Uvodni tečaj i tečaj obnove znanja primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za specijaliste medicine rada i sporta

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) će organizirati uvodni tečaj i tečaj obnove znanja primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za specijaliste medicine rada i sporta 17. ili 18.11. 2018. godine.

Prema članku 7. Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18), samo specijalist medicine rada i sporta zaposlen u ovlaštenoj medicini rada, koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti, je ovlašten utvrđivati zdravstvenu sposobnost izloženih osoba, donositi ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, donositi odluke u vezi zdravstvene zaštite izloženih osoba te izvještavati pregledanu osobu o ustanovljenim bolestima, bolesnim stanjima i ostalim čimbenicima koji utječu na njezino zdravlje i obavljanje poslova u području izloženosti, odnosno na obrazovanje za rad u području izloženosti.

Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti kao i obnova znanja za specijaliste medicine rada i sporta provodi se tečajem koji organizira i provodi HZZZSR.

Specijalisti medicine rada obvezni su obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

Za više informacija se obratite na e-mail: hzzzsr@www.hzzzsr.hr