I/2013

Pravni propisi
U okviru priprema za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji pravna regulativa koja stupa na snagu na dan pristupanja prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenog lista Europske unije. Do objave u Posebnom izdanju dostupni su privremeni tekstova koji su prevedeni na hrvatski jezik, a odobrile su ih pravne službe Vijeća Europske unije, Europskog parlamenta i Europske komisije. Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.
 Profesionalne bolesti i ozljede na radu u 2012. godini u Hrvatskoj
Jedna od važnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je kontinuirano praćenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci su od javnog interesa i dostupnu su u tri pojedinačna dokumenta:

Registar profesionalnih bolesti prati podatke o broju i vrsti priznatih profesionalnih bolesti na radnim mjestima, uzrocima nastanka i posljedicama na radnu sposobnost oboljelih radnika i tako daje temelje za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.

 

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom koje su priznate od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dokument sadrži podatke o djelatnosti poslodavca i zanimanju radnika, podatke o oboljelom radniku, kao i o vrsti profesionalne bolesti izazvane azbestom.

 

Analiza ozljeda na radu je evidencija priznatih ozljeda na radu, te sadrži podatke o djelatnosti poslodavca, lokaciji ozljede prema županijama, podatke o ozljeđenom radniku (dob, spol, kvalifikacija), kao i uzrok, način i vrstu ozljede.

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Suradnja s Državnim inspektoratom

U cilju promicanja zaštite na radu i zaštite zdravlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuo je suradnju s Odjelom zaštite na radu Državnog inspektorata. U sklopu redovitih stručnih sastanaka i programa edukacije inspektora, stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su predavanja na sljedeće teme: “Ruke su vaš najvažniji alat” i “Rad u uvjetima visokih temperatura”. Susreti su organizirani u područnim jedinicama Državnog inspektorata i to u Splitu (28. veljače 2013.), Varaždinu (5.ožujka 2013.), Zagrebu (8. ožujka 2013.), Rijeci (15. ožujka 2013.), te Osijeku (25. ožujka 2013.). Zahvaljujemo djelatnicima Državnog inspektorata na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.

 

 


Suradnja s poduzećem Hrvatske šume d.o.o

Tvrtka Hrvatske šume d.o.o – Podružnica Sisak organizirala je 28. ožujka 2013. godine, osposobljavanje za rad s prijenosnom lančanom pilom za radnike – sjekače, kojem su prisustvovali i djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Osposobljavanje se sastojalo iz teorijskog i praktičnog dijela, koje je provedeno vrlo profesionalno i kvalitetno, a nakon čega je uslijedila pismena provjera znanja. Praktično osposobljavanje organizirano je u obližnjoj šumi, uz odličnu demonstraciju djelatnika zaduženog za osposobljavanje i sječu stabala. Nakon demonstracije radnici – sjekači pojedinačno su pristupili sječi stabala. Posebno se zahvaljujemo djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.

 Međunarodni skupovi
TAIEX Seminar o drogama u cestovnom prometu i radnom okruženju, održan je u Splitu 20. i 21. ožujka 2013. godine koji je na zahtjev Ureda za suzbijanje zlouporabe droga organizirala Jedinica za izgradnju institucija Europske komisije, a sa svrhom unaprjeđenje sigurnosti cestovnog prometa, radnog okruženja i zaštite osoba koje su u tretmanu lijekovima na bazi opijata. Logistički dio seminara samostalno je organizirala ugovorena agencija TAIEX jedinice Europske komisije.
Na seminaru je predstavljena relevantna pravna stečevina EU i nacionalnog zakonodavstva, te je prikazan presjek postojećih problema u Republici Hrvatskoj kao i primjeri dobre prakse u zemljama članicama EU kao podloga za iznalaženje rješenja adekvatnih prilikama u Republici Hrvatskoj. Seminar se također bavio i pitanjima daljnjeg razvoja intervencija na području prevencije ovisnosti u cestovnom prometu.
Seminar je bio namijenjen predstavnicima nadležnih ministarstava, djelatnicima prometne policije i liječnicima. Osim hrvatskih stručnjaka na seminaru su sudjelovali i stručnjaci iz Njemačke, Slovenije, Belgije, Francuske i Nizozemske.
Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. sc. Bojana Knežević. dr. med. i prim. dr. sc. Nada Turčić, dr. med., na ovom skupu sudjelovale su prigodnim izlaganjima, te su istaknule potrebu razvoja intervencija na području prevencija ovisnosti na radnom mjestu.Više….


U Opatiji 4. i 5. travnja 2013. godine održano je VI. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA), Ministarstva rada, socijale i zaštite potrošača Republike Austrije, Inspekcije rada Republike Austrije i Hrvatske udruge poslodavaca. Izvršni organizatori su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod  za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).
Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustava iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja uglednih stručnjaka iz Austrije, Hrvatske i drugih zemalja. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prim. dr. sc. Marija Zavalić održala je izlaganje pod nazivom: “SVJETSKI TRENDOVI U ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU“, a prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare održala je izlaganje na temu: “KOMPONENTA I. IPA PROJEKTA – REZULTATI I PRAKTIČNA KORIST ZA SVE SUDIONIKE ZAŠTITE NA RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ.Više….

 

Domaći skupovi
Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizirala je2. STRUČNI SKUP “Osobna zaštitna oprema – propisi, norme i praksa” koji se održao 14. ožujka 2013. godine u HYPO centru u Zagrebu. Skup je obuhvaćao je izlaganja koja se odnose na osobnu zaštitnu opremu, te relevantne norme i propise iz tog područja. Skupu su se odazvali brojni stručnjaci zaštite na radu koji su pokazali veliki interes za ovu temu.

Seminar o primjeni EU Direktive 2010/23 – sigurnost radnog okruženja

Seminar u organizaciji Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, na temu: „Primjena EU direktive o sigurnosti radnog okruženja“, održan je 21. ožujka 2013. godine u Zagrebu. Seminar je organiziran povodom stupanja na snagu EU Direktive 2010/13 koju sve zemlje članice Europske unije moraju implementirati u svoje zakonodavstvo. Brojni sudionici pozorno su pratili izlaganja predstavnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te aktivno sudjelovali u raspravi i postavljali pitanja.

 


Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je 27. ožujka 2013.g. u Sisku održao seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“. Seminar je organizirala tvrtka “MC čišćenje” d.o.o. iz Siska a sastojao se od predavanja i radionice na kojoj su sudionici na mogućim primjerima iz prakse primijenili stečeno znanje s prethodnih predavanja.

 Preporuke za prevenciju profesionalne ekspozicije zdravstvenih djelatnika

Djelatnici u zdravstvu izloženi su na svom radnom mjestu mnogim rizicima od kojih značajno mjesto zauzima opasnost od ubodnih incidenata koji najčešće nastaju pri aplikaciji terapije ili dijagnostičkim procedurama. Vrlo su česti ubodi upotrijebljenim (kontaminiranim) iglama. Te ozljede značajne su ne toliko zbog težine ozljede koliko zbog opasnosti od prenošenja zaraze. U praksi je prepoznato više od 20 patogena koji na taj način mogu prenijeti zarazu, ali se kao najčešće i najopasnije navode zaraze virusom hepatitisa B (HBV), virusom hepatitisa C (HCV) i virusom humane imunodeficijencije (HIV).
Preporuke za prevenciju profesionalne ekspozicije zdravstvenih djelatnika infekcijama koje se prenose krvlju (Čivljak R., Begovac J., 2004), rad je u kojem je opisan algoritam postupaka za zbrinjavanje ekspozicijskih incidenata u zdravstvenih djelatnika nakon profesionalne izloženosti krvi i patogenima koji se prenose krvlju. Više….