Stručni nadzor

Prema članku 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN150/08) i članku 31. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu stručno nadzire sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području Republike Hrvatske. Nadzor stručnog aspekta rada u ordinacijama medicine rada provodi se postupkom definiranim u okviru bilateralnog projekta "MATRA". Tijekom projekta izrađeni su dokumenti i obrasci koji su testirani u praksi i usuglašeni na zaključnom sastanku s predstavnicima Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatske liječničke komore te se nakon toga redovito koriste pri nadzoru stručnom rada u ordinacijama medicine rada.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann