Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite za razdoblje 2015. - 2020.

Opširnije...

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu: strateški okvir za ciljeve EU-a u razdoblju od 2014. do 2020.

Europska komisijaU cilju bolje zaštite, više od 217 milijuna radnika u EU-u, od nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja, Europska komisija je u Bruxelles-u, 6. lipnja 2014. predstavila adobe pdf iconStrateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. u kojem su navedeni najveći izazovi i strateški ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavljene glavne mjere i instrumenti za njihovo ostvarenje. Novim strateškim okvirom namjerava se osigurati zadržavanje vodeće uloge EU-a u promicanju visokih standarda uvjeta rada na području Europe i u drugim dijelovima svijeta u skladu sa strategijom Europa 2020.

Opširnije...

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020.

Opširnije...

Strateški plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011-2015.

Opširnije...

Globalni akcijski plan zaštite zdravlja radnika 2008-2017.

Opširnije...

Strategija o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu Europske komisije 2007-2012.

Opširnije...

Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2009. do 2013. godine

Opširnije...

Primarna služba medicine rada

Opširnije...

Seulska deklaracija o sigurnosti i zdravlju na radu

Opširnije...

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann