Author - dabramovic

IV/2015

Međunarodna suradnja HZZZSR-a
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao novi član ENSHPO-a (eng. The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO).  predstavljen je na 29th MEETING OF ENSHPO, koji je održan 16. i 17. listopada 2015. godine u Sofiji, Bugarska. Predstavljanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na ovom redovitom sastanku ENSHPO-a možete pogledati ovdje, a ujedno je ovo bila prilika za produbljenje suradnje s mrežom ENSHPO, kao i njegovim članovima i stručnjacima.

Popis svih članova ENSHPO-a možete pogledati ovdje.

Skupovi HZZZSR-a
EU kampanja “Upravljanje stresom” i zaštita na radu u RH u 2015. godini
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uz pokroviteljstvo EU – OSHA organiziralo je skup zaštite na radu pod nazivom: EU kampanja “Upravljanje stresom” i zaštita na radu u RH u 2015. godini. Skup je održan u Zagrebu 20. listopada 2015. godine u Branimir centru. Ovim skupom zaokružena je dvogodišnja “EU kampanja za zdrava mjesta rada 2014. – 2015. – Upravljanje stresom” te su prikazani rezulati provedene kampanje u području psihosocijalnih rizika i stresa na radnom mjestu. Na stručnom skupu  aktivno su sudjelovali i predstavnici našeg Zavoda s priloženim izlaganjima koja su dostupna ovdje.

 Seminar “Zaštita na radu u kemijskoj industriji”

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) organizirala je 19. i 20. listopada 2015. godine u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, edukativni seminar pod nazivom “ZAŠTITA NA RADU U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI“. Seminar je održan u okviru Europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu koji je proglasila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (European Agency for Safety and Health at Work). Izlaganja djelatnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održana u sklopu dvodnevnog seminara možete pogledati ovdje.


Stručni skup povodom Svjetskog dana AIDS-a

Povodom Svjetskog dana AIDS-a 1.12.2015. godine, održan je u Edukacijskom centru Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Kišpatićeva 12, stručni skup pod nazivom “Prevencija krvlju prenosnih infekcija u zdravstvenih djelatnika” kao dio stručnog usavršavanja za zdravstvene djelatnike. Organizator i moderator skupa bila je prim. dr. sc. Bojana Knežević, voditeljica Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC Zagreb. Na skupu je aktivno sudjelovala i djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Dijana Krišto, dr.med., spec. medicine rada i sporta, s izlaganjem “Prijava ekspozicijskih incidenata u zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj“.

Crvena vrpca u obliku petlje (Red Ribbon) simbol je borbe protiv HIV/AIDS-a

 

Nove teme stručnih seminara HZZZSR- a
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu počeo je s održavanjem novih stručni seminara na temu osobne zaštine opreme i to:

 “Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela”

“Osobna zaštitna oprema za rad na visini”

Stručni seminari namijenjeni su stručnjacima zaštite na radu, poslodavcima, ovlaštenicima poslodavaca, povjerenicima radnika i svima koji se susreću s problemima izbora i primjene osobne zaštitne opreme.Osim predavanja seminari uključuju prikaz uzoraka, edukativne filmove kao i radionicu s prigodnim zadacima, te razmjenom mišljenja polaznika.

Polaznici seminara dobivaju edukativne materijale, letke kao i potvrdu o sudjelovanju. Seminari su besplatni.

Održani stručni seminari u HZZZSR-u
U sklopu kontinuirane edukacije stručnjaka zaštite na radu, a zbog velikog interesa polaznika redovito se provode sljedeći seminari.

Stručni seminar pod nazivom “Rad na otvorenomu u uvjetima niskih temperatura” održan je 26. studenog 2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.

Stručni seminari pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala” i “Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica” održani su 10. i 13. studenog  2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.
Stručni seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela” održan je 25. studenog te 9. i 15. prosinca 2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.
Stručni seminari pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za rad na visini” održani su 18. studenog te 2. i 17. prosinca 2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.
Edukacijske i istraživačke aktivnosti HZZZSR-a
Treću pedagošku godinu zaredom Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u suradnji sa srednjim strukovnim školama provodi projekt “Primjena mjera zaštite na radu u srednjim strukovnim školama. Cilj projekta je podizanje razine svijesti učenika kao budućih mladih radnika o važnosti vođenja brige za vlastitu sigurnost i zdravlje na radu.
Publicistika HZZZSR-a
Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je 7. studenog 2015. godine 2. simpozij pod nazivom Profesionalne bolesti kod stomatologa, a ujedno je 11. prosinca 2015. godine održana promocija sveučilišnog udžbenika “Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa”. Djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Dijana Krišto, dr. med.,specijalistica medicine rada i sporta, aktivno je sudjelovala u održavanju simpozija te je također jedna od autorica navedenog udžbenika. Organizator simpozija te urednik sveučilišnog udžbenika je doc. dr. sc. Marin Vodanović, predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prodekan za specijalističi studij te specijalist endodoncije i dentalne patologije.
Sadržaj udžbenika možete pogledati ovdje.

 

Obavijest o održavanju Međunarodnog znanstveno – stručnog skupa
U Zagrebu će se od 6. do 8. srpnja 2016. godine održati Međunarodni znanstveno – stručni skup STAR, Stress and Anxiety Research Society Conference, u oganizaciji međunarodne organizacije Stress and Anxiety Research Society. Informacije vezane uz konferenciju možete pogledati ovdje.

 

Čestitka
 

                                                                                                          Vaš Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

III/2015

6. hrvatski kongres medicine rada – BITNO ZA ZDRAVLJE RADNIKA
U Šibeniku je u razdoblju od 30. rujna do 4. listopada održan 6. hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Bitno za zdravlje radnika”. Glavni organizator kongresa je bilo Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, a jedan od suorganizatora je bio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na kongresu je održano gotovo stotinu izlaganja među kojima niz uvodnih i usmenih izlaganja, radionica, poster sekcija te Okrugli stol na temu “Psihosocijalni rizici na radu.”
HZZZSR postao član EASOM-a
Europsko udruženje škola za medicinu rada (European Association of Schools of Occupational Medicine, EASOM) osnovano je 1993. s ciljem promicanja najviših standarda obrazovanja i osposobljavanja u medicini rada u Europi. Tijekom prvog desetljeća EASOM je prepoznat po evropskoj i međunarodnoj sceni, a Ljetna škola koja se održava svake godine neizostavan je dio redovnih godošnjih aktivnosti. Ove godine Ljetnoj školi pod nazivom “Teaching Trainess in Occupational Medicine about Psychosocial Risk Factors at work” održanoj od 27. – 29.8.2015. prisustvovale su Marija Zavalić i Marija Bubaš. Tijekom održavanja Ljetne škole, održan je Sabor svih članica EASOM-a (EASOM General Assembly) na kojem je Marija Bubaš prezentirala Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu aplikacije za punopravno članstvo u EASOM-u kao predstavnik HZZZSR-a u EASOM-u. Glasovanjem svih prisutnih članova Sabora, dana 27.8.2015., jednoglasno je usvojen prijedlog da se HZZZSR primi u udruženje kao punopravni član.
Obilazak radnih mjesta u tvornici HAIX d.o.o.
Povodom Europskog tjedna zaštite na radu Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije organizirala je 17. rujna 2015. godine, stručni obilazak tvrtke Haix Obuća d.o.o., u Maloj Subotici kod Čakovca, koja se bavi proizvodnjom zaštitne obuće. U sklopu obilaska radnih mjesta i upoznavanja s radnim procesom, a nakon pozdravne riječi domaćina (g. Markus Lins) i stručnjaka zaštite na radu (g. Krunoslav Golubić) tvrtke Haix Obuća d.o.o., uslijedilo je interesantno predavanje o zaštitnoj obući (Mr. sc. Ivana Krišto, dipl. ing. sig. – Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu). Nakon kratke stanke i ugodnog druženja članova Udruge s predstavnicima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održano je izlaganje predstavnika JVP Čakovec o gašenju požara u obućarskoj djelatnosti.
Zahvaljujemo se djelatnicima tvt. Haix Obuća d.o.o. na gostoprimstvu i srdačnom dočeku, a Udruzi za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije na odličnoj organizaciji stručnog obilaska.

 

Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN 91/15) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15)
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 60/15)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 79/15)

II/2015

Stručni seminar u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 16. lipnja 2015. godine, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u prostorijama Hrvatskog liječničkog doma u Zagrebu. Seminar je bio namijenjen liječnicima, kao i medicinskim sestrama i tehničarima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
Pozdravni govor održala je mr. sc. Milena Car, dr. med. spec. Prvi dio seminara obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog aspekta, koje su održale Dijana Krišto, dr. med., spec. med. rada. i Marina Mihalinac Bolanča, dr. med. Drugo izlaganje bilo je o zaštiti ruku sa sigurnosnog aspekta, odnosno o zaštitnim rukavicama, uz demonstraciju uzoraka zaštitnih rukavica, preporuku za pravilan odabir rukavica i njegu ruku, te prikaz edukativnih filmova, koje je održala Natalija Pejnović, dipl. ing.
Nakon  predavanja, održana je radionica s prigodnim zadacima, te razmjenom iskustava polaznika.
Zahvaljujemo se Hrvatkom zavodu za hitnu medicinu na odličnoj organizaciji seminara i gostoprimstvu.
Međunarodni dan zaštite na radu 2015.
Na 2. Međunarodnoj stručno-znanstvenoj konferenciji „Odbor za zaštitu na radu“ u organizaciji Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE), 24. travnja 2015. godine održano je adobe pdf iconizlaganje  o Međunarodnom danu zaštite na radu.
Tom prilikom je  prikazana povijest obilježavanja tog dana, kampanje koje su se provodile od 2003. godine te HTML Logointeraktivna internetska stranica kojom se obilježava ovogodišnja kampanja pod nazivom Pridružite se izgradnji kulture prevencije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.
Stručni skup
“Zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima”- novosti, zaštita, profesionalne bolesti

Stručni skup je održan 28. svibnja 2015. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  metodama ispitivanja, zaštitnim mjerama pri radu s opasnim tvarima.

 

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 22. travnja 2015. godine stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” u Vinkovcima na poziv i u organizaciji Društva integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije koje okuplja brojne članove, kao što su stručnjaci zašite na radu, specijalisti medicine rada i inspektori.

Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 27. svibnja 2015. godine stručni seminar “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica” u Vinkovcima na poziv i u organizaciji Društva integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije koje okuplja brojne članove, kao što su stručnjaci zašite na radu, specijalisti medicine rada i inspektori.

Seminar je bio namijenjen poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca  za zaštitu na radu, specijalistima medicine rada, kao i svim drugim osobama koje se po bilo kojoj osnovi bave odabirom osobne zaštitne opreme.

 

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 6. i 19. svibnja 2015. godine održani su jednodnevni seminari  „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala“„Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.

Seminari su bili besplatni i namijenjeni stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te ovlaštenicima i povjerenicima radnika koji se susreću s problemima izbora osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica.

 


Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prije početka ljetnog perioda rada na otvorenom, a u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je besplatne stručne seminare pod nazivom „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“. Seminari su bili namijenjeni stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, povjerenicima radnika, ovlaštenicima poslodavca, i svima koji se susreću s problemima rada radnika na otvorenom u ljetnom periodu na visokim temperaturama.
Seminar je 29. svibnja 2015. godine održan u prostorijama Zagrebačkog holdinga, podružnica Zagrebparking, a 2. i 8. lipnja 2015. godine  u prostorijama HZZZSR-a.

Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (64/15)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu NN (43/15)

I/2015

Predstavljanje Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu
U prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora 14. veljače 2015. godine održan je u organizaciji Hrvatskog društva za medicinu rada simpozij pod nazivom „Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa“. Budući da su aktivnosti promicanja zdravlja na radu važna mjera u suzbijanju stresa, u okviru simpozija Ana Bogadi Šare je specijaliste medicine rada upoznala s principima i primjerima adobe pdf iconpromicanja zdravlja na radnom mjestu. Ujedno je predstavila Europsku mrežu za promicanje zdravlja na radnom mjestu kao europsku platformu koja pruža svim zainteresiranim dionicima potporu u smanjenju štetnog utjecaja rada na zdravlje i unapređenju zdravlja i radne sposobnosti radnika.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao član ENETOSH-a
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao je član uglednog ENETOSH-a. (eng. European Network Education and Training in Occupational Safety and Health – ENETOSH). Ovdje možete vidjeti članove ENETOSH-a iz Hrvatske i iz ostalih dijelova svijeta. Više…

 

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta
6. Tečaj za dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova održan je od 25. do 27. ožujka 2015. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

Program i sadržaj tečaja propisan je Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN NN 93/07, 107/14).

 

Profesionalne bolesti i Ozljede na radu u 2014. godini u Hrvatskoj
Jedna od važnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je kontinuirano praćenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci su od javnog interesa i dostupnu su u tri pojedinačna dokumenta:

Registar profesionalnih bolesti

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom

Analiza ozljeda na radu

 

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je za djelatnike tvrtke STAKLO DOM d.o.o. iz Osijeka, 10. i 11. ožujka 2015.

Prvi dio seminara obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog aspekta, a u drugom dijelu održano je izlaganje o zaštiti ruka sa sigurnosnog aspekta, uz demonstraciju zaštitnih rukavica, preporuku za pravilan odabir rukavica i njegu ruku, uz prikaz edukativnog filma.
Nakon održanog seminara, upoznali smo se s proizvodnim procesom, te smo obišli radna mjesta tvrtke STAKLO DOM d.o.o. koja proizvodi i ugrađuje PVC i aluminijsku stolariju.
Zahvaljujemo se djelatnicima tvt. STAKLO DOM d.o.o. na srdačnom dočeku i uspješnoj suradnji.

U organizaciji Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održao je 25.02.2015. u Čakovcu besplatno savjetovanje s temom „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica“.
Savjetovanje je bilo  namijenjeno: poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima iz zaštite na radu, specijalistima medicine rada, kao i svim drugim osobama koje se po bilo kojoj osnovi bave odabirom osobne zaštitne opreme.

U cilju zaštite radnika koji rade s citotoksičnim lijekovim u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 5. ožujka 2015. održano je interesantno predavanje pod nazivom: “Zaštitna odjeća pri radu s citostaticima“. Osim predavanja koje su održali stručnjaci kompanije DuPont, upriličen je prikaz zaštitne odjeće, uz demonstraciju pravilnog oblačenja i skidanja zaštitne odjeće. Više…
Stručni skup
STRUČNI SKUP

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Zaštita od neionizirajućeg zračenja

Stručni skup je održan 12. ožujka 2015. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  metodama mjerenja, dozimetrima, odgovornom korištenju mobilne telefonije.

 

Posjeti tvrtkama
Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te specijalizanti medicine rada i sporta bili su 10.03.2015. u posjeti tvrtci „KRAŠ“ d.d. u svrhu obilaska radnih mjesta u pogonu proizvodnje te upoznavanja s radnim procesima u tvrtci.Više…
Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15)
Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32/15)

IV/2014

Okrugli stol-“Promicanje zdravlja na radnom mjestu”
20. studenog 2014. godine u dvorani  Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” održan je Okrugli stol pod nazivom “Promicanje zdravlja na radnom mjestu”.

Suorganizatori skupa su bili Europska mreža za promicanje zdravlja na radnom mjestu – European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu – HZZZSR. Više…

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao član ENSHPO-a
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao je član uglednog ENSHPO-a. (eng. The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO). Popis svih članova ENSHPO-a možete pogledati ovdje.
Europska mreža za zaštitu na radu (eng.The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO) okuplja organizacije iz cijele Europe koje se bave područjem zaštitu na radu i zaštite zdravlja.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je postao ustanova za kontakt i nacionalni partner u akcijama koje provodi ENSHPO. Više…

 

Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja-izobrazba za specijaliste medicine rada
PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA – IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA održan je  7. studenog 2014., a u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.Tečaj u trajanju od 8 sati bio je namijenjen specijalistima medicine rada/medicine rada i sporta koji su prošli temeljni tečaj, a odvijao se prema programu. Polaznici tečaja ocijenili su tečaj kao interesantan, sadržajan i dobro organiziran.
Stručne smjernice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada zajedno su izradili smjernicu “Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada” kako bi unaprijedili prepoznavanje i dijagnostiku profesionalnih bolesti kože u Republici Hrvatskoj.

Iako je smjernica prvenstveno namijenjena specijalistima medicine rada i drugim doktorima medicine, može biti korisno štivo i stručnjacima nemedicinskih struka, naročito onima koji sudjeluju u zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika. Više…

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
U dvorani  Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 11. i 12. studenog, te 2. prosinca 2014. 2014. održan je jednodnevni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“. Seminar je bio namijenjen specijalistima medicine rada, stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu a koji se susreću s problemima zaštite ruku.

Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 25. studenog 2014. godine za stručnjake zaštite na radu i predstavnike Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d. o. o.) iz Osijeka. Nakon prezentacija s medicinskog i sigurnosnog aspekta zaštite ruku, te demonstracije zaštitnih rukavica otvorena je diskusija o pravilnom odabiru zaštitnih rukavica pri radu.

Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 4. studenog 2014. godine u prostorijama poduzeća VODOVOD – OSIJEK d.o.o. Seminar je bio besplatan, te se odvijao prema predviđenom programu. Na seminaru se okupio veliki broj rukovodioca, stručnjaka, te radnika koji se susreću s problemom zaštite ruku na radu i zaštitnim rukavicama.

U dvorani Ministarstva rada i socijalne skrbi 4. prosinca 2014. održan je stručni seminar „Stres na radu: izvori, posljedice i intervencije“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu, specijalistima medicine rada/rada i športa, psiholozima rada, poslodavcima i sindikalnim povjerenicima. Više…

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 18. i 26. studenog, te u Osijeku – “Vodovod Osijek” d.o.o. 9. prosinca, održani su jednodnevni seminari  „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala“„Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.
U dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 03. i 16. prosinca održan je stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“. Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koji se susreću s problemom organizacije  rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura.
Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koji se susreću s problemom organizacije  rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura.
Posjeti tvrtkama
Predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 4. studenog 2014. godine posjetili su VODOVOD-OSIJEK d.o.o. tvrtku sa 380 zaposlenih koja se bavi vodnim uslugama u koje prvestveno spadaju pročišćavanje i distribucija pitke vode, te odvodnja otpadnih voda. Najveći proizvođač i distributer pitke vode na području Slavonije i Baranje, uz dobru organizaciju i stručne zaposlenike, ima i najsuvremeniji laboratorij reprezentativna izgleda za ispitivanje i kontrolu vode. Više…

 

Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

 

Sretan Božić i Nova Godina
 

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

III/2014

Najava Stručnog seminara “Ruke su Vaš najvažniji alat”
Jednodnevni stručni seminar „Ruke su vaš najvažniji alat“ održat će se 11. studenog 2014. godine. Seminar će se održati u dvorani (prizemlje zgrade) Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a (Kajzerica – karta).
Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te se susreću s problemima zaštite ruku i zaštitnim rukavicama pri radu.Seminar je besplatan, a odvijat će se prema predviđenom programu. O detaljima i početku prijava za stručni seminar bit ćete obaviješteni e-mail-om i putem naših internet stranica.
5. Međunarodni stručno-znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”
5. Međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA održao se od 17. do 20. rujna 2014. u Boriku kod Zadra. Na skupu se okupilo više od 200 sudionika iz zemlje i inozemstva sa oko 120 radova.

Suorganizatori petog Skupa bili su: Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Boise State University – Center for Health Policy, Boise, Idaho, USA.

Skup je bio interdisciplinarni, namijenjen liječnicima, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima sindikata, poslodavcima, nevladinim udrugama i drugima. Dobra oranizacija skupa omogućila je predavanja pozvanih predavača, usmena izlaganja, okrugle stolove i poster prezentacije. Poseban interes sudionika privukao je: Okrugli stol s raspravom o Stresu na radnom mjestu-održan je 19. 9. 2014. Više…

XX World Congress on Safety and Health at Work 2014
XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 – Global Forum for Prevention održan je od 24. do 27. kolovoza 2014. u Frankfurtu, Njemačka. Organizatori kongresu bili su: German Social Accident Insurance (DGUV), International Labour Organization (ILO) i International Social Security Association (ISSA). Više…

 

Interaktivna radionica Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu
U okviru XX World Congress on Safety and Health at Work 2014, 24. kolovoza 2014. godine održana je interaktivna radionica pod nazivom: Job retention and return to work of chronically ill workers – Why is it important? Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu (Europen Network for Workplace Health Promotion – ENWHP). Radionica se odvijala prema predviđenom programu.

Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ravnateljica dr. sc. Marija Zavalić, dr. med. i dr. sc. Ana Bogadi Šare dr. med. sudjelovale su na interaktivnoj radionici, te su upoznali članove ENWHP-a s radom i aktivnostima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Stopa ONR na 1000 radnika 2013
Na našim internet stranicama objavili smo Stopu ozljeda na radu na 1000 radnika za 2013. godinu po djelatnostima. Stopa je izračunata na osnovu podatka Zavoda za statistiku o broju zaposlenih u 2013. godini i podatka o broju ozljeda na radu prijavljenih Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Više…
Podsjećamo Vas na nove zakonske akte
Zakon o radu (NN 93/14)

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14)

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14)

II/2014

 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu – nove internet stranice
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je nove internet stranice, modernizirane i prilagođene korisnicima. Dobro došli!
Novi Zakon o Zaštiti na radu
Novi Zakon o Zaštiti na radu objavljen je u NN 71/2014
Strateški okvir za ciljeve EU-a u razdoblju od 2014. do 2020.
U cilju bolje zaštite zdravlja više od 217 milijuna radnika u EU-u Europska komisija je u Bruxelles-u 6. lipnja 2014. predstavila novi strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. u kojem su navedeni najveći izazovi i strateški ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavljene glavne mjere i instrumenti za njihovo ostvarenje. Novim strateškim okvirom namjerava se osigurati zadržavanje vodeće uloge EU-a u promicanju visokih standarda uvjeta rada na području Europe i u drugim dijelovima svijeta u skladu sa strategijom Europa 2020.

Više…

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 2. lipnja 2014. godine u Osijeku. Organizator seminara bila je Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini iz Osijeka. Seminar se je održao u prostorijama Osiječke pivovare d.d.
Seminar je bio besplatan, te se odvijao prema predviđenom programu. Na seminaru se okupio veliki broj stručnjaka zaštite na radu Osiječko-baranjske županije.U sklopu stručnog seminara polaznici su obišli proizvodne pogone u Osiječkoj pivovari, te se upoznali s proizvodnim procesima.Zahvaljujemo Udruzi za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini iz Osijeka kao i Osiječkoj pivovari d.d.  na odličnoj organizaciji seminara i srdačnom dočeku.Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na početku ljetnog perioda rada na otvorenom, u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je nekoliko stručnih seminara „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“.

Prvi stručni seminar održan je 07. svibnja u Čakovcu u organizaciji Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije.

Ostali seminari održani su prema predviđenom programu 29. Svibnja te 05. i 12. lipnja u prostorijama HZZZSR-a u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a.

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 10. lipnja 2014. godine održano je interesantno predavanje o zaštiti kože ruku pri radu upotrebom zaštitnih krema. Predavanje pod nazivom „Prevention of Occupational Skin Diseases“ održala je dr. Susanne Kemme iz poduzeća Peter Greven Physioderm iz Njemačke.Više…

 

Najava skupa
Pozivamo vas na 5. međunarodni stručno znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA koji će se održati od 17. do 20. rujna 2014. godine u prostorima Resort Borik – Zadar, Hrvatska. Na skupu se očekuje 250 sudionika sa oko 120 radova.

Organizatori skupa su:

 • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
 • Veleučilište u Karlovcu
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo
 • Boise State University, Center for Health Policy, USA
Posjeti tvrtkama
 

Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bili su  16.05.2014. u posjeti tvrtci Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o.Svrha posjeta je bila obilazak radnih mjesta i upoznavanje s radnim procesima u tvrtci. Zahvaljujemo se djelatnicima Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.Više…

I/2014

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu – Nacionalna ustanova za kontakt Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu
Europska mreža za promicanje zdravlja na radnom mjestu (Europen Network for Workplace Health Promotion – ENWHP) je mreža zemalja članica Europske unije, koja uključuje nacionalne institucije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zavode za socijalno osiguranje, ustanove javnog zdravstva i institucije koje se bave promicanjem zdravlja. ENWHP je platforma za djelovanje svih dionika zainteresiranih za smanjenje štetnog utjecaja rada na zdravlje te unapređenje zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao je ustanova za kontakt i nacionalni partner u akcijama koje provodi ENWHP. Više

 

Dan zaštite na radu
Dan zaštite na radu (28. travanj) obilježava se diljem svijeta s ciljem unaprijeđenja zaštite na radu, odnosno smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom. Hrvatski sabor je 2007. godine donio Odluku o proglašenju „Nacionalnog dana zaštite na radu“ (NN 61/07), te je 28. travnja proglašen „Nacionalnim danom zaštite na radu“. Ove godine Dan zaštite na radu posvećen je stresu na radu.

 

Profesionalne bolesti i ozljede na radu u 2013. godini u Hrvatskoj
Jedna od važnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je kontinuirano praćenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci su od javnog interesa i dostupnu su u dva pojedinačna dokumenta:

Registar profesionalnih bolesti prati podatke o broju i vrsti priznatih profesionalnih bolesti na radnim mjestima, uzrocima nastanka i posljedicama na radnu sposobnost oboljelih radnika i tako daje temelje za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane u specijalističkim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama od strane specijalista medicine rada.

 ISSA smjenice
Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost – International Social Security Association (ISSA) okuplja na međunarodnoj razini agencije i institucije čija je aktivnost usmjerena na unapređivanje socijalne sigurnosti. ISSA osigurava istraživanja, pruža informacije, stručna mišljenja i savjete u različitim područjima povezanim sa socijalnom sigurnošću. Jedno od važnih područja koji utječu na socijalnu sigurnost je zaštita zdravlja i sigurnost na radu. U okviru tih aktivnosti ISSA i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju profesionalnih rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima. Ovdje možete pročitati novi vodič preveden na hrvatski jezik.

Mala poduzeća – prepoznavanje opasnosti i napora

 

Najava skupa
Pozivamo vas na 5. međunarodni stručno znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA koji će se održati od 17. do 20. rujna 2014. godine u prostorima Resort Borik – Zadar, Hrvatska. Na skupu se očekuje 250 sudionika sa oko 120 radova.

Organizatori skupa su:

 • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
 • Veleučilište u Karlovcu
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo
 • Boise State University, Center for Health Policy, USA

 

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Održan stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”Stručni seminari “Ruke su Vaš najvažniji alat” održani su u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Zagrebu i to 11. i 18. veljače, te 4. ožujka 2014. godine.
Seminari su bili besplatni.
Seminari su bili namijenjeni specijalistima medicine rada, stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te se susreću s problemima zaštite ruku i zaštitnim rukavicama pri radu.Seminar je za liječnike bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.

 

Stručni skup
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Stres na radnom mjestu – propisi, kampanje, novosti, praksa

Stručni skup održan je 20. ožujka 2014. godine u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. U vidu uključivanja stresa na radu u novi Zakon o zaštiti na radu uz navedene obveze poslodavca i radnika, na skupu su izložena predavanja koja se odnose na definiciju stresa na radu, stresore, intervencije, te aktivnosti pojedinih institucija.

Skup je obuhvaćao sljedeća predavanja:

 • Stvaranje timskog duha na radnom mjestu (Marta Brkić, mag. ing. prosp. arch., Dvokut Ecro d.o.o.)
 • Formalni ulazak prevencije stresa na radu u područje zaštite na radu – kako početi? (Sandra Telebec, prof. psih., Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)
 • Možemo li spriječiti sagorijevanje na radnom mjestu? (Marija Škes, mag. educ. reh., Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)
 • Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu – planirane aktivnosti(Mr. sc. Mirjana Ptičar, dr. med.,spec. med. rada i Ines Ostović, mag. psih., Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu)
 • Stres kod vatrogasaca (Mr. sc. Mensur Ferhatović, Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske)
 • Reakcije organizma na stres (Ilona Sušac, dr. med., specijalist onkologije i radioterapije, Poliklinika Eljuga)

 
Podsjećamo Vas…
Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13)

III/2013

Podsjećamo Vas….
Pravni akti Europske unije dostupni su u digitalnom obliku na portalu EUR-lex i to na 23 službena jezika Europske unije, uključujući i hrvatski

EUR-lex sadrži:

 • svakodnevna izdanja Službenog lista Europske unije
 • jednostavno i napredno pretraživanje
 • mogućnost prikaza i /ili preuzimanja dokumenata
 • analitičke metapodatke za svaki dokument

Posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku sadržava akte koje su donijele institucije EU i Europska središnja banka prije 1. srpnja 2013. godine. Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.

Mjere zaštite kod ozljeda oštrim predmetima
Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) određuje mjere zaštite zdravlja radnika u zdravstvu koji rade u procesima gdje postoji opasnost incidenta s oštrim predmetima i izloženosti krvi i drugim tjelesnim tekućinama.
U Pravilniku je utvrđena obveza poslodavca da o svakoj ozljedi oštrim predmetom obavijesti Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu tako da ispuni obrazac iz  Priloga I Pravilnika i u roku od najdulje mjesec dana pošalje ga na elektronsku adresu hzzzsr@www.hzzzsr.hr
Ispunjeni obrazac iz Priloga II Pravilnika poslodavac čuva u vlastitoj evidenciji.Pravilnik određuje obvezu poslodavca da o ozljedi oštrim predmetom obavijesti i nadležnog osiguravatelja, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, što može također učiniti na obrascu iz Priloga I Pravilnika.

 Obavijest

Pozivamo Vas na osnovni tečaj pod nazivom:

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA – IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

Seminar će se održati 22. i 23. studenog 2013. godine u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, R. Cimermana 64a, Zagreb. Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada koji do sada nisu pohađali tečaj.
Trajanje tečaja: 12 sati
Cijena tečaja: 1200 kuna
Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, popunjenu prijavnicu možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja s poduzećem Vodovod i kanalizacija d.o.o.Split
Poduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split bavi se djelatnošću od posebnog društvenog interesa, a postignuća ove značajne tvrtkenastalu su zalaganjem generacija radnika i stručnih kadrova. Obilazak radnih mjesta u poduzeću omogućio nam je uvid u radne procese od opskrbe pitkom vodom s izvora rijeke Jadro do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Stupe s pripadajućim laboratorijem za ispitivanje otpadnih voda, obišli smo i suvremeno opremljen i uređen uređaj za pročišćavanje otadnih voda – Divulje. Na lokaciji Divulje smještena je administratitvna zgrada s dvoranom za sastanke gdje je održan stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”.
Zahvaljujemo djelatnicima poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o Split na srdačnom dočeku, odličnoj organizaciji i  uspješnoj suradnji.—————————————-

Suradnja s tvrtkom Galeb d.d. iz Omiša
Osnovna djelatnost tvrtke Galeb d.d. je proizvodnja trikotažnih odjevnih predmeta: rublja, gornjih odjevnih predmeta, te spavaćeg programa za žene, muškarce i djecu. Obišli smo radna mjesta i upoznali se s procesom proizvodnje koji se odvija kroz sljedeće tehnološke faze: pletenje, dorada pletiva (bojanje, bijeljenje, pranje, sušenje) krojenje, šivanje, završna kontrola i pakiranje gotovih proizvoda. Kompletan proizvodni proces od pređe do gotovog odjevnog predmeta odrađuje se unutar vlastitog proizvodnog pogona, a dugogodišnja tradicija proizvodnje tekstilnih proizvoda jamči vrhunsku kvalitetu proizvoda. Zahvaljujemo djelatnicima tvrtke Galeb d.d. iz Omiša na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.

 ——————————————–

Suradnja s Inspekcijom rada Estonije

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održan je 10. rujna 2013. godine sastanak s delegacijom estonske Inspekcije rada. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Državnog inspektorata RH i predstavnici estonske Inspekcije rada: g. Rein Reisberg, v.d. glavnog direktora, gđa Silja Soon, glavni stručnjak za zdravlje na radu, gđa Krista Vaikmets, analitičar i g. Indrek Avi, glavni stručnjak za sigurnost na radu. Tijekom sastanka su izmjenjene informacije o stanju, organizaciji, funkcioniranju i problemima u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj i Estoniji, te su uspostavljeni kontakti za eventualnu buduću suradnju.

Domaći skupovi
Održan stručni seminar kod Trogira
U sklopu posjeta poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i obilaska radnih mjesta, organiziran je stručni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“  te je održan  4. listopada  2013. godine u Divuljama kod Trogira. Seminar za stručnjake zaštite na radu odvijao se prema predviđenom programu, a obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, uz edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, nagradnu igru te vježbe pravilnog skidanja rukavica. Radionica s primjerenim zadacima protekla je u ugodnoj atmosferi, uz primjere iz prakse i pitanja. Stručnjaci zaštite na radu ocijenili su seminar kao odličan.—————————————–

I. Savjetovanje o zaštiti pacijenata, medicinskog osoblja, posjetitelja, informacija, opreme, objekata, usluga i ugleda, pod nazivom:

SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
održano je pod pokroviteljstvom Ministra zdravlja, prof. dr. sc. Rajka Ostojića, a u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – ustanove za obrazovanje odraslih, u Tuheljskim Toplicama, 19. i 20. rujna 2013. godine.

Savjetovanje je bilo namijenjeno predstavnicima zdravstvenih ustanova, agencija, zavoda, komora i udruženja.

Posteri i letci

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu unapređenja i promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, objavio je novi letak s uputama o ručnom prenošenju tereta. Letak nosi naziv “Nosite teret? Čuvajte svoje zdravlje!

Letak možete pruzeti ovdje.

 

II/2013

Pravni propisi
Novi pravni propisi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN  80/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika (NN 56/13)

 • Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 4 3/13)
 • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 2 2/13)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13)
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) 

Zakoni koji stupanju na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 

 • Zakon o kemikalijama (NN 1 8/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 50/12 )
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN  53/08, 1 8/13

Strategije

 • Hrvatski sabor je 28.09.2012. godine donio Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine (NN 116/12). Nacionalna strategija, kao krovni  dokument  razvoja zdravstvenog sustava u idućih osam godina, predviđa niz rješenja, strateških i razvojnih pravaca, prioriteta i mjera. Strategijom su obuhvaćena tri velika područja – palijativna skrb, ‘master plan’ bolnica i ljudski resursi.
 • Strateški plan razvoja javnog zdravstva integralni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.- 2020. godine i krovni dokument javnog zdravstva Republike Hrvatske koji definira razvojne prioritete, ciljeve, aktivnosti i odgovornosti relevantnih partnera.
Smjernice IPA projekta
Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete naći dvije nove smjernice koje su nastale kao rezultat aktivnosti u Twinning projektu IPA 2007 “Health and Safety at Work”.  ; Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima
Praktična smjernica za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasa  
Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja sa Sindikatom trgovine Hrvatske
Uspješna suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sa Sindikatom trgovine Hrvatske započela je edukacijom sindikalnih povjerenika. Prim. dr.sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. M. Bubaš, dr. med., Lj. Ivić, dipl.ing. i dr. sc. B. Knežević, dr. med. odrzale su seminar o zdravstvenim rizicima, stresu i statodinamičkim naporima u djelatnosti trgovine, te pravnoj regulativi ovog područja. Prezentacije o navedenim temama možete vidjeti na internetskoj stranici Zavoda.
Seminari su održani u Splitu (15. travnja 2013.), Osijeku (17. travnja 2013.), Zagrebu (19. travnja 2013.), Rijeci (23. travnja 2013.), te Varaždinu (25. travnja 2013.). Sindikalni povjerenici pokazali su veliki interes za ovu temu i postavljali brojna pitanja iz prakse.
——————————————————- ———————————————————————— ————-

  Posjet hrvatskim tvrtkama

U sklopu redovitih obilazaka radnih mjesta i praćenja radnih procesa sa ciljem promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu posjetili su 4. lipnja 2013. godine poduzeće DIN Novoselec (Drvna Industrija Novoselec). Svrha posjeta bila je upoznavanje s procesom proizvodnje, uvjetima rada i radnim okolišem u drvnoj industriji. Stručnjaci Zavoda stekli su odlična iskustva na terenu koja će primijeniti u izradi smjernica za rad u drvnoj industriji. Zahvaljujemo se djelatnicima DIN Novoselec na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.

Na poziv tvrtke “Kamen” d.d. Pazin, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bili su 11. lipnja 2013. godine u posjetu i obilasku radnih mjesta te tvrtke. Djelatnici Zavoda upoznali su se s tehnološkim procesom proizvodnje arhitektonsko-građevinskog kamena nastalog od vapnenca. Obilazak radnih mjesta u kamenolomu bio je vrlo zanimljiv i poučan.

Ukoliko želite upoznati nas s radnim procesom u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.
Skupovi
Motovunska ljetna škola održana je od 6. do 9. lipnja 2013. godine . Iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovale su prim. dr. sc. M. Zavalić, dr. med, prim. dr. sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. B. Knežević, dr. med. i Lj. Ivić, dipl. ing. Motovunska ljetna škola obilježila je dvadesetu godinu održavanja, a sudionici su iznijeli prikaz iskustava koja su ugradili u svoj stručni i znanstveni razvoj.—————————————————————- ———————————————————————— ————-

ZDRAVA RADNA MJESTA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU
South East Europe Workplace Academy – SEEWA

Skup je održan od 3. do 5. lipnja 2013. godine u  Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” u Zagrebu.
Na skupu je predstavljen prijedlog NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Osim interaktivnih predavanja skup je obuhvaćao rad u malim grupama i plenarne rasprave. Više o skupu dostupno je ovdje.

—————————————————————- —————————-  ——————————————————–

RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA

Projekt DG SANCO PROMOVAX ima za cilj unutar EU izgraditi mrežu zdravstvenih središta koja će promovirati cijepljenje među populacijama koje migriraju. Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na www.promovax.eu.
U cilju promicanja procjepljivanja među populacijama migranata u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” 16. svibnja 2013. godine održan je skup pod nazivom: RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA. Na skupu su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a dr. sc. Bojana Knežević, dr. med. održala je izlaganje na temu “Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika migranata”.
——————————————————————— ———————————————————————— ———–
PETI HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ održan je 20. travnja 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu, a prema predviđenom programu. Simpozijem je obilježena 20. obljetnica Cochrane kolaboracije i 5. obljetnica Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra.Cochrane kolaboracija je svjetska neprofitna udruga posvećena promicanju medicine utemeljene na dokazima. Članci i sustavni pregledi objavljeni na Cochrane knjižnici smatraju se zlatnim standardom informacija i daju uvid u najnovija i najpouzdanija istraživanja u medicini i zdravstvu.

Više….

—————————————————————- ———————————————————————— —————-

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizirala je 3. stručni skup po nazivom

“Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Opasne radne tvari – rukovanje, propisi, novosti, praksa”

koji se održao 15. svibnja 2013. godine u Zagrebu. Skup je obuhvaćao izlaganja koja se odnose na rad, rukovanje i transport opasnih radnih tvari, usklađivanje s REACH uredbom, označavanje tvari te relevantne norme i propise koji se odnose na područje rada s opasnim radnim tvarima.

 

Stručni seminari Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
SEMINAR  „Ruke su vaš najvažniji alat“U sklopu programa edukacije stručnjaka zaštite na radu i specijalista medicine rada, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je seminare o zaštiti ruku u Pazinu i Zagrebu.

U Pazinu su seminari održani 23. svibnja 2013. godine (za specijaliste medicine rada) i 24. svibnja 2013. godine (za stručnjake zaštite na radu) u USTANOVI ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC. Zahvaljujemo na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji ravnatelju Tomislavu Furlanu, dr. med. i osoblju Ustanove za zdravstvenu s krb Adria Medic.

U Zagrebu su seminari održani 4. i 5. srpnja 2013. godine u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a obuhvaćali su izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, vježbe pravilnog skidanja rukavica i radionicu s praktičnim zadacima. Sudionici su seminare ocijenili interesantnima i korisnima.

 

————————————————————— ———————————————————————— —————-

SEMINAR “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na početku ljetnog perioda, u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je nekoliko stručnih seminara o mjerama zaštite pri radu u uvjetima visokih temperatura.

Seminari su održani prema predviđenom programu 21. svibnja, 5., 6. i 11. lipnja 2013. godine u prostorijama HZZZSR-a u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a, zatim 17. lipnja u prostorijama Agrokor akademije u Zagrebu za stručnjake zaštite na radu koncerna Agrokor, te 18. lipnja u Osijeku za  članove „Udruge za promicanje zaštite ljudi u životnoj i radnoj okolini“.

 

Seminari su održani u Pazinu u Ustanovi za zdravstvenu skrb Adria Medic, 10. srpnja 2013. godine za djelatnike Sindikata Istre i Kvarnera, a 11. srpnja 2013. godine za stručnjake zaštite na radu s područja Istre.

 

Održavamo besplatne seminare i u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.

 Obavijest specijalistima medicine rada

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada održat će se u jesen 2013. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Svrha tečaja je dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova koje provode specijalisti medicine rada, a prema Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07).

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, prijave možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr. Prijave su u tijeku. Broj mjesta je ograničen.
Točan datum, vrijeme i mjesto održavanja tečaja, kao i cijena tečaja biti će naknadno objavljeni.