Služba medicine rada Službe medicine rada su sastavni i nezaobilazni dio većeg  sustava  koji se brine za smanjenje opasnosti i štetnosti na  radu, siguran rad i  zaštitu zdravlja na radu.
 Zadaci i funkcija službi medicine rada su aktivnosti koje se odnose na  radno mjesto, aktivnosti koje su usmjerene na radnika  i njegovo  zdravlje i djelatnosti koje obuhvaćaju informiranje i izobrazbu.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann