Kako procjeniti i upravljati psihosocijalnim rizicima na radu?

U  organizaciji ZIRS Učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih i znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, u  Zagrebu će se  28. ožujka 2024. održati radionica „Procjena psihosocijalnih  rizika i prevencija stresa na radu“. To je prva od pet radionica kao uvodnih događaja u ovogodišnju 24. tradicionalnu nacionalnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu“, koja će se održati početkom prosinca u Zagrebu, uz poruku  “Bez kompromisa za inovativno, sigurno i zdravo radno okruženje 7/24!“. Više informacija o programu konferencije i radionicama u 2024. godini, kao i prijavi za sudjelovanje dostupno je na poveznici https://skup-znr.zirs.hr/

Polazeći od provedenih istraživanja, iskazanog interesa sudionika i značaja teme za radnike, poslodavce i društvenu  zajednicu, neprijeporno je da se psihosocijalni rizici nalaze među najizazovnijim i sve raširenijim problemima  u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu. Istovremeno u tome dijelu nedostaje stručni pristup procjeni rizika, a posljedično i poduzimanje odgovarajućih mjera prevencije i zaštite.

Pravilnim pristupom psihosocijalni rizici mogu se spriječiti, i njima se može uspješno upravljati. Podaci pokazuju da u svim tvrtkama postoji potreba za podizanjem svijesti i pružanjem jednostavnih praktičnih alata za upravljanje psihosocijalnim rizicima povezanima s radom.

Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi, kako bi smanjio na najmanju mjeru potrebu radnika da savlada poteškoće zbog dugotrajnije izloženosti intenzivnom pritisku te otklonio mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje. Radnici imaju obvezu postupati u skladu s uputama poslodavca te surađivati s poslodavcem radi sprečavanja, uklanjanja ili smanjivanja stresa na radu ili u vezi s radom.

Pri tome je obveza da pri izradi procjene rizika za određeno mjesto rada sudjeluju uz stručne osobe tehničke struke i predstavnici poslodavca, predstavnici radnika i drugi stručnjaci, što upućuje na potrebu njihove edukacije i poznavanja načina primjene metoda i određenih alata za procjenu psihosocijalnih rizika.

Kako to u praksi kvalitetno učiniti, odgovore će pružiti ova radionica, kako bi  polaznici mogli u svojim radnim okolinama unaprijediti procjenu psihosocijalnih rizika na radnom mjestu prepoznajući izvore i posljedice stresa povezanog s radom. U sklopu programa radionice prikazat će se praktični koraci za procjenu psihosocijalnih rizika te adekvatne mjere prevencije.

Budući je u primjeni sve više i rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) te rad na daljinu, i u tome dijelu postoji potreba poduzimanja određenih mjera prevencije i zaštite od psihosocijalnih rizika i stresa, pa će se na radionici pozornost usmjeriti na način identifikacije rizika, praktičnu primjenu upitnika za procjenu rizika i oblikovanje potrebnih i učinkovitih mjera zaštite.

Voditeljica ove radionice je Helena Koren, mag. psihologije, voditeljica Odsjeka za upravljanje psihosocijalnim rizicima, Službe za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Njeno bogato radno iskustvo u području psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, procjene i načina prevencije jamstvo su kvalitete ove radionice.

Radionica je namijenjena poslodavcima i njihovim ovlaštenicima za zaštitu na radu,   stručnjacima za zaštitu na radu, rukovoditeljima  organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim resursima, odnosno pravnih službi, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima, predstavnicima  radničkih vijeća, zdravstvenim djelatnicima i svima drugima koji se u radnim okruženjima susreću s ovom izazovnom temom.

Svijet rada danas brzo napreduje i zahtijeva od svakog pojedinca cijeli niz novih vještina kako bi nastavili učinkovito i proaktivno  raditi svoj posao u području zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika. Kvalitetna edukacija zaposlenika izuzetno je važna. Konkurentnost tvrtki između ostalog postiže se i stalnim obrazovanjem i usavršavanjem zaposlenika.

Upravo zbog toga među važnim osobinama zaposlenika poslodavci iznimno cijene spremnost na učenje pa samim time ono najviše pridonosi zapošljivosti i napredovanju pojedinca. Navedeno je i najbolja motivacija za prijavu i uključivanje u ovaj sadržajan edukativni program konferencije i radionica.

Značajno je istaknuti i da se sudjelovanjem u programu 24. konferencije, pratećim  radionicama i drugim aktivnostima ostvaruju individualni  bodovi za prestižno priznanje SAFETY EDUCATION za 2024. godinu, čime se vrednuje osobno zalaganje i trud uložen u kontinuirano usavršavanje, podizanje razine znanja, vještina i kompetencija.