II/2015

Stručni seminar u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 16. lipnja 2015. godine, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u prostorijama Hrvatskog liječničkog doma u Zagrebu. Seminar je bio namijenjen liječnicima, kao i medicinskim sestrama i tehničarima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
Pozdravni govor održala je mr. sc. Milena Car, dr. med. spec. Prvi dio seminara obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog aspekta, koje su održale Dijana Krišto, dr. med., spec. med. rada. i Marina Mihalinac Bolanča, dr. med. Drugo izlaganje bilo je o zaštiti ruku sa sigurnosnog aspekta, odnosno o zaštitnim rukavicama, uz demonstraciju uzoraka zaštitnih rukavica, preporuku za pravilan odabir rukavica i njegu ruku, te prikaz edukativnih filmova, koje je održala Natalija Pejnović, dipl. ing.
Nakon  predavanja, održana je radionica s prigodnim zadacima, te razmjenom iskustava polaznika.
Zahvaljujemo se Hrvatkom zavodu za hitnu medicinu na odličnoj organizaciji seminara i gostoprimstvu.
Međunarodni dan zaštite na radu 2015.
Na 2. Međunarodnoj stručno-znanstvenoj konferenciji „Odbor za zaštitu na radu“ u organizaciji Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE), 24. travnja 2015. godine održano je adobe pdf iconizlaganje  o Međunarodnom danu zaštite na radu.
Tom prilikom je  prikazana povijest obilježavanja tog dana, kampanje koje su se provodile od 2003. godine te HTML Logointeraktivna internetska stranica kojom se obilježava ovogodišnja kampanja pod nazivom Pridružite se izgradnji kulture prevencije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.
Stručni skup
“Zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima”- novosti, zaštita, profesionalne bolesti

Stručni skup je održan 28. svibnja 2015. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  metodama ispitivanja, zaštitnim mjerama pri radu s opasnim tvarima.

 

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 22. travnja 2015. godine stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” u Vinkovcima na poziv i u organizaciji Društva integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije koje okuplja brojne članove, kao što su stručnjaci zašite na radu, specijalisti medicine rada i inspektori.

Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 27. svibnja 2015. godine stručni seminar “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica” u Vinkovcima na poziv i u organizaciji Društva integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije koje okuplja brojne članove, kao što su stručnjaci zašite na radu, specijalisti medicine rada i inspektori.

Seminar je bio namijenjen poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca  za zaštitu na radu, specijalistima medicine rada, kao i svim drugim osobama koje se po bilo kojoj osnovi bave odabirom osobne zaštitne opreme.

 

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 6. i 19. svibnja 2015. godine održani su jednodnevni seminari  „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala“„Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.

Seminari su bili besplatni i namijenjeni stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te ovlaštenicima i povjerenicima radnika koji se susreću s problemima izbora osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica.

 


Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prije početka ljetnog perioda rada na otvorenom, a u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je besplatne stručne seminare pod nazivom „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“. Seminari su bili namijenjeni stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, povjerenicima radnika, ovlaštenicima poslodavca, i svima koji se susreću s problemima rada radnika na otvorenom u ljetnom periodu na visokim temperaturama.
Seminar je 29. svibnja 2015. godine održan u prostorijama Zagrebačkog holdinga, podružnica Zagrebparking, a 2. i 8. lipnja 2015. godine  u prostorijama HZZZSR-a.

Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (64/15)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu NN (43/15)