Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

O seminaru

Naziv Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
Cilj izobrazbe
 • Nova saznanja, kriteriji i stavovi u području rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
 • Usavršavanje u primjeni mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kod rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Sadržaj
 • Zdravstveni rizici pri djelovanju visokih temperatura na organizam
 • Pravilna prehrana i nadoknada tekućine pri izlaganju visokim temperaturama
 • Predstavljanje alata za praćenje uvjeta rada pri izlaganju visokim temperaturama (WBGT indeks)
 • Preporuke vezane za planiranje, poduzimanje, kontroliranje i unaprjeđivanje mjera za smanjenje rizika pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
 • Radionica s primjerima konkretnih uvjeta rada i predlaganjem mjera za organiziranje rada uz korištenje WBGT indeksa
Način realizacije
 • Predavanja s PPT prezentacijama i filmovima, radionica, rasprava, odgovori na pitanja
 • Predavači Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Termini održavanja
 • Na početku sezone rada u toplim uvjetima
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje 3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena Besplatno
Bodovi dodijeljeni od komora
Organizator Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

______________________________________________________

Održani seminari

RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
29.05.2018. HZZZSR, Zagreb
19.06.2018. Društvo integralne zaštite županije Vukovarsko-srijemske, Vinkovci
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
19.05.2017. ENERGO d.o.o., Rijeka
26.05.2017. HZZZSR, Zagreb
 27.06.2017. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
28.06.2016. Hrvatska pošta d.o.o., Zagreb
07.06.2016. HZZZSR, Zagreb
31.05.2016. Društvo integralne zaštite Vukovarsko Srijemeske županije, Vinkovci
20.05.2016. Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
02. i 08.06.2015. HZZZSR, Zagreb
29.05.2015. Zagrebački holding, podružnica Zagrebparking, Zagreb
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
05. i 12.06.2014. HZZZSR, Zagreb
04.06.2014. HAC, TJO, Lučko
03.06.2014 HAC, TJO, Ivanja Reka
29.05.2014. HZZZSR, Zagreb
07.05.2014. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Čakovec
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
10. i 11.07.2013. Ustanova za zdravstvenu skrb ADRIA MEDIC, Pazin
18.06.2013. Udruga za promicanje zaštite ljudi u životnoj i radnoj okolini, Osijek
17.06.2013. Agrokor akademija, Zagreb
05.,06. i 11.06.2013 HZZZSR, Zagreb
21.05.2013. HZZZSR, Zagreb
27.03.2013. “MC čišćenje” d.o.o., Sisak
RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
Datum Mjesto održavanja
30.05.2012. HZZZSR, Zagreb