I/2014

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu – Nacionalna ustanova za kontakt Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu
Europska mreža za promicanje zdravlja na radnom mjestu (Europen Network for Workplace Health Promotion – ENWHP) je mreža zemalja članica Europske unije, koja uključuje nacionalne institucije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zavode za socijalno osiguranje, ustanove javnog zdravstva i institucije koje se bave promicanjem zdravlja. ENWHP je platforma za djelovanje svih dionika zainteresiranih za smanjenje štetnog utjecaja rada na zdravlje te unapređenje zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao je ustanova za kontakt i nacionalni partner u akcijama koje provodi ENWHP. Više

 

Dan zaštite na radu
Dan zaštite na radu (28. travanj) obilježava se diljem svijeta s ciljem unaprijeđenja zaštite na radu, odnosno smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom. Hrvatski sabor je 2007. godine donio Odluku o proglašenju „Nacionalnog dana zaštite na radu“ (NN 61/07), te je 28. travnja proglašen „Nacionalnim danom zaštite na radu“. Ove godine Dan zaštite na radu posvećen je stresu na radu.

 

Profesionalne bolesti i ozljede na radu u 2013. godini u Hrvatskoj
Jedna od važnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je kontinuirano praćenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci su od javnog interesa i dostupnu su u dva pojedinačna dokumenta:

Registar profesionalnih bolesti prati podatke o broju i vrsti priznatih profesionalnih bolesti na radnim mjestima, uzrocima nastanka i posljedicama na radnu sposobnost oboljelih radnika i tako daje temelje za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane u specijalističkim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama od strane specijalista medicine rada.

 ISSA smjenice
Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost – International Social Security Association (ISSA) okuplja na međunarodnoj razini agencije i institucije čija je aktivnost usmjerena na unapređivanje socijalne sigurnosti. ISSA osigurava istraživanja, pruža informacije, stručna mišljenja i savjete u različitim područjima povezanim sa socijalnom sigurnošću. Jedno od važnih područja koji utječu na socijalnu sigurnost je zaštita zdravlja i sigurnost na radu. U okviru tih aktivnosti ISSA i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju profesionalnih rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima. Ovdje možete pročitati novi vodič preveden na hrvatski jezik.

Mala poduzeća – prepoznavanje opasnosti i napora

 

Najava skupa
Pozivamo vas na 5. međunarodni stručno znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA koji će se održati od 17. do 20. rujna 2014. godine u prostorima Resort Borik – Zadar, Hrvatska. Na skupu se očekuje 250 sudionika sa oko 120 radova.

Organizatori skupa su:

  • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
  • Veleučilište u Karlovcu
  • Hrvatsko ergonomijsko društvo
  • Boise State University, Center for Health Policy, USA

 

Stručni skupovi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Održan stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”Stručni seminari “Ruke su Vaš najvažniji alat” održani su u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Zagrebu i to 11. i 18. veljače, te 4. ožujka 2014. godine.
Seminari su bili besplatni.
Seminari su bili namijenjeni specijalistima medicine rada, stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te se susreću s problemima zaštite ruku i zaštitnim rukavicama pri radu.Seminar je za liječnike bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.

 

Stručni skup
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Stres na radnom mjestu – propisi, kampanje, novosti, praksa

Stručni skup održan je 20. ožujka 2014. godine u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. U vidu uključivanja stresa na radu u novi Zakon o zaštiti na radu uz navedene obveze poslodavca i radnika, na skupu su izložena predavanja koja se odnose na definiciju stresa na radu, stresore, intervencije, te aktivnosti pojedinih institucija.

Skup je obuhvaćao sljedeća predavanja:

  • Stvaranje timskog duha na radnom mjestu (Marta Brkić, mag. ing. prosp. arch., Dvokut Ecro d.o.o.)
  • Formalni ulazak prevencije stresa na radu u područje zaštite na radu – kako početi? (Sandra Telebec, prof. psih., Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)
  • Možemo li spriječiti sagorijevanje na radnom mjestu? (Marija Škes, mag. educ. reh., Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)
  • Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu – planirane aktivnosti(Mr. sc. Mirjana Ptičar, dr. med.,spec. med. rada i Ines Ostović, mag. psih., Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu)
  • Stres kod vatrogasaca (Mr. sc. Mensur Ferhatović, Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske)
  • Reakcije organizma na stres (Ilona Sušac, dr. med., specijalist onkologije i radioterapije, Poliklinika Eljuga)

 
Podsjećamo Vas…
Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13)