„M&S 2017“ – 12. Međunarodna konferencija Menadžment i sigurnost

m-s-2017Međunarodna stručno-znanstvena konferencija Managment and Safety – M&S 2017 održana je je 9. i 10. lipnja 2017. godine u Neumu i Mostaru (Bosna i Hercegovina). Kao predstavnica HZZZSR-a  Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. , aktivno je sudjelovala na ovom skupu pisanim radom i usmenom prezentacijom pod nazivom  “Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Nezavisnih hrvatskih sindikata u edukaciji sindikalnih povjerenika” (Kovač, Pejnović). Ovaj rad je nastao kao rezultat uspješne suradnje između HZZZSR-a  Nezavisnih hrvatskih sindikata  (NHS) kroz održavanje stručnih seminara HZZZSR-a za sindikalne povjerenike iz NHS-a, a autori ovog rada su Cvetan Kovač, koordinator Odbora za zaštitu na radu NHS-a i Natalija Pejnović iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Na ovoj međunarodnoj konferenciji, 12.- toj  po redu, sudjelovalo je 83 autora iz 5 zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Slovenija) sa 47 usmenih izlaganja. Svi radovi su objavljeni u Zborniku radova. Organizatori ovog skupa bili su Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE), Visoka škola “Logos-Centar”  Mostar, Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu i Društvo inženjera sigurnosti Ljubljana.