IV/2011

Zakoni i pravilnici u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete pronaći i pratiti pravne propise vezane za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, kao i poveznice na te propise:

  • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/11)
  • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
Stručna mišljenja i preporuke
Zdravstveni pregledi čuvara i zaštitaraBudući se učestalo javljaju pitanja vezana za vremenske rokove utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti djelatnika koji su zaposleni kao čuvari i zaštitari kod poslodavaca koji imaju organiziranu vlastitu čuvarsku službu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu uputio je Ministarstvu unutarnjih poslova zahtjev za davanje upute o postupanju oko primjene posebnih propisa za utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara. Više …
Zdravstveni pregledi vozača s posebnim uvjetima radaU posljednje se vrijeme učestalo postavlja pitanje je li posao vozača posao s posebnim uvjetima rada. S tim u vezi Zavodu je dano na uvid tumačenje koje je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavilo poslodavcu koji je postavio gore navedeni upit.
Preporuke za HIV testiranje u ordinacijama medicine rada

 Osobe koje dolaze na pregled u ordinacije medicine rada i koje bi se u okviru opsega zdravstvenog pregleda prije zaposlenja (najčešće su to radnici migranti i pomorci za inozemne poslodavce) trebale testirati na HIV, morale bi sa svojim liječnikom razgovarati o putevima prijenosa infekcije, procjeni rizika i značenju HIV testiranja. Za osobe koje su došle na HIV testiranje važno je, u povjerljivoj atmosferi, dobiti odgovarajuće savjetovanje prije testiranja. Više …
Skupovi i izobrazba iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Peti hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje, rad i zajednica“ održan je od 28. rujna do 2. listopada 2011. godine u Hvaru. Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora bilo je organizator skupa. Suorganizatori su bili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Visoka škola za sigurnost na radu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.
Kongres se održavao u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization – WHO) i Međunarodnom komisijom za medicinu rada (International Commission on Occupational Health – ICOH).
Na ovom skupu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavio se brojnim radovima i prezentacijama. Više…
32nd International Congress on Occupational Health and Safety (A+A) održan je od 18. do 21. listopada 2011. u Düsseldorfu, Njemačka, u sklopu najveće međunarodne manifestacije zaštite zdravlja i zaštite na radu.
Kongres je bio prilika za prikupljanje informacija i raspravu o aktualnim temama iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i ergonomije. Kongres je obuhvaćao 350 predavanja i 60 popratnih događanja, te je bilo nazočno 6000 sudionika.
Smjernice
Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura”

Jednodnevni seminar na temu “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“, održan je 14. i 16. studenog 2011., u organizaciji i u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a obuhvaćao je prezentaciju smjernice sa sigurnosnog i zdravstvenog aspekta. Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a u radu se susreću s problemima rada radnika na otvorenom u zimskom periodu pri niskim temperaturama. Seminar Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura održan je i za djelatnike Hrvatskih autocesta d.d. i to 6. i 8. prosinca 2011., u njihovim prostorima. Seminar je od brojnih nazočnih ocijenjen kao interesantan, koristan i odlično organiziran, te je bio prilika za diskusiju o temama iz prakse.
ISSA smjernice

 Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima – Kemijske opasnosti.
Osobna zaštitna sredstva

Uporaba osobnih zaštitnih sredstava (OZS) obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje rizici za zdravlje i sigurnost radnika nisu dovedeni na prihvatljivu razinu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka. Odabir osobnih zaštitnih sredstava obavlja se na osnovu utvrđenih rizika u procjeni opasnosti za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna sredstva moraju osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućavaju normalno odvijanje radnih aktivnosti te da su udobna radniku.
IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
 U okviru projekta, tijekom kolovoza, rujna i listopada, provodile su se radionice, okrugli stolovi i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima. Tematska područja obuhvaćala su “Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu“, “Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta” i “Poboljšanja u prosljeđivanju informacija putem e-learninga, prigodnih publikacija i organiziranih kampanja“. Također je nastavljen rad na “Razvoju koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta” u svrhu povezivanja institucija u sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
MATRA projekt
Svečano zatvaranje MATRA projekta održano je 20. listopada, 2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Na seminaru su predstavljeni rezultati projekta, te buduće aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu proizašle iz projekta. Više…