Stručni seminari održani za Nezavisne hrvatske sindikate

nhs
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi kontinuiranu suradnju s Nezavisnim hrvatskim sindikatima (NHS), održavajući stručne seminara za povjerenike radnika za zaštitu na radu.
Prvi u nizu stručnim seminara “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura” održan je 12. veljače 2016. godine u prostorijama HZZZSR-a.
Drugi u nizu seminara održan je 11. ožujka 2016. stručni seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela“. Prisutne su uvodno pozdravili prim. dr. sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i gospodin Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.
11031016_1
Treći u nizu stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” održan je 6. svibnja 2016, a seminar pod nazivom “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“, zbog dodatnog interesa povjerenika radnika za zaštitu na radu održan je u dva termina i to 2. i 10. lipnja 2016., te ujedno četvrti i peti seminar po redoslijedu održavanja.
Šesti u nizu stručnih seminara bio je seminar pod nazivom “Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine“. Ovaj seminar održan je 11. studenog 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS.
Sedmi u nizu stručnih seminara održan je 2. prosinca 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS. Ovom prilikom održani su seminari pod nazivom: “Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopalaiOsobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.
Osmi u nizu stručnih seminara „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“ zbog velikog interesa povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS održan je u tri termina i to :

Zahvaljujemo Nezavisnim hrvatskim sindikatima na pomoći u organizaciji seminara, a osobito Mariji Hanževački.

Suradnja u obliku održavanja stručnih seminara između NHS-a i HZZZSR-a nastavlja se i dalje.