Tečajevi

Vijesti

Uloga poslodavaca u cijepljenju protiv COVID 19
Poslodavci sami mogu pomoći u podizanju svijesti o potrebi cijepljenja svojih zaposlenika na način da utvrde pravila i praksu. Premda opskrba cijepivom nije očekivana, već sada se trebaju utvrditi jasne, potpune i precizne poruke koje će promovirati povjerenje zaposlenika u cjepiva. Stvaranje ozračja povjerenja rezultirat će većim odazivom na cijepljenje a posljedično će to smanjiti broj oboljelih, hospitaliziranih i smrtnih slučajeva zaraze koronavirusom. Sljedeće informacije mogu pomoći poslodavcima da svoje zaposlenike pripreme na cijepljenje ili u svojim tvrtkama ili na organiziranim cijepnim mjestima. Uloga poslodavaca u cijepljenju protiv COCID 19
JAVITE SE ZA TEČAJEVE
Molimo sve zainteresirane za pohađanje tečaja "Pomorska medicina" i tečaja "Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja" (uvodni tečaj ili tečaj obnove znanja) da se jave na e-mail: izobrazba@hzjz.hr i da ostave svoje podatke BUDITE POZITIVNI I OSTANITE NEGATIVNI
WHO: Racionalno korištenje OZO tijekom pandemije COVID-19
Od pojave COVID-19 do danas poboljšana su nastojanja za povećanje proizvodnje i distribucije u globalnom lancu nabave OZO diljem svijeta. Ipak, globalne nestašice OZO koje utječu na sigurnost zdravstvenih djelatnika i održivost pružanja osnovne zdravstvene skrbi su i dalje prisutne. Smjernice WHO-a namijenjene su tijelima u području javnog zdravstva i organizacijama koje sudjeluju u donošenju odluka vezanih uz korištenje i prioritizaciju OZO za zdravstvene djelatnike kao što su točke za Prevenciju i kontrolu infekcije te Zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, rukovoditeljima u području zdravstvene skrbi te pojedincima zaduženima za koordinaciju distribucije i postupanja s OZO. Smjernice možete pročitati Smjernice za OZO WHO 12-2020  
Posebno osjetljive skupine za razvoj težeg oblika bolesti
Određene skupine ljudi odnosno radnika spadaju u posebno osjetljive skupine za razvoj težeg oblika bolesti. Osim starije životne dobi, posebno osjetljiva skupina su i osobe koje imaju određene zdravstvene poteškoće odnosno medicinska stanja koja mogu povećati rizik od razvoja težeg oblika bolesti. Na linku Centra za kontrolu bolesti nalazi se popis medicinskih stanja koja daju povećani rizik od razvoja težeg oblika bolesti, ali i određena medicinska stanja koja bi mogla imati povećani rizik od nastanka težeg oblika bolesti te načini smanjivanja rizika od zaraze. https://www.cdc.gov/…/…/people-with-medical-conditions.html…
Praktični vodič o radu na daljinu tijekom i nakon COVID-19 pandemije
Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization, ILO) je objavila Praktični vodič o radu na daljinu tijekom i nakon COVID-19 pandemije. U vodiču, koji se sastoji od osam (8) cjelina, nalaze se preporuke za učinkovit rad na daljinu koje su primjenjive u više djelatnosti. Navedena su i iskustva tvrtki koje su morale organizirati ovakav oblik rada tijekom COVID-19 pandemije. Na kraju vodiča nalaze se korisne reference preporuka, vodiča, konvencija i sl. za poslodavce i stručnjake zaštite na radu. Poveznica na praktični vodič: https://www.ilo.org/…/---travail/documents/…/wcms_751232.pdf
COVID-19 I DUGI COVID - VODIČ ZA ZAPOSLENIKE
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu objavila je vodič za zaposlenike koji se oporavljaju od Covid-19.  Sve o suradnji zaposlenika i poslodavaca, ulozi nadređenih, povratku na posao i općoj odgovornosti poslodavaca pročitajte ovdje. COVID_19_long_COVID_RTW_Guide_workers_HR (2)
"COVID-19 i sport"
HOO i HZJZ održali su 18. lipnja okrugli stol na temu „ Covid-19 i sport“ na kojem su okupili brojne stručnjake, sportaše i trenere vezano uz posljedice pandemije korona virusa za hrvatski sport, ali i aspektima mogućeg drugog vala širenja. Opširnije o održanom okruglom stolu možete pročitati na slijedećoj poveznici.
Tečaj Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja - izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta
O tečaju
Naziv

Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja –

izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta

Ciljna skupina Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
Cilj izobrazbe
 • Posebno stručno obrazovanje i usavršavanje u primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području provjere zdravstvene sposobnosti osoba izloženih ioinizirajućem zračenju
 • Dobivanje ovlaštenja za obavljanje provjere zdravstvene sposobnosti osoba izloženih ionizirajućem zračenju
Sadržaj Sadržaj osnovnog tečaja je određen Pravilnikom o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) i obuhvaća:

 1. Uvod u zaštitu od ionizirajućeg zračenja; Povijest zaštite od ionizirajučeg zračenja; Vrste ionizirajućeg zračenja; Međudjelovanje ionizirajućeg zračenja s tvari kroz koju prolazi; Izvori ionizirajućeg zračenja; Fizikalne veličine i mjerne jedinice
 2. Mutagenost i karcenogenost, inicijatori, promotori; Somatski učinci i genetski učinci ionizirajućeg zračenja; Testovi mutagenosti i kancerogenosti
 3. Način djelovanja ionizirajućih zračenja na živu tvar; Stohastički i nestohastički učinci ionizirajućeg zračenja; Načela zaštite od ionizirajućeg zračenja
 4. Opasnosti izlaganja ionizirajućem zračenju; Radijacijska bolest; Profesionalne bolesti izazvane ionizirajućim zračenjem; Prva pomoć u slučaju nezgode
 5. Zakonski propisi iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; Zdravstveni nadzor izloženih radnika i osoba koje se obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja
 6. Dozimetrijski nadzor i vođenja evidencija
 7. Zaključne teme
  • Završno ispitivanje
  • Vrednovanje tečaja

Sadržaj i program tečaja za obnovu znanja iz primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja donosi voditelj Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a vidljiv je u najavi tečaja.

Način realizacije Predavanja s PPT prezentacijama, rasprava, odgovori na pitanja

Predavači Službe za medicinu rada HZJZ-a i suradnih ustanova

Termini održavanja Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje Osnovni tečaj: 12 sati

Tečaj obnove znanja svakih 5 godina: 8 sati

Mjesto održavanja
 • Prostorije Službe za medicinu rada HZJZ-a
 • Druge prostorije, ovisno o broju polaznika
Cijena Osnovni tečaj:  kn

Tečaj obnove znanja:  kn

Cijena uključuje prisustvovanje tečaju, radne materijale, potvrdu o završenom tečaju, potvrdnicu HLK s bodovima za trajno usavršavanje liječnika, kavu i okrepu u pauzi.

Bodovi dodijeljeni od komora Od Hrvatske liječničke komore:

 • za osnovni tečaj 13 bodova za aktivno i 10 bodova za pasivno sudjelovanje
 • za tečaj obnove znanja 9 bodova za aktivno i 6 bodova za pasivno sudjelovanje
Organizator HZJZ – Služba za medicinu rada
_____________________________________________________________
 Održani tečajevi

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja ” – 2018.

Uvodni tečaj “Primjena mjera od ionizirajućeg zračenja” namjenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj, održan je 17. i 18.11.2018. godine.

Tečaj obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja namjenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj, održan je  18.11.2018. godine.

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja ” – 2017.

Uvodni tečaj “Primjena mjera od ionizirajućeg zračenja” namjenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj, održan je 11. i 12.03.2017. godine. Tečaj obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja namjenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj, održan je  u isto vrijeme (11. i 12.03.2017. godine).

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja” – 2014

Tečaj je održan 7. studenog 2014. godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Tečaj u trajanju od 8 sati bio je namijenjen specijalistima medicine rada i sporta koji su prošli osnovni tečaj

 

Tečaj “Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja” – 2013
Tečaj u trajanju od 12 sati je održan 22. i 23. studenog 2013. godine, bio je namijenjen specijalistima medicine rada koji do tada nisu pohađali tečaj.

 

 

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

O tečaju

 

Naziv

 

Tečaj iz pomorske medicine za

 

specijaliste medicine rada i sporta

 

 

Ciljna skupina    Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta

Cilj izobrazbe

Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području kontrole zdravstvenog stanja i radne sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

Dobivanje ovlaštenja za liječničke preglede članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

 

Sadržaj

 

Sadržaj tečaja je određen Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07, 107/14) i obuhvaća:

 

Uvod u pomorsku medicinu

 

–          Povijest pomorske medicine

 

–          Posebnosti pomorske medicine

 

Pomorska plovidba

Metereologija i oceanografija

Radna okolina pomoraca, brod i brodska postrojenja

Pomorsko pravo i konvencije, zakonodavstvo, pravila i propisi u Republici Hrvatskoj

Standardi medicinskih pregleda

Epidemiologija i tropske bolesti

Zaključne teme

 

–          Završno ispitivanje

 

–          Vrednovanje tečaja

 

 

Način realizacije

 

Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, rasprava, odgovori na pitanja

 

Predavači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada i suradnih ustanova

 

 

Termini održavanja        Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika

Predviđeno trajanje      Ukupno 25 sati, tijekom tri dana

Mjesto održavanja

Prostorije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Druge prostorije, ovisno o broju polaznika

 

Cijena

 

3.500,00 kn ( PDV uključen)

 

Cijena uključuje prisustvovanje tečaju, radne materijale, potvrdu o završenom tečaju za ovlaštenog specijalistu medicine rada, potvrdnicu HLK s bodovima za trajno usavršavanje liječnika, kavu i ručak u pauzi.

 

 

Bodovi dodijeljeni od komora

 

Od Hrvatske liječničke komore:

 

20 bodova za aktivno sudjelovanje

15 bodova za pasivno sudjelovanje

 

Organizator        HZJZ, Služba za medicinu rada

 

_____________________________________________________________

Održani tečajevi

“VIII. Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada” – 2019.

U organizaciji  Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, održan od  31.05. do 02.06.2019. godine u Kongresnoj dvorani Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 7  u Zagrebu.

 1. 18. i 19. veljače 2017. godine u dvorani za predavanja HZZZSR-a, održan je Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Svi su polaznici s odličnim uspjehom položili pismeni ispit. Ovom prilikom zahvaljujemo se svim kolegama predavačima na već tradicionalnoj suradnji u izvedbi ovog tečaja.
 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Šesti tečaj iz pomorske medicine za dobivanje ovlaštenja za preglede članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti održan je od 25. do 27. ožujka 2015. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

 

 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Peti tečaj iz pomorske medicine za dobivanje ovlaštenja za preglede članova pomorskih brodova, brodica i jahti održan je od 17. do 19. listopada 2013. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na rada.

 

 

 

 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Četvrti tečaj iz pomorske medicine održan je u Zagrebu od 27. do 29. svibnja 2011. godine u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na tečaju je sudjelovalo 27 liječnika.

 

 

 

 

 1. Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

 

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta održan je u Rijeci od 18. do 20. lipnja 2010. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a pod pokroviteljstvom grada Rijeke. Na tečaju je sudjelovalo 14 liječnika, koji su uspješno položili test i dobili licence za ovlaštene specijaliste medicine rade iz pomorske medicine.