Preventivne preporuke za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta tijekom projekata zamjene u javnozdravstveno značajnim objektima Grada Zagreba

Održavanje edukativnih radionica za ključne dionike u sklopu programa „Preventivne preporuke za postupanje s građevinskim materijalima na bazi azbesta tijekom projekata zamjene u javnozdravstveno značajnim objektima Grada Zagreba“ osigurao je Gradski ured za zdravstvo ispred Grada Zagreba s koordinatorom aktivnosti – Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ te suradnim ustanovama; Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

 

Edukativnoj radionici prisustvovali su predstavnici provedbe programskih aktivnosti, predstavnici zaposlenika javnih objekata koji imaju ugrađene materijale na bazi azbesta i predstavnici korisnika ustanova.

 

Svrha radionice bila je doprinijeti boljoj komunikaciji rizika kod svih ključnih dionika i zainteresirane javnosti, te uputiti iste na pravilno postupanje s materijalima na bazi azbesta tijekom obnove javnih objekata.

 

Na radionici su predstavljeni ciljevi programa: formiranje smjernica za javnozdravstveno značajne objekte Grada Zagreba s ugrađenim materijalima od azbesta; podizanje razine svijesti javnosti i ključnih dionika o utjecaju azbesta na ljudsko zdravlje te smanjenje izloženosti građana azbestnim vlaknima pri postupku obnove javnih građevina.

 

Osim ciljeva, prezentirani su programski rezultati:

Nakon izlaganja eksperata i panela, održana je rasprava u kojoj su sudionici mogli stručnjacima postavljati pitanja.