LEGOSH

Globalna baza podataka o zakonodavstvu o zaštiti zdravlja i zaštiti na radu (LEGOSH)

iloMeđunarodna organizacija rada (eng. International Labour Organisation, ILO) kreirala je Globalnu bazu podataka o pravnoj regulativi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, pod nazivom LEGOSH koja je dostupna na

LEGOSH        http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL:1000

LEGOSH baza podataka podijeljena je na nekoliko tematskih područja:

 • opis nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (opisuje se Ustav i najvažniji zakoni koji reguliraju područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za odabranu zemlju),
 • definicije osnovnih pojmova iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (npr. definicija radnika, radnika migranta, poslodavca, profesionalne bolesti, ozljede na radu, itd.),
 • institucije koje se bave područjem zaštite zdravlja i sigunosti na radu i opisuje nacionalne programe rada iz tog područja,
 • obveze i odgovornosti poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • dužnosti poslodavca,
 • prava i dužnosti radnika,
 • opasnosti i štetnosti,
 • evidencija ozljeda na radu i profesionalnih bolesti,
 • inspekcija zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i provedba zakonodavstva.

LEGOSH baza podataka omogućuje:

 • opis pravne regulative iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za odabranu državu, te mogućnost preuzimanja pravnih propisa na engleskom jeziku ili na službenom jeziku pojedine države,
 • usporedba zakonodavstva nekoliko zemalja ili regija o određenom području,
 • pretraživanje baze podataka prema ključnim riječima iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Upute za korištenje LEGOSH baze podataka možete pogledati na sljedećem linku http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/genericdocument/wcms_234825.pdf