Tečajevi

 

Tečaj Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja - izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta
O tečaju
Naziv

Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja –

izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta

Ciljna skupina Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
Cilj izobrazbe
 • Posebno stručno obrazovanje i usavršavanje u primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području provjere zdravstvene sposobnosti osoba izloženih ioinizirajućem zračenju
 • Dobivanje ovlaštenja za obavljanje provjere zdravstvene sposobnosti osoba izloženih ionizirajućem zračenju
Sadržaj Sadržaj osnovnog tečaja je određen Pravilnikom o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) i obuhvaća:

 1. Uvod u zaštitu od ionizirajućeg zračenja; Povijest zaštite od ionizirajučeg zračenja; Vrste ionizirajućeg zračenja; Međudjelovanje ionizirajućeg zračenja s tvari kroz koju prolazi; Izvori ionizirajućeg zračenja; Fizikalne veličine i mjerne jedinice
 2. Mutagenost i karcenogenost, inicijatori, promotori; Somatski učinci i genetski učinci ionizirajućeg zračenja; Testovi mutagenosti i kancerogenosti
 3. Način djelovanja ionizirajućih zračenja na živu tvar; Stohastički i nestohastički učinci ionizirajućeg zračenja; Načela zaštite od ionizirajućeg zračenja
 4. Opasnosti izlaganja ionizirajućem zračenju; Radijacijska bolest; Profesionalne bolesti izazvane ionizirajućim zračenjem; Prva pomoć u slučaju nezgode
 5. Zakonski propisi iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; Zdravstveni nadzor izloženih radnika i osoba koje se obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja
 6. Dozimetrijski nadzor i vođenja evidencija
 7. Zaključne teme
  • Završno ispitivanje
  • Vrednovanje tečaja

Sadržaj i program tečaja za obnovu znanja iz primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja donosi voditelj Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a vidljiv je u najavi tečaja.

Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Službe za medicinu rada HZJZ-a i suradnih ustanova

Termini održavanja Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje Osnovni tečaj: 12 sati

Tečaj obnove znanja svakih 5 godina: 8 sati

Mjesto održavanja
 • Prostorije Službe za medicinu rada HZJZ-a
 • Druge prostorije, ovisno o broju polaznika
Cijena Osnovni tečaj:  kn

Tečaj obnove znanja:  kn

Cijena uključuje prisustvovanje tečaju, radne materijale, potvrdu o završenom tečaju, potvrdnicu HLK s bodovima za trajno usavršavanje liječnika, kavu i okrepu u pauzi.

Bodovi dodijeljeni od komora Od Hrvatske liječničke komore:

 • za osnovni tečaj 13 bodova za aktivno i 10 bodova za pasivno sudjelovanje
 • za tečaj obnove znanja 9 bodova za aktivno i 6 bodova za pasivno sudjelovanje
Organizator HZJZ – Služba za medicinu rada
_____________________________________________________________
 Održani tečajevi

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja ” – 2018.

Uvodni tečaj “Primjena mjera od ionizirajućeg zračenja” namjenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj, održan je 17. i 18.11.2018. godine.

Tečaj obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja namjenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj, održan je  18.11.2018. godine.

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja ” – 2017.

Uvodni tečaj “Primjena mjera od ionizirajućeg zračenja” namjenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj, održan je 11. i 12.03.2017. godine. Tečaj obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja namjenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj, održan je  u isto vrijeme (11. i 12.03.2017. godine).

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja” – 2014

Tečaj je održan 7. studenog 2014. godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Tečaj u trajanju od 8 sati bio je namijenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj

 

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja” – 2013
Tečaj u trajanju od 12 sati je održan 22. i 23. studenog 2013. godine, bio je namijenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj.

 

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta
O tečaju

Naziv

Tečaj iz pomorske medicine za

specijaliste medicine rada i sporta

Ciljna skupina Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
Cilj izobrazbe
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području kontrole zdravstvenog stanja i radne sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti
 • Dobivanje ovlaštenja za liječničke preglede članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti
Sadržaj Sadržaj tečaja je određen Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07, 107/14) i obuhvaća:

 • Uvod u pomorsku medicinu

–          Povijest pomorske medicine

–          Posebnosti pomorske medicine

 • Pomorska plovidba
 • Metereologija i oceanografija
 • Radna okolina pomoraca, brod i brodska postrojenja
 • Pomorsko pravo i konvencije, zakonodavstvo, pravila i propisi u Republici Hrvatskoj
 • Standardi medicinskih pregleda
 • Epidemiologija i tropske bolesti
 • Zaključne teme

–          Završno ispitivanje

–          Vrednovanje tečaja

Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada i suradnih ustanova

Termini održavanja Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje Ukupno 25 sati, tijekom tri dana
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Druge prostorije, ovisno o broju polaznika
Cijena 3.500,00 kn ( PDV uključen)

Cijena uključuje prisustvovanje tečaju, radne materijale, potvrdu o završenom tečaju za ovlaštenog specijalistu medicine rada, potvrdnicu HLK s bodovima za trajno usavršavanje liječnika, kavu i ručak u pauzi.

Bodovi dodijeljeni od komora Od Hrvatske liječničke komore:

 • 20 bodova za aktivno sudjelovanje
 • 15 bodova za pasivno sudjelovanje
Organizator HZJZ, Služba za medicinu rada

_____________________________________________________________
Održani tečajevi

17. 18. i 19. veljače 2017. godine u dvorani za predavanja HZZZSR-a, održan je Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Svi su polaznici s odličnim uspjehom položili pismeni ispit. Ovom prilikom zahvaljujemo se svim kolegama predavačima na već tradicionalnoj suradnji u izvedbi ovog tečaja.
6. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta
Šesti tečaj iz pomorske medicine za dobivanje ovlaštenja za preglede članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti održan je od 25. do 27. ožujka 2015. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

5. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta
Peti tečaj iz pomorske medicine za dobivanje ovlaštenja za preglede članova pomorskih brodova, brodica i jahti održan je od 17. do 19. listopada 2013. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

0 Tečaj pomorske medicine

4. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta
Četvrti tečaj iz pomorske medicine održan je u Zagrebu od 27. do 29. svibnja 2011. godine u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na tečaju je sudjelovalo 27 liječnika.

4 tecaj pom medicina 

3. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta
3 TEČAJ IZ POMORSKE MEDICINETečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta održan je u Rijeci od 18. do 20. lipnja 2010. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a pod pokroviteljstvom grada Rijeke. Na tečaju je sudjelovalo 14 liječnika, koji su uspješno položili test i dobili licence za ovlaštene specijaliste medicine rade iz pomorske medicine.