III/2013

Podsjećamo Vas….
Pravni akti Europske unije dostupni su u digitalnom obliku na portalu EUR-lex i to na 23 službena jezika Europske unije, uključujući i hrvatski

EUR-lex sadrži:

  • svakodnevna izdanja Službenog lista Europske unije
  • jednostavno i napredno pretraživanje
  • mogućnost prikaza i /ili preuzimanja dokumenata
  • analitičke metapodatke za svaki dokument

Posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku sadržava akte koje su donijele institucije EU i Europska središnja banka prije 1. srpnja 2013. godine. Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.

Mjere zaštite kod ozljeda oštrim predmetima
Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) određuje mjere zaštite zdravlja radnika u zdravstvu koji rade u procesima gdje postoji opasnost incidenta s oštrim predmetima i izloženosti krvi i drugim tjelesnim tekućinama.
U Pravilniku je utvrđena obveza poslodavca da o svakoj ozljedi oštrim predmetom obavijesti Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu tako da ispuni obrazac iz  Priloga I Pravilnika i u roku od najdulje mjesec dana pošalje ga na elektronsku adresu hzzzsr@www.hzzzsr.hr
Ispunjeni obrazac iz Priloga II Pravilnika poslodavac čuva u vlastitoj evidenciji.Pravilnik određuje obvezu poslodavca da o ozljedi oštrim predmetom obavijesti i nadležnog osiguravatelja, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, što može također učiniti na obrascu iz Priloga I Pravilnika.

 Obavijest

Pozivamo Vas na osnovni tečaj pod nazivom:

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA – IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

Seminar će se održati 22. i 23. studenog 2013. godine u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, R. Cimermana 64a, Zagreb. Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada koji do sada nisu pohađali tečaj.
Trajanje tečaja: 12 sati
Cijena tečaja: 1200 kuna
Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, popunjenu prijavnicu možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja s poduzećem Vodovod i kanalizacija d.o.o.Split
Poduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split bavi se djelatnošću od posebnog društvenog interesa, a postignuća ove značajne tvrtkenastalu su zalaganjem generacija radnika i stručnih kadrova. Obilazak radnih mjesta u poduzeću omogućio nam je uvid u radne procese od opskrbe pitkom vodom s izvora rijeke Jadro do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Stupe s pripadajućim laboratorijem za ispitivanje otpadnih voda, obišli smo i suvremeno opremljen i uređen uređaj za pročišćavanje otadnih voda – Divulje. Na lokaciji Divulje smještena je administratitvna zgrada s dvoranom za sastanke gdje je održan stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”.
Zahvaljujemo djelatnicima poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o Split na srdačnom dočeku, odličnoj organizaciji i  uspješnoj suradnji.—————————————-

Suradnja s tvrtkom Galeb d.d. iz Omiša
Osnovna djelatnost tvrtke Galeb d.d. je proizvodnja trikotažnih odjevnih predmeta: rublja, gornjih odjevnih predmeta, te spavaćeg programa za žene, muškarce i djecu. Obišli smo radna mjesta i upoznali se s procesom proizvodnje koji se odvija kroz sljedeće tehnološke faze: pletenje, dorada pletiva (bojanje, bijeljenje, pranje, sušenje) krojenje, šivanje, završna kontrola i pakiranje gotovih proizvoda. Kompletan proizvodni proces od pređe do gotovog odjevnog predmeta odrađuje se unutar vlastitog proizvodnog pogona, a dugogodišnja tradicija proizvodnje tekstilnih proizvoda jamči vrhunsku kvalitetu proizvoda. Zahvaljujemo djelatnicima tvrtke Galeb d.d. iz Omiša na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.

 ——————————————–

Suradnja s Inspekcijom rada Estonije

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održan je 10. rujna 2013. godine sastanak s delegacijom estonske Inspekcije rada. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Državnog inspektorata RH i predstavnici estonske Inspekcije rada: g. Rein Reisberg, v.d. glavnog direktora, gđa Silja Soon, glavni stručnjak za zdravlje na radu, gđa Krista Vaikmets, analitičar i g. Indrek Avi, glavni stručnjak za sigurnost na radu. Tijekom sastanka su izmjenjene informacije o stanju, organizaciji, funkcioniranju i problemima u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj i Estoniji, te su uspostavljeni kontakti za eventualnu buduću suradnju.

Domaći skupovi
Održan stručni seminar kod Trogira
U sklopu posjeta poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i obilaska radnih mjesta, organiziran je stručni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“  te je održan  4. listopada  2013. godine u Divuljama kod Trogira. Seminar za stručnjake zaštite na radu odvijao se prema predviđenom programu, a obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, uz edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, nagradnu igru te vježbe pravilnog skidanja rukavica. Radionica s primjerenim zadacima protekla je u ugodnoj atmosferi, uz primjere iz prakse i pitanja. Stručnjaci zaštite na radu ocijenili su seminar kao odličan.—————————————–

I. Savjetovanje o zaštiti pacijenata, medicinskog osoblja, posjetitelja, informacija, opreme, objekata, usluga i ugleda, pod nazivom:

SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
održano je pod pokroviteljstvom Ministra zdravlja, prof. dr. sc. Rajka Ostojića, a u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – ustanove za obrazovanje odraslih, u Tuheljskim Toplicama, 19. i 20. rujna 2013. godine.

Savjetovanje je bilo namijenjeno predstavnicima zdravstvenih ustanova, agencija, zavoda, komora i udruženja.

Posteri i letci

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu unapređenja i promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, objavio je novi letak s uputama o ručnom prenošenju tereta. Letak nosi naziv “Nosite teret? Čuvajte svoje zdravlje!

Letak možete pruzeti ovdje.