Category - Enovine_2011

IV/2011

Zakoni i pravilnici u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete pronaći i pratiti pravne propise vezane za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, kao i poveznice na te propise:

 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/11)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
Stručna mišljenja i preporuke
Zdravstveni pregledi čuvara i zaštitaraBudući se učestalo javljaju pitanja vezana za vremenske rokove utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti djelatnika koji su zaposleni kao čuvari i zaštitari kod poslodavaca koji imaju organiziranu vlastitu čuvarsku službu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu uputio je Ministarstvu unutarnjih poslova zahtjev za davanje upute o postupanju oko primjene posebnih propisa za utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara. Više …
Zdravstveni pregledi vozača s posebnim uvjetima radaU posljednje se vrijeme učestalo postavlja pitanje je li posao vozača posao s posebnim uvjetima rada. S tim u vezi Zavodu je dano na uvid tumačenje koje je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavilo poslodavcu koji je postavio gore navedeni upit.
Preporuke za HIV testiranje u ordinacijama medicine rada

 Osobe koje dolaze na pregled u ordinacije medicine rada i koje bi se u okviru opsega zdravstvenog pregleda prije zaposlenja (najčešće su to radnici migranti i pomorci za inozemne poslodavce) trebale testirati na HIV, morale bi sa svojim liječnikom razgovarati o putevima prijenosa infekcije, procjeni rizika i značenju HIV testiranja. Za osobe koje su došle na HIV testiranje važno je, u povjerljivoj atmosferi, dobiti odgovarajuće savjetovanje prije testiranja. Više …
Skupovi i izobrazba iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Peti hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje, rad i zajednica“ održan je od 28. rujna do 2. listopada 2011. godine u Hvaru. Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora bilo je organizator skupa. Suorganizatori su bili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Visoka škola za sigurnost na radu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.
Kongres se održavao u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization – WHO) i Međunarodnom komisijom za medicinu rada (International Commission on Occupational Health – ICOH).
Na ovom skupu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavio se brojnim radovima i prezentacijama. Više…
32nd International Congress on Occupational Health and Safety (A+A) održan je od 18. do 21. listopada 2011. u Düsseldorfu, Njemačka, u sklopu najveće međunarodne manifestacije zaštite zdravlja i zaštite na radu.
Kongres je bio prilika za prikupljanje informacija i raspravu o aktualnim temama iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i ergonomije. Kongres je obuhvaćao 350 predavanja i 60 popratnih događanja, te je bilo nazočno 6000 sudionika.
Smjernice
Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura”

Jednodnevni seminar na temu “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“, održan je 14. i 16. studenog 2011., u organizaciji i u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a obuhvaćao je prezentaciju smjernice sa sigurnosnog i zdravstvenog aspekta. Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a u radu se susreću s problemima rada radnika na otvorenom u zimskom periodu pri niskim temperaturama. Seminar Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura održan je i za djelatnike Hrvatskih autocesta d.d. i to 6. i 8. prosinca 2011., u njihovim prostorima. Seminar je od brojnih nazočnih ocijenjen kao interesantan, koristan i odlično organiziran, te je bio prilika za diskusiju o temama iz prakse.
ISSA smjernice

 Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima – Kemijske opasnosti.
Osobna zaštitna sredstva

Uporaba osobnih zaštitnih sredstava (OZS) obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje rizici za zdravlje i sigurnost radnika nisu dovedeni na prihvatljivu razinu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka. Odabir osobnih zaštitnih sredstava obavlja se na osnovu utvrđenih rizika u procjeni opasnosti za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna sredstva moraju osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućavaju normalno odvijanje radnih aktivnosti te da su udobna radniku.
IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
 U okviru projekta, tijekom kolovoza, rujna i listopada, provodile su se radionice, okrugli stolovi i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima. Tematska područja obuhvaćala su “Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu“, “Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta” i “Poboljšanja u prosljeđivanju informacija putem e-learninga, prigodnih publikacija i organiziranih kampanja“. Također je nastavljen rad na “Razvoju koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta” u svrhu povezivanja institucija u sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
MATRA projekt
Svečano zatvaranje MATRA projekta održano je 20. listopada, 2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Na seminaru su predstavljeni rezultati projekta, te buduće aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu proizašle iz projekta. Više…

III/2011

Katalog informacija

Na web stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu može se naći katalog informacija koje se mogu dobiti u našoj Ustanovi.

Podsjećamo vas…

Uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika 
Na našoj web stranici možete naći formular uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika, koji možete preuzeti i koristiti u svakodnevnoj praksi.Europske Direktive iz zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Najvažnije europske direktive u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dostupne su na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu:

  • Okvirna Direktiva o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu
  • Radno mjesto, radna oprema, sigurnosni znakovi, osobna zaštitna oprema
  • Izloženost kemijskim sredstvima i kemijska sigurnost
  • Izloženost fizikalnim štetnostima
  • Izloženost biološkim štetnostima
 • Propisi o radnom opterećenju, ergonomiji i psihosocijalnim rizicima
 • Specifični propisi vezani uz djelatnosti i propisi vezani uz radnika
Preventivni pregledi radnika

Pregledi radnika koji rade noću

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika koji rade noću, s upitnikom za procjenu zdravstvenog stanja. Harvard step test možete izračunati ovdje. Podaci o bolestima dobiveni upitnikom određuju potrebu za izvanrednim pregledom kod specijaliste medicine rada.

Pregledi radnika izloženih citostaticima

Radnici koji rade na pripremi citostatika i apliciraju ih mogu biti izloženi njihovom neželjenom djelovanju. Zato je u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađeno stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika izloženih citostaticima.

Kontrola efikasnosti cijepljenja protiv hepatitisa B
Radnici koji rade s krvlju trebaju se cijepiti protiv hepatitisa B, a nakon uredno provedenog cijepljenja podvrći kontroli titra anti-HBs protutijela. Na našoj internetskoj stranici možete vidjeti pojašnjenje Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa vezano za provedbu cijepljenja i kriterije pri kontroli uspješnosti cijepljenja protiv hepatitisa B.

Skupovi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Mreža Jugoistočne Europe za zdravlje radnika i Škola narodnog zdravlja ” Andrija Štampar”, Suradni centar SZO za medicinu rada u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom udrugom medicinskih sestara organizirali su 1. Akademiju za radna mjesta jugoistične Europe – SEEWA 2011, pod nazivom “Zdrava radna mjesta za zaposlene u zdravstvu” koja se održavala u Zagrebu od 27. lipnja do 2. srpnja 2011. godine.

Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “ZDRAVLJE, RAD I ZAJEDNICA”, održat će se 28. rujna do 2. listopada 2011. na otoku Hvaru. Suorganizator kongresa je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Osim probranih predavanja, postera prezentacija i prigodnih stručno-znanstvenih događanja, posebni naglasak biti će na poveznici istraživanja s praktičnim iskustvima iz područja medicine rada i zaštite na radu.

IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”

Aktivnosti u okviru projekta su tijekom proteklih nekoliko mjeseci bile vrlo česte i dinamične, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i austrijskim ekspertima, a teme su obuhvaćale područje karcinogenih i mutagenih tvari, procjene rizika, ručnog prenošenja tereta i sjedenja. U lipnju je organizirano studijsko putovanje u Austriju i Slovačku.
Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

MATRA projekt

U sklopu MATRA projekta u travnju ove godine, delegacija Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je bila na studijskom putovanju u Kraljevini Nizozemskoj. Organiziran je posjet Ministarstvu za socijalna pitanja i zapošljavanje, Inspektoratu rada, Nacionalnom istraživačkom centru “TNO” i tvornici čelika “TATA STEEL”.U okviru projekta su također u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održane radionice: Analiza nesreće na radu, Profesionalne kvalifikacije stručnjaka u području zdravlja i sigurnosti i Uloga stručnjaka zaštite na radu u mjerenju čimbenika radnog okoliša.

II/2011

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada
 Prema sadašnjem zakonodavstvu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  organizira tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici tečaja dobivaju ovlaštenja za obavljanje liječničkih pregleda članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti.Sudionici tečaja također ostvaruju pravo na bodove Hrvatske liječničke komore za potrebe trajnog usavršavanja. Tečaj se organizira svake godine, a ove godine će se održati u Zagrebu od 27. do 29. svibnja. Više informacija o samom tečaju možete pronaći na internetskoj stranici HZZZSR-a.
Podsjećamo Vas ….
Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) i Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)  propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je i vođenje registra radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima.

Prema odredbi članka 6. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN br. 40/07, dalje: Pravilnik)
„Poslodavac mora u roku od 30 dana prije početka korištenja karcinogene i/ili mutagene tvari o tome pismeno obavijestiti nadležno tijelo inspekcije rada i Hrvatski zavod za medicinu rada…“ (sada Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu).

Sukladno Pravilniku Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je izradio obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, s potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen tim tvarima.
Obrazac možete skinuti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na  e-mail adresu: ljivic@www.hzzzsr.hr

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu
U Opatiji je 31. ožujka i 1. travnja o.g. održano V. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien) i Inspekcije rada Republike Austrije. Izvršni organizatori bili su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod  za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustva iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja, a na skupu su govorili ugledni stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Italije i drugih susjednih zemalja. Teme savjetovanja su obuhvatile strategije zaštite na radu (svijet, Austrija, Hrvatska), jačanje administrativnih kapaciteta u području zaštite na radu u RH (IPA projekt), sigurno održavanje (tema godine u EU), utvrđivanje opasnosti od elektromagnetskih polja u uredima i dr., zaštitu na radu u Republici Italiji i potrebe za djelovanjem komora stručnjaka u zaštiti na radu. Izlaganja sa skupa možete vidjeti na našoj internetskoj stranici.
ISSA smjernice

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nastavljamo s izradom smjernica i uputa. Tako smo sudjelovali u izradi i prevođenju smjernica Međunarodne udruge za socijalnu sigurnost (Internarional Social Security Association – ISSA) i njezinih Međunarodnih sekcija za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave), koje su organizirale i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima u slučaju izloženosti vibracijama i pri ručnom prenošenju tereta.

Sigurna uporaba rukavica

U mnogim je zanimanjima rad nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja, posebno od utjecaja nadražljivaca, alergena, karcinogena, otrova ili različitog mehaničkog djelovanja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu, uključujući i rizike prisutne pri radu s organskim otapalima. Da bi pri tome rukavice pružile najveću moguću zaštitu, potrebno je koristiti ih i održavati ih na odgovorajući način. Kako to činiti pogledajte na letku “10 savjeta za sigurnu uporabu rukavica pri radu s organskim otapalima”.


IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
Tijekom ožujka u okviru IPA 2007 projekta “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene Twinning ugovorom. Održane su radionice i okrugli stolovi s austrijsko-slovačkim konzultantima-stručnjacima po pojedinim komponentama ugovora, i to  „Europska statistika ozljeda na radu”,  „Procjena opasnosti”, „Razrada koncepta IT mreže među sudionicima projekta” i „Pružanje pomoći pri razvoju i pripremi smjernica za provedbu praćenja, nadzora, statistika i analiza vezanih uz EU direktive – Izrada Priručnika kojim bi stručnjak zaštite na radu provodio unutarnji nadzor“. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Delegacije EU komisije, MINGORP-a i HZZZSR-a. Aktivno su sudjelovali djelatnici HZZZSR-a, HZZO-a, MINGORP-a, DI-a i Nezavisnih hrvatskih sindikata. Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na engleskom i hrvatskom jeziku.
MATRA projekt
U okviru MATRA projekta „Jačanje aspekta sigurnosti HZZZSR-a“ su tijekom ožujka održane radionice i okrugli stolovi na kojima je analizirano stanje u području sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj kao i uloga HZZZSR-a u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Iz rasprava su proizašle smjernice za moguća daljnja poboljšanja i promjene u sustavu. Održani su sastanci sa stručnjacima zaštite na radu iz poduzeća Kraš i Selk, Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti iz Zagreba, Hrvatskog društva inženjera sigurnosti te s predstavnicima Inspekcije rada DIH. U radu grupe sudjelovali su djelatnici HZZZSR-a, Odjela za zaštitu na radu MINGORP-a i predstavnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.

I/2011

Stupanjem na snagu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 139/10) dana 1.siječnja 2011. prestaju važiti:

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06, 67/08)
 • Mreža ugovorenih subjekata medicine rada (NN 115/07)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN125/07)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07, 04/08)
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 115/10)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 22/09)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 125/07, 04/08), 66/10)
 • Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (NN 70/10)

Od istog datuma postaju važeće i izmjene nekih već postojećih akata:

 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10)
 • Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (153/09)
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 43/10, 71/10, 1/11, 6/11)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11)
 • Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 17/09, 46/09, 4/10, 13/10, 110/10, 131/10, 1/11)
 • Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 113/09, 126/09, 4/10, 88/10, 1/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09, 6/11)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalnih bolesti (NN 1/11 )
 • Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (NN 1/11)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08) stupa na snagu sa 1.siječnja 2011. godine. Ovaj pravilnik utvrđuje minimalne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja radnika pred rizicima po njihovo zdravlje i sigurnost, uključujući i sprječavanje takvih rizika koje proizlaze ili bi mogle proizaći iz izloženosti biološkim agensima pri radu.

Oznake za opasne kemikalije

Direktivom o opasnim tvarima iz 1967. godine (Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967 o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakiranje i označavanje opasnih tvari) koja se odnosila na čiste kemikalije i njihove pripravke, koji se stavljaju na tržište  na prostoru Europske unije, određena su pravila za označavanje opasnih tvari. U  prilozima te direktive po prvi put su uvedeni grafički znakovi i oznake upozorenja, oznake upozorenja „R“ i oznake obavijesti „S“. Prihvaćanjem novih znanstvenih spoznaja i dostignuća iz tog područja, godine 2001 donesena je nova Direktiva 2001/59/EEC koja je preuzela sustav označavanja opasnih tvari i pripravaka. U Republici Hrvatskoj od  2005. godine na snazi je Zakon o kemikalijama (NN 150/05, 53/08) koji je usklađen sa Direktivom 2001/59/EEC. Temeljem Zakona o kemikalijama 2008. godine donesen je Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 23/08, 64/09, 113/10) kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje, obilježavanje i pakiranje opasnih kemikalija koje se stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj. U prilogu Pravilnika se nalaze grafički znakovi (simboli) i oznake upozorenja, oznake upozorenja „R“ i oznake obavijesti „S“, koji su i ovdje navedeni.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Znanstveni simpozij “Aktualna javnoznanstvena istraživanja o izloženosti elektromagnetskom zračenju” održan je 19. studenog 2010. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Skup su organizirali Institut za medicinska istraživanja i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

TEB Poslovno savjetovanje u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je 14.1.2011. godine seminar “Prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti prema novim propisima”. Na seminaru se govorilo o situaciji koja je nastupila stupanjem na snagu novih zakonskih propisa  u području zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu. Predavači su bile Veronika Laušin, dr. med., specijalist medicine rada, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ljubica Đukanović, dipl. iur., TEB-ova savjetnica i prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med., specijalist medicine rada, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Profesionalne bolesti u RH

Pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustanovljen je i djeluje Registar profesionalnih bolesti kao jedna od važnih aktivnosti od javnog interesa koju Zavod provodi za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
U skladu sa suvremenim stručnim kriterijima te prema europskoj metodologiji prikupljanja i statističke obrade podataka, provodi se analiza profesionalnih bolesti i njihovih posljedica.
Registar prati priznate profesionalne bolesti na razini države i tako daje temelj za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.
Rezultate rada Registra u 2010. godini možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane od strane specijalista medicine rada, potvrđene od Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te priznate od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu odnosno od 1.1.2011. godine Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Rezultate rada Registra u 2010. godini možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.
Ozljede na radu

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi se   analiza ozljeda na radu s obzirom na djelatnost poslodavca, spol i kvalifikacije ozlijeđenog radnika, mjesto rada te vrstu ozljede klasificirane prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema.
Rezultate analize ozljeda na radu u 2010. godini u obliku privremenog izvješća možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.

ISSA SMJERNICE

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju opasnosti od električne energije i opasnosti od eksplozija.
IPA projekt

“Zaštita i sigurnost na radu” je projekt financiran iz I. komponente IPA predpristupnog programa Europske unije. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a korisnici Odjel za zaštitu na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni inspektorat – inspekcija rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Opći cilj projekta je razvijanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj sukladno europskim standardima, kao i jačanje administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija koje se bave zaštitom zdravlja radnika. Projekt će se provoditi temeljem ugovora o nabavi opreme i Twinning ugovora.Ugovorom o nabavi opreme Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bit će dobavljena informatička i medicinska oprema kao i dva automobila koja će biti korištena u radu Zavoda. Twinning ugovorom (instrument Europske komisije putem kojeg državne uprave članica razvijaju partnerstvo s državnim upravama u zemljama kandidatkinjama)  osposobit će se dovoljan broj stručnjka medicinske i tehničkih struka Zavoda za:

 • prenošenje znanja dionicima u sustavu zaštite zdravlja na radu,
 • promišljanje glede pojedinih stručnih tema,
 • komuniciranje putem papirnatog ili elektroničkog medija kao i
 • usvajanje metodologija za provođenje tih aktivnosti.

Svečano otvorenje projekta održano je 25. siječnja 2011. godine (Kick-off meeting), a projekt će se provoditi kroz 18 mjeseci.

MATRA projekt

U siječnju 2011.godine, u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započela je provedba projekta u sklopu bilateralnog predpristupnog programa tehničke pomoći Kraljevine Nizozemske MATRA, pod nazivom “Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području sigurnosti na radu”. Svrha projekta je ojačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a provodit će se tijekom 2011. godine.