III/2011

Katalog informacija

Na web stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu može se naći katalog informacija koje se mogu dobiti u našoj Ustanovi.

Podsjećamo vas…

Uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika 
Na našoj web stranici možete naći formular uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika, koji možete preuzeti i koristiti u svakodnevnoj praksi.Europske Direktive iz zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Najvažnije europske direktive u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dostupne su na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu:

  • Okvirna Direktiva o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu
  • Radno mjesto, radna oprema, sigurnosni znakovi, osobna zaštitna oprema
  • Izloženost kemijskim sredstvima i kemijska sigurnost
  • Izloženost fizikalnim štetnostima
  • Izloženost biološkim štetnostima
 • Propisi o radnom opterećenju, ergonomiji i psihosocijalnim rizicima
 • Specifični propisi vezani uz djelatnosti i propisi vezani uz radnika
Preventivni pregledi radnika

Pregledi radnika koji rade noću

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika koji rade noću, s upitnikom za procjenu zdravstvenog stanja. Harvard step test možete izračunati ovdje. Podaci o bolestima dobiveni upitnikom određuju potrebu za izvanrednim pregledom kod specijaliste medicine rada.

Pregledi radnika izloženih citostaticima

Radnici koji rade na pripremi citostatika i apliciraju ih mogu biti izloženi njihovom neželjenom djelovanju. Zato je u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađeno stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika izloženih citostaticima.

Kontrola efikasnosti cijepljenja protiv hepatitisa B
Radnici koji rade s krvlju trebaju se cijepiti protiv hepatitisa B, a nakon uredno provedenog cijepljenja podvrći kontroli titra anti-HBs protutijela. Na našoj internetskoj stranici možete vidjeti pojašnjenje Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa vezano za provedbu cijepljenja i kriterije pri kontroli uspješnosti cijepljenja protiv hepatitisa B.

Skupovi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Mreža Jugoistočne Europe za zdravlje radnika i Škola narodnog zdravlja ” Andrija Štampar”, Suradni centar SZO za medicinu rada u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom udrugom medicinskih sestara organizirali su 1. Akademiju za radna mjesta jugoistične Europe – SEEWA 2011, pod nazivom “Zdrava radna mjesta za zaposlene u zdravstvu” koja se održavala u Zagrebu od 27. lipnja do 2. srpnja 2011. godine.

Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “ZDRAVLJE, RAD I ZAJEDNICA”, održat će se 28. rujna do 2. listopada 2011. na otoku Hvaru. Suorganizator kongresa je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Osim probranih predavanja, postera prezentacija i prigodnih stručno-znanstvenih događanja, posebni naglasak biti će na poveznici istraživanja s praktičnim iskustvima iz područja medicine rada i zaštite na radu.

IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”

Aktivnosti u okviru projekta su tijekom proteklih nekoliko mjeseci bile vrlo česte i dinamične, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i austrijskim ekspertima, a teme su obuhvaćale područje karcinogenih i mutagenih tvari, procjene rizika, ručnog prenošenja tereta i sjedenja. U lipnju je organizirano studijsko putovanje u Austriju i Slovačku.
Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

MATRA projekt

U sklopu MATRA projekta u travnju ove godine, delegacija Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je bila na studijskom putovanju u Kraljevini Nizozemskoj. Organiziran je posjet Ministarstvu za socijalna pitanja i zapošljavanje, Inspektoratu rada, Nacionalnom istraživačkom centru “TNO” i tvornici čelika “TATA STEEL”.U okviru projekta su također u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održane radionice: Analiza nesreće na radu, Profesionalne kvalifikacije stručnjaka u području zdravlja i sigurnosti i Uloga stručnjaka zaštite na radu u mjerenju čimbenika radnog okoliša.