Vijesti

OiRA – prvi operativni sastanak u Hrvatskoj

U utorak 11. travnja 2017. u dvorani za predavanja HZZZSR održan je prvi zajednički operativni sastanak u izradi OiRA alata u Hrvatskoj. Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za unapređenje zaštite na radu, tvrtke Build Protect iz Rijeke i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a domaćin je bio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Temeljem ugovora potpisanog između EUOSHA i tvrtke Build Protect u izradi je prvi OiRA alat namijenjen je za procjenu rizika u frizerskoj djelatnosti. Zbog postavljanja temeljnog zajedničkog izbornika za sve buduće OiRA alate u Hrvatskoj koji će ujedno biti prilagođeni primjeni u ostalim djelatnostima, ali i pratiti važeće zakonodavstvo, u izradi temeljnog zajedničkog izbornika OiRA alata sudjeluju i potpisnici Memoranduma s EUOSHA-om iz Hrvatske, HZZZSR i ZUZNR.

Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog društva za sportsku medicinu, Biograd na Moru (7.-9.travnja 2017.)

biogradU Biogradu je od 7.- 9.travnja 2017. godine održan Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada  pod nazivom “Nove smjernice i alati u medicini rada“ te Stručni sastanak Hrvatskog društva za sportsku medicinu pod nazivom: „Kardiorespiratorna funkcionalna dijagnostika u procjeni radne i sportske sposobnosti”.

 

U sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za sportsku medicinu održana su sljedeća izlaganja:

  • D. Plavec: Kardiorespiratorna funkcionalna dijagnostika
  • V. Ivančev: Određivanje funkcionalnih sposobnosti u svrhu procjene radne/sportske sposobnosti
  • I. Kerner: Varijabilnost krvnog tlaka i tjelesna aktivnost
  • Interaktivna radionica: Spiroergometrijska dijagnostika – praktična izvedba dva radilišta – voditelji: D. Plavec, N. Varljen i V. Ivančev
  • M. Milošević: Važnost mjerenja parametara krutosti krvnih žila u profesionalnih i rekreativnih sportaša

Na kraju izlaganja održana je Izborna skupština društva.

za-biograd-ok

U sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za medicinu rada na temu “Nove smjernice i alati u medicini rada“  dr. Ina Kardoš, djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavila je „Smjernice za prvu pomoć na radu“ . Na izradi predstavljenih smjernica su uz dr. Kardoš radile i sljedeće djelatnice HZZZSR-a: dr. K. Bradvica, dr. D. Bukal, dr. I. Marinac, dr. M. Milaković i dr. A. Zavalić.

Nakon predstavljanja smjernica, održana je radionica pod nazivom „Alati za procjenu stresa na radnom mjestu“ koju je moderirala: A. Huršidić Radulović

Završno predavanje pod nazivom „Izrada procjene rizika za psihosocijalne rizike – prijedlog Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu” održala je M. Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

 

Proljetni stručni sastanak zatvoren je zaključcima prim. dr. sc. A. Huršidić Radulović kao predsjednice Hrvatskog društva za medicinu rada te V. Ivančeva kao predsjednika Hrvatskog društva za sportsku medicinu.

Radionica „Prilagodba klimatskim promjenama“

Radionica se održala u četvrtak, 6. travnja 2017. godine u 9:45 sati u Staroj gradskoj vijećnici, Ul. sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Na radionici su ispred Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovali Andreja Cesar Slegovac, dipl. ing. sig. i Zlatko Šarić, dipl. ing. agr..

Za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike provodi se projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama” koji se financira sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći EU. Projekt se provodi od svibnja 2016. do studenoga 2017. godine.

Projekt će pomoći u definiranju ranjivih sektora, procjeni utjecaja i prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za prilagodbu u sektorima izloženim klimatskim promjenama. Ovo će pomoći u donošenju odluka o potrebnim koracima i investicijama kako bi se društvo što bolje prilagodilo klimatskim promjenama koje već jesu prisutne i koje se očekuju.

Kroz predavanja i primjere o nekoliko sektora ključnih za geografsko područje održavanja radionice, prikazan je utjecaj, ranjivost i moguće mjere prilagodbe klimatskim promjenama u okviru lokalnih uvjeta. Pored samog osvješćivanja javnosti i struke, poticanjem rasprave i promišljanja o temi prilagodbe društva u cjelini i specifičnostima procesa prilagodbe u lokalnim uvjetima, nastojao se dobiti uvid lokalne zajednice i stručnjaka te potaknuti njihovo uključivanje u proces oblikovanja politike i mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji “Today’s threats in the workplace – theoretical and practical aspects”

U poljskom gradu Rzeszowu, 6. i 7. travnja 2017. godine, održana je međunarodna konferencija  “Today’s threats  in the workplace – theoretical and practical aspects”. Konferenciju su organizirali rzeszowski i krakowski ogranak Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP u suradnji s Fakultetom za menadžment Sveučilišta u Rzeszowu. Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije i Helena Koren, mag. psih, aktivno su sudjelovale na konferenciji.

Dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije prezentirala je rad Contemporary Approach to Risk Assesment in Croatia“.  U radu je prikazano kako su promjene u hrvatskom zakonodavstvu i aktivnosti koje je provodio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a  vezano na izradu procjene rizika utjecale na broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti unatrag 25 godina.

Helena Koren, mag. psih prezentirala je aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na području upravljanja stresom na radu u predavanju naziva: Psychosocial Risks at Work – Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work in action

Konferencija je bila namijenjena stručnjacima u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, poslodavcima, nevladinim organizacijama i udrugama koje djeluju u području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika. Sudjelovali su predstavnici Poljske, Hrvatske, Mađarske, Rusije, Belgije, Danske i Španjolske. Konferencija je bila prilika za podjelu iskustava na području procjene rizika i zaštite zdravlja radnika na radnim mjestima u različitim sektorima diljem Europske Unije. Prepoznat je zajednički cilj – potreba za razvijanjem metoda  identifikacije opasnosti, pravilne procjene rizika radnih mjesta te provođenja mjera koje će učinkovito ukloniti postojeće rizike na mjestima rada. Dodatno se naglasila potreba za suradnjom svih dionika na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu: radnika, poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu, sindikata, udruga i nevladinih organizacija.

Više o konferenciji možete vidjeti na sljedećoj poveznici: http://konferencja-bhp.pl/.

Stručni seminari održani u Institutu građevinarstva Hrvatske – IGH d.d.

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Instituta građevinarstva Hrvatske – IGH d.d. započela je u studenom 2016. na poziv gospodina Seada Zenelovića, stručnjaka zaštite na radu da u prostorijama IGH d.d. u Zagrebu za njihove stručnjake zaštite na radu i ovlaštenike poslodavca održimo seminare o radu na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima i Osobnoj zaštitnoj opremi.

Prvi u nizu stručnih seminara „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“ održan je 18. siječnja 2017. u prostorijama IGH u Zagrebu, a zatim je uslijedilo održavanje i ostalih seminara prema dogovorenom rasporedu:

  • siječnja 2017. održan je seminar „OZO za zaštitu organa za disanje“,
  • veljače 2017. održan je stručni seminar „OZO za rad na visini“, a
  • ožujka 2017. održani su stručni seminari „OZO za zaštitu nogu“ i „OZO za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.

U dogovoru s gospodinom Zenelovićem stručnjaci HZZZSR-a će za djelatnike IGH d.d. i dalje održavati stručne seminare prema iskazanom interesu.

OiRA – regionalni sastanak

U Zagrebu je dana 22.3.2017. održan sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na temu izrade OiRA alata i suradnje.

S potpisnicima Memoranduma s EUOSHA u Hrvatskoj (Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu-HZZZSR i Zavod za unapređivanje zaštite na radu-ZUZNR) te potpisnicima Ugovora o izradi prvog alata u Hrvatskoj, tvrtkom Build Protect d.o.o., sastanku su prisustvovali i predstavnici slovenskog Ministarstva rada, Državnog inspektorata, predstavnici sindikata i udruge poslodavaca te stručnjaci zaštite na radu koji su u Sloveniji izradili nekoliko OiRA alata.

Uz predstavnike Ministarstva rada i mirovinskog sustava Hrvatske te Državnog inspektorata, udruge poslodavaca, stručnjaka Bild Protect d.o.o., predstavnika Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu, predstavnika Ministarstva rada Srbije, sastanku su doprinijeli i stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prezentacijom svog rada u Zavodu,te kroz diskusiju oko razvoja OIRA alata s ostalim sudionicima, ali i predstavnicima OIRA tima iz EUOSHA-e.

Održani Stručni seminari „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

15. i 16. ožujka 2017. godine u Rijeci djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta.

Prvi seminar održan u Dječjem vrtiću Rijeka bio je namijenjen predstavnicima Centara predškolskog odgoja te predstavnicima Podcentara predškolskog odgoja te članovima stručnog tima, psiholozima, pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima te zdravstvenim djelatnicima zaposlenima u podružnicama DV Rijeka.

Kompleksna djelatnost dječjih vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi te su zaposlenici dječjih vrtića jedna od skupina zaposlenika koja je podložna povišenim razinama stresa na radu. Tijekom seminara bio je predstavljen osnovni model uzroka i posljedica stresa na radu, kao i specifični psihosocijalni rizici koji proizlaze iz vrtićkog radnog okruženja te mjere prevencije. Objašnjene su osnove procjene rizika radnih mjesta, s naglaskom na procjenu psihosocijalnih rizika te je kroz radionicu predstavljen upitnik za procjenu ove vrste rizika. Uočen je nedostatak podataka o izloženosti stresu na radu među zaposlenicima dječjih vrtića diljem Europe, kao i Republike Hrvatske. Sudionici su ukazali na potrebu za provođenjem istraživanja o stresu na radu među zaposlenicima dječjih vrtića na nacionalnoj razini.

Drugi seminar održan je u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ za potrebe djelatnika Zavoda. Svrha ovog predavanja je educirati zdravstvene djelatnike kako prepoznati izvore stresa u svom radnom okruženju i osvijestiti simptome i posljedice stresa na svom primjeru te naučiti što se može poduzeti u radnom okruženju kako bi radno mjesto bilo zdravije i sigurnije za sve radnike. Podizanje svijesti i informiranje o stresu među zdravstvenim djelatnicima prvi je korak u uspješnom upravljanju stresom na radu, podizanju kvalitete radnog života te zaštiti zdravlja i dobrobiti radnika u specifičnom radnom okruženju kao što je zdravstveni sektor.

 

11. veljače 2017. godine djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta u sklopu Sekcije psihologa u medicini rada, u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva.

Seminar je bio namijenjen psiholozima u medicini rada koji pokazuju velik interes za područje procjene psihosocijalnih rizika i provođenje mjera prevencija unutra radnih organizacija. Psiholozi u medicini rada mogu ponuditi stručna znanja primjenjiva na području zaštite zdravlja na radu te doprinijeti smanjivanju razina stresa na radu te očuvanju zdravlja i dobrobiti radnika.

Na seminaru je predstavljen teorijski dio o odnosu psihosocijalnih rizika i stresa na radu te adekvatnim postupcima procjene psihosocijalnih rizika i upravljanja stresom na radu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Radionica je obuhvaćala primjenu upitnika za procjenu psihosocijalnih rizika te interpretaciju rezultata.

Seminar Izazov: Stres na radu pokazao se primjenjivim na različite skupine dionika koji sudjeluju u procesu upravljanja psihosocijalnim rizicima i stresom na radu. Podizanje svijesti o stresu na radu te pružanje informacija o ovoj temi, prvi je korak u sustavnom upravljanju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu.

 

6. i 7. veljače 2017. godine djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta u Dječjem vrtiću Maslačak na 2 lokacije, Zaprešić i PO Brdovec.

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenicima dječjeg vrtića: odgajateljicama, stručnom timu i zdravstvenim djelatnicima te drugim zaposlenicima kao što su kuharice, spremačice i domari.

Uočen je nedostatak podataka o izloženosti stresu na radu među zaposlenicima dječjih vrtića diljem Europe, kao i Republike Hrvatske. S obzirom na kompleksnu djelatnost dječjih vrtića koji provode programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, zaposlenici dječjih vrtića također su jedna od skupina zaposlenika koja je podložna visokim razinama stresa na radu. Za potrebe dječjeg vrtića, tijekom seminara bio je predstavljen osnovni model uzroka i posljedica stresa na radu, kao i specifični psihosocijalni rizici koji proizlaze iz vrtićkog radnog okruženja. Predstavljeni su rezultati prethodno provedenog anketiranja zaposlenika vezano za procjenu psihosocijalnih rizika na radnim mjestima u vrtiću koji su potakli dijalog između ravnateljstva, stručnog tima i zaposlenika vrtića, a što je važan korak u učinkovitom upravljanju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu. Osim toga, seminar je uključio i kraću radionicu o strategijama suočavanja sa stresom, učinkovitim i neučinkovitim načinima stresa što je izazvalo velik interes i uključivanje zaposlenika.

Pokazalo se da postoji potreba za provođenjem edukacija vezano za stres na radu te uključivanjem zaposlenika u preventivne aktivnosti u području djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Održani stručni seminari HZZZSR-a u ožujku

Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 14. ožujka 2017. godine u prostorijama HZZZSR-a, na kojem su sudjelovali brojni  stručnjaci zaštite na radu. Nakon uvodnog dijela i pozdrava predstavnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu uslijedilo je predavanje  Dijane Krišto, dr. med., spec, med, rada i sporta. Osnovna poruka ovog predavanja koji se odnosio za zaštitu kože ruku s medicinskog aspekta bio je “Sačuvajmo ruke zdravima”. Predavanje o zaštitnim rukavicama i o zaštitu kože ruku sa sigurnosnog aspekta održala je Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. U sklopu predavanja pirkazani su uzorci zaštitnih rukavica, demonstracija pravilnog skidanja rukavica i edukativni filmovi. Seminar, ali i radionica je bila prigoda za primjere dobre prakse i razmjenu iskustava  stručnjak zaštite na radu, te detaljno upoznavanje sa sredstvima za zaštitu kože ruku.