4. međunarodna stručno znanstvena konferencija Odbor za zaštitu na radu

Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organiziralo je 4. konferenciju Odbor zaštite na radu 31.ožujka 2017. godine u hotelu Park u Čakovcu. Konferencija je bila namijenjena svim dionicima u sustavu zaštite na radu: poslodavcima, ovlaštenicima poslodavca, stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima zaštite na radu, sindikatima, specijalistima medicine rada, inspektorima zaštite na radu i široj stručnoj i znanstvenoj javnosti. ESSE je službeni partner EU OSHA-e u promicanju kampanje „Healthy Workplaces for All Ages“ 2016-2017. Cilj kampanje je širenje primjera dobre prakse u rješavanju problema na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu diljem Europe.
Radnice HZZZSR-a Ivana Krišto i Ana Šijaković sudjelovale su u radu konferencije s tri izlaganja:
Dr.sc. Ivana Krišto održala je predavanja „Svjetski dan zaštite na radu – 28.travnja“  i „Kampanja EU OSHA – Zdrava radna mjesta za sve dobi“. Ana Šijaković, univ.spec.oec. održala je predavanje „Zakonska regulativa za rad odbora za zaštitu na radu u Hrvatskoj“.
Konferencija je sudionicima omogućila razmjenu iskustava, iznošenje načina rješavanja problema te primjera dobre prakse.