiziranih sektorskih alata za procjenu rizika na bilo kojem jeziku Europske unije.
Ciljevi OiRA-e na europskoj razini su:
•    povećati broj mikro i malih poslodavaca u Europi koji su proveli postupak procjene rizika,
•    putem pravilne procjene rizika doprinijeti smanjenju broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te poboljšanju radnih uvjeta i
•    biti pomoć poslodavcima da postanu konkurentniji rezanjem troškova koji proizlaze iz ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolovanja.
Ciljevi OiRA-e na nacionalnoj i sektorskoj razini su:
•    putem internetske stranice staviti praktične i jednostavne OiRA alate na raspolaganje mikro i malim poslodavcima i promovirati njihovo korištenje,
•    doprinijeti nacionalnim ciljevima smanjenja broja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.
Ciljevi OiRA-e na razini poslodavca:
•    demistificirati proces procjene rizika,
•    poticanjem uporabe OiRA alata osigurati sigurnost i zdravlje radnika kao obvezu poslodavca i
•    poboljšati učinkovitost tvrtke.
Alat je u uporabi od 2010. godine i mnoge europske zemlje su se uključile u njegovo prevođenje na nacionalne jezike i primjenu u praksi. Republika Hrvatska je 2016. godine počela s izradom interaktivnog alata za procjenu rizika na hrvatskom jeziku. U 2017. godini HZZZSR je sudjelovao u izradi OiRA alata na hrvatskom jeziku u okviru radne skupine koju je osnovalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Alat treba biti usklađen s hrvatskim zakonodavstvom i usmjeren na pojedine gospodarstvene sektore. Obzirom da poslodavci moraju imati procjenu rizika, OiRA alat može dovesti do uštede za malog poslodavca, što je jedan o ciljeva akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske.