Vijesti

Ozljede na radu

Prema  Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu (NN 94/2018), koji stupa  na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ skrećemo pažnju na članak 18.:
Članak 18.
Članak 65. mijenja se i glasi:
»(1) Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad.
(2) Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici.
(3) Obavijest iz stavka 1. i 2. ovoga članka poslodavac je obvezan dostaviti odmah po nastanku ozljede.
(4) Smatra se da je poslodavac ispunio obvezu iz stavka 3. ovoga članka ako je nakon isključenja izvora ozljede, pružanja prve pomoći ozlijeđenoj osobi te pozivanja hitne medicinske pomoći ili zbrinjavanja ozlijeđene osobe u stacionarnu zdravstvenu ustanovu ili dnevnu bolnicu, bez odgađanja obavijestio mjesno nadležni ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor na broj telefona objavljen na službenim stranicama toga tijela ili na jedinstveni telefonski broj za hitne službe 112.«.

Slijedom navedenog smatramo da poslodavac više nije u obvezi kontaktirati HZZZSR radi ocjene težine ozljede od 1.11.2018.

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA-IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizira uvodni tečaj i tečaj obnove znanja „PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA“-IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA“

Cijena osnovnog tečaja je 1200,00 kn, a tečaja obnove znanja 900,00 kn. Cijena uključuje prisustvovanje tečaju, radne materijale, potvrdu o završenom tečaju, potvrdnicu Hrvatske liječničke komore s bodovima za trajno usavršavanje liječnika, kavu i okrepu u pauzi. Svi polaznici tečaja će biti, putem e-maila, obaviješteni o broju žiro računa na koji će vršiti uplatu za pohađanje tečaja. Program tečaja je u prilogu.

Dani otvorenih vrata

dani_listopadPovodom obilježavanja EU OSHA Kampanje za zdrava radna mjesta i Tjedna zaštite na radu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u nastavku HZZZSR) organizirat će Dane otvorenih vrata od 22. do 25. listopada 2018. godine.

Radnicima, poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu i svima koji imaju pitanje ili traže savjet vezano uz ozljede na radu, profesionalne bolesti, zdravstvenu sposobnost za rad, uvjete rada, procjenu rizika bit će na raspolaganju specijalisti medicine rada i sporta i stručnjaci zaštite na radu HZZZSR-a.

Posjetite nas na adresi Radoslava Cimermana 64a (Kajzerica) od 22. do 25. listopada 2018. godine u vremenu od 10 do 18 sati. Molimo da datum i vrijeme svog dolaska najavite na email: dani.otvorenih.vrata@www.hzzzsr.hr Pri dolasku ponesite medicinsku i/ili drugu dostupnu dokumentaciju.

Ovdje smo zbog Vas, obratite nam se s povjerenjem.
Veselimo se Vašem dolasku!

Održan 7. međunarodni stručno – znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”

7. međunarodni stručno – znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja” održan je u Zadru od 12. do 15. rujna 2018. Organizatori skupa bili su Veleučilište u Karlovcu,
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te Boise State University iz SAD.

Na ovom stručno-znanstvenom skupu, već tradicionalno su se okupili stručnjaci i znanstvenici iz različitih struka s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. U sklopu skupa održan je i Okrugli stol na temu “Bolovanje i radna sposobnost – zajednički problem liječnika obiteljske medicine, HZZO-a, vještaka ZOSI-ja, specijaliste medicine rada, poslodavca i osiguranika”
Na skupu su aktivno i pasivno sudjelovali djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a prezentirali su sljedeće radove:
M. Bubaš:
•    Ekonomika ranih intervencija u radno aktivnoj populaciji s kroničnom boli u leđima
D. Krišto:
•    Analiza profesionalnih zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj u desetogodišnjem razdoblju (2008. – 2017.)
H. Koren:
•    Dobne razlike u doživljaju stresa na radu
•    Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta: suradnja Hrvatske pošte i HZZZSR-a

I. Kovačević Cvetko:
•    Prepoznavanje i prevencija prezentizma
K. Bradvica Kelava:
•    Evaluacija edukacijskog seminara o radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
T. Radošević:
•    Prijelomi kao ozljede na mjestu rada u 2017. u Republici Hrvatskoj
Z. Šarić:
•    Opasnosti i mjere zaštite kod primjene traktorske prskalice za zaštitu bilja
M. Batak:
•    Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu u djelatnosti zdravstvene zaštite
S. Paskaš Dlugoš:
•    Ocjenjivanje razine izloženosti mehaničkim vibracijama – Pravna regulativa
M. Milaković:
•    Testiranje na sredstva ovisnosti na radnom mjestu – praktičnost primjene zakonskih odredbi
S. Damjanović Dešić:
•    Izmjene direktive 2004/37/ez 0 zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima ili mutagenima na radu
T. Lelas:
•    Odnos doživljaja stresa na radu i trajanja bolovanja
Ž. Sokolović Pavić:
•    Sindromi prenaprezanja kao profesionalna bolest u razdoblju od 2013. do 2017. godine
N. Pejnović:
•    Potencijalni rizici nanotehnologije

Detaljne informacije o Skupu možete pronaći ovdje.

FITWORK Project “Good practice to develop physical activity programs at work” (Barcelona, 28. 6. 2018.)

U suorganizaciji Europske mreže za promociju zdravlja na radnom mjestu (European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP) u Barceloni je 28.6.2018. održana konferencija pod naslovom “Good practice to develop physical activity programs at work”.  na kojoj su sudjelovale djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Na početku konferencije je predstavljen sam FitWork projekt, a u nastavku su između ostalog predstavljni i primjeri pilot projekata provedenih u Italiji i Poljskoj, naglašena je uloga ENWHP-a u diseminaciji i valoriziranju programa promociije zdravlja na radu, te je predstavljen i FitWork vodič za program tjelesne aktivnosti na radnom mjestu. U popodnevnom dijelu održan je ENWHP Business Meeting na kojem su predstavljeni daljnji planovi u radu ENWHP-a i načini pristupanja mreži te buduće mogućnosti članstva.  Na konferenciji su sudjelovale predstavnice našeg Zavoda, dr. Dijana Krišto i dr. Željka Sokolović Pavić, obje specijalistice medicine rada i sporta.

EASOM Ljetna škola 2018. Zagreb

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ove je godine bio domaćin Ljetne škole Europskog udruženja škola u medicini rada (EASOM). Ljetna škola održana je u Zagrebu od 22.-25.8.2018. na temu „Kako osmisliti, provesti i evaluirati kvalitetan edukativni seminar u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ s posebnim osvrtom na rizike u poljoprivredi. Upravo iz tog razloga bio je organiziran posjet obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu „Šimanović“ u blizini Zagreba. U sklopu Ljetne škole predavanja su održali mnogi strani i domaći predavači s iskustvom educiranja u području zaštite zdravlja na radu,  specijalisti medicine rada i sporta, stručnjaci zaštite na radu, kao i specijaizanti medicine rada i sporta.

Izvješće s održane Ljetne škole u sklopu kojeg se nalaze fotografije, video uradci te program, dostupno je na sljedećoj poveznici.

Obavijest o novom Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti  (NN 66/18) važi od 20.07.2018.
Navedeni Pravilnik je zamijenio stari Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) koji više ne važi.

Ovim putem obavještavamo specijaliste medicine rada da se u novom Pravilniku u odnosu na stari nije ništa promijenilo vezano uz uvjete za specijaliste medicine rada koji utvrđuju zdravstvenu sposobnost izloženih osoba u ovlaštenoj  medicini rada. Specijalisti medicine rada moraju imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti koje moraju obnavljati svakih pet godina. Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti provodi se tečajem. Sadržaj  i satnica tečaja, koji organizira i provodi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), se nije mijenjala. Stoga su sve izdane potvrde o završenom tečaju važeće i vrijede pet godina od datuma izdavanja.
Također napominjemo da će HZZZSR i dalje redovito organizirati tečajeve tako da će specijalisti medicine rada na vrijeme moći obnoviti znanje te neometano nastaviti pregledavati radnike izložene ionizirajućem zračenju u svojim ordinacijama.

Uvodni tečaj i tečaj obnove znanja primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za specijaliste medicine rada i sporta

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) će organizirati uvodni tečaj i tečaj obnove znanja primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za specijaliste medicine rada i sporta 17. ili 18.11. 2018. godine.

Prema članku 7. Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18), samo specijalist medicine rada i sporta zaposlen u ovlaštenoj medicini rada, koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti, je ovlašten utvrđivati zdravstvenu sposobnost izloženih osoba, donositi ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, donositi odluke u vezi zdravstvene zaštite izloženih osoba te izvještavati pregledanu osobu o ustanovljenim bolestima, bolesnim stanjima i ostalim čimbenicima koji utječu na njezino zdravlje i obavljanje poslova u području izloženosti, odnosno na obrazovanje za rad u području izloženosti.

Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti kao i obnova znanja za specijaliste medicine rada i sporta provodi se tečajem koji organizira i provodi HZZZSR.

Specijalisti medicine rada obvezni su obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

Za više informacija se obratite na e-mail: hzzzsr@www.hzzzsr.hr

II/2018

II/2018

Ukoliko ne vidite pročitati newsletter kliknite ovdje.

HZZZSR-u uručena nagrada ICOH-a

Na ceremoniji dodjele nagrada Međunarodne komisije za medicinu rada (ICOH, International Comission on Occupational Health) održanoj 30. travnja 2018. godine u vrijeme ICOH-ovog međunarodnog kongresa u Dublinu, glavni tajnik ICOH-a, prof. dr. sc. Sergio Iavicoli uručio je ravnateljici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, dr. sc. Mariji Bubaš, nagradu za uspješnu organizaciju ICOH međunarodnog simpozija „Education in OSH, emerging trends and unmet needs“ održanog u listopadu 2017. godine u Zagrebu. Simpozij su zajedničkim snagama organizirali HZZZSR i ICOH-ov Znanstveni odbor za izobrazbu i usavršavanje u medicini rada, a održan je pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović.

HZZZSR obilježio Nacionalni dan zaštite na radu
Dani otvorenih vrata HZZZSR-a

Povodom početka EU OSHA Kampanje za zdrava radna mjesta i obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu (28. 4.), Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je Dane otvorenih vrata od 23. do 27. travnja 2018. godine.
Radnicima, poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu i svima koji su imali pitanja ili su tražili savjet vezano uz ozljede na radu, profesionalne bolesti, zdravstvenu sposobnost za rad, uvjete rada, procjenu rizika bili su na raspolaganju specijalisti medicine rada i sporta i stručnjaci zaštite na radu HZZZSR-a.
Ovo događanje upriličeno na adresi Radoslava Cimermana 64a (Kajzerica) od 23. do 27. travnja 2018. godine u vremenu od 11 do 19 sati.

Potaknuti pozitivnim iskustvom sudionika koji su došli na Dane otvorenih vrata, ovo događanje biti će redovito organizirano..

—————————————————————————————————————

HZZZSR u „Dobro jutro Hrvatska“

28. travnja obilježen je međunarodni dan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. O obilježavanju ovog dana i aktivnostima HZZZSR-a u kampanji EU-OSHA o sigurnom radu s opasnim tvarima u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorile su ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. sc. Marija Bubaš i dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije.

HZZZSR sudjelovao na smotri Hrvatskog crvenog križa
U subotu 5. svibnja 2018. godine Hrvatski crveni križ održao je smotru u zagrebačkom parku Zrinjevac povodom obilježavanja 140. rođendana Hrvatskog Crvenog križa i 16. obljetnice Zapovjedništva za potporu Hrvatske vojske. Samoj smotri prethodio je mimohod centrom Zagreba dok je svečani program održan u Paviljonu na Zrinjevcu. Na početku programa nazočnima su se obratili predsjednik HCK dr. Josip Jelić, izvršni predsjednik HCK Robert Markt, general bojnik Mladen Fuzul, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, izaslanik predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka Petešić i izaslanik Predsjednice RH dr. Tomislav Madžar. Posjetitelji su imali priliku izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, indeks tjelesne mase, vježbati postupak reanimacije te uživati u nastupima Orkestra Hrvatske ratne mornarice i klape Sveti Juraj. Na smotri su sudjelovale djelatnice HZZZSR-a Dijana Krišto i Natalija Pejnović.
Održani domaći skupovi
Dobra praksa u zaštiti na radu (2)

Stručni skup pod nazivom „Dobra praksa u zaštiti na radu 2“ zbog velikog interesa ponovo je održan 11. svibnja 2018. u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu. Organizatori skupa bili su Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR-HLZ) i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR). Stručni skup bio je namijenjen specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu. Na skupu su aktivno sudjelovale i predstavnice HZZZSR-a, Helena Koren i Sonja Damjanović Dešić s predavanjima:
Dobra praksa u upravljanju stresom – H. Koren, mag. psih.
Primjer dobre suradnje u smanjivanju ozljeda u bolnicama – dr. sc. S. Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije. Više o programu skupa možete naći ovdje.

————————————————————————————————————-
Radionica o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na zdravlje

Radionica o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na zdravlje održana je 15. i 16. svibnja 2018. na Brijunima. Radionicu je organizirala Akademija medicinskih znanosti Hrvatske u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Ovom prilikom razgovaralo se o važnosti prevencije i ključnim aktivnostima koje treba poduzeti kako bi se spriječio negativni utjecaji toplinskih i hladnih valova na zdravlje. Na ovoj radionici, kao predstavnik Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je Zlatko Šarić, dipl. ing. agr.

———————————————————————————————————–
Stručni skup „EU-OSHA kampanja – Siguran rad s opasnim tvarima“

Stručni skup „EU-OSHA kampanja – Siguran rad s opasnim tvarima“ održan je 10. svibnja 2018. godine u Hotelu International u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Pokrovitelj skupa bila je Europska agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) koja je ove godine započela dvogodišnju kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”
Više o održanim predavanjima možete vidjeti ovdje

——————————————————————————————————————–

Stručni skup: Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Opasni poslovi uz opasne tvari

U organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto 24. svibnja 2018. godine održan je stručni skup: „Zaštita zdravlja i sigurnost na radu:Opasni poslovi uz opasne tvari“. Na stručnom skupu prezentirane su brojne zanimljive teme vezane uz opasne tvari. Djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu aktivno su sudjelovale na ovom skupu: dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije, održala je predavanje pod nazivom: „Zakonodavstvo vezano uz zaštitu radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i mutagenim tvarima“, a Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. održala je predavanje o nanotehnologiji i nanočesticama pod nazivom „Bilo kuda nano svuda“.

————————————————————————————————————–
Promocija EU-OSHA kampanje o opasnim tvarima: OZO pri radu s opasnim tvarima

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 6. lipnja 2018. održan je stručni skup „EU-OSHA kampanja – Osobna zaštitna oprema za rad s opasnim tvarima“. Prisutne je pozdravila dr. sc. Marija Bubaš, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na ovom skupu održana su četiri predavanja i to: „Zakonodavstvo u radu s opasnim tvarima“ (dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije); Osobna zaštitna oprema za zaštitu lica, očiju i dišnog sustava (Marija Batak, dipl. ing.); Zaštitna odjeća, rukavice i cipele pri radu s opasnim tvarima (Natalija Pejnović, mag. ing techn. text.); Prva pomoć pri radu s opasnim tvarima (Marina Milaković, dr. med.). Seminar je završio razmjenom iskustava i mišljenja polaznika na temu osobne zaštitne opreme za rad s opasnim tvarima.

———————————————————————————————————-

HZZZSR sudjelovao na Danu poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca

U utorak 12. lipnja 2018. godine u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu održan je Dan poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca koji se smatra najznačajnijim godišnjim skupom hrvatskih poduzetnika i gospodarstvenika. Ovim skupom je ujedno i obilježena 25. godišnjica Udruge, a tema skupa je bila “Nove prilike za novo desetljeće”. Uvodno obraćanje sudionicima skupa održala je predsjednica HUP-a Gordana Deranja, nakon čega su uslijedili pozdravni govori Predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića te Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. U nastavku su održane prezentacije te panel diskusija na temu investicijske klime u Hrvatskoj te su uručene nagrade “Poduzetnici budućnosti” najboljim timovima srednjih škola Hrvatske za njihove poduzetničke ideje. Na skupu su sudjelovale djelatnice HZZZSR-a Sonja Damjanović Dešić i Dijana Krišto.

———————————————————————————————————-

HZZZSR na skupu-radionici „Vještačenje, problemi, rješenja i nove informacije – ujednačavanje kriterija vještačenja“

Dana 20. lipnja 2018. godine u Zagrebu je održan Stručni skup-radionica „Vještačenje, problemi, rješenja i nove informacije – ujednačavanje kriterija vještačenja“ u organizaciji Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom na kojem je aktivno sudjelovao i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ravnateljica HZZZSR-a, dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., spec. med. rada i športa, održala je predavanje na temu „Uloga medicine rada u utvrđivanju sposobnosti za rad za poslove s posebnim uvjetima“ dok je Tamara Radošević, dr. med., spec. med. rada i športa održala predavanje na temu: „Zapošljivost osoba s poremećajem iz spektra autizma“.

Održani međunarodni skupovi

21. ENETOSH Network sastanak

Europska mreža za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja (ENETOSH-European Network Education and Training in Occupational Safety and Health) organizirala je 21. ENETOSH Network sastanak, koji se održavao od 18. do 20. travnja 2018. u Brightonu, Velika Britanija. Ovom sastanku prisustvovali su dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Zlatko Šarić, dipl. ing. agr. Svrha sastanka bila je razmjena znanja u vezi s izobrazbom i osposobljavanjem iz zaštite na radu i zaštite zdravlja, te uvođenje sustava certificiranja stručnjaka zaštite na radu koji provode edukaciju iz područja zaštite na radu.

Najava skupova

EASOM Ljetna škola 2018 Zagreb

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ove je godine domaćin Ljetne škole Europskog udruženja škola u medicini rada (EASOM). Ljetna škola održati će se u Zagrebu od 22.-25. 8. 2018. na temu „Kako osmisliti, provesti i evaluirati kvalitetan edukativni seminar u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ s posebnim osvrtom na rizike u poljoprivredi. Upravo iz tog razloga biti će organiziran posjet obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu „Šimanović“ u blizini Zagreba. Program Ljetne škole dostupan je ovdje. Informacije o registraciji i mjestu održavanja Ljetne škole dostupni su na http://easomsummerschool2018.org/

————————————————————————————————————-

7. međunarodni stručno – znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”

Od 12. do 15. rujna 2018. održat će se 7. međunarodni stručno – znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”. Mjesto održavanja je Borik-Zadar, hotel Donat. Organizatori skupa su:
• Veleučilište u Karlovcu,
• Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu i
• Boise State University, SAD
Na ovom stručno-znanstvenom skupu, već tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih struka s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Detaljne informacije o Skupu možete pronaći na http://skup-zrzz.vuka.hr/index.php?id=12

 

II/2018
www.hzzzsr.hr
e-mail: hzzzsr@www.hzzzsr.hr

Ukoliko ne želite primati e-novine i druge obavijesti HZZZSR-a, molimo Vas odjavite se OVDJE.

 

 

HZZZSR na skupu HUP-a

HZZZSR SUDJELOVAO NA DANU PODUZETNIKA HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA 2018.

U utorak 12. lipnja 2018. godine u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu održan je Dan poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca koji se smatra najznačajnijim godišnjim skupom hrvatskih poduzetnika i gospodarstvenika. Ovim skupom je ujedno i obilježena 25. godišnjica Udruge, a tema skupa je bila “Nove prilike za novo desteljeće”. Uvodno obraćanje sudionicima skupa održala je predsjednica HUP-a Gordana Deranja, nakon čega su uslijedili pozdravni govori Predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića te Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.  U nastavku su održane prezentacije te panel diskusija na temu investicijske klime u Hrvatskoj te su uručene nagrade “Poduzetnici budućnosti” najboljim timovima srednjih škola Hrvatske za njihove poduzetničke ideje.  Na skupu su sudjelovale djelatnice HZZZSR-a Sonja Damjanović Dešić i Dijana Krišto.