Obavijest o novom Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti  (NN 66/18) važi od 20.07.2018.
Navedeni Pravilnik je zamijenio stari Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) koji više ne važi.

Ovim putem obavještavamo specijaliste medicine rada da se u novom Pravilniku u odnosu na stari nije ništa promijenilo vezano uz uvjete za specijaliste medicine rada koji utvrđuju zdravstvenu sposobnost izloženih osoba u ovlaštenoj  medicini rada. Specijalisti medicine rada moraju imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti koje moraju obnavljati svakih pet godina. Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti provodi se tečajem. Sadržaj  i satnica tečaja, koji organizira i provodi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), se nije mijenjala. Stoga su sve izdane potvrde o završenom tečaju važeće i vrijede pet godina od datuma izdavanja.
Također napominjemo da će HZZZSR i dalje redovito organizirati tečajeve tako da će specijalisti medicine rada na vrijeme moći obnoviti znanje te neometano nastaviti pregledavati radnike izložene ionizirajućem zračenju u svojim ordinacijama.