Sastanak OiRA/IRAT zajednice i Konferencija o potpori mikro i malim tvrtkama u korištenju internetske interaktivne procjene rizika

Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) i Europska komisija organizirale su u Bruxellesu „7th OiRA/IRAT community meeting“ (16. svibnja 2017.) te konferenciju ‘Supporting Micro and Small Companies with Interactive Risk Assessment Tools“ (17. svibnja 2017.). Na sastanku i konferenciji sudjelovali su djelatnici HZZZSR-a Zlatko Šarić, dipl.ing.agr. i dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl.ing.kemije.

Na sastanku i konferenciji vodila se rasprava i iznosila su se iskustva o izradi i primjeni internetske interaktivne procjene rizika (OiRA), a sudjelovali su predstavnici sektorskih socijalnih partnera na razini EU-a i na nacionalnim razinama te predstavnici EU-a i nacionalna tijela.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, sudjelovao je na sastanku i konferenciji kao potpisnik Memoranduma o razumijevanju s EU-OSHA i koordinator sudionika u izradi temeljnog nacionalnog OiRA alata za procjenu rizika u Republici Hrvatskoj.

Na sastanku prvoga dana nacionalni partneri OiRA zajednice usredotočili su se na izazove s kojima se suočavaju tijekom izrade i primjene OiRA alata na nacionalnoj razini. Prije svega bilo je riječi o prilagodbi alata nacionalnoj legislativi, načinima promocije OiRA alata u ciljanim skupinama (mikro i  malim tvrtkama) te o osiguranju financijskih resursa za izradu i promociju OiRA alata.

Drugi dan su Europska komisija i EU-OSHA zajedno održale konferenciju na kojoj je prikazana dodatna vrijednost i doprinos OiRA alata u poboljšanju standarda zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Jedan od ciljeva konferencije bio je i privlačenje novih partnera i budućih dionika u izradi i promociji OiRA alata. Na kraju je održan okrugli stol na kojem su razmijenjena znanja i iskustva dobre prakse o specifičnim potrebama mikro i malih tvrtki za korištenje OiRA alata.

Predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ostvarili su mnogobrojne kontakte s nacionalnim partnerima OiRA zajednice. Također, dobili smo potporu svih predstavnika Europske agencije za zaštitu na radu i Europske komisije za razvoj OiRA alata u Republici Hrvatskoj.

Više informacija o OiRA alatu kao i o aktivnostima vezanim uz razvoj OiRA alata u Republici Hrvatskoj pogledajte ovdje.