Vijesti

Stručni seminari održani u Institutu građevinarstva Hrvatske – IGH d.d.

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Instituta građevinarstva Hrvatske – IGH d.d. započela je u studenom 2016. na poziv gospodina Seada Zenelovića, stručnjaka zaštite na radu da u prostorijama IGH d.d. u Zagrebu za njihove stručnjake zaštite na radu i ovlaštenike poslodavca održimo seminare o radu na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima i Osobnoj zaštitnoj opremi.

Prvi u nizu stručnih seminara „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“ održan je 18. siječnja 2017. u prostorijama IGH u Zagrebu, a zatim je uslijedilo održavanje i ostalih seminara prema dogovorenom rasporedu:

  • siječnja 2017. održan je seminar „OZO za zaštitu organa za disanje“,
  • veljače 2017. održan je stručni seminar „OZO za rad na visini“, a
  • ožujka 2017. održani su stručni seminari „OZO za zaštitu nogu“ i „OZO za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.

U dogovoru s gospodinom Zenelovićem stručnjaci HZZZSR-a će za djelatnike IGH d.d. i dalje održavati stručne seminare prema iskazanom interesu.

OiRA – regionalni sastanak

U Zagrebu je dana 22.3.2017. održan sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na temu izrade OiRA alata i suradnje.

S potpisnicima Memoranduma s EUOSHA u Hrvatskoj (Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu-HZZZSR i Zavod za unapređivanje zaštite na radu-ZUZNR) te potpisnicima Ugovora o izradi prvog alata u Hrvatskoj, tvrtkom Build Protect d.o.o., sastanku su prisustvovali i predstavnici slovenskog Ministarstva rada, Državnog inspektorata, predstavnici sindikata i udruge poslodavaca te stručnjaci zaštite na radu koji su u Sloveniji izradili nekoliko OiRA alata.

Uz predstavnike Ministarstva rada i mirovinskog sustava Hrvatske te Državnog inspektorata, udruge poslodavaca, stručnjaka Bild Protect d.o.o., predstavnika Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu, predstavnika Ministarstva rada Srbije, sastanku su doprinijeli i stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prezentacijom svog rada u Zavodu,te kroz diskusiju oko razvoja OIRA alata s ostalim sudionicima, ali i predstavnicima OIRA tima iz EUOSHA-e.

Održani Stručni seminari „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

15. i 16. ožujka 2017. godine u Rijeci djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta.

Prvi seminar održan u Dječjem vrtiću Rijeka bio je namijenjen predstavnicima Centara predškolskog odgoja te predstavnicima Podcentara predškolskog odgoja te članovima stručnog tima, psiholozima, pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima te zdravstvenim djelatnicima zaposlenima u podružnicama DV Rijeka.

Kompleksna djelatnost dječjih vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi te su zaposlenici dječjih vrtića jedna od skupina zaposlenika koja je podložna povišenim razinama stresa na radu. Tijekom seminara bio je predstavljen osnovni model uzroka i posljedica stresa na radu, kao i specifični psihosocijalni rizici koji proizlaze iz vrtićkog radnog okruženja te mjere prevencije. Objašnjene su osnove procjene rizika radnih mjesta, s naglaskom na procjenu psihosocijalnih rizika te je kroz radionicu predstavljen upitnik za procjenu ove vrste rizika. Uočen je nedostatak podataka o izloženosti stresu na radu među zaposlenicima dječjih vrtića diljem Europe, kao i Republike Hrvatske. Sudionici su ukazali na potrebu za provođenjem istraživanja o stresu na radu među zaposlenicima dječjih vrtića na nacionalnoj razini.

Drugi seminar održan je u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ za potrebe djelatnika Zavoda. Svrha ovog predavanja je educirati zdravstvene djelatnike kako prepoznati izvore stresa u svom radnom okruženju i osvijestiti simptome i posljedice stresa na svom primjeru te naučiti što se može poduzeti u radnom okruženju kako bi radno mjesto bilo zdravije i sigurnije za sve radnike. Podizanje svijesti i informiranje o stresu među zdravstvenim djelatnicima prvi je korak u uspješnom upravljanju stresom na radu, podizanju kvalitete radnog života te zaštiti zdravlja i dobrobiti radnika u specifičnom radnom okruženju kao što je zdravstveni sektor.

 

11. veljače 2017. godine djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta u sklopu Sekcije psihologa u medicini rada, u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva.

Seminar je bio namijenjen psiholozima u medicini rada koji pokazuju velik interes za područje procjene psihosocijalnih rizika i provođenje mjera prevencija unutra radnih organizacija. Psiholozi u medicini rada mogu ponuditi stručna znanja primjenjiva na području zaštite zdravlja na radu te doprinijeti smanjivanju razina stresa na radu te očuvanju zdravlja i dobrobiti radnika.

Na seminaru je predstavljen teorijski dio o odnosu psihosocijalnih rizika i stresa na radu te adekvatnim postupcima procjene psihosocijalnih rizika i upravljanja stresom na radu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Radionica je obuhvaćala primjenu upitnika za procjenu psihosocijalnih rizika te interpretaciju rezultata.

Seminar Izazov: Stres na radu pokazao se primjenjivim na različite skupine dionika koji sudjeluju u procesu upravljanja psihosocijalnim rizicima i stresom na radu. Podizanje svijesti o stresu na radu te pružanje informacija o ovoj temi, prvi je korak u sustavnom upravljanju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu.

 

6. i 7. veljače 2017. godine djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta u Dječjem vrtiću Maslačak na 2 lokacije, Zaprešić i PO Brdovec.

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenicima dječjeg vrtića: odgajateljicama, stručnom timu i zdravstvenim djelatnicima te drugim zaposlenicima kao što su kuharice, spremačice i domari.

Uočen je nedostatak podataka o izloženosti stresu na radu među zaposlenicima dječjih vrtića diljem Europe, kao i Republike Hrvatske. S obzirom na kompleksnu djelatnost dječjih vrtića koji provode programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, zaposlenici dječjih vrtića također su jedna od skupina zaposlenika koja je podložna visokim razinama stresa na radu. Za potrebe dječjeg vrtića, tijekom seminara bio je predstavljen osnovni model uzroka i posljedica stresa na radu, kao i specifični psihosocijalni rizici koji proizlaze iz vrtićkog radnog okruženja. Predstavljeni su rezultati prethodno provedenog anketiranja zaposlenika vezano za procjenu psihosocijalnih rizika na radnim mjestima u vrtiću koji su potakli dijalog između ravnateljstva, stručnog tima i zaposlenika vrtića, a što je važan korak u učinkovitom upravljanju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu. Osim toga, seminar je uključio i kraću radionicu o strategijama suočavanja sa stresom, učinkovitim i neučinkovitim načinima stresa što je izazvalo velik interes i uključivanje zaposlenika.

Pokazalo se da postoji potreba za provođenjem edukacija vezano za stres na radu te uključivanjem zaposlenika u preventivne aktivnosti u području djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Održani stručni seminari HZZZSR-a u ožujku

Stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 14. ožujka 2017. godine u prostorijama HZZZSR-a, na kojem su sudjelovali brojni  stručnjaci zaštite na radu. Nakon uvodnog dijela i pozdrava predstavnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu uslijedilo je predavanje  Dijane Krišto, dr. med., spec, med, rada i sporta. Osnovna poruka ovog predavanja koji se odnosio za zaštitu kože ruku s medicinskog aspekta bio je “Sačuvajmo ruke zdravima”. Predavanje o zaštitnim rukavicama i o zaštitu kože ruku sa sigurnosnog aspekta održala je Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. U sklopu predavanja pirkazani su uzorci zaštitnih rukavica, demonstracija pravilnog skidanja rukavica i edukativni filmovi. Seminar, ali i radionica je bila prigoda za primjere dobre prakse i razmjenu iskustava  stručnjak zaštite na radu, te detaljno upoznavanje sa sredstvima za zaštitu kože ruku.

Sudjelovanje na seminaru “Good practices for Healthy Workplaces: Let’s learn from each other”

Od 16. do 18. ožujka 2017. u Beogradu je održan međunarodni seminar “Good practices for Healthy Workplaces: Let’s learn from each other”. Djelatnica našeg Zavoda, psihologinja Helena Koren pozvana je na seminar kao predavač te je predstavila temu „Stres na radnom mjestu: Što se može poboljšati?“.

Seminar je održan u organizaciji Svjetske organizacije radnika (WOW – Europe), Europskog centra za radnička pitanja (EZA) te Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim financijskim organizacijama Srbije (SS BOFOS), a bio je namijenjen sindikalnim čelnicima i dužnosnicima sindikata s područja Europe. Prisutni su bili predstavnici sindikata iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Slovačke, Slovenije, Austrije, Belgije, Španjolske i Portugala. Sudionici su bili informirani o nacionalnim strategijama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te aktualnim temama stresa na radu i preventivnim alatima, kao što su Kontrolne točke za prevenciju stresa na radu Svjetske organizacije rada. Uz to, pažnja se posvetila demografskim promjenama u svijetu rada i starijim radnicima, kao dio kampanje EU-OSHE 2016 – 17: Healthy Workplaces for All Ages, s ciljem širenja primjera dobre prakse u suočavanju s problemima na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu diljem Europe.

Djelatnica Zavoda, psihologinja Helena Koren je u svom predavanju pod nazivom „Stres na radnom mjestu: Što se može poboljšati?“ govorila o stresu na radu, procjeni psihosocijalnih rizika na radnom mjestu i mjerama prevencije koje se mogu implementirati u radne organizacije s ciljem stvaranja zdravijeg psihosocijalnog radnog okruženja. Sudionici seminara pokazali su veliko zanimanje za predstavljene teme te je prepoznata potreba za daljnjim i novim akcijama u borbi protiv stresa na radu te drugih problema u području zaštite zdravlja na radu.

Seminar je sudionicima omogućio razmjenu iskustava i primjera dobre prakse raznih načina rješavanja problema stresa na radnom mjestu u zemljama Europe.

Sudjelovanje na 3. Savjetovanju – Sigurnost u zdravstvenim ustanovama

Od 23. do 24. ožujka 2017. godine u Tuheljskim Toplicama održano je 3. Savjetovanje – Sigurnost u zdravstvenim ustanovama. Na Savjetovanju su aktivno sudjelovali predstavnici HZZZSR-a, ravnateljica prim. dr.sc. Marija Zavalić, liječnice Karmen Bradvica i Ana Zavalić te psihologinja Helena Koren.

Sigurnost u zdravstvenim ustanovama održava se u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, a obuhvaća teme o zaštiti pacijenata, medicinskog osoblja, posjetitelja, informacija, opreme, objekata, usluga i ugleda zdravstvenih ustanova.

Ravnateljica prim. dr.sc. Marija Zavalić u pozivnom je predavanju predstavila temu „Zdravlje i sigurnost radnika svih dobnih skupina – holistički pristup“. Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med. sudjelovale su u modulu „Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima“ govoreći o psihosocijalnim rizicima i stresu na radu u zdravstvenoj djelatnosti, te o bolestima izazvanima stresom. U modulu „Protupožarna zaštita i zaštita na radu u zdravstvenim ustanovama“ Karmen Bradvica, dr. med. govorila je o malignim bolestima kod vatrogasaca.

Savjetovanje je obuhvatilo raznolike i zanimljive teme te primjere iz prakse o problematici s kojom se susreću svi dionici zdravstvenog sustava.

Predstavljanje “OIRA Croatia”

Dana 5. listopada 2016. održano je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava predstavljanje interaktivnog on-line alata za izradu procjene rizika za radna mjesta (OIRAT- On-line interactive Risk Assesment Tool).
Sudionici sastanka bili su predstavnici OIRA tima i Ministarstva rada i mirovinskog sustava te predstavnici socijalnih partnera, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR), Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, Visoke škole za sigurnost, pravnih osoba za poslove ZNR i Europskog društva inženjera sigurnosti uz nazočnost drugih zainteresiranih. S OIRA projektnim timom postignut je dogovor da HZZZSR i ZUZNR postanu dio OIRA zajednice potpisivanjem Sporazuma o suradnji s OIRA projektom. Na taj način započela bi suradnja navedenih zavoda s OIRA projektnim timom u izradi OIRA alata za procjenu rizika na hrvatskom jeziku.

Posjeti tvrtkama Kraš i Pliva

 U sklopu specijalističkog usavršavanja medicinara rada i sporta, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na  radu (HZZZSR), organizirao je 30.1.2017. obilazak radnih mjesta u pogonu proizvodnje te upoznavanja s  radnim procesima u tvrtki „KRAŠ“ d.d. Obilazak je bio namijenjen specijalizantima medicine rada i sporta, a sudjelovali su i djelatnici HZZZSR-a. Zahvaljujemo se djelatnicima KRAŠ d.d. koji su nas ponovno toplo i srdačno dočekali te omogućili budućim specijalistima medicine rada i sporta izuzetno koristan edukativni posjet.

 

Dana 31. siječnja 2017. organizirana je stručno-edukativna posjeta kompaniji PLIVA HRVATSKA d.o.o. Cilj posjeta najvećoj farmaceutskoj kompaniji u Hrvatskoj bio je obilazak radnih mjesta koji je organiziran za liječnike na specijalizaciji iz medicine rada i sporta, kao i za djelatnike HZZZSR-a.

Hvala djelatnicima PLIVE na vrhunskoj organizaciji ovog posjeta, srdačnom dočeku i suradnji.

Održan tečaj iz pomorske medicine

17. 18. i 19. veljače 2017. godine u dvorani za predavanja HZZZSR-a, održan je Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Svi su polaznici s odličnim uspjehom položili pismeni ispit. Ovom prilikom zahvaljujemo se svim kolegama predavačima na već tradicionalnoj suradnji u izvedbi ovog tečaja.