Category - Uncategorized

Kako procjeniti i upravljati psihosocijalnim rizicima na radu?

U  organizaciji ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih i znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, u  Zagrebu će se  28. ožujka 2024. održati radionica „Procjena psihosocijalnih  rizika i prevencija stresa na radu“. To je prva od pet radionica kao uvodnih događaja u ovogodišnju 24. tradicionalnu nacionalnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, koja će se održati početkom prosinca u Zagrebu, uz poruku  “Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!“. Više informacija o programu konferencije i radionicama u 2024. godini, kao i prijavi za sudjelovanje dostupno je na poveznici https://skup-znr.zirs.hr/

Polazeći od provedenih istraživanja, iskazanog interesa sudionika i značaja teme za radnike, poslodavce i društvenu  zajednicu, neprijeporno je da se psihosocijalni rizici nalaze među najizazovnijim i sve raširenijim problemima  u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu. Istovremeno u tome dijelu nedostaje stručni pristup procjeni rizika, a posljedično i poduzimanje odgovarajućih mjera prevencije i zaštite.

Pravilnim pristupom psihosocijalni rizici mogu se spriječiti, i njima se može uspješno upravljati. Podaci pokazuju da u svim tvrtkama postoji potreba za podizanjem svijesti i pružanjem jednostavnih praktičnih alata za upravljanje psihosocijalnim rizicima povezanima s radom.

Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi, kako bi smanjio na najmanju mjeru potrebu radnika da savlada poteškoće zbog dugotrajnije izloženosti intenzivnom pritisku te otklonio mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje. Radnici imaju obvezu postupati u skladu s uputama poslodavca te surađivati s poslodavcem radi sprečavanja, uklanjanja ili smanjivanja stresa na radu ili u vezi s radom.

Pri tome je obveza da pri izradi procjene rizika za određeno mjesto rada sudjeluju uz stručne osobe tehničke struke i predstavnici poslodavca, predstavnici radnika i drugi stručnjaci, što upućuje na potrebu njihove edukacije i poznavanja načina primjene metoda i određenih alata za procjenu psihosocijalnih rizika.

Kako to u praksi kvalitetno učiniti, odgovore će pružiti ova radionica, kako bi  polaznici mogli u svojim radnim okolinama unaprijediti procjenu psihosocijalnih rizika na radnom mjestu prepoznajući izvore i posljedice stresa povezanog s radom. U sklopu programa radionice prikazat će se praktični koraci za procjenu psihosocijalnih rizika te adekvatne mjere prevencije.

Budući je u primjeni sve više i rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) te rad na daljinu, i u tome dijelu postoji potreba poduzimanja određenih mjera prevencije i zaštite od psihosocijalnih rizika i stresa, pa će se na radionici pozornost usmjeriti na način identifikacije rizika, praktičnu primjenu upitnika za procjenu rizika i oblikovanje potrebnih i učinkovitih mjera zaštite.

Voditeljica ove radionice je Helena Koren, mag. psihologije, voditeljica Odsjeka za upravljanje psihosocijalnim rizicima, Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Njeno bogato radno iskustvo u području psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, procjene i načina prevencije jamstvo su kvalitete ove radionice.

Radionica je namijenjena poslodavcima i njihovim ovlaštenicima za zaštitu na radu,   stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima  organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim resursima, odnosno pravnih službi, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima, predstavnicima  radničkih vijeća, zdravstvenim djelatnicima i svima drugima koji se u radnim okruženjima susreću s ovom izazovnom temom.

Svijet rada danas brzo napreduje i zahtijeva od svakog pojedinca cijeli niz novih vještina kako bi nastavili učinkovito i proaktivno  raditi svoj posao u području zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika. Kvalitetna edukacija zaposlenika izuzetno je važna. Konkurentnost tvrtki između ostalog postiže se i stalnim obrazovanjem i usavršavanjem zaposlenika.

Upravo zbog toga među važnim osobinama zaposlenika poslodavci iznimno cijene spremnost na učenje pa samim time ono najviše pridonosi zapošljivosti i napredovanju pojedinca. Navedeno je i najbolja motivacija za prijavu i uključivanje u ovaj sadržajan edukativni program konferencije i radionica.

Značajno je istaknuti i da se sudjelovanjem u programu 24. konferencije, pratećim  radionicama i drugim aktivnostima ostvaruju individualni  bodovi za prestižno priznanje SAFETY EDUCATION za 2024. godinu, čime se vrednuje osobno zalaganje i trud uložen u kontinuirano usavršavanje, podizanje razine znanja, vještina i kompetencija.

Savjetovalište za psihosocijalne rizike na radnom mjestu

Služba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu pokreće savjetovalište s ciljem zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja radne populacije. U radnom okruženju provodi se velik dio vremena gdje radnici mogu biti izloženi raznim psihološkim i socijalnim utjecajima iz okoline koji mogu djelovati pozitivno ili negativno na mentalno zdravlje. Unatoč visokoj prevalenciji mentalnih poremećaja u populaciji, oni su i dalje nedovoljno prepoznati u radnom okruženju te im se ne pristupa na adekvatan način.

Integrirani pristup mentalnom zdravlju na radnom mjestu uključuje:
• Prevenciju mentalnih poteškoća uklanjanjem/ smanjivanjem psihosocijalnih rizika
• Promociju mentalnog zdravlja unaprjeđivanjem pozitivnih aspekata posla
• Prepoznavanje postojećih mentalnih problema kod radnika bez obzira na njihov uzrok

Savjetovalište za psihosocijalne rizike na radnom mjestu uključuje rad psihologa i liječnika te nudi savjetovanje radnicima, poslodavcima, stručnjacima uključenima u područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te drugim pojedincima u potrebi. Misija Savjetovališta jest pružiti zainteresiranim korisnicima informacije, alate i resurse potrebne za prevenciju psihosocijalnih rizika te posljedične probleme kao što su stres povezan s radom i poteškoće u psihičkom funkcioniranju radnika. Savjetovalište također nudi pomoć vezanu za teškoće nakon preboljenja bolesti COVID-19.

Rad savjetovališta uključuje individualna savjetovanja, predavanja i radionice na različite teme povezane s mentalnim zdravljem u radnom kontekstu, kao što su prepoznavanje uzroka i prevencija stresa na radnom mjestu, strategija suočavanja sa stresom u radnim i svakodnevnim situacijama, kao i strategija za poboljšanje dobrostanja i kvalitete života nakon pandemije.

Za individualno savjetovanje potrebno je osigurati svoj termin putem telefona 01/6474-349 ili 01/6474-352. Savjetovanje je besplatno.

Raspored predavanja i radionica te način prijave bit će objavljen na web stranici Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu HZJZ-a.

23. tradicionalna godišnja nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

Prijave za najznačajniji i najveći događaj su u tijeku
Pridružite se!

Približava se najznačajniji i najveći nacionalni godišnji događaj u zaštiti na radu koji se ne propušta!
U organizaciji znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih Zagreb i Hrvatskog društva za medicinu rada Ogranak Zagreb, u Zagrebu će se 7. prosinca 2023. godine u Kongresnom centru Hotela „Antunović“ održati 23. tradicionalna godišnja nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu“. Moto ovogodišnje konferencije je “Učinimo korak prema sigurnijem i zdravijem radnom okruženju!“.
Sudionike, koji se već sada mogu prijaviti očekuju najteme, najizlagači iz zemlje i inozemstva, bogat i sadržajan program konferencije i interaktivnih radionica, novi praktični priručnik, nova znanja, prenosiva i primjenjiva iskustva, provjera osobnog općeg zdravstvenog stanja kao najbolji oblik prevencije te niz drugih interesantnih inovativnih sadržaja!
Značajno je da ovogodišnja konferencija ima plemeniti i humanitarni cilj pružanja potpore ženama oboljelima od karcinoma, okupljenima u udruzi „Sve za Nju“, pri čemu svi poslodavci mogu podržati ovu akciju što većim brojem prijava svojih predstavnika za sudjelovanje na konferenciji i pratećim programskim događajima.
Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Partneri su Enterprise Europe Network (EEN) – Europska poduzetnička mreža, Zdravstvena ustanova „Vaš Pregled“, reprezentativna središnjica Matica hrvatskih sindikata te Udruga za promicanje i pružanje pomoći ženama oboljelima od karcinoma „Sve za Nju“.
U programu ovogodišnje konferencije predviđene su dvije tematske cjeline; „Prevencija ključni čimbenik zaštite zdravlja na radu“ i „Cjeloživotno učenje; obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje temelj sigurnosti na radu“, u sklopu kojih će biti 20 izlaganja domaćih i stranih autora.
Dodana vrijednost ovogodišnje konferencije je i sedam pred i postkonferencijskih praktičnih tematskih interaktivnih radionica, čiji sadržaj imaju priliku urediti zainteresirani i prijavljeni sudionici konferencije.
U sklopu sadržajnog programa održat će se promocija novog vrijednog priručnika „Osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u EU“.
Na Konferenciji će se proglasiti najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu; dodjeliti priznanja i nagrade Oscar velikim, srednjim i malim tvrtkama i pojedincima te predstaviti dobitnici zlatnog, srebrnog i brončanog Oscara Srce sigurnosti – najstručnjak/inja zaštite na radu.
Dodjelit će se i godišnje nagrada za zapažene novinarske radove u području sigurnosti i zdravlja na radu, a priznanja će se dodijeliti i najboljim studentima studija sigurnosti i zaštite u Hrvatskoj.
Više informacija o cjelovitom programu i prijavi za sudjelovanje na konferenciji i pojedinim radionicama dostupno je na https://skup-znr.zirs.hr/
Program konferencije, sadržaj radionica i pratećih događaja dizajniran je za stručnjake zaštite na radu, koordinatore zaštite na radu, poslodavce i njihove ovlaštenike, liječnike medicine rada, psihologe i druge zdravstvene djelatnike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, predstavnike radničkih vijeća i sindikata, rukovoditelje ljudskih resursa te sve druge koji žele steći nova ili šira znanja i infomirati se o ključnim temama iz područja sigurnosti i zdravlja na radu.
Prijavite se već danas, rezervirajte svoju ulaznicu i sudjelujte u prestižnom događaju godine! Vašim sudjelovanjem i Vi podržavate napore za sigurnije i zdravije radno okruženje!

Posljednji sastanak konzorcija i dionika projekta JADECARE

Dana 24. rujna 2023. u Budimpešti u Mađarskoj održan je posljednji sastanak konzorcija i dionika projekta JADECARE – Zajednička akcija za provedbu digitalno omogućene integrirane skrbi usmjerene na pojedinca.

U ovom trogodišnjem projektu je sudjelovao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u svojstvu partnera, a u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Projekt JADECARE omogućio je pružanje informacija vezanih uz jačanje kapaciteta i mogućnosti transformacije zdravstvenog sustava s naglaskom na prelazak na digitalizirani osobniji pristup pacijentu kao pojedincu , a sve to putem primjera dobre prakse. Ponuđena su četiri primjera dobre prakse te pomoć prilikom implementacije istih u vlastite zdravstvene sustave.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s dionicima obvezao se implementirati određene značajke Baskijske zdravstvene strategije u starenju i kronicitetu: dobra praksa integrirane skrbi i Digitalnog putokaza prema dobroj praksi integriranog zdravstvenog sektora (primjer dobre prakse iz Danske). U sklopu projekta, provedeno je ispitivanje među liječnicima obiteljske medicine o korištenju aplikacije Portal zdravlja u komunikaciji s pacijentima, izvršila se promocija korištenja digitalnih alata od strane liječnika obiteljske medicine i pacijenata, te se aktivno radilo na izradi pisanih i video materijala za web stranicu posvećene najčešćim kroničnim nezaraznim bolestima, a koja se kao finalni dio projekta kreirale i aktivirala. Osnovni cilj web stranice koja je prvenstveno namijenjena osobama oboljelima od kroničnih bolesti s naglaskom na diabetes mellitus tip 2 jer osnaživanje brige za vlastito zdravlje, bolje razumijevanje zdravstvenog stanja i liječenja, te poboljšavanje odnosa liječnik-pacijent.

Na održanog sastanku, voditelji projekta su još jednom prikazali tijek i krajnje rezultate projekta, a odabrani dio predstavnika institucija iz drugih zemalja članica uključenih u projekt su prikazali implementaciju primjera dobre prakse u svoj zdravstveni sustav prikazujući i održivost istog. Sve zemlje članice su također izradile finalne postere, a isti su bili izloženi u dvorani u kojoj se sastanak održavao. Na dio sastanka su pozvani dionici koji su prikazali primjere digitalizacije unutar njihovih zdravstvenih sustava, njihovu održivost i praktičnost primjene. Na kraju sastanka održana je i panel rasprava gdje su svi panelisti imali priliku iskazati zadovoljstvo projektom i temeljima koji su udareni za sve druge projekte Joint Action incijative uz nadu da su implementirani primjeri dobre prakse ostati održivi.“

 

 

Upisi u srednje škole

U profesionalnoj orijentaciji svih adolescenata posebno ističemo važnost uloge medicine rada odnosno specijalista medicine rada/medicine rada i sporta čiji je zadatak procijeniti njihove radne mogućnosti i radnu sposobnost u odnosu na željeno zanimanje. Specijalist, temeljem poznavanja zahtjeva i uvjeta pojedinog zanimanja, procjenjuje mentalne i tjelesne sposobnosti djeteta za željeno zanimanje te mora donijeti dobru procjenu da li adolescent može zadovoljiti zahtjeve rada u odabranom zanimanju a da pri tome ne ugrozi svoje zdravlje. Jedini ispravan pristup je isključivo princip odlučivanja na individualnoj razini, a ne na temelju eventualne dijagnoze. Specijalist medicine rada će pri donošenju svoje ocjene/procjene, ukoliko postoji medicinska potreba, konzultirati kliničara specijalistu koji provodi nadzor i liječenje ispitivane osobe o uspješnosti dosadašnjeg liječenja i prognozi njegove daljnje skrbi.
Uzimajući u obzir naprijed navedeno, diabetes tip 1 ne predstavlja apsolutnu medicinsku kontraindikaciju, obvezno primjenjujući individualni pristup pri obavljanju liječničkog pregleda i donošenju procjene u svrhu izdavanja liječničke svjedodžbe/uvjerenja za upis u srednjoškolsko obrazovanje.

Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina!

Poštovani suradnici, dragi prijatelji medicine rada pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo,

kraj godine je blizu i dovršavamo sve naše aktivnosti na kojima smo predano radili tijekom prethodnih 12 mjeseci. Godina za nama bila je jako izazovna, pandemija je djelatnike Službe odnijela na razne strane. Pozivamo Vas da nam pišete tijekom 2023. godine i iskažete svoje potrebe u stručnom usavršavanju kako bismo za vas pripremili još više dobrih edukacijskih seminara. Zahvaljujemo na dobroj suradnji i iskazanome povjerenju. Blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu želi vam tim Službe za medicinu rada!

čestitka nova

Čestit Božić i sretna Nova godina!

Poštovani suradnici, dragi prijatelji medicine rada pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

kraj godine je blizu i dovršavamo sve naše aktivnosti na kojima smo predano radili tijekom prethodnih 12 mjeseci. Godina za nama bila je jako izazovna, pandemija je djelatnike Službe odnijela na razne strane. Pozivamo Vas da nam pišete tijekom 2021. godine i iskažete svoje potrebe u stručnom usavršavanju kako bismo za vas pripremili još više dobrih edukacijskih seminara. Zahvaljujemo na dobroj suradnji i iskazanome povjerenju. Sretan Božić uz obilje zdravlja, sreće i uspjeha u novoj godini. U ime Službe za medicinu rada i cijelog našeg tima želim svima sretan Božić i sve najbolje u Novoj godini!

 

prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med.
specijalistica medicine rada i sporta
Voditeljica Službe za medicinu rada

Pomoćnica ravnatelja HZJZ

 

Konferencija „Better Future for Heathy Ageing (BFHA2020) “

Konferencija „Better Future for Heathy Ageing (BFHA2020) “ u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske bila je održana u online obliku od 3. do 5. lipnja 2020 tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Konferencija je održana s misijom poticanja istraživanja te uvođenjem inovacija za upravljanje zdravljem i dobrobiti starijih stanovnika.

Ciljevi konferencije bili su: usmjeriti pažnju na pitanja starenja bioloških sustava kroz teme regenerativne medicine, neuroznanosti, kliničke i drugih područja medicine; prikazati utjecaj pametnih tehnologija prilagođenih za razne dobne skupine; te analizirati pitanja starenja i održivosti zdravstvenog sustava na različitim razinama (institucionalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj).

Na konferenciji su aktivno sudjelovali dr. med Dominik Oroz i dr. med Ana Balorda, specijalizanti medicine rada i sporta te mag. psih Helena Koren.

Opširnije o konferenciji i postere sudionika možete pogledati na slijedećoj poveznici.

 

Konferencija “Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina”

Konferencija „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina” bila je održana 20. veljače 2020. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Konferencija je označavala početak istoimenog projekata kojeg provode Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao partner u projektu.  Projekt je financiran je od strane Ministarstva zdravstva.

Cilj projekta je podići svijest radnika i poslodavaca o psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu, stresu i zdravstvenim posljedicama koje ostavlja, te potaknuti suradnju na prevenciji stres s naglaskom na očuvanje mentalnog zdravlja radno aktivnog stanovništva.

Konferencija je zamišljena kao početni događaj trogodišnjeg projekta koji će se osim u gradu Zagrebu, provoditi sljedeće tri godine u većim gradovima u Republici Hrvatskoj.

Predavači na konferenciji  bili su stručnjakinje/stručnjaci koji se u svom svakodnevnom radu i praksi bave područjem radnih odnosa, zaštite zdravlja na radu te zdravstvenim posljedicama stresa.

Teme predavanja konferencije bila su:

  1. Zakonska regulativa vezana za obveze poslodavaca sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o radu
  2. Izvori i posljedice stresa na radnom mjestu
  3. Poremećaji zdravlja uzrokovani stresom na radnom mjestu – burnout sindrom, mobbing, depresija i psihosomatski poremećaji zdravlja
  4. Procjena rizika i upravljanje stresom na radu

Čestitka

Poštovani suradnici, dragi prijatelji medicine rada pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

kraj godine je blizu i dovršavamo sve naše aktivnosti na kojima smo predano radili tijekom posljednjih 12 mjeseci. Pozivamo vas da nam pišete tijekom 2020. godine i iskažete svoje potrebe u stručnom usavršavanju kako bismo za vas pripremili još više dobrih edukacijskih seminara.
Željela bih ovom prilikom zahvaliti svima na lijepoj suradnji koju smo ostvarili kroz 2019. godinu, naročito svim našim pozvanim predavačima koji su svojim sudjelovanjem pomogli održavanje seminara i tečajeva te omogućili odvijanje svih naših programskih aktivnosti.
U ime Službe za medicinu rada i cijelog našeg tima želim svima sretan Božić i sve najbolje u Novoj godini.

prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med.
specijalistica medicine rada i sporta
Voditeljica Službe za medicinu rada
Pomoćnica ravnatelja HZJZ