Author - dabramovic

III/2010

Europsko zakonodavstvo u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Obveza je zemalja članica Europske unije primjena svih EU direktiva i preporuka u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ta obveza se odnosi i na našu zemlju kao pristupnicu i buduću zemlju članicu. Na našoj internetskoj stranici možete naći i pratiti direktive i preporuke Europske unije u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Direktive su prikazane prema područjima koje pokrivaju, kao što su npr. radno mjesto i radna oprema, izloženost kemikalijama, fizikalnim ili biološkim štetnostima.

Internetska stranica Focal Point EU-OSHA

Hrvatska se pridružila zemljama koje, unutar internetske stranice Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu (European Agency for Safety and Health at Work – OSHA), imaju stranicu posvećenu radu Fokalne točke i pitanjima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu.
Na ovoj stranici mogu se pronaći relevantne informacije o raznim aspektima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Osim materijala i informacija koji su na ovoj stranici dostupni na hrvatskom jeziku, postoje i dodatni materijali dostupni na engleskom jeziku te drugim službenim jezicima EU. Tijekom vremena sve više materijala i publikacija će biti dostupno i na hrvatskom jeziku.
htpp://osha.europa.eu/fop/croatia/hr

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu


3. MEĐUNARODNI STRUČNO ZNANSTVENI SKUP
“Zaštita na radu i zaštita zdravlja”

Međunarodni stručno – znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja održan je od 22.do 25. rujna, 2010. godine  u Zadru. Suorganizatori trećeg Skupa bili su: Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), Veleučilište u Karlovcu (VUK), Hrvatsko ergonomijsko društvo (HED) i Boise State University – Center for Health Policy – Boise, Idaho, USA.

Skup je bio namijenjen liječnicima, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima sindikata, poslodavcima, uglednim profesorima, nevladinim udrugama i drugima.
Dobrom organizacijom skupa omogućena su predavanja pozvanih predavača, usmena izlaganja, okrugli stolovi i poster prezentacije.

4. MEĐUNARODNI KONGRES “ERGONOMICS 2010”

Međunarodni kongres ERGONOMICS 2010 održan je u organizaciji Hrvatskog ergonomijskog društva, u Stubičkim Toplicama od 30. lipnja do 3. srpnja 2010. Na kongresu je sudjelovalo 80 znanstvenika koji su prezentirali svoje radove u okviru nekoliko sekcija.

Na kongresu su razmijenjena iskustva i nova saznanja iz područja ergonomije, zaštite na radu i zaštite zdravlja. Kongres je polučio veliki uspjeh, održano je 5 plenarnih predavanja, a rasprave su bile usmjerene ka razvoju ergonomije u 21. stoljeću.

Najava skupova u području zaštite zdravlja na radu


9.12.2010.Croner Hawksmere 6th Annual Health and Safety Conference, London, UK
3.-4.2.2011.
2nd Strategy conference: Five Pillars on Safety and Health at Work, Dresden, Germany
31.3.-1.4.2011.
V. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran”, Opatija
17.-18.5.2011.
2nd International Symposium on Wood Dust Portland, Oregon, SAD
19.-20.5.2011.
11th Training & Innovation: Strategies for the Interpretation of health and safety into the education system DGUV, Dresden, Njemačka. (internetska stranica skupa u izradi)
20.-22.6.2011.
International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services, Espoo, Finska
18.-20.7.2011.
24th Annual World Safety Organisation International Environmental & Occupational Safety & Health Professional Development Conference, Sam,s Town, Tunica, Mississippi, SAD
9.-12.8.2011.
5th International Conference on Nanotechnology Occupational and Environmental Health. Boston, SAD.
11.-15.9.2011.
19th World Congress on Safety and Health at Work, Istanbul, Turska
28.9.-2.10.2011.
5. hrvatski kongres medicine rada “Zdravlje, rad i zajednica” (internetska stranica u izradi)
18.-21.10.2011.
A+A 2011: Safety, Security and Health at Work. Dusseldorf, Njemačka.
24.-26.1.2012.
European Seminar on Personal Protective Equipment (PPE), Saariselka, Finska

Smjernica za rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

Obavljanje radnih zadataka na otvorenom, u nepovoljnim klimatskim uvjetima, pri niskoj temperaturi i vjetru može dovesti do povećanog rizika nastanka ozljeda i bolesti. U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađeni su letak i smjernica za rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura. Ova smjernica je neobvezujuća preporuka za ispravno postupanje u svakodnevnoj praksi, a može poslužiti poslodavcu, radniku i stručnjaku kao temelj i uputa za zaštitu zdravlja pri djelovanju niskih temperatura.

ISSA smjernica

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju psihičkog opterećenja poslom.

Analiza nekih karakteristika ozljeda na radu u 2009. godini

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu dostavio je do 15. siječnja 2010. godine Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 16118 prijava ozljeda na radu koje su se dogodile u 2009. godini. Ovdje je dostupna analiza tih ozljeda s obzirom na karakteristike ozlijeđenih radnika, mjesto, vrijeme i način nastanka te vrstu i karakteristike ozljeda.

Obavijest MZSS vezana uz zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je provelo akciju provjere zdravstvenog stanja osoba kojima su izdana odobrenja za držanje i nošenje oružja, a kod kojih su evidentirane promjene zdravstvenog stanja. Pri tome je utvrđeno da pojedini liječnici obiteljske medicine ne obavještavaju nadležnu medicinu rada o promjeni zdravstvenog stanja osoba koje posjeduju odobrenje za držanje i nošenje oružja.

Povodom toga, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je uputilo dopis o važnosti suradnje liječnika obiteljske medicine i specijalista medicine rada sa svrhom izbjegavanja utvrđenih nepravilnosti i pridržavanja zakonskih obveza. Budući da su propisane moguće novčane kazne i kazne zatvora, mole se liječnici obiteljske medicine i specijalisti medicine rada za nužno pridržavanje zakonskih odredbi. Dopis Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi možete pročitati u cijelosti ovdje.

Stručno mišljenje vezano za preventivne preglede prema Zakonu o kemikalijama


Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zaprimio je u posljednje vrijeme nekoliko upita od strane specijalista medicine rada vezanih za obavljanje preventivnih pregleda prema Zakonu o kemikalijama (NN br. 150/05 i 53/08). U uputnicama za pregled neki poslodavci kao propis po kojem treba obaviti pregled navode samo članak Zakon o kemikalijama i zahtijevaju svjedodžbu u kojoj je navedeno isto to.

Popis ustanova i ordinacija medicine rada

U Republici Hrvatskoj djelatnost medicine rada se provodi u privatnim ordinacijama, ordinacijama u domovima zdravlja, poliklinikama, trgovačkim društvima i u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.Ovdje možete pronaći ažurirani popis ustanova i ordinacija koje obavljaju djelatnost medicine rada s odobrenjima odnosno licencama za pojedine vrste zdravstvenih pregleda.

Stručni nadzor ordinacija medicine rada

Prema članku 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN150/08) i članku 31. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu stručno nadzire sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području Republike Hrvatske. Nadzor stručnog aspekta rada u ordinacijama medicine rada provodi se postupkom definiranim u okviru bilateralnog projekta “MATRA“. Tijekom projekta izrađeni su dokumenti i obrasci koji su testirani u praksi i usuglašeni na zaključnom sastanku s predstavnicima Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatske liječničke komore te se nakon toga redovito koriste pri nadzoru stručnom rada u ordinacijama medicine rada.

II/2010

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada

Prema sadašnjem zakonodavstvu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  organizira tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici tečaja dobivaju ovlaštenja za obavljanje liječničkih pregleda članova posade pomorskih brodova, brodova i jahti.Tečaj je bio organiziran od 23. do 25. travnja i od 18. do 20. lipnja 2010. godine u Rijeci. Na prvom tečaju je sudjelovalo 36, a na drugom 16 liječnika. Svi su uspješno položili test i tako stekli dopuštenje za obavljanje pregleda pomoraca. Prema odluci Hrvatske liječničke komore sudionici tečaja su ostvarili pravo na 15 bodova. Polaznici tečaja su bili zadovoljni organizacijom,  programom tečaja, kvalitetom predavanja, kao i općim dojmom tečaja, a posebno obilaskom radnog mjesta.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Početkom 2010. godine u Hrvatskoj se održao značajan broj skupova vezanih uz zaštitu zdravlja radnika. Svaki je od njih ukazao na neki od aspekata sadašnjeg stanja u zaštiti zdravlja na radu. Ovdje vas podsjećamo na neke od njih.OBILJEŽEN NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, 28. travnja,  obilježen je Nacionalni dan zaštite na radu. Aktivnostima koje su se odvijale na zagrebačkom Cvjetnom trgu željela se skrenuti pažnja na sve veći broj ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja u Republici Hrvatskoj, te se promovirala prevencija kao najbolji način smanjenja broja ozljeda i profesionalnih bolesti. Povodom Nacionalnog dana zaštite na radu  Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  izradio je dva prigodna letka: Ruke su naš najvažniji alat i Toplinski stres pri radu na otvorenom .
4. SIMPOZIJ HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE
Skup pod nazivom “ZDRAVLJE NA RADU I ZDRAV RADNI OKOLIŠ: KLJUČ KVALITETE RADA LIJEČNIKA” održan je u Opatiji od 19. do 21. ožujka 2010.godine. Na vrlo interesantnom skupu liječnici su raspravljali o zaštiti svojeg zdravlja, jer samo zdrav zaposlenik-liječnik može pružiti adekvatnu uslugu liječenja bolesniku. Između ostalog, izneseni su podaci o profesionalnim bolestima zdravstvenih radnika, o stresorima kod bolničkih liječnika i o ulozi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u zaštiti zdravlja liječnika i drugih zdravstvenih radnika.

POZIV NA 3. MEĐUNARODNI STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP
Pozivamo Vas na 3. Međunarodni stručno-znantveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja, koji će se održati 22.- 25. rujna 2010., u turističkom naselju Borik-Zadar.
Suorganizatori skupa su:

  • Veleučilište u Karlovcu,
  • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
  • Hrvatsko ergonomijsko društvo,
  • Boise State Universitiy-Center for Health Policy-Boise, Idaho, USA
Evidencija stručnjaka zaštite na radu

U cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pruža edukaciju, pomoć u radu, savjetovanje i informiranje te druge vidove suradnje svim sudionicima u zaštiti zdravlja radnika, pa tako i stručnjacima zaštite na radu. Da bi ta suradnja bila što učinkovitija u Zavodu je pokrenuta izrada evidencije svih stručnjaka zaštite na radu. Zato pozivamo stručnjake zaštite na radu da popune obrazac s traženim podacima i tako doprinesu izradi evidencije stručnjaka zaštite na radu na nacionalnoj razini.

ISSA smjernice
img_1273562896

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost – International Social Security Association (ISSA) okuplja na međunarodnoj razini agencije i institucije čija je aktivnost usmjerena na unapređivanje socijalne sigurnosti. ISSA osigurava istraživanja, pruža informacije, stručna mišljenja i savjete u različitim područjima povezanim sa socijalnom sigurnošću. Jedno od važnih područja koji utječu na socijalnu sigurnost je zaštita zdravlja i sigurnost na radu.U okviru tih aktivnosti ISSA i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju profesionalnih rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodiče za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju izloženosti buci, opasnosti od padova i opasnosti pri radu sa strojevima i drugom radnom opremom.

Smjernica za rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

Rad u vrućem okolišu dovodi do opterećenja ljudskog organizma i može rezultirati oštećenjem zdravlja. Zbog toga je važno voditi brigu o zaštiti zdravlja radnika koji rade izloženi visokim temperaturama i provoditi sve raspoložive mjere da bi se postigla primjerena radna efikasnost uz istovremeno očuvanje zdravlja. U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađena je smjernica za rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, koja može poslužiti poslodavcu, radniku i stručnjaku kao temelj i uputa za zaštitu zdravlja pri djelovanju visokih temperatura.

Pregledi radnika koji rade noću

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika koji rade noću.

Pregledi prema Zakonu o kemikalijama

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zaprimio je u posljednje vrijeme nekoliko upita od strane specijalista medicine rada vezanih za obavljanje preventivnih pregleda prema Zakonu o kemikalijama. Da bi se razjasnili nastali problemi, doneseno je stručno mišljenje vezano za ispunjavanje uputnice za pregled i svjedodžbe za radnu sposobnost.

Profesionalne bolesti u 2009. godini

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustrojen je i funkcionira registar profesionalnih bolesti, pomoću kojeg se prate dijagnosticirane i priznate profesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj i analiziraju njihove posljedice.Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete vidjeti rezultate rada registra profesionalnih bolesti u 2009. godini.

Registar radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema odredbi članka 6.Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN br. 40/07) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  izradio je obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, sa potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen tim tvarima. Jedan od poslova Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je i vođenje registra radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima.

Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim (NN 40/07), poslodavac je obvezan provesti edukaciju o zaštiti zdravlja pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima u skladu s utvrđenim programom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

I/2010

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je u funkciji od
1. siječnja 2009. godine

Slijedom Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske, a u svrhu sustavnog praćenja i unapređivanja stanja zaštite na radu bilo je do kraja 2008. godine predviđeno ustrojavanje nove institucije u zaštiti zdravlja radnika – Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Za ustrojavanjem ove institucije iskazana je potreba i Nacionalnim programom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koji je strateškim ciljem utvrdio sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, odnosno osiguravanje uvjeta za «zdravo radno mjesto». Ostvarivanjem tog cilja Republika Hrvatska prihvaća Strategiju Europske unije za područje zaštite zdravlja i sigurnost na radu za razdoblje 2007. – 2012. godine, prema kojoj je u navedenom razdoblju predviđeno smanjenje broja ozljeda i profesionalnih bolesti za 25%.Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 117/08) ustrojen je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao pravni slijednik Hrvatskog zavoda za medicinu rada, kojem je promijenjen naziv, a djelatnost proširena na područje zaštite i sigurnosti na radu. Organizacijske jedinice Zavoda ustrojene su tako da multidisciplinarno pokrivaju područja prevencije, statističkih istraživanja, edukacije i promocije zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za sve korisnike – radnike, poslodavce, specijaliste medicine rada i drugo zdravstveno osoblje, stručnjake koji se bave zaštitom na radu, psihologe, toksikologe, radničke povjerenike, državnu upravu, HZZOZZR, HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge korisnike. Zavod je započeo s radom 1. siječnja 2009. godine, a u svibnju se preselio s dosadašnje lokacije Avenija Većeslava Holjevca 22 u novi ured na Kajzerici, na adresu Radoslava Cimermana 64a, 10020 Novi Zagreb. S promjenom naziva Zavoda promijenjena je i adresa web stranice i e-mail adresa.

Sada nas možete posjetiti na stranici www.hzzzsr.hr i kontaktirati putem e-maila: hzzzsr@www.hzzzsr.hr.

img_1267174958
 Prava i obveze poslodavaca i radnika

Prava i obveze poslodavaca i radnika u procesu rada definirana su zakonskim propisima. To se odnosi i na prava i obveze vezane za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Obveze i prava poslodavaca su određena Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu. Isto tako, radnici imaju obveze i prava prema Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu.

Zakoni i pravilnici u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

U vrijeme procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, aktivnost donošenja novih i izmjena već postojećih zakonskih propisa je vrlo živa. Na našoj internetskoj stranici možete pratiti i imati ažuran uvid u važeće zakone i druge zakonske propise iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zakonski propisi su prikazani prema područjima koje pokrivaju, kao što su npr. zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, mirovinsko osiguranje, zaštita na radu, profesionalne bolesti itd. Posebno su razvrstani za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu važne teme, kao što su rizici na radu i posebne profesionalne skupine radnika. Također možete pogledati i starije propise, donesene prije 1991. godine, koji su preuzeti i još uvijek su važeći, a ne možete ih naći u Narodnim novinama.

Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, poslodavac je dužan s ugovornim specijalistom medicine rada provesti edukaciju radnika o zaštiti zdravlja pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima u skladu s programom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Profesionalne bolesti u 2008. godini

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustrojen je registar profesionalnih bolesti, a svrha mu je praćenje dijagnosticiranih i priznatih profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj. U skladu sa suvremenim stručnim i statističkim kriterijima, prate se kretanja i provodi analiza profesionalnih bolesti i njihovih posljedica. Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete vidjeti Registar profesionalnih bolesti za 2008.

Uskoro će biti dostupni i rezultati Registra profesionalnih bolesti u 2009. godini.

Smjernice

Smjernice su dokumenti koji utvrđuju stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području ili u vezi s rješavanjem nekog stručnog problema. Smjernice nemaju zakonsku snagu, ali su usuglašeni stručni stavovi koji u stručnom smislu imaju snagu propisa. Svojim sadržajem obuhvaćaju upute o prepoznavanju problema, utvrđivanju intenziteta i prioriteta problema i mogućnostima njegovog rješavanja.  Smjernice doprinose uvođenju standarda u području njihove primjene te pružaju oslonac pri odabiru optimalnog načina rješavanja problema. Može se reći da rad na osnovi smjernica podiže razinu kvalitete rada u pojedinoj struci.
U području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu postoji značajan broj stručnih smjernica i uputa.
Na našoj internetskoj stranici možete naći hrvatske prijevode nekih od njih.

Kako pri radu čuvati leđa i križa

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je povodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu izrađen promotivni letak o jednoj od najčešćih bolesti današnjice – križobolji, u kojem se ukazuje kako i na koji način treba raditi da bi se izbjegle tegobe i nastup bolesti.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Tijekom 2009. godine u Hrvatskoj se održao značajan broj skupova vezanih uz zaštitu zdravlja radnika. Svaki je od njih ukazao na neki od aspekata sadašnjeg stanja u zaštiti zdravlja na radu. Ovdje vas podsjećamo na neke od njih i na u njima iznesena interesantna izlaganja i prezentacije.OBILJEŽEN NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU
Nacionalni dan zaštite na raduobilježilo je više skupova i sastanaka, a u utorak 28. travnja 2009. godine, na Cvjetnom trgu, održana je promocija i dijeljenje letka “Križobolja najčešća bolest današnjeg radnika”, koji su izradili zaposlenici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Savjetovanje: PROCJENA OPASNOSTI

Savjetovanje na temu: “Procjena opasnosti” održano je 17. rujna 2009. u sklopu INTERPROTEX 2009., a pod organizacijom Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini.Procjena opasnosti je osnovni dokument za provedbu zaštite na radu, te je ovo savjetovanje bilo namijenjeno svima koji se bave pitanjima zaštite na radu. Na Savjetovanju je prezentirano jedanaest radova podijeljenih u dvije tematske cjeline.U prvom dijelu Savjetovanja problematika procjene opasnosti bila je obrađena od strane predstavnika specijalista medicine rada, stručnjaka zaštite na radu, poslodavaca i sindikata. U drugom dijelu Savjetovanja bili su predstavljeni načini sanacije postojećih situacija kod poslodavaca.ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE, PROSTORNO PLANIRANJE I BUKA NA RADNOM MJESTU
Savjetovanje je održano 22. travnja 2009. godine, u sklopu33. Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i klimatizacije, pod organizacijom Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, u suradnji s Razredom arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Svrha savjetovanja je bila upoznati sve sudionike sa štetnim djelovanjem buke po zdravlje ljudi, propisima koji se na tom području moraju primjenjivati posebice pri projektiranju, odnosno sanaciji građevina te s mogućim mjerama za otklanjanje i smanjivanje štetnih učinaka buke. Na skupu su prezentirani radovi, koji su svojom kvalitetom potaknuli zanimanje nazočnih, pružili nova znanja i razmjenu mišljenja te dali poticaj za daljnja istraživanja u tom području.

SAVJETOVANJE O ZAŠTITI ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU
Hrvatska udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 22. listopada 2009. godine organizirala je Savjetovanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Savjetovanje je bilo namijenjeno stručnjacima koji se bave zaštitom na radu, liječnicima medicine rada i drugim stručnjacima koji se bave zaštitom života i zdravlja zaposlenika.