Category - Enovine_2015

IV/2015

Međunarodna suradnja HZZZSR-a
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao novi član ENSHPO-a (eng. The European Network of Safety and Health Professional Organisations – ENSHPO).  predstavljen je na 29th MEETING OF ENSHPO, koji je održan 16. i 17. listopada 2015. godine u Sofiji, Bugarska. Predstavljanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na ovom redovitom sastanku ENSHPO-a možete pogledati ovdje, a ujedno je ovo bila prilika za produbljenje suradnje s mrežom ENSHPO, kao i njegovim članovima i stručnjacima.

Popis svih članova ENSHPO-a možete pogledati ovdje.

Skupovi HZZZSR-a
EU kampanja “Upravljanje stresom” i zaštita na radu u RH u 2015. godini
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uz pokroviteljstvo EU – OSHA organiziralo je skup zaštite na radu pod nazivom: EU kampanja “Upravljanje stresom” i zaštita na radu u RH u 2015. godini. Skup je održan u Zagrebu 20. listopada 2015. godine u Branimir centru. Ovim skupom zaokružena je dvogodišnja “EU kampanja za zdrava mjesta rada 2014. – 2015. – Upravljanje stresom” te su prikazani rezulati provedene kampanje u području psihosocijalnih rizika i stresa na radnom mjestu. Na stručnom skupu  aktivno su sudjelovali i predstavnici našeg Zavoda s priloženim izlaganjima koja su dostupna ovdje.

 Seminar “Zaštita na radu u kemijskoj industriji”

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) organizirala je 19. i 20. listopada 2015. godine u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, edukativni seminar pod nazivom “ZAŠTITA NA RADU U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI“. Seminar je održan u okviru Europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu koji je proglasila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (European Agency for Safety and Health at Work). Izlaganja djelatnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održana u sklopu dvodnevnog seminara možete pogledati ovdje.


Stručni skup povodom Svjetskog dana AIDS-a

Povodom Svjetskog dana AIDS-a 1.12.2015. godine, održan je u Edukacijskom centru Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Kišpatićeva 12, stručni skup pod nazivom “Prevencija krvlju prenosnih infekcija u zdravstvenih djelatnika” kao dio stručnog usavršavanja za zdravstvene djelatnike. Organizator i moderator skupa bila je prim. dr. sc. Bojana Knežević, voditeljica Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC Zagreb. Na skupu je aktivno sudjelovala i djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Dijana Krišto, dr.med., spec. medicine rada i sporta, s izlaganjem “Prijava ekspozicijskih incidenata u zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj“.

Crvena vrpca u obliku petlje (Red Ribbon) simbol je borbe protiv HIV/AIDS-a

 

Nove teme stručnih seminara HZZZSR- a
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu počeo je s održavanjem novih stručni seminara na temu osobne zaštine opreme i to:

 “Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela”

“Osobna zaštitna oprema za rad na visini”

Stručni seminari namijenjeni su stručnjacima zaštite na radu, poslodavcima, ovlaštenicima poslodavaca, povjerenicima radnika i svima koji se susreću s problemima izbora i primjene osobne zaštitne opreme.Osim predavanja seminari uključuju prikaz uzoraka, edukativne filmove kao i radionicu s prigodnim zadacima, te razmjenom mišljenja polaznika.

Polaznici seminara dobivaju edukativne materijale, letke kao i potvrdu o sudjelovanju. Seminari su besplatni.

Održani stručni seminari u HZZZSR-u
U sklopu kontinuirane edukacije stručnjaka zaštite na radu, a zbog velikog interesa polaznika redovito se provode sljedeći seminari.

Stručni seminar pod nazivom “Rad na otvorenomu u uvjetima niskih temperatura” održan je 26. studenog 2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.

Stručni seminari pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala” i “Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica” održani su 10. i 13. studenog  2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.
Stručni seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela” održan je 25. studenog te 9. i 15. prosinca 2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.
Stručni seminari pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za rad na visini” održani su 18. studenog te 2. i 17. prosinca 2015. godine, u dvorani za edukaciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Seminar je besplatan, a odvija se prema predviđenom programu.
Edukacijske i istraživačke aktivnosti HZZZSR-a
Treću pedagošku godinu zaredom Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u suradnji sa srednjim strukovnim školama provodi projekt “Primjena mjera zaštite na radu u srednjim strukovnim školama. Cilj projekta je podizanje razine svijesti učenika kao budućih mladih radnika o važnosti vođenja brige za vlastitu sigurnost i zdravlje na radu.
Publicistika HZZZSR-a
Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je 7. studenog 2015. godine 2. simpozij pod nazivom Profesionalne bolesti kod stomatologa, a ujedno je 11. prosinca 2015. godine održana promocija sveučilišnog udžbenika “Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa”. Djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Dijana Krišto, dr. med.,specijalistica medicine rada i sporta, aktivno je sudjelovala u održavanju simpozija te je također jedna od autorica navedenog udžbenika. Organizator simpozija te urednik sveučilišnog udžbenika je doc. dr. sc. Marin Vodanović, predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prodekan za specijalističi studij te specijalist endodoncije i dentalne patologije.
Sadržaj udžbenika možete pogledati ovdje.

 

Obavijest o održavanju Međunarodnog znanstveno – stručnog skupa
U Zagrebu će se od 6. do 8. srpnja 2016. godine održati Međunarodni znanstveno – stručni skup STAR, Stress and Anxiety Research Society Conference, u oganizaciji međunarodne organizacije Stress and Anxiety Research Society. Informacije vezane uz konferenciju možete pogledati ovdje.

 

Čestitka
 

                                                                                                          Vaš Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

III/2015

6. hrvatski kongres medicine rada – BITNO ZA ZDRAVLJE RADNIKA
U Šibeniku je u razdoblju od 30. rujna do 4. listopada održan 6. hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Bitno za zdravlje radnika”. Glavni organizator kongresa je bilo Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, a jedan od suorganizatora je bio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na kongresu je održano gotovo stotinu izlaganja među kojima niz uvodnih i usmenih izlaganja, radionica, poster sekcija te Okrugli stol na temu “Psihosocijalni rizici na radu.”
HZZZSR postao član EASOM-a
Europsko udruženje škola za medicinu rada (European Association of Schools of Occupational Medicine, EASOM) osnovano je 1993. s ciljem promicanja najviših standarda obrazovanja i osposobljavanja u medicini rada u Europi. Tijekom prvog desetljeća EASOM je prepoznat po evropskoj i međunarodnoj sceni, a Ljetna škola koja se održava svake godine neizostavan je dio redovnih godošnjih aktivnosti. Ove godine Ljetnoj školi pod nazivom “Teaching Trainess in Occupational Medicine about Psychosocial Risk Factors at work” održanoj od 27. – 29.8.2015. prisustvovale su Marija Zavalić i Marija Bubaš. Tijekom održavanja Ljetne škole, održan je Sabor svih članica EASOM-a (EASOM General Assembly) na kojem je Marija Bubaš prezentirala Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu aplikacije za punopravno članstvo u EASOM-u kao predstavnik HZZZSR-a u EASOM-u. Glasovanjem svih prisutnih članova Sabora, dana 27.8.2015., jednoglasno je usvojen prijedlog da se HZZZSR primi u udruženje kao punopravni član.
Obilazak radnih mjesta u tvornici HAIX d.o.o.
Povodom Europskog tjedna zaštite na radu Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije organizirala je 17. rujna 2015. godine, stručni obilazak tvrtke Haix Obuća d.o.o., u Maloj Subotici kod Čakovca, koja se bavi proizvodnjom zaštitne obuće. U sklopu obilaska radnih mjesta i upoznavanja s radnim procesom, a nakon pozdravne riječi domaćina (g. Markus Lins) i stručnjaka zaštite na radu (g. Krunoslav Golubić) tvrtke Haix Obuća d.o.o., uslijedilo je interesantno predavanje o zaštitnoj obući (Mr. sc. Ivana Krišto, dipl. ing. sig. – Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu). Nakon kratke stanke i ugodnog druženja članova Udruge s predstavnicima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održano je izlaganje predstavnika JVP Čakovec o gašenju požara u obućarskoj djelatnosti.
Zahvaljujemo se djelatnicima tvt. Haix Obuća d.o.o. na gostoprimstvu i srdačnom dočeku, a Udruzi za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije na odličnoj organizaciji stručnog obilaska.

 

Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN 91/15) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15)
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 60/15)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 79/15)

II/2015

Stručni seminar u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 16. lipnja 2015. godine, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u prostorijama Hrvatskog liječničkog doma u Zagrebu. Seminar je bio namijenjen liječnicima, kao i medicinskim sestrama i tehničarima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
Pozdravni govor održala je mr. sc. Milena Car, dr. med. spec. Prvi dio seminara obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog aspekta, koje su održale Dijana Krišto, dr. med., spec. med. rada. i Marina Mihalinac Bolanča, dr. med. Drugo izlaganje bilo je o zaštiti ruku sa sigurnosnog aspekta, odnosno o zaštitnim rukavicama, uz demonstraciju uzoraka zaštitnih rukavica, preporuku za pravilan odabir rukavica i njegu ruku, te prikaz edukativnih filmova, koje je održala Natalija Pejnović, dipl. ing.
Nakon  predavanja, održana je radionica s prigodnim zadacima, te razmjenom iskustava polaznika.
Zahvaljujemo se Hrvatkom zavodu za hitnu medicinu na odličnoj organizaciji seminara i gostoprimstvu.
Međunarodni dan zaštite na radu 2015.
Na 2. Međunarodnoj stručno-znanstvenoj konferenciji „Odbor za zaštitu na radu“ u organizaciji Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE), 24. travnja 2015. godine održano je adobe pdf iconizlaganje  o Međunarodnom danu zaštite na radu.
Tom prilikom je  prikazana povijest obilježavanja tog dana, kampanje koje su se provodile od 2003. godine te HTML Logointeraktivna internetska stranica kojom se obilježava ovogodišnja kampanja pod nazivom Pridružite se izgradnji kulture prevencije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.
Stručni skup
“Zaštita zdravlja pri radu s opasnim tvarima”- novosti, zaštita, profesionalne bolesti

Stručni skup je održan 28. svibnja 2015. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  metodama ispitivanja, zaštitnim mjerama pri radu s opasnim tvarima.

 

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 22. travnja 2015. godine stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” u Vinkovcima na poziv i u organizaciji Društva integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije koje okuplja brojne članove, kao što su stručnjaci zašite na radu, specijalisti medicine rada i inspektori.

Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 27. svibnja 2015. godine stručni seminar “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica” u Vinkovcima na poziv i u organizaciji Društva integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije koje okuplja brojne članove, kao što su stručnjaci zašite na radu, specijalisti medicine rada i inspektori.

Seminar je bio namijenjen poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca  za zaštitu na radu, specijalistima medicine rada, kao i svim drugim osobama koje se po bilo kojoj osnovi bave odabirom osobne zaštitne opreme.

 

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 6. i 19. svibnja 2015. godine održani su jednodnevni seminari  „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala“„Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.

Seminari su bili besplatni i namijenjeni stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te ovlaštenicima i povjerenicima radnika koji se susreću s problemima izbora osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica.

 


Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prije početka ljetnog perioda rada na otvorenom, a u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je besplatne stručne seminare pod nazivom „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“. Seminari su bili namijenjeni stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, povjerenicima radnika, ovlaštenicima poslodavca, i svima koji se susreću s problemima rada radnika na otvorenom u ljetnom periodu na visokim temperaturama.
Seminar je 29. svibnja 2015. godine održan u prostorijama Zagrebačkog holdinga, podružnica Zagrebparking, a 2. i 8. lipnja 2015. godine  u prostorijama HZZZSR-a.

Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (64/15)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu NN (43/15)

I/2015

Predstavljanje Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu
U prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora 14. veljače 2015. godine održan je u organizaciji Hrvatskog društva za medicinu rada simpozij pod nazivom „Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa“. Budući da su aktivnosti promicanja zdravlja na radu važna mjera u suzbijanju stresa, u okviru simpozija Ana Bogadi Šare je specijaliste medicine rada upoznala s principima i primjerima adobe pdf iconpromicanja zdravlja na radnom mjestu. Ujedno je predstavila Europsku mrežu za promicanje zdravlja na radnom mjestu kao europsku platformu koja pruža svim zainteresiranim dionicima potporu u smanjenju štetnog utjecaja rada na zdravlje i unapređenju zdravlja i radne sposobnosti radnika.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao član ENETOSH-a
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao je član uglednog ENETOSH-a. (eng. European Network Education and Training in Occupational Safety and Health – ENETOSH). Ovdje možete vidjeti članove ENETOSH-a iz Hrvatske i iz ostalih dijelova svijeta. Više…

 

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta
6. Tečaj za dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova održan je od 25. do 27. ožujka 2015. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

Program i sadržaj tečaja propisan je Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN NN 93/07, 107/14).

 

Profesionalne bolesti i Ozljede na radu u 2014. godini u Hrvatskoj
Jedna od važnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je kontinuirano praćenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci su od javnog interesa i dostupnu su u tri pojedinačna dokumenta:

Registar profesionalnih bolesti

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom

Analiza ozljeda na radu

 

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je za djelatnike tvrtke STAKLO DOM d.o.o. iz Osijeka, 10. i 11. ožujka 2015.

Prvi dio seminara obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog aspekta, a u drugom dijelu održano je izlaganje o zaštiti ruka sa sigurnosnog aspekta, uz demonstraciju zaštitnih rukavica, preporuku za pravilan odabir rukavica i njegu ruku, uz prikaz edukativnog filma.
Nakon održanog seminara, upoznali smo se s proizvodnim procesom, te smo obišli radna mjesta tvrtke STAKLO DOM d.o.o. koja proizvodi i ugrađuje PVC i aluminijsku stolariju.
Zahvaljujemo se djelatnicima tvt. STAKLO DOM d.o.o. na srdačnom dočeku i uspješnoj suradnji.

U organizaciji Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održao je 25.02.2015. u Čakovcu besplatno savjetovanje s temom „Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu, stopala, glave, vrata, očiju i lica“.
Savjetovanje je bilo  namijenjeno: poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima iz zaštite na radu, specijalistima medicine rada, kao i svim drugim osobama koje se po bilo kojoj osnovi bave odabirom osobne zaštitne opreme.

U cilju zaštite radnika koji rade s citotoksičnim lijekovim u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 5. ožujka 2015. održano je interesantno predavanje pod nazivom: “Zaštitna odjeća pri radu s citostaticima“. Osim predavanja koje su održali stručnjaci kompanije DuPont, upriličen je prikaz zaštitne odjeće, uz demonstraciju pravilnog oblačenja i skidanja zaštitne odjeće. Više…
Stručni skup
STRUČNI SKUP

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Zaštita od neionizirajućeg zračenja

Stručni skup je održan 12. ožujka 2015. godine u dvorani tvornice Kraš, Zagreb u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Cilj skupa je bio detaljnije informirati javnost o novim hrvatskim i međunarodnim zakonskim odredbama, novim saznanjima,  metodama mjerenja, dozimetrima, odgovornom korištenju mobilne telefonije.

 

Posjeti tvrtkama
Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te specijalizanti medicine rada i sporta bili su 10.03.2015. u posjeti tvrtci „KRAŠ“ d.d. u svrhu obilaska radnih mjesta u pogonu proizvodnje te upoznavanja s radnim procesima u tvrtci.Više…
Podsjećamo Vas na nove zakonske i podzakonske akte
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15)
Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32/15)