5. Međunarodni stručno-znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”

5. Međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA održao se od 17. do 20. rujna 2014. u Boriku kod Zadra. Na skupu se okupilo više od 200 sudionika iz zemlje i inozemstva sa oko 120 radova.Suorganizatori petog Skupa bili su: Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Boise State University – Center for Health Policy, Boise, Idaho, USA.

Skup je bio interdisciplinarni, namijenjen liječnicima, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima sindikata, poslodavcima, nevladinim udrugama i drugima. Dobra oranizacija skupa omogućila je predavanja pozvanih predavača, usmena izlaganja, okrugle stolove i poster prezentacije. Poseban interes sudionika privukao je:

  • Okrugli stol o Stresu na radnom mjestu-održan 19. 9. 2014
Svim sudionicima skupa dodijeljen je odgovarajući certifikat o sudjelovanju.

Certifikat 5 skup ZNR i ZZ

Autori su svojim lijepo predstavljenim radovima pridonijeli općem dojmu stručnosti i angažiranosti.

Na ovom Skupu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavio se sljedećim radovima i prezentacijama:

M. Zavalić : ZDRAVSTVENE POSLJEDICE STRESA NA RADU

I. Ostović : PSIHOSOCIJALNI RIZICI I MJERE PREVENCIJE

M. Zavalić : PSIHOSOCIJALNI RIZICI I ZDRAVLJE RADNIKA

M. Zavalić : SVRHA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA RADNIKA

Lj. Ivić, S. Damjanović Desić : ANALIZA PADA KAO POREMEĆAJA U RADU KOJI ZA POSLJEDICE IMA OZLJEDU NA RADU

A. Bogadi Šare : ZAŠTO JE U REPUBLICI HRVATSKOJ BROJ PROFESIONALNIH BOLESTI NIZAK

M. Mihalinac Bolanča, M. Bubaš, D. Krišto :MJERE NA RADNOM MJESTU ZA SPRJEČAVANJE BOLNIH LEĐA

D. Krišto, A. Bogadi Šare, J. Škreblin :UČINCI PRIMJENE DIREKTIVE VIJEĆA 2010/32/EU NA PRIJAVLJIVANJE UBODNIH INCIDENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

M. Ptičar, I. Kovačević Cvetko, T. Stević : OZLJEDE NA RADU NASTALE PRI DOLASKU I ODLASKU S POSLA

N. Turčić, T. Stević, I. Ostović : PREVENCIJA OVISNOSTI NA RADNOM MJESTU

I. Krišto, S. Damjanović Desić, T. Mudrovčić : PRIMJENA MJERA I INFORMIRANOST UČENIKA O ZAŠTITI NA RADU U SREDNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA

A. Šijaković, I. Krišto : DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE PREMA HRN ISO 26000:2010 I ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

M. Ptičar, N. Turčić, I. Ostović : MULTIDISCIPLINARNI STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

T. Stević, I. Kovačević Cvetko, Ž. Sokolović-Pavić : SVRHA CITOGENETSKIH TESTOVA U ZAŠTITI ZDRAVLJA RADNIKA KOJI RADE S KARCINOGENIM I MUTAGENIM TVARIMA

N. Pejnović, M. Bubaš, D. Krišto, M. Mihalinac Bolanča, J. Škreblin : ZAŠTITNA ODJEĆA

J. Škreblin, N. Pejnović, M. Mihalinac Bolanča : UPORABA ZAŠTITNIH RUKAVICA U PRAKSI

K. Dežmar Krainz : POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU EUROPSKE UNIJE

A. Cesar, Z. Šarić, T. Mudrovčić : MJERE ZAŠTITE U PRAKTIČNOJ NASTAVI ZA OBRAZOVNI PROGRAM STOLAR

S. Damjanović Desić, Z. Šarić, I. Krišto : MJERE ZAŠTITE U PRAKTIČNOJ NASTAVI ZA OBRAZOVNI PROGRAM KEMIJSKOG TEHNIČARA

Z. Šarić, A. Cesar, I. Krišto : MJERE ZAŠTITE U PRAKTIČNOJ NASTAVI ZA OBRAZOVNI PROGRAM POLJOPRIVREDNOG TEHNIČARA