Category - Enovine_2013

IV/2013

Podsjećamo Vas….
Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se 1. prosinca različitim aktivnostima s ciljem podizanja svijesti javnosti o HIV/AIDS-a, iskazivanjem solidarnosti prema oboljelima, utjecanja na smanjenje stigme i diskriminacije i skretanje pozornosti na opasnosti koje donosi rizično ponašanje. Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se od 1988. godine na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije.

Crvena vrpca u obliku petlje (Red Ribbon) simbol je borbe protiv HIV/AIDS-a. Više…

Nove smjernice
Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima

Za rad na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima nije propisano pri kojim uvjetima bi poslodavac trebao obustaviti radove jer postoji realna opasnost po život i zdravlje radnika.Za rad u hladnjačama nije propisano koliko radnik dnevno može raditi u hladnjači, koliko puta tijekom radnog dana može ulaziti i izlaziti iz hladnjače i dr., a da taj rad ne utječe štetno na zdravlje radnika.
Iz tog razloga, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je smjernice u kojima su dane preporuke kako organizirati rad u svakodnevnoj praksi u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Pri izradi smjernica osim našeg zakonodavstva korištene su i preporuke nacionalnih institucija Australije, Kanade, SAD-a i EU iz područja sigurnosti.
Rad u hladnjačama je nova smjernica u seriji smjernica za rad u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima.

Rizici u poljoprivredi
Poljoprivreda je djelatnost s vrlo visokim rizikom po zdravlje i sigurnost osoba koje se njome bave. Prema podacima Europske agencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (European Agency for Safety and Health at Work – EU OSHA) stopa teških i smrtnih ozljeda u djelatnosti poljoprivrede u Europskoj Uniji je na visokom drugom mjestu, odmah iza djelatnosti građevinarstva.

Smjernica za siguran rad u poljoprivredi

 Projekti
ISCH COST Action TD1206 (StanDerm) – Development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases

COST (European Cooperation in Science and Technology – www.cost.eu/about_cost) europska je platforma za povezivanje znanstvenika i stručnjaka raznih usmjerenja i polja djelovanja u ostvarivanju zajedničkog cilja osmišljenih i formiranih unutar pojedinih projekata tzv. Akcija. ISCH COST Action TD1206 (StanDerm) je novi četverogodišnji COST projekt koji okuplja stručnjake iz 26 zemalja sa ciljem razvoja i implementacije europskih standarda u prevenciji profesionalnih kožnih bolesti. U svojstvu članova Upravnog odbora ili suradnika sudjeluju znanstvenici i stručnjaci iz područja medicine rada, dermatologije i kemije iz četiri hrvatske institucije: Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više….

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Posjet farmi krava u Tordincima
Obilazak radnih mjesta i upoznavanje s radnim procesom na farmi Landia u Tordincima kod Vinkovaca organiziran je 29. studenoga 2013. godine. Na automatiziranoj farmi kapaciteta 250 grla muznih krava, mužnju obavljaju četiri robota. Osim mlijeka na farmi se od stajskog gnojiva proizvodi električna energija. U sklopu ovog posjeta obišli smo i seosko imanje “Acin salaš“, gdje sve odiše slavonskom tradicijom. Zahvaljujemo se na toplom i srdačnom dočeku i uspješnoj suradnji.
Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Održan tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada. Tečaj za dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova održan je od 17. do 19. listopada 2013. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.
Program i sadržaj tečaja propisan je Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07).


 

Osnovni tečaj pod nazivom:

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA – IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA održan je  22. i 23. studenog 2013., a u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Tečaj u trajanju od 12 sati bio je namijenjen specijalistima medicine rada koji do sada nisu pohađali tečaj, a odvijao se prema predviđenom programu. Polaznici tečaja ocijenili su tečaj kao interesantan, sadržajan i dobro organiziran.


Održan stručni seminar u Vinkovcima

Stručni seminar pod nazivom “Ruke su Vaš najvažniji alat” za specijaliste medicine rada i stručnjake zaštite na radu održan je 30. studenog 2013. godine, a odvijao se prema predviđenom programu.
Mjesto održavanja seminara bila je Ustanova za zdravstvenu skrb ZEUS za medicinu rada, Vinkovci, Hansa Dietricha Genschera 16.
Zahvaljujemo ravnatelju Ustanove za zdravstvenu skrb ZEUS za medicinu rada Nikoli Ćupiću, dr. med., na odličnoj organizaciji seminara i srdačnom dočeku.


Održan stručni seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura”

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održao je stručni seminar „ Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“ u Varaždinu (30. listopada), Zagrebu (26. studenog), Osijeku (27. studenog) i Čakovcu (04. prosinca). Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koji se susreću sa problemom organizacije  rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura.
Zahvaljujemo se Udrugama iz područja zaštite na radu na organizaciji seminara u Varaždinu, Osijeku i Čakovcu.

 

Sretan Božić i Nova Godina

III/2013

Podsjećamo Vas….
Pravni akti Europske unije dostupni su u digitalnom obliku na portalu EUR-lex i to na 23 službena jezika Europske unije, uključujući i hrvatski

EUR-lex sadrži:

 • svakodnevna izdanja Službenog lista Europske unije
 • jednostavno i napredno pretraživanje
 • mogućnost prikaza i /ili preuzimanja dokumenata
 • analitičke metapodatke za svaki dokument

Posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku sadržava akte koje su donijele institucije EU i Europska središnja banka prije 1. srpnja 2013. godine. Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.

Mjere zaštite kod ozljeda oštrim predmetima
Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) određuje mjere zaštite zdravlja radnika u zdravstvu koji rade u procesima gdje postoji opasnost incidenta s oštrim predmetima i izloženosti krvi i drugim tjelesnim tekućinama.
U Pravilniku je utvrđena obveza poslodavca da o svakoj ozljedi oštrim predmetom obavijesti Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu tako da ispuni obrazac iz  Priloga I Pravilnika i u roku od najdulje mjesec dana pošalje ga na elektronsku adresu hzzzsr@www.hzzzsr.hr
Ispunjeni obrazac iz Priloga II Pravilnika poslodavac čuva u vlastitoj evidenciji.Pravilnik određuje obvezu poslodavca da o ozljedi oštrim predmetom obavijesti i nadležnog osiguravatelja, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, što može također učiniti na obrascu iz Priloga I Pravilnika.

 Obavijest

Pozivamo Vas na osnovni tečaj pod nazivom:

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA – IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

Seminar će se održati 22. i 23. studenog 2013. godine u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, R. Cimermana 64a, Zagreb. Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada koji do sada nisu pohađali tečaj.
Trajanje tečaja: 12 sati
Cijena tečaja: 1200 kuna
Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, popunjenu prijavnicu možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja s poduzećem Vodovod i kanalizacija d.o.o.Split
Poduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split bavi se djelatnošću od posebnog društvenog interesa, a postignuća ove značajne tvrtkenastalu su zalaganjem generacija radnika i stručnih kadrova. Obilazak radnih mjesta u poduzeću omogućio nam je uvid u radne procese od opskrbe pitkom vodom s izvora rijeke Jadro do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Stupe s pripadajućim laboratorijem za ispitivanje otpadnih voda, obišli smo i suvremeno opremljen i uređen uređaj za pročišćavanje otadnih voda – Divulje. Na lokaciji Divulje smještena je administratitvna zgrada s dvoranom za sastanke gdje je održan stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”.
Zahvaljujemo djelatnicima poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o Split na srdačnom dočeku, odličnoj organizaciji i  uspješnoj suradnji.—————————————-

Suradnja s tvrtkom Galeb d.d. iz Omiša
Osnovna djelatnost tvrtke Galeb d.d. je proizvodnja trikotažnih odjevnih predmeta: rublja, gornjih odjevnih predmeta, te spavaćeg programa za žene, muškarce i djecu. Obišli smo radna mjesta i upoznali se s procesom proizvodnje koji se odvija kroz sljedeće tehnološke faze: pletenje, dorada pletiva (bojanje, bijeljenje, pranje, sušenje) krojenje, šivanje, završna kontrola i pakiranje gotovih proizvoda. Kompletan proizvodni proces od pređe do gotovog odjevnog predmeta odrađuje se unutar vlastitog proizvodnog pogona, a dugogodišnja tradicija proizvodnje tekstilnih proizvoda jamči vrhunsku kvalitetu proizvoda. Zahvaljujemo djelatnicima tvrtke Galeb d.d. iz Omiša na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.

 ——————————————–

Suradnja s Inspekcijom rada Estonije

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održan je 10. rujna 2013. godine sastanak s delegacijom estonske Inspekcije rada. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Državnog inspektorata RH i predstavnici estonske Inspekcije rada: g. Rein Reisberg, v.d. glavnog direktora, gđa Silja Soon, glavni stručnjak za zdravlje na radu, gđa Krista Vaikmets, analitičar i g. Indrek Avi, glavni stručnjak za sigurnost na radu. Tijekom sastanka su izmjenjene informacije o stanju, organizaciji, funkcioniranju i problemima u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj i Estoniji, te su uspostavljeni kontakti za eventualnu buduću suradnju.

Domaći skupovi
Održan stručni seminar kod Trogira
U sklopu posjeta poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i obilaska radnih mjesta, organiziran je stručni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“  te je održan  4. listopada  2013. godine u Divuljama kod Trogira. Seminar za stručnjake zaštite na radu odvijao se prema predviđenom programu, a obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, uz edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, nagradnu igru te vježbe pravilnog skidanja rukavica. Radionica s primjerenim zadacima protekla je u ugodnoj atmosferi, uz primjere iz prakse i pitanja. Stručnjaci zaštite na radu ocijenili su seminar kao odličan.—————————————–

I. Savjetovanje o zaštiti pacijenata, medicinskog osoblja, posjetitelja, informacija, opreme, objekata, usluga i ugleda, pod nazivom:

SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
održano je pod pokroviteljstvom Ministra zdravlja, prof. dr. sc. Rajka Ostojića, a u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – ustanove za obrazovanje odraslih, u Tuheljskim Toplicama, 19. i 20. rujna 2013. godine.

Savjetovanje je bilo namijenjeno predstavnicima zdravstvenih ustanova, agencija, zavoda, komora i udruženja.

Posteri i letci

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu unapređenja i promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, objavio je novi letak s uputama o ručnom prenošenju tereta. Letak nosi naziv “Nosite teret? Čuvajte svoje zdravlje!

Letak možete pruzeti ovdje.

 

II/2013

Pravni propisi
Novi pravni propisi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN  80/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika (NN 56/13)

 • Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 4 3/13)
 • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 2 2/13)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13)
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) 

Zakoni koji stupanju na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 

 • Zakon o kemikalijama (NN 1 8/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 50/12 )
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN  53/08, 1 8/13

Strategije

 • Hrvatski sabor je 28.09.2012. godine donio Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine (NN 116/12). Nacionalna strategija, kao krovni  dokument  razvoja zdravstvenog sustava u idućih osam godina, predviđa niz rješenja, strateških i razvojnih pravaca, prioriteta i mjera. Strategijom su obuhvaćena tri velika područja – palijativna skrb, ‘master plan’ bolnica i ljudski resursi.
 • Strateški plan razvoja javnog zdravstva integralni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.- 2020. godine i krovni dokument javnog zdravstva Republike Hrvatske koji definira razvojne prioritete, ciljeve, aktivnosti i odgovornosti relevantnih partnera.
Smjernice IPA projekta
Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete naći dvije nove smjernice koje su nastale kao rezultat aktivnosti u Twinning projektu IPA 2007 “Health and Safety at Work”.  ; Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima
Praktična smjernica za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasa  
Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja sa Sindikatom trgovine Hrvatske
Uspješna suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sa Sindikatom trgovine Hrvatske započela je edukacijom sindikalnih povjerenika. Prim. dr.sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. M. Bubaš, dr. med., Lj. Ivić, dipl.ing. i dr. sc. B. Knežević, dr. med. odrzale su seminar o zdravstvenim rizicima, stresu i statodinamičkim naporima u djelatnosti trgovine, te pravnoj regulativi ovog područja. Prezentacije o navedenim temama možete vidjeti na internetskoj stranici Zavoda.
Seminari su održani u Splitu (15. travnja 2013.), Osijeku (17. travnja 2013.), Zagrebu (19. travnja 2013.), Rijeci (23. travnja 2013.), te Varaždinu (25. travnja 2013.). Sindikalni povjerenici pokazali su veliki interes za ovu temu i postavljali brojna pitanja iz prakse.
——————————————————- ———————————————————————— ————-

  Posjet hrvatskim tvrtkama

U sklopu redovitih obilazaka radnih mjesta i praćenja radnih procesa sa ciljem promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu posjetili su 4. lipnja 2013. godine poduzeće DIN Novoselec (Drvna Industrija Novoselec). Svrha posjeta bila je upoznavanje s procesom proizvodnje, uvjetima rada i radnim okolišem u drvnoj industriji. Stručnjaci Zavoda stekli su odlična iskustva na terenu koja će primijeniti u izradi smjernica za rad u drvnoj industriji. Zahvaljujemo se djelatnicima DIN Novoselec na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.

Na poziv tvrtke “Kamen” d.d. Pazin, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bili su 11. lipnja 2013. godine u posjetu i obilasku radnih mjesta te tvrtke. Djelatnici Zavoda upoznali su se s tehnološkim procesom proizvodnje arhitektonsko-građevinskog kamena nastalog od vapnenca. Obilazak radnih mjesta u kamenolomu bio je vrlo zanimljiv i poučan.

Ukoliko želite upoznati nas s radnim procesom u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.
Skupovi
Motovunska ljetna škola održana je od 6. do 9. lipnja 2013. godine . Iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovale su prim. dr. sc. M. Zavalić, dr. med, prim. dr. sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. B. Knežević, dr. med. i Lj. Ivić, dipl. ing. Motovunska ljetna škola obilježila je dvadesetu godinu održavanja, a sudionici su iznijeli prikaz iskustava koja su ugradili u svoj stručni i znanstveni razvoj.—————————————————————- ———————————————————————— ————-

ZDRAVA RADNA MJESTA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU
South East Europe Workplace Academy – SEEWA

Skup je održan od 3. do 5. lipnja 2013. godine u  Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” u Zagrebu.
Na skupu je predstavljen prijedlog NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Osim interaktivnih predavanja skup je obuhvaćao rad u malim grupama i plenarne rasprave. Više o skupu dostupno je ovdje.

—————————————————————- —————————-  ——————————————————–

RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA

Projekt DG SANCO PROMOVAX ima za cilj unutar EU izgraditi mrežu zdravstvenih središta koja će promovirati cijepljenje među populacijama koje migriraju. Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na www.promovax.eu.
U cilju promicanja procjepljivanja među populacijama migranata u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” 16. svibnja 2013. godine održan je skup pod nazivom: RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA. Na skupu su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a dr. sc. Bojana Knežević, dr. med. održala je izlaganje na temu “Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika migranata”.
——————————————————————— ———————————————————————— ———–
PETI HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ održan je 20. travnja 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu, a prema predviđenom programu. Simpozijem je obilježena 20. obljetnica Cochrane kolaboracije i 5. obljetnica Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra.Cochrane kolaboracija je svjetska neprofitna udruga posvećena promicanju medicine utemeljene na dokazima. Članci i sustavni pregledi objavljeni na Cochrane knjižnici smatraju se zlatnim standardom informacija i daju uvid u najnovija i najpouzdanija istraživanja u medicini i zdravstvu.

Više….

—————————————————————- ———————————————————————— —————-

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizirala je 3. stručni skup po nazivom

“Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Opasne radne tvari – rukovanje, propisi, novosti, praksa”

koji se održao 15. svibnja 2013. godine u Zagrebu. Skup je obuhvaćao izlaganja koja se odnose na rad, rukovanje i transport opasnih radnih tvari, usklađivanje s REACH uredbom, označavanje tvari te relevantne norme i propise koji se odnose na područje rada s opasnim radnim tvarima.

 

Stručni seminari Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
SEMINAR  „Ruke su vaš najvažniji alat“U sklopu programa edukacije stručnjaka zaštite na radu i specijalista medicine rada, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je seminare o zaštiti ruku u Pazinu i Zagrebu.

U Pazinu su seminari održani 23. svibnja 2013. godine (za specijaliste medicine rada) i 24. svibnja 2013. godine (za stručnjake zaštite na radu) u USTANOVI ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC. Zahvaljujemo na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji ravnatelju Tomislavu Furlanu, dr. med. i osoblju Ustanove za zdravstvenu s krb Adria Medic.

U Zagrebu su seminari održani 4. i 5. srpnja 2013. godine u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a obuhvaćali su izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, vježbe pravilnog skidanja rukavica i radionicu s praktičnim zadacima. Sudionici su seminare ocijenili interesantnima i korisnima.

 

————————————————————— ———————————————————————— —————-

SEMINAR “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na početku ljetnog perioda, u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je nekoliko stručnih seminara o mjerama zaštite pri radu u uvjetima visokih temperatura.

Seminari su održani prema predviđenom programu 21. svibnja, 5., 6. i 11. lipnja 2013. godine u prostorijama HZZZSR-a u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a, zatim 17. lipnja u prostorijama Agrokor akademije u Zagrebu za stručnjake zaštite na radu koncerna Agrokor, te 18. lipnja u Osijeku za  članove „Udruge za promicanje zaštite ljudi u životnoj i radnoj okolini“.

 

Seminari su održani u Pazinu u Ustanovi za zdravstvenu skrb Adria Medic, 10. srpnja 2013. godine za djelatnike Sindikata Istre i Kvarnera, a 11. srpnja 2013. godine za stručnjake zaštite na radu s područja Istre.

 

Održavamo besplatne seminare i u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.

 Obavijest specijalistima medicine rada

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada održat će se u jesen 2013. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Svrha tečaja je dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova koje provode specijalisti medicine rada, a prema Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07).

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, prijave možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr. Prijave su u tijeku. Broj mjesta je ograničen.
Točan datum, vrijeme i mjesto održavanja tečaja, kao i cijena tečaja biti će naknadno objavljeni.

I/2013

Pravni propisi
U okviru priprema za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji pravna regulativa koja stupa na snagu na dan pristupanja prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenog lista Europske unije. Do objave u Posebnom izdanju dostupni su privremeni tekstova koji su prevedeni na hrvatski jezik, a odobrile su ih pravne službe Vijeća Europske unije, Europskog parlamenta i Europske komisije. Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.
 Profesionalne bolesti i ozljede na radu u 2012. godini u Hrvatskoj
Jedna od važnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je kontinuirano praćenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci su od javnog interesa i dostupnu su u tri pojedinačna dokumenta:

Registar profesionalnih bolesti prati podatke o broju i vrsti priznatih profesionalnih bolesti na radnim mjestima, uzrocima nastanka i posljedicama na radnu sposobnost oboljelih radnika i tako daje temelje za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.

 

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom koje su priznate od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dokument sadrži podatke o djelatnosti poslodavca i zanimanju radnika, podatke o oboljelom radniku, kao i o vrsti profesionalne bolesti izazvane azbestom.

 

Analiza ozljeda na radu je evidencija priznatih ozljeda na radu, te sadrži podatke o djelatnosti poslodavca, lokaciji ozljede prema županijama, podatke o ozljeđenom radniku (dob, spol, kvalifikacija), kao i uzrok, način i vrstu ozljede.

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Suradnja s Državnim inspektoratom

U cilju promicanja zaštite na radu i zaštite zdravlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuo je suradnju s Odjelom zaštite na radu Državnog inspektorata. U sklopu redovitih stručnih sastanaka i programa edukacije inspektora, stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su predavanja na sljedeće teme: “Ruke su vaš najvažniji alat” i “Rad u uvjetima visokih temperatura”. Susreti su organizirani u područnim jedinicama Državnog inspektorata i to u Splitu (28. veljače 2013.), Varaždinu (5.ožujka 2013.), Zagrebu (8. ožujka 2013.), Rijeci (15. ožujka 2013.), te Osijeku (25. ožujka 2013.). Zahvaljujemo djelatnicima Državnog inspektorata na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.

 

 


Suradnja s poduzećem Hrvatske šume d.o.o

Tvrtka Hrvatske šume d.o.o – Podružnica Sisak organizirala je 28. ožujka 2013. godine, osposobljavanje za rad s prijenosnom lančanom pilom za radnike – sjekače, kojem su prisustvovali i djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Osposobljavanje se sastojalo iz teorijskog i praktičnog dijela, koje je provedeno vrlo profesionalno i kvalitetno, a nakon čega je uslijedila pismena provjera znanja. Praktično osposobljavanje organizirano je u obližnjoj šumi, uz odličnu demonstraciju djelatnika zaduženog za osposobljavanje i sječu stabala. Nakon demonstracije radnici – sjekači pojedinačno su pristupili sječi stabala. Posebno se zahvaljujemo djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.

 Međunarodni skupovi
TAIEX Seminar o drogama u cestovnom prometu i radnom okruženju, održan je u Splitu 20. i 21. ožujka 2013. godine koji je na zahtjev Ureda za suzbijanje zlouporabe droga organizirala Jedinica za izgradnju institucija Europske komisije, a sa svrhom unaprjeđenje sigurnosti cestovnog prometa, radnog okruženja i zaštite osoba koje su u tretmanu lijekovima na bazi opijata. Logistički dio seminara samostalno je organizirala ugovorena agencija TAIEX jedinice Europske komisije.
Na seminaru je predstavljena relevantna pravna stečevina EU i nacionalnog zakonodavstva, te je prikazan presjek postojećih problema u Republici Hrvatskoj kao i primjeri dobre prakse u zemljama članicama EU kao podloga za iznalaženje rješenja adekvatnih prilikama u Republici Hrvatskoj. Seminar se također bavio i pitanjima daljnjeg razvoja intervencija na području prevencije ovisnosti u cestovnom prometu.
Seminar je bio namijenjen predstavnicima nadležnih ministarstava, djelatnicima prometne policije i liječnicima. Osim hrvatskih stručnjaka na seminaru su sudjelovali i stručnjaci iz Njemačke, Slovenije, Belgije, Francuske i Nizozemske.
Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. sc. Bojana Knežević. dr. med. i prim. dr. sc. Nada Turčić, dr. med., na ovom skupu sudjelovale su prigodnim izlaganjima, te su istaknule potrebu razvoja intervencija na području prevencija ovisnosti na radnom mjestu.Više….


U Opatiji 4. i 5. travnja 2013. godine održano je VI. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA), Ministarstva rada, socijale i zaštite potrošača Republike Austrije, Inspekcije rada Republike Austrije i Hrvatske udruge poslodavaca. Izvršni organizatori su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod  za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).
Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustava iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja uglednih stručnjaka iz Austrije, Hrvatske i drugih zemalja. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prim. dr. sc. Marija Zavalić održala je izlaganje pod nazivom: “SVJETSKI TRENDOVI U ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU“, a prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare održala je izlaganje na temu: “KOMPONENTA I. IPA PROJEKTA – REZULTATI I PRAKTIČNA KORIST ZA SVE SUDIONIKE ZAŠTITE NA RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ.Više….

 

Domaći skupovi
Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizirala je2. STRUČNI SKUP “Osobna zaštitna oprema – propisi, norme i praksa” koji se održao 14. ožujka 2013. godine u HYPO centru u Zagrebu. Skup je obuhvaćao je izlaganja koja se odnose na osobnu zaštitnu opremu, te relevantne norme i propise iz tog područja. Skupu su se odazvali brojni stručnjaci zaštite na radu koji su pokazali veliki interes za ovu temu.

Seminar o primjeni EU Direktive 2010/23 – sigurnost radnog okruženja

Seminar u organizaciji Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, na temu: „Primjena EU direktive o sigurnosti radnog okruženja“, održan je 21. ožujka 2013. godine u Zagrebu. Seminar je organiziran povodom stupanja na snagu EU Direktive 2010/13 koju sve zemlje članice Europske unije moraju implementirati u svoje zakonodavstvo. Brojni sudionici pozorno su pratili izlaganja predstavnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te aktivno sudjelovali u raspravi i postavljali pitanja.

 


Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je 27. ožujka 2013.g. u Sisku održao seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“. Seminar je organizirala tvrtka “MC čišćenje” d.o.o. iz Siska a sastojao se od predavanja i radionice na kojoj su sudionici na mogućim primjerima iz prakse primijenili stečeno znanje s prethodnih predavanja.

 Preporuke za prevenciju profesionalne ekspozicije zdravstvenih djelatnika

Djelatnici u zdravstvu izloženi su na svom radnom mjestu mnogim rizicima od kojih značajno mjesto zauzima opasnost od ubodnih incidenata koji najčešće nastaju pri aplikaciji terapije ili dijagnostičkim procedurama. Vrlo su česti ubodi upotrijebljenim (kontaminiranim) iglama. Te ozljede značajne su ne toliko zbog težine ozljede koliko zbog opasnosti od prenošenja zaraze. U praksi je prepoznato više od 20 patogena koji na taj način mogu prenijeti zarazu, ali se kao najčešće i najopasnije navode zaraze virusom hepatitisa B (HBV), virusom hepatitisa C (HCV) i virusom humane imunodeficijencije (HIV).
Preporuke za prevenciju profesionalne ekspozicije zdravstvenih djelatnika infekcijama koje se prenose krvlju (Čivljak R., Begovac J., 2004), rad je u kojem je opisan algoritam postupaka za zbrinjavanje ekspozicijskih incidenata u zdravstvenih djelatnika nakon profesionalne izloženosti krvi i patogenima koji se prenose krvlju. Više….