II/2013

Pravni propisi
Novi pravni propisi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN  80/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika (NN 56/13)

  • Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 4 3/13)
  • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 2 2/13)
  • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13)
  • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) 

Zakoni koji stupanju na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 

  • Zakon o kemikalijama (NN 1 8/13)
  • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 50/12 )
  • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN  53/08, 1 8/13

Strategije

  • Hrvatski sabor je 28.09.2012. godine donio Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine (NN 116/12). Nacionalna strategija, kao krovni  dokument  razvoja zdravstvenog sustava u idućih osam godina, predviđa niz rješenja, strateških i razvojnih pravaca, prioriteta i mjera. Strategijom su obuhvaćena tri velika područja – palijativna skrb, ‘master plan’ bolnica i ljudski resursi.
  • Strateški plan razvoja javnog zdravstva integralni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.- 2020. godine i krovni dokument javnog zdravstva Republike Hrvatske koji definira razvojne prioritete, ciljeve, aktivnosti i odgovornosti relevantnih partnera.
Smjernice IPA projekta
Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete naći dvije nove smjernice koje su nastale kao rezultat aktivnosti u Twinning projektu IPA 2007 “Health and Safety at Work”.  ; Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima
Praktična smjernica za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasa  
Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja sa Sindikatom trgovine Hrvatske
Uspješna suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sa Sindikatom trgovine Hrvatske započela je edukacijom sindikalnih povjerenika. Prim. dr.sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. M. Bubaš, dr. med., Lj. Ivić, dipl.ing. i dr. sc. B. Knežević, dr. med. odrzale su seminar o zdravstvenim rizicima, stresu i statodinamičkim naporima u djelatnosti trgovine, te pravnoj regulativi ovog područja. Prezentacije o navedenim temama možete vidjeti na internetskoj stranici Zavoda.
Seminari su održani u Splitu (15. travnja 2013.), Osijeku (17. travnja 2013.), Zagrebu (19. travnja 2013.), Rijeci (23. travnja 2013.), te Varaždinu (25. travnja 2013.). Sindikalni povjerenici pokazali su veliki interes za ovu temu i postavljali brojna pitanja iz prakse.
——————————————————- ———————————————————————— ————-

  Posjet hrvatskim tvrtkama

U sklopu redovitih obilazaka radnih mjesta i praćenja radnih procesa sa ciljem promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu posjetili su 4. lipnja 2013. godine poduzeće DIN Novoselec (Drvna Industrija Novoselec). Svrha posjeta bila je upoznavanje s procesom proizvodnje, uvjetima rada i radnim okolišem u drvnoj industriji. Stručnjaci Zavoda stekli su odlična iskustva na terenu koja će primijeniti u izradi smjernica za rad u drvnoj industriji. Zahvaljujemo se djelatnicima DIN Novoselec na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.

Na poziv tvrtke “Kamen” d.d. Pazin, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bili su 11. lipnja 2013. godine u posjetu i obilasku radnih mjesta te tvrtke. Djelatnici Zavoda upoznali su se s tehnološkim procesom proizvodnje arhitektonsko-građevinskog kamena nastalog od vapnenca. Obilazak radnih mjesta u kamenolomu bio je vrlo zanimljiv i poučan.

Ukoliko želite upoznati nas s radnim procesom u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.
Skupovi
Motovunska ljetna škola održana je od 6. do 9. lipnja 2013. godine . Iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovale su prim. dr. sc. M. Zavalić, dr. med, prim. dr. sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. B. Knežević, dr. med. i Lj. Ivić, dipl. ing. Motovunska ljetna škola obilježila je dvadesetu godinu održavanja, a sudionici su iznijeli prikaz iskustava koja su ugradili u svoj stručni i znanstveni razvoj.—————————————————————- ———————————————————————— ————-

ZDRAVA RADNA MJESTA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU
South East Europe Workplace Academy – SEEWA

Skup je održan od 3. do 5. lipnja 2013. godine u  Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” u Zagrebu.
Na skupu je predstavljen prijedlog NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Osim interaktivnih predavanja skup je obuhvaćao rad u malim grupama i plenarne rasprave. Više o skupu dostupno je ovdje.

—————————————————————- —————————-  ——————————————————–

RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA

Projekt DG SANCO PROMOVAX ima za cilj unutar EU izgraditi mrežu zdravstvenih središta koja će promovirati cijepljenje među populacijama koje migriraju. Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na www.promovax.eu.
U cilju promicanja procjepljivanja među populacijama migranata u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” 16. svibnja 2013. godine održan je skup pod nazivom: RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA. Na skupu su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a dr. sc. Bojana Knežević, dr. med. održala je izlaganje na temu “Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika migranata”.
——————————————————————— ———————————————————————— ———–
PETI HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ održan je 20. travnja 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu, a prema predviđenom programu. Simpozijem je obilježena 20. obljetnica Cochrane kolaboracije i 5. obljetnica Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra.Cochrane kolaboracija je svjetska neprofitna udruga posvećena promicanju medicine utemeljene na dokazima. Članci i sustavni pregledi objavljeni na Cochrane knjižnici smatraju se zlatnim standardom informacija i daju uvid u najnovija i najpouzdanija istraživanja u medicini i zdravstvu.

Više….

—————————————————————- ———————————————————————— —————-

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizirala je 3. stručni skup po nazivom

“Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Opasne radne tvari – rukovanje, propisi, novosti, praksa”

koji se održao 15. svibnja 2013. godine u Zagrebu. Skup je obuhvaćao izlaganja koja se odnose na rad, rukovanje i transport opasnih radnih tvari, usklađivanje s REACH uredbom, označavanje tvari te relevantne norme i propise koji se odnose na područje rada s opasnim radnim tvarima.

 

Stručni seminari Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
SEMINAR  „Ruke su vaš najvažniji alat“U sklopu programa edukacije stručnjaka zaštite na radu i specijalista medicine rada, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je seminare o zaštiti ruku u Pazinu i Zagrebu.

U Pazinu su seminari održani 23. svibnja 2013. godine (za specijaliste medicine rada) i 24. svibnja 2013. godine (za stručnjake zaštite na radu) u USTANOVI ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC. Zahvaljujemo na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji ravnatelju Tomislavu Furlanu, dr. med. i osoblju Ustanove za zdravstvenu s krb Adria Medic.

U Zagrebu su seminari održani 4. i 5. srpnja 2013. godine u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a obuhvaćali su izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, vježbe pravilnog skidanja rukavica i radionicu s praktičnim zadacima. Sudionici su seminare ocijenili interesantnima i korisnima.

 

————————————————————— ———————————————————————— —————-

SEMINAR “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na početku ljetnog perioda, u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je nekoliko stručnih seminara o mjerama zaštite pri radu u uvjetima visokih temperatura.

Seminari su održani prema predviđenom programu 21. svibnja, 5., 6. i 11. lipnja 2013. godine u prostorijama HZZZSR-a u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a, zatim 17. lipnja u prostorijama Agrokor akademije u Zagrebu za stručnjake zaštite na radu koncerna Agrokor, te 18. lipnja u Osijeku za  članove „Udruge za promicanje zaštite ljudi u životnoj i radnoj okolini“.

 

Seminari su održani u Pazinu u Ustanovi za zdravstvenu skrb Adria Medic, 10. srpnja 2013. godine za djelatnike Sindikata Istre i Kvarnera, a 11. srpnja 2013. godine za stručnjake zaštite na radu s područja Istre.

 

Održavamo besplatne seminare i u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.

 Obavijest specijalistima medicine rada

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada održat će se u jesen 2013. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Svrha tečaja je dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova koje provode specijalisti medicine rada, a prema Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07).

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, prijave možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr. Prijave su u tijeku. Broj mjesta je ograničen.
Točan datum, vrijeme i mjesto održavanja tečaja, kao i cijena tečaja biti će naknadno objavljeni.