III/2014

Najava Stručnog seminara “Ruke su Vaš najvažniji alat”
Jednodnevni stručni seminar „Ruke su vaš najvažniji alat“ održat će se 11. studenog 2014. godine. Seminar će se održati u dvorani (prizemlje zgrade) Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a (Kajzerica – karta).
Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te se susreću s problemima zaštite ruku i zaštitnim rukavicama pri radu.Seminar je besplatan, a odvijat će se prema predviđenom programu. O detaljima i početku prijava za stručni seminar bit ćete obaviješteni e-mail-om i putem naših internet stranica.
5. Međunarodni stručno-znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”
5. Međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA održao se od 17. do 20. rujna 2014. u Boriku kod Zadra. Na skupu se okupilo više od 200 sudionika iz zemlje i inozemstva sa oko 120 radova.

Suorganizatori petog Skupa bili su: Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Boise State University – Center for Health Policy, Boise, Idaho, USA.

Skup je bio interdisciplinarni, namijenjen liječnicima, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima sindikata, poslodavcima, nevladinim udrugama i drugima. Dobra oranizacija skupa omogućila je predavanja pozvanih predavača, usmena izlaganja, okrugle stolove i poster prezentacije. Poseban interes sudionika privukao je: Okrugli stol s raspravom o Stresu na radnom mjestu-održan je 19. 9. 2014. Više…

XX World Congress on Safety and Health at Work 2014
XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 – Global Forum for Prevention održan je od 24. do 27. kolovoza 2014. u Frankfurtu, Njemačka. Organizatori kongresu bili su: German Social Accident Insurance (DGUV), International Labour Organization (ILO) i International Social Security Association (ISSA). Više…

 

Interaktivna radionica Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu
U okviru XX World Congress on Safety and Health at Work 2014, 24. kolovoza 2014. godine održana je interaktivna radionica pod nazivom: Job retention and return to work of chronically ill workers – Why is it important? Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu (Europen Network for Workplace Health Promotion – ENWHP). Radionica se odvijala prema predviđenom programu.

Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ravnateljica dr. sc. Marija Zavalić, dr. med. i dr. sc. Ana Bogadi Šare dr. med. sudjelovale su na interaktivnoj radionici, te su upoznali članove ENWHP-a s radom i aktivnostima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Stopa ONR na 1000 radnika 2013
Na našim internet stranicama objavili smo Stopu ozljeda na radu na 1000 radnika za 2013. godinu po djelatnostima. Stopa je izračunata na osnovu podatka Zavoda za statistiku o broju zaposlenih u 2013. godini i podatka o broju ozljeda na radu prijavljenih Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Više…
Podsjećamo Vas na nove zakonske akte
Zakon o radu (NN 93/14)

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14)

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14)