Obrasci

Medicina rada

Obrazac RA-1 uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika

Obrazac NR-1 uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika koji rade noću

ILO Međunarodna klasifikacija radiograma  pneumokonioza:

Obrazac za očitavanje prema potpunoj klasifikaciji

Obrazac za očitovanje prema skraćenoj klasifikaciji

Sigurnost na radu

Obrazac evidencije osobnih zaštitnih sredstava i radne opreme

Obrazac za prijavu radnika izloženih biološkim agensima na radu

Obrazac za prijavu radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

Obrazac evidencija stručnjaka ZNR

Kontrolne liste

Kontrolne liste za smetnje radnika

Osnovna kontrolna lista za obilazak radnog mjesta

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta s računalom

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta u uredu

Kontrolne liste za obilazak radnog mjesta u zdravstvenoj djelatnosti:

Doktor medicine u bolnici

Doktor medicine u ordinaciji

Doktor stomatologije

Fizioterapeut

Medicinska sestra u bolnici

Medicinska sestra u ordinaciji

Stomatološki tehničar

Osoblje u laboratoriju

Upitnici

Upitnik za procjenu psihosocijalnih rizika

Upitnik za procjenu zdravstvenog stanja radnika koji rade noću

Upitnik za samoocjenjivanje-vibracije (VIBRISKS):

Tiskanice za prijave

Tiskanica za prijavu ozljeda na radu

Tiskanica za prijavu profesionalnih bolesti

Prijava ozljeda oštrim predmetima :

Prilog I

Prilog II

Razno

Zahtjev za pristup informacijama (obrazac 1)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (obrazac 2)

Zahtjev za dopunu i ispravak informacija (obrazac 3)

Tablica cijepljenja